3.2. ชุดตะแกรงกันกลิ่นห้องน้ำสแตนเลส พร้อมกรอบบ่ารองระบายน้ำครบชุด Linear Stainless Bathroom Toilet Shower Deodorant Floor Drain