8 Egg Crate Grille Diffuser Divider ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ แผ่นปิดฝ้าระบายอากาศเก็บซ่อนงานระบบประปาไฟฟ้า

ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ Egg Crate Grille Divider

ตะแกรงฝ้าเพดาน แผ่นปิดฝ้าระบายอากาศเก็บซ่อนงานระบบประปาไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม

#EggCrate #Grilles #LightingScreen #Diffuser #EggCrateGrilleDiffuser #DividerLighting #AquariumPanel #เอ๊จเครท #แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง #ตะแกรงกั้นช่องแสง #แผ่นฝ้าบังไฟกรองลม #แผ่นฝ้าระบายอากาศ #แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร #แผงฉากแผ่นฝ้าเพดาน #ผนังม่าน #ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม #แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ

ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์

ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ Egg Crate Grille Divider

Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel, Abstract Plastic material board, Egg crate grille with filter, HVAC air return/Double deflection grille, Plastic LED Lighting Diffusers, Filter Media Grids Egg Crate Pond Marine Aquarium , DIY Egg crate Aquarium Cover, Air Ventilation Light Louver for suspended ceiling white plastic Egg crate, Air vector Acrylic Grid Louver : new design supplying ventilation egg crate grilling แผงตะแกรงกั้นช่องไฟกรองแสง ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้า ตกแต่งประดับอาคาร

 

ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ Egg Crate Grille Divider
White Polystyrene Egg crate for air returns and venting

Injection molded 1/2″ Thick x 1/2″ x 1/2″ square cell eggcrate louver has a unique interlocking edge design so it can be butted together to form an almost seamless continuous joint.

Nonparabolic plastic louvers are a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene or acrylic materials. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The egg crate louver is approved by UL for use under sprinkler systems and can be used in lighting fixture or luminous ceiling applications. The egg crate product is an efficient and economical light control device which will reduce glare and provide effective lighting.

ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ Egg Crate Grille Divider Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม

วัสดุเป็นพลาสติก ABS ใช้ตกแต่งได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ลักษณะเป็นแผ่นตะแกรงบังตาที่มีมิติ ถูกออกแบบให้ดูสบายตา รู้สึกโปร่ง มีนำ้ หนักเบา ติดตัง้ ง่ายสะดวกรวดเร็ว แข็งแรงคงทน เพื่อคุณค่าและความสวยงาม ทำให้อาคารลำ้ สมัยมีนวัตกรรม รูปแบบตามมาตรฐาน ถูก พัฒนารูปแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการในงานตกแต่งกับอาคารสมัยใหม่ ในสไตล์โมเดิร์น ซงึ่ มีการติดตัง้ ในลักษณะแบบแนวตรง ทัง้ นียั้งสามารถประยุกต์ใช้ติดตัง้ เป็นฝ้าเพดาน ผนังม่านกรองแสง กรองลม ได้ อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซงึ่ นอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาลำ้ สมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี ้ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความ แข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตัง้ ง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายนำ้ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูม รวมถึงสถานที่อื่นๆ
GratingThai has a wide variety of lighting diffusers and light panels. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut to size each and every panel. We stock clear and opal white styrene panels and also in acrylic. Acrylic lighting panels will not yellow and are stronger ? harder to break. We carry up to any sheet which must be cut before shipping.
Egg crate Grille is a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The louver is approved by UL for use under sprinkler systems and lighting ceiling applications.

Reduced Brightness and Glare, HVAC Ventilation, Electric air flow decorative panel, Plastic lighting diffuser, Lighting, Ceiling Grid, Elevator Panels, Under Sprinkler Systems, Fish Tanks, Pet Cages, POP Displays แผงระแนงบังตาEggCrate ราคาไม่แพง นำ้ หนักเบา สวยงาม แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับทำแผงกัน้ กระจายแสงจากหลอดไฟLED/Florescent หรือใช้เป็นแผงระแนงบังตาปกปิด ตกแต่ง งานท่อประปา สายไฟ ระบบแอร์ หลังจากปิดแผงกัน้ ทำให้เกิดความสวยงามแล้ว ด้วยลักษณะของรูตะแกรง ยังทำให้สามารถมีลมจากระบบปรับอากาศหรือแสงไฟผ่านได้ สะดวกง่ายต่อการเปิดบำรุงรักษา ไม่ อับชืน้ ใช้ได้กับทุกสถานที่ เช่น ในห้องนำ้ ห้องครัว ห้องทำงาน โรงเรียน อพาร์ทเม้นท์ คอนโด อาคารสำนักงานหรูๆ งานแสดงสินค้า

Grid ceiling is composed of main bar and secondary bar. It has good performance on ventilating, and fireproof any size of lamps, ventilator of air conditioner, fire control system and other decoration parts, can be installed anywhere inside cell ceiling. Grid ceiling can be used in public building, indoor and outdoor. Ideal solutions for highlighting or defining sapces let you design a variety of sizes and shapes. Great options for bringing color and texture to the ceiling plane, with the widest selection of patterns,colors, and configurations for lighting and other systems. Our unique expertise enables a wide range of design possibilities. A proproetary clip suspension structurenot dependent allows you to creat unlimited sizes and shapes

Applications: Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel
ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ Egg Crate Grille Divider

For those who have never been to a farm or dairy, Egg Crates are named after the cardboard grid that farmers would place in a box to keep eggs separate from each other as they were transported to market. On lighting fixtures, they help to control the spill of a soft source by limiting where it can go. In the real world, you may have seen them used in traffic intersections on “Walk” & “Don’t Walk” lights, keeping their lighted messages visible only to those in the crosswalks.

Egg Crates are a valuable accessory for soft light sources. Shaped like a 3D grid, they are available in different strengths, differentiated by their angles of dispersion. So a 40 degree egg crate will limit the dispersion of the soft light to 40 degrees. Due to its wide front diffuser panel, the output dispersion of a soft light can approach 180 degrees, even tho’ its beam angle (the brightest center part of the beam) is closer to 90 degrees. This can lead to light spilling on areas of your set where you don’t want it. The solution used to be large flags positioned on stands & boom arms to keep spill under control, but the fast world of location work made this impractical. With the introduction of the, fast & easy to attach, fabric Egg Crate, it has become much easier to control the spill of soft lights in smaller spaces. By using several smaller grid cells, an Egg Crate only needs to be a few inches deep, compared to the much larger barn doors or flags that would be needed for a similar effect. While it does not have the definitive shadow edge that a large flag would create, they are very effective in keeping spill from building up from on lightly colored walls, which can happen when using numerous lights.

The resulting edge fall?off is very gradual, and that quality can be put to several unique uses:If you start to pan the light slightly away from a subject, you will see the light appear to dim as the Egg Crate grid cells begin to limit the amount of light striking the subject. Because you are not lowering the power to the lamp to cause this dimming effect, the color temperature doesn’t change as it would if you used an electrical dimmer. With two soft boxes as key and fill you can adjust their individual brightness very quickly. You can also take advantage of this gradual fall?off to provide a natural decrease in light intensity as a moving subject comes closer to the light. This keeps the image from becoming over exposed as would normally happen when a subject approaches a light source. Be aware that there is some loss of output when you use an Egg Crate. The amount of loss depends on the narrowness of the cells, so a 30 degree Egg Crate will have smaller cells & less output than a 40 degree. However, it’s usefulness in the difficult task of controlling soft light is too big an advantage to dismiss. Find ceiling lighting panels at GratingThais?. We offer a wide variety of high-quality lighting panels in stock sizes, oversize, completely custom sizes. All are available for simple online purchase or pick up in our store. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut each and every panel to the exact size that is needed. We stock clear and opal white styrene panels as well as variations in acrylic and polycarbonate material. We carry up to any sheet sizes (which must be cut for standard shipping rates). Styrene lighting panels are the most economical, lightweight and easy to use solution for almost any fluorescent lighting cover need. Standard sizes fit most drop-in ceiling systems as well many standard fluorescent lighting fixtures. We offer them in many different finishes and colors ready for use in commercial or residential locations including kitchen and bath fixtures, basements, office buildings, schools, garages and recreation rooms. Egg crate louvers/diffusers provide visual comfort and lighting efficiency. The open cell design allows for free air circulation resulting in lower operating temperatures, which increases ballast life and improves lamp performance. Acrylic lighting panels are an economical, lightweight, and much stronger than alternatives. They offer an easy to use solution for all fluorescent lighting cover needs. Like styrene, they are available in multiple finishes and colors and are ready for use in a variety of commercial and residential locations.

แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง PP/FRP Open Cell Ceiling

อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซึ่งนอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาล้ำสมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี้ ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าตะแกรงยังมีคุณสมบัติที่สามารถ ปรับให้เข้ากับพื้นที่ทุกรูปแบบ ไร้รอยต่อ เพื่อสร้างความ สวยงามสง่าได้ทุกมุมมอง ให้ความรู้สึกแข็งแรงคงทนในทุกๆช่อง ทำให้ช่องว่างเกิดความเป็นมิติ ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความแข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตั้งง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายน้ำ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูมรวมถึงสถานที่อื่นๆ

แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง Chancon ผลิตจาก ทั้งวัสดุ ไฟเบอร์กล๊าส และ พลาสติค Poly Propylene คุณภาพพิเศษ ซึ่งแข็งแกร่งทนทานและน้ำหนักเบา โดยผ่านกรรมวิธีการผสมแม่สีเข้าไปในชิ้นงานโดยตรงไม่ใช่เพียงแค่เคลือบผิวไว้ แล้วนำไปเทในแม่แบบ (Mould Grating) ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีสรรได้เองหลากหลาย ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการตกแต่งภายในแต่ละอาคาร มีให้เลือกใช้ ทั้งแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า นอกจากขนาดและสีสรรที่ เราสรรค์หามาให้สถาปนิกเป็นผู้บรรจง เลือกตกแต่งและดัดแปลงเพื่อสร้างความหรูหราภายในอาคารแล้ว

CONTACT US : CHANCON GRATINGTHAI
ติดต่อ บจก.แชนคอน – บจก.เกรตติงไทย

แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้าน ระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป แผ่นปูพื้นทางเดิน แผ่นพื้นยกระดับ ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท ตะแกรงขั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝาบ่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพัก แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปูรอบเครื่องจักรกันลื่น แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสีย แผ่นกันลื่นขั้นบันไดเหล็กในโรงงาน กระดานเพ็กบอร์ดแขวนเครื่องมือ PegBoard Hooks ทนทานต่อการสึกกร่อนจากทั้งน้ำเค็ม ฝนกรด ปัญหาสนิมและสารเคมี

ตะแกรงเหล็กระบายน้ำสำเร็จรูป ฝาบ่อปิดครอบท่อพัก steel grating manhole cover


Grating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิต ขายส่ง-ปลีก | รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย Sales, Dealer, Agent, Distributor || บริษัทแชนคอน โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย FRP Grating ตะแกรงรางระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย

CHANCON Co., Ltd. | GratingThai Co., Ltd. ||  (Head office ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย | 199 Takham21/1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150 Mobile Phone(Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6     Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786
E-mail: mkt@chancon.co.th   |     Line@: @ChanCon

Website: http://www.CHANCON.co.th   |   www.GratingThai.co.th http://GRATINGTHAI.com |
http://www.ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com www.KanokMat.com www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon
Twitter: http://twitter.com/fibergrating
Google Plus: https://plus.google.com/+ChanconTh
Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/
Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/
BlogSpot: http://chanconfrpgrating.blogspot.com/

 

ภาษาอังกฤษ(English)

 

 

Ceiling light shield grille separator Egg Crate Grille Divider power

grid ceiling. Ventilation ceiling cover to hide the electrical plumbing work. Aquarium accessories beautiful

#EggCrate #Grilles #LightingScreen #Diffuser #EggCrateGrilleDiffuser #DividerLighting #AquariumPanel #AquariumPanel #EggCrate #Grilled ceiling wall panel #Grid #Power shield, wind filter #Ventilated sheets #Panel, shading panel, building mask #Scene panels, ceiling panels, curtain walls, #Shade panels, air vents filters #Ventilating louvers

Used to form a grille to block the LED / fluorescent light filters. (Led / Fluorescent) cover, conceal the electrical system, decorate the building. Decorative light barrier panel, showcase decoration Used as a replacement for aluminum ventilation ceiling. Used as a decoration for raising beautiful fish. Make room divider, wall structure, cabinet, aquaculture container, shrimp, frog, salamander,

grate, ceiling, light blocklight shield, Egg Crate Grille Divider

, egg crate,Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel, Abstract Plastic material board, Egg crate. grille with filter, HVAC air return / Double deflection grille, Plastic LED Lighting Diffusers, Filter Media Grids Egg Crate Pond Marine Aquarium, DIY Egg crate Aquarium Cover, Air Ventilation Light Louver for suspended ceiling white plastic Egg crate, Air vector Acrylic Grid Louver: new design supplying ventilation egg crate grilling. Scene, sheet, ceiling, curtain wall Visor, air vent filter mask Louver plate, ventilation holes Covering, concealing electrical work Building decoration

 

Egg Crate Grille Divider

White Polystyrene Egg crate for air returns and venting

Injection molded 1/2 “Thick x 1/2” x 1/2 “square cell eggcrate louver has a unique interlocking edge design so it can be butted together to form an almost seamless continuous joint.

Nonparabolic plastic louvers are a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene or acrylic materials. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface.Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. UL for use under sprinkler systems and can be used in lighting fixture or luminous ceiling applications. The egg crate product is an efficient and e conomical light control device which will reduce glare and provide effective lighting.

Egg Crate Grille Divider Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel. Ornamental fish tank decoration

Material is ABS plastic, can be used for both decoration. Inside and outside the building The appearance is a screen mesh with dimensions. It is designed to look comfortable, feel airy, lightweight, easy to install, convenient, fast, strong and durable for value and beauty. Make the canal building Innovative times The standard format was developed to suit the needs of the decoration of modern buildings. In the modern style, which is installed in a straight line, it can be used as a ceiling, curtain wall, light filter, and wind filter. Buildings generally use aluminum grating. (CELL CELLING) made into the ceiling. Inside the building In addition to creating an elegant, exotic, modern ceiling grid like this This can also solve the problem of flatness. Within the building, the pattern and rhythm of the lines that connect properly. Grid-style ceiling Strong and durable It has a special feature that is easy to disassemble. It can be decorated with bright colors, no peeling, not dirty, easy to clean and install as well as other special effects. Suitable for passenger rooms, swimming pools, shopping malls, exhibitions, car stations, showrooms and other places,

GratingThai has a wide variety of lighting diffusers and light panels. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut to size. each and every panel. We stock clear and opal white styrene panels and also in acrylic. Acrylic lighting panels will not yellow and are stronger? harder to break. We carry up to any sheet which must be cut before shipping.

Egg crate Grille is a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The louver is approved by UL for use under sprinkler. systems and lighting ceiling applications.

Reduced Brightness and Glare, HVAC Ventilation, Electric air flow decorative panel, Plastic lighting diffuser, Lighting, Ceiling Grid, Elevator Panels, Under Sprinkler Systems, Fish Tanks, Pet Cages, POP Displays. Lightweight, beautiful, strong, durable, suitable for making waterproofing panels Diffuse light from an LED / florescent light bulb. Or used as a blind shield to conceal, decorate the work of plumbing, wiring, air conditioning system after closing the guard panel Resulting in beauty With the nature of the sieve hole It also makes it possible to have air from the air conditioning system or through the lights. Convenient, easy to open, maintenance, not damp, can be used in all places such as in the bathroom, kitchen, office, school, apartment, condo, luxury office building. Show

Grid ceiling is composed of main bar andceiling can be used in public building, indoor and outdoor.Ideal solutions for highlighting or defining sapces let you design a variety of sizes and shapes. Great options for bringing color and texture to the ceiling plane, with the widest selection of patterns, colors, and configurations for lighting and other systems.

 

grid ceiling separates the light box cover. Fire Egg Crate Grille Divider

For those who have never been to a farm or dairy, Egg Crates are named after the cardboard grid that farmers. would place in a box to keep eggs separate from each other as they were transported to market. On lighting fixtures, they help to control the spill of a soft source by limiting where it can go. In the real world, you may have seen them used in traffic intersections on “Walk” & “Don’t Walk” lights, keeping their lighted messages visible only to those in the crosswalks.

Egg Crates are a valuable accessory for soft light sources. Shaped like a 3D grid, they are available in different strengths, differentiated by their angles of dispersion. So a 40 degree egg crate will limit the dispersion of the soft light to 40 degrees. Due to its wide front diffuser panel, the output dispersion of a soft light can approach 180 degrees, even tho. ‘its beam angle (the brightest center part of the beam) is closer to 90 degrees. This can lead to light spilling on areas of your set where you don’t want it. The solution used to be large flags positioned on stands & boom. arms to keep spill under control, but the fast world of location work made this impractical. With the introduction of the, fast & easy to attach, fabric Egg Crate, it has become much easier to control the spill of soft lights in smaller spaces. By using several smaller grid cells, an Egg Crate only needs to be a few inches deep, compared to the much larger barn doors or flags that would be needed for a similar effect. While it does not have the definitive shadow edge that a large flag would create, they are very effective in. keeping spill from building up from on lightly colored walls, which can happen when using numerous lights.

The resulting edge fall? off is very gradual, and that quality can be put to several unique uses: If you start to pan the light slightly away from a subject, you will see the light appear to dim as the Egg Crate grid cells begin to limit the amount of light striking the subject.Because you are not lowering the power to the lamp to cause this dimming effect, the color temperature doesn’t. change as i t would if you used an electrical dimmer. With two soft boxes as key and fill you can adjust their individual brightness very quickly. You can also take advantage of this gradual fall? off to provide a natural decrease in light intensity as a moving subject comes closer to the light.This keeps the image from becoming over exposed as would normally happen when a subject approaches a light source. Be aware that there is some loss of output when you use an Egg Crate. The amount of loss depends on the narrowness of. the cells, so a 30 degree Egg Crate will have smaller cells & less output than a 40 degree. However, it’s usefulness in the difficult task of controlling soft light is too big an advantage to dismiss. Find ceiling lighting panels at GratingThais ?. We offer a wide variety of high-quality lighting panels in stock sizes, oversize, completely custom sizes. All are available for simple online purchase or pick up in our store. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut ea ch and every panel to the exact size that is needed. We stock clear and opal white styrene panels as well as variations in acrylic and polycarbonate material. We carry up to any sheet sizes (which must be cut for standard shipping rates). Styrene lighting panels are the most economical, lightweight and easy to use solution for almost any fluorescent lighting cover need. Standard sizes fit most drop-in ceiling systems as well many standard fluorescent lighting fixtures. We offer them in many different finishes and colors ready for use in commercial or residential locations including kitchen and bath fixtures, basements, office buildings, schools, garages and recreation rooms. Egg crate louvers / diffusers provide visual comfort and lighting efficiency. The open cell design allows for free air circulation resulting in lower operating temperatures, which increases ballast life and improves lamp performance. Acrylic lighting panels are an economical, lightweight, and much stronger than alter. natives. They offer an easy to use

panels, wall ceiling grid PP / FRP. Open Cell Ceiling

Buildings generally use aluminum grating (CELL CELLING) to make the ceiling. Inside the building, which in addition to creating an elegant and modern look Grid ceiling like this. Can also solve the problem of flatness Within the building, the pattern and rhythm of the lines that connect properly. The grille also has features that can Seamlessly adapts to any space to create Beautiful from every angle Gives a feeling of strength and durability in every channel Make the space dimensional Grid ceiling is very strong and durable. It has a special feature that is easy to disassemble. Can be decorated with bright colors, no peeling, not dirty, easy to clean and install. To the other special characteristics Suitable for passenger rooms, swimming pools, shopping malls, exhibitions, car stations, showrooms and other places.

Chancon grille ceiling panels are made from fiberglass and poly Propylene plastic materials, which are strong, durable and lightweight. Through a process of mixing the primary colors directly into the workpiece, not just the coating. Then poured into the template (Mold Grating). Customers can choose a variety of colors by themselves. Suitable for the interior of each building Available Both square and square And rectangular In addition to sizes and colors that We created it for architects to be elaborate. Choose decorations and adapted to create a luxurious interior and

CONTACT US: CHANCON GRATINGTHAI

contact CO., LTD chat Lincoln – CO., LTD grating Thailand

Chantilly Connecticut manufacturers that specialize in particular areas. The finished drainage grate cover system Walkway floor mat Elevated floor slabs The garbage trap next to the footpath Step sieve Lightweight raised floor decks Cleaning well Manhole cover Slabs in the multipurpose production yard Anti-slip matting around the machine Corridor on the top of the sewage treatment system Anti-slip feet, steel steps in the factory. PegBoard Hooks are resistant to corrosion from salt water, acid rain, rust and chemicals.

 

Grating_Manhole_Expert | Manufacturer, Wholesale – Retail | Recruiting dealers, Sales, Dealer, Agent, Distributor || Chancon Company, manufacturer and distributor of FRP Grating Grating, Drain Grating Walkway grate Sump cover, manhole cover, wastewater treatment system

CHANCON Co., Ltd. | GratingThai Co., Ltd. || (Head office opposite Central Rama 2) No. 199 Soi Tha Kham 21/1, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok, Thailand | 199 Takham21 / 1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150 Mobile Phone (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786

E-mail: mkt@chancon.co.th | Line @: @ChanCon

Website: http://www.CHANCON.co.th | www.GratingThai.co.th | http://GRATINGTHAI.com |

http: // www. .com | www.KanokMat.com | www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN

Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon

Twitter: http://twitter.com/ fibergrating

Google Plus: https://plus.google.com/+ChanconTh

Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/

Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/

BlogSpot: http: //chanconfrpgrating.blogspot.com/

 

 

ภาษาอินโดนีเซีย(Indonesia)

 

 

Ceiling light shield grille separator, Egg Crate Grille Divider,listrik

plafon jaringan. Ventilasi penutup langit-langit untuk menyembunyikan pekerjaan pipa listrik. Aksesoris akuarium yang indah

#EggCrate #Grilles #LightingScreen #Diffuser #EggCrateGrilleDiffuser #DividerLighting #AquariumPanel #AquariumPanel #EggCrate #Grilled ceiling wall panel #Grid # Pelindung daya, filter angin # Lembar berventilasi #Panel, panel bayangan, topeng bangunan Panel #Scene, panel langit-langit, dinding tirai, panel #Shade, filter ventilasi udara # Kisi-kisi ventilasi

Digunakan untuk membentuk kisi-kisi untuk memblokir filter lampu LED / fluorescent. Cover (Led / Fluorescent), menyembunyikan sistem kelistrikan, mendekorasi gedung. Panel penghalang cahaya dekoratif, dekorasi etalase Digunakan sebagai pengganti plafon ventilasi aluminium. Digunakan sebagai hiasan untuk memelihara ikan yang indah. Buat pembatas ruangan, struktur dinding, kabinet, wadah akuakultur, udang, katak, salamander,

parut, langit-langit, balok lampupelindung cahaya, Egg Crate Grille Divider

, peti telur,Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel, Abstrak Papan bahan plastik, Telur grille peti dengan filter, HVAC air return / Double deflection grille, LED Lighting Diffusers, Filter Media Grids Egg Crate Pond Marine Aquarium, DIY Egg crate Aquarium Cover, Ventilasi Udara Light Louver untuk plafon gantung putih Telur peti, Air vector Acrylic Grid Louver: desain baru yang memasok pemanggangan peti telur ventilasi. Adegan, sprei, langit-langit, dinding tirai Visor, masker filter ventilasi udara Pelat Louver, lubang ventilasi Menutupi, menyembunyikan pekerjaan listrik Dekorasi bangunan

 

Egg Crate Grille Divider

White Polystyrene Egg crate untuk pengembalian udara dan ventilasi

Injeksi yang dibentuk 1/2 “Tebal x 1/2” x 1/2 “sel kotak eggcrate Louver memiliki desain tepi yang saling terkait sehingga dapat disatukan untuk membentuk hampir sambungan kontinu yang mulus.

Kisi-kisi plastik nonparabolik adalah solusi yang sangat ekonomis untuk banyak aplikasi pencahayaan dan langit-langit yang bercahaya. Kisi-kisi ini dicetak dengan bahan polistiren atau akrilik. Panel putih tembus cahaya dan memberikan penerangan yang seragam di seluruh permukaan. Desain sel terbuka memungkinkan cahaya untuk ditransmisikan ke area kerja sambil mengurangi silau; selain itu, louver ini memungkinkan pergerakan udara yang hampir tidak terhalang yang akan meningkatkan umur panjang bola lampu dan ballast melalui pembuangan panas yang lebih efisien. UL untuk digunakan di bawah sistem sprinkler dan dapat digunakan di perlengkapan pencahayaan atau bercahaya aplikasi langit-langit.Produk peti telur adalah yang efisien dan e alat kontrol cahaya berbentuk kerucut yang akan mengurangi silau dan memberikan pencahayaan yang efektif

Egg Crate Grille Divider Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Panel Aquarium. Dekorasi tangki ikan hias

Bahannya adalah plastik ABS, bisa digunakan untuk kedua dekorasi. Di dalam dan di luar gedung Penampilannya adalah jaring layar dengan dimensi. Ini dirancang agar terlihat nyaman, terasa lapang, ringan, mudah dipasang, nyaman, cepat, kuat dan tahan lama untuk nilai dan keindahan. Buatlah bangunan kanal Zaman inovatif Format standar dikembangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dekorasi bangunan modern. Pada model modern yang dipasang dalam garis lurus dapat digunakan sebagai plafon, dinding tirai, saringan lampu, dan saringan angin.Bangunan umumnya menggunakan kisi alumunium (CELL CELLING) dibuat menjadi plafon. Di dalam gedung Selain menciptakan kisi-kisi plafon yang elegan, eksotis, dan modern seperti ini Ini juga bisa menyelesaikan masalah kerataan. Di dalam gedung, pola dan irama garis-garis itu menyambung dengan baik. Plafon bergaya kisi Kuat dan tahan lama Ini memiliki fitur khusus yang mudah dibongkar. Dapat dihias dengan warna-warna cerah, tidak terkelupas, tidak kotor, mudah dibersihkan dan dipasang serta efek khusus lainnya. Cocok untuk ruang penumpang, kolam renang, pusat perbelanjaan, pameran, stasiun mobil, ruang pamer, dan tempat lain,

GratingThai memiliki berbagai macam diffuser pencahayaan dan panel lampu. Karena tidak ada dua perlengkapan pencahayaan yang sama, kami dapat memotong sesuai ukuran. Masing-masing dan setiap panel. Kami menyediakan panel styrene putih bening dan opal dan juga akrilik. Panel lampu akrilik tidak akan menguning dan lebih kuat? lebih sulit untuk dipecahkan. Kami membawa ke lembaran mana pun yang harus dipotong sebelum dikirim.

Egg crate Grille sangat ekonomis solusi untuk banyak aplikasi pencahayaan dan langit-langit bercahaya. Kisi-kisi ini dibentuk dalam polistiren. Panel putih tembus cahaya dan memberikan penerangan yang seragam di seluruh permukaan. Desain sel terbuka memungkinkan cahaya diteruskan ke area kerja sekaligus mengurangi silau; selain itu, Louver ini memungkinkan pergerakan udara yang hampir tidak terhalang yang akan meningkatkan umur panjang bulb dan ballast melalui pembuangan panas yang lebih efisien. Louver ini disetujui oleh UL untuk digunakan di bawah sprinkler. sistem dan aplikasi pencahayaan langit-langit.

Mengurangi Kecerahan dan Silau, Ventilasi HVAC, Panel dekoratif aliran udara listrik, Diffuser pencahayaan plastik, Penerangan, Kisi Langit-langit, Panel Lift, Sistem Penyiram Bawah, Tangki Ikan, Kandang Hewan Peliharaan, Layar POP. Ringan, indah, kuat , Tahan lama, cocok untuk membuat panel waterproofing Cahaya menyebar dari bola lampu LED / florescent. Atau digunakan sebagai pelindung buta untuk menyembunyikan, menghiasi pekerjaan pipa, kabel, sistem pendingin udara setelah menutup panel pelindung Menghasilkan kecantikan Dengan sifat lubang saringan Ini juga memungkinkan untuk mendapatkan udara dari sistem pendingin udara atau melalui lampu. Nyaman, mudah dibuka, perawatan, tidak lembab, dapat digunakan di semua tempat seperti di kamar mandi, dapur, kantor, sekolah, apartemen, kondominium, gedung perkantoran mewah.Show

PlafonGrid terdiri dari main bar dandapat digunakan di gedung publik, dalam dan luar ruangan.Solusi ideal untuk menyoroti atau mendefinisikan sapces memungkinkan Anda mendesain berbagai ukuran dan bentuk. Pilihan bagus untuk menghadirkan warna dan tekstur ke bidang langit-langit, dengan pilihan pola, warna, dan konfigurasi untuk penerangan dan sistem lainnya.

 

memisahkan penutup kotak cahaya. Fire Egg Crate Grille Divider

Bagi mereka yang belum pernah ke peternakan atau produk susu, Egg Crates diberi nama sesuai dengan grid kardus yang digunakan petani. ditempatkan di dalam kotak untuk memisahkan telur satu sama lain saat diangkut ke pasar. Pada perlengkapan pencahayaan, mereka membantu mengendalikan tumpahan sumber lunak dengan membatasi ke mana ia bisa pergi. Di dunia nyata, Anda mungkin pernah melihatnya digunakan di persimpangan lalu lintas pada lampu “Berjalan” & “Jangan Berjalan”, menjaga agar pesan yang diterangi hanya terlihat oleh mereka yang berada di penyeberangan.

Egg Crates adalah aksesori berharga untuk sumber cahaya lembut. Berbentuk seperti kisi 3D, tersedia dalam kekuatan yang berbeda, dibedakan oleh sudut dispersinya. Jadi peti telur 40 derajat akan membatasi dispersi cahaya lembut hingga 40 derajat. Karena panel diffuser depan yang lebar, dispersi keluaran cahaya lembut dapat mendekati 180 derajat, bahkan meskipun . ‘Sudut sorotnya (bagian tengah paling terang dari balok) lebih dekat ke 90 derajat. Hal ini dapat menyebabkan cahaya tumpah di area set Anda di mana Anda tidak menginginkannya. Solusinya dulu adalah bendera besar yang diposisikan di dudukan & boom. senjata untuk menjaga agar tumpahan tetap terkendali, tetapi Dunia kerja yang cepat membuat hal ini tidak praktis. Dengan diperkenalkannya Egg Crate dari kain yang cepat & mudah dipasang, mengontrol tumpahan cahaya lembut di ruang yang lebih kecil menjadi jauh lebih mudah. ​​Dengan menggunakan beberapa sel grid yang lebih kecil, Peti Telur hanya perlu berukuran beberapa inci, dibandingkan dengan pintu gudang yang jauh lebih besar atau bendera yang akan dibutuhkan untuk efek serupa. Meskipun tidak memiliki tepi bayangan yang pasti seperti yang akan dibuat oleh bendera besar, mereka sangat efektif dalam . mencegah tumpahan agar tidak menumpuk pada dinding berwarna terang, yang dapat terjadi jika menggunakan banyak lampu.

Tepi yang dihasilkan jatuh sangat bertahap, dan kualitas tersebut dapat diterapkan untuk beberapa kegunaan unik: Jika Anda mulai menggeser cahaya sedikit menjauh dari subjek, Anda akan melihat cahaya tampak redup saat sel kisi Egg Crate mulai membatasi jumlah cahaya yang mengenai subjek. Karena Anda tidak menurunkan daya lampu untuk menyebabkan efek peredupan ini, suhu warna tidak. t. berubah sebagai i t akan jika Anda menggunakan peredup listrik. Dengan dua kotak lembut sebagai kunci dan pengisi, Anda dapat menyesuaikan kecerahan masing-masing dengan sangat cepat. Anda juga dapat memanfaatkan penurunan bertahap ini untuk memberikan penurunan alami dalam intensitas cahaya saat subjek bergerak muncul. lebih dekat ke cahaya.Hal ini menjaga gambar agar tidak terlalu terekspos seperti yang biasanya terjadi saat subjek mendekati sumber cahaya. Ketahuilah bahwa ada beberapa kehilangan keluaran saat Anda menggunakan Peti Telur. Jumlah kerugian bergantung pada sempitnya . sel, jadi Peti Telur 30 derajat akan memiliki sel yang lebih kecil & keluaran kurang dari 40 derajat. Namun, kegunaannya dalam tugas sulit mengontrol cahaya lembut terlalu besar keuntungannya untuk diabaikan. Temukan panel pencahayaan langit-langit di GratingThais?. Kami menawarkan berbagai macam panel pencahayaan berkualitas tinggi dalam ukuran stok, ukuran besar, ukuran benar-benar khusus. Semua tersedia untuk pembelian online sederhana atau diambil di toko kami. Karena tidak ada dua perlengkapan pencahayaan yang sama, kami dapat memotongnya. ch dan setiap panel sesuai ukuran yang dibutuhkan.Kami stok panel styrene putih bening dan opal serta variasi bahan akrilik dan polikarbonat. Kami menyediakan berbagai ukuran lembaran (yang harus dipotong untuk tarif pengiriman standar). Pencahayaan styrene panel adalah solusi yang paling ekonomis, ringan dan mudah digunakan untuk hampir semua kebutuhan penutup lampu fluoresen. Ukuran standar cocok untuk sebagian besar sistem plafon drop-in serta banyak perlengkapan pencahayaan fluoresen standar. Kami menawarkannya dalam berbagai hasil akhir dan warna berbeda yang siap digunakan di lokasi komersial atau residensial termasuk perlengkapan dapur dan kamar mandi, ruang bawah tanah, gedung perkantoran, sekolah, garasi, dan ruang rekreasi. Kisi-kisi / penyebar peti telur memberikan kenyamanan visual dan efisiensi pencahayaan. Desain sel terbuka memungkinkan sirkulasi udara bebas yang menghasilkan suhu pengoperasian yang lebih rendah, yang mana meningkatkan umur pemberat dan meningkatkan kinerja lampu. Panel penerangan akrilik ekonomis, ringan, dan jauh lebih kuat daripada alter. native. Mereka menawarkan solusi yang mudah digunakan

, panel, jaringan langit-langit dinding PP / FRP.Plafon Sel Terbuka

Bangunanumumnya menggunakan kisi alumunium (CELL CELLING) untuk pembuatan plafonnya. Di dalam gedung, selain menciptakan tampilan yang elegan dan modern Plafon kisi seperti ini. Bisa juga memecahkan masalah kerataan Di dalam gedung, pola dan irama garis-garis itu menyambung dengan baik. Grilnya juga punya fitur yang bisa Beradaptasi dengan mulus ke ruang apa pun untuk dibuat Cantik dari segala sudut Memberi perasaan kekuatan dan daya tahan di setiap saluran Buat ruang menjadi berdimensi Plafon kisi sangat kuat dan tahan lama. Ini memiliki fitur khusus yang mudah dibongkar. Dapat dihias dengan warna-warna cerah, tidak terkelupas, tidak kotor, mudah dibersihkan dan dipasang. Untuk ciri-ciri khusus lainnya Cocok untuk ruang penumpang, kolam renang, shopping mall, pameran, car station, showroom dan tempat lainnya.

Panel plafon grille Chancon terbuat dari bahan plastik fiberglass dan poly Propylene, yang kuat, tahan lama dan ringan. Melalui proses pencampuran warna primer langsung ke benda kerja, bukan hanya pelapis. Kemudian dituangkan ke dalam template (Mould Grating) Pelanggan dapat memilih sendiri berbagai macam warna. Cocok untuk interior tiap bangunan Tersedia Persegi dan persegi Dan persegi panjang Selain ukuran dan warna itu Kami membuatnya agar arsitek menjadi rumit. Pilih dekorasi dan disesuaikan untuk menciptakan interior yang mewah dan

HUBUNGI KAMI: CHANCON GRATINGTHAI

contact CO., LTD chat Lincoln – CO., LTD gratingThailand

pabrikanChantilly Connecticut yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu. Sistem penutup parut drainase yang sudah jadi Alas lantai jalan Lembaran lantai yang ditinggikan Perangkap sampah di sebelah jalan setapak Langkah saringan Dek lantai ringan yang ditinggikan Membersihkan dengan baik Penutup lubang got Lembaran di halaman produksi multiguna Anyaman anti selip di sekitar mesin Pelat atas jalan setapak, sistem pengolahan limbah Kaki anti selip, tangga baja di pabrik. PegBoard Hooks tahan terhadap korosi dari air asin, hujan asam, karat dan bahan kimia.

 

Grating_Manhole_Expert | Produsen, Grosir – Eceran | Dealer perekrutan, Penjualan, Dealer, Agen, Distributor || Perusahaan Chancon, produsen dan distributor FRP Grating Grating, Drain Grating Parut jalan Penutup bah, penutup lubang got, sistem pengolahan air limbah

CHANCON Co., Ltd. | GratingThai Co., Ltd. || (Kantor pusat di seberang Central Rama 2) No. 199 Soi Tha Kham 21/1, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok , Thailand | 199 Takham21 / 1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150 Mobile Phone (Penjualan): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Telp: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786

E-mail: mkt @ chancon. co.th | Line @: @ChanCon

Situs web: http://www.CHANCON.co.th | www.GratingThai.co.th | http://GRATINGTHAI.com |

http: // www. .com | www. KanokMat.com | www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN

Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon

Twitter: http://twitter.com/ fibergrating

Google Plus: https : //plus.google.com/+ChanconTh

Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/

Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/

BlogSpot: http: //chanconfrpgrating.blogspot .com /