2.3 Anti-Slip Stair Tread Nosing Ladder Steel Grating ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก พร้อมจมูกบันไดกันลื่น

ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก Stair Tread Steel Grating

Anti-Slip Staircase Tread Nosing Cover Ladder Steel Grating ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก พร้อมจมูกบันไดกันลื่น มีฐานด้านข้างปรับระดับ

ใบเสนอราคา ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก พร้อมจมูกบันไดกันลื่น มีฐานด้านข้างปรับระดับยึดได้
Hot Dip Galvanized Anti-Slip Stair Tread Nosing Cover Ladder Steel Grating Quotation

ตะแกรงขั้นบันไดเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกันสนิม พร้อมปิดผิวจมูกบันไดกันลื่นด้วยแผ่นลายตีนเป็ดเช็คเกอร์เพลท มีฐานด้านข้างเจาะรูให้ปรับระดับยึดได้กับฐานของโครงสร้างบันไดโดยไม่ต้องเชื่อม ใช้เหล็กบิดเกลียว twist rod กันลื่น เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันกับ เหล็กแผ่น Flat bar ด้วยระบบ CO2/MIG ซึ่งเป็นการ เชื่อมด้วยไฟฟ้าทำให้เนื้อเหล็กหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ชุบซิงค์กันสนิมหนากว่า 75 ไมครอน

1) ราคาที่นำเสนอข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง (เป็นราคามารับเองที่โรงงาน) / Price shown excluded VAT and Delivery

2) ทุกรายการข้างต้นในตารางไม่มีสต๊อคสินค้า แต่เป็นรุ่นมาตรฐานที่บริษัทแชนคอนเคยผลิตให้ลูกค้า สามารถผลิตได้เร็ว หลังจากมัดจำใช้เวลาในการสั่งผลิตประมาณ 15-21 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ / No stock for ladder steel table above, Production in 3 weeks after deposit

3) ขนาดพิเศษนอกเหนือจากตาราง เช่น ปรับเฉพาะความสูงของบ่า ทำเป็นผิวรอยหยักฟันปลา ขนาดกว้างยาวแบบพิเศษ สามารถส่งข้อมูลรายละเอียดการสั่งผลิตเฉพาะ เข้ามาที่ Line@, Email ตามหน้าเวบไซท์ / Made-to-Order of special size/spec are welcomeตัวอย่างการสั่งผลิต ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก พร้อมจมูกบันไดกันลื่น มีฐานด้านข้างปรับระดับยึดได้ Galvanized Stairtread Ladder Steel Grating Production

ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก มีหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นตะแกรงธรรมดาเหมือนตะแกรงระบายน้ำทั่วไปไม่มีจมูกบันไดกันลื่น หรือแบบมีจมูกกันลื่นแต่ไม่มีฐานด้านข้างปรับระดับยึดได้ หรือมีจมูกบันไดกันลื่นแบบรอยหยักฟันปลา หรือจมูกบันไดกันลื่นแบบใส่แผ่นเหล็กลายตีนเป็ดเช็คเกอร์เพลท หรือใส่เหล็กแนวขวางกันลื่น หรือใส่แผ่นจมูกบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าสเฉพาะจมูกหรือครอบทั้งแผ่นบันได

ตัวอย่างการสั่งผลิต ตะแกรงขั้นบันไดแบบ ติดผิวกันลื่นลายตีนเป็ด(Cherker Plater Surface) พร้อมฐานด้านข้างปรับระดับการยึดได้(End Plate) ขนาด 200x800mm. ใช้เหล็กแผ่น FB255@30 (สูง 25mm. หนา 5mm. ช่องรู 30mm.) เหล็กแผ่นด้านข้างไว้ยึดติดกับโครงสร้างบันไดและปรับระดับขนาด 65x5mm.

ตัวอย่างรูปตะแกรงขั้นบันไดแบบ ใส่แผ่นจมูกบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส ทั้งแบบมีฐานและไม่มีฐานด้านข้างปรับระดับการยึดได้(End Plate)

ตัวอย่างรูปตะแกรงขั้นบันไดแบบ ผิวรอยหยักฟันปลา(Serrated Non-skid Surface) ทั้งแบบมีฐานและไม่มีฐานด้านข้างปรับระดับการยึดได้(End Plate)

Special Size of Anti-Slip Stair Tread Nosing Cover Ladder Steel Grating แบบดรอว์อิ้งสเป๊คงานสั่งผลิต ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก พร้อมจมูกบันไดกันลื่น มีฐานด้านข้างปรับระดับยึดได้
Drawing of Stair Tread Steel Grating แบบร่างดรอว์อิ้งสั่งผลิต ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก พร้อมจมูกบันไดกันลื่น มีฐานด้านข้างปรับระดับยึดได้


Stair Tread Ladder Steel Grating Size 200x700mm. FB253@40

Stair Tread Ladder Steel Grating Size 200×800 mm. FB253@40

Stair Tread Ladder Steel Grating Size 250×700 mm. FB253@40

Stair Tread Ladder Steel Grating Size 250×700 mm. FB253@30

Stair Tread Ladder Steel Grating Size 250×800 mm. FB253@40

Stair Tread Ladder Steel Grating Size 245x1000mm. FB255@30

Stair Tread Ladder Steel Grating Size 250x1000mm. FB253@40

Stair Tread Ladder Steel Grating Size 300x800mm. FB253@40 Serrated

Stair Tread Ladder Steel Grating Size 300x800mm. FB253@30

Stair Tread Ladder Steel Grating Size 300×1000 mm. FB255@30


ประยุกต์ใช้ตะแกรงเหล็กขนาดมาตรฐาน เป็นขั้นบันไดเหล็กและชานพัก โดยนำไปวางแล้วเชื่อมหรือล็อคด้วยคลิ๊ปล็อค Applying Steel Grating for Ladder Stair Tread

การทำขั้นบันไดเหล็กและชานพักขั้นบันได สามารถใช้ตะแกรงเหล็กมาตรฐานของบริษัทแชนคอน ซึ่งมีสต๊อคพร้อมรับสองขนาด ได้แก่ ขนาด 25x100cm และ ขนาด 30x100cm ไปใช้ติดตั้งเชื่ีอมเข้ากับโครงบันไดได้ทันทีและรวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้ขนาดมาตรฐานทำขั้นบันไดและชานพักโดยออกแบบให้กว้างพอดีกับขนาดมาตรฐาน หรือนำไปตัดปลายเล็กน้อยแล้วเชื่อมให้เข้ากับโครงสร้างบันได ก็จะทำให้งานเสร็จรวดเร็วและง่ายดายเช่นกัน

ไอเดียการประยุกต์นำตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูปของบริษัทขนาด 25x100cm. หรือ 30x100cm. ไปเชื่อม วางบนฐานของโครงสร้างบันได

ไอเดียการประยุกต์นำตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูปของบริษัทขนาด 25x100cm. หรือ 30x100cm. ไปวางบนฐานของโครงสร้างบันได โดยใช้คลิปล็อคยึดติด ด้วยวิธีทำฐานโครงสร้างบันไดรองแผ่นตะแกรงเหล็กทั้งสองข้าง แล้วเจาะยึดด้วยคลิปล็อคระหว่างฐานรองกับแผ่นตะแกรงเหล็ก หนึ่งแผ่นขั้นบันไดใช้ตัวคลิปล็อค 2 ชิ้น ด้วยวิธีการล็อคแต่ละขั้นบันไดสามารถปรับระยะซ้ายขวา หน้าหลังได้อีก

การใช้ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสทำเป็นขั้นบันไดแทนตะแกรงเหล็ก ไปวางบนฐานของโครงสร้างบันได โดยใช้คลิปล็อคยึดติด ด้วยวิธีทำฐานโครงสร้างเหล็กฉากรองแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสทั้งสองข้าง แล้วยึดด้วยคลิปล็อคโดยเฉพาะ หนึ่งแผ่นขั้นบันไดใช้ตัวคลิปล็อค 2-4 ชิ้น ขึ้นอยู่กับความกว้างของขั้นบันได้หรือชานพัก

วิธีการติดตั้งขั้นบันไดตะแกรงเหล็กยึดติดเข้ากับโครงสร้างเหล็ก How to Installation Steel Grating Stair Ladder

ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก พร้อมจมูกบันไดกันลื่น มีฐานด้านข้างปรับระดับยึดได้ HDG. Steel Grating Ladder Stair Tread


ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก Stair Tread Steel Grating