3. ตะแกรงระบายน้ำกันกลิ่นสแตนเลสสำเร็จรูป Stainless Floor Drain Grating