D. Property that the definition of fiber glass reinforced FiberGlass Vinyl Resin Food Grade FRP.

 

คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง GFRP FiberGlass Vinyl Resin Food Grade

GFRP FiberGlass Vinyl Resin Food Grade

ไฟเบอร์กล๊าสคืออะไร | FibreGlass Definition

What is fiberglass? | FibreGlass Definition

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส เป็นคำแปลมาจากคำว่า Fiberglass Reinforced Plastic หรือ Glass Reinforced Composite หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใส่วัสดุอื่นเพื่อเสริมความแข็งแรง (มีวัสดุมากกว่า 2 ชนิดมาประสานกัน) วัสดุที่นำมาเสริมแรงให้พลาสติกคือ “ใยแก้ว” ซึ่งมีลักษณะอ่อนนุ่มแต่เหนียว ทนความร้อนได้สูง ส่วนพลาสติกที่นำมาใช้เป็นเนื้อ ต้องเป็นชนิดที่มีความแข็งมาก ซึ่งถ้าไม่มีการเสริมแรงแล้วจะเปราะ ดังนั้นเราจึงเลือกเอาพลาสติกประเภท โพลิเอสเทอร์เรซิ่น ไวนิลเอสเทอร์เรซิ่น และอีพอกซี่เรซิ่น พลาสติกจำพวกนี้เป็นพลาสติกเหลวซึ่งภายหลังจากการผสมกับ ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา หรือ ตัวทำให้แข็ง แล้วจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี มีความร้อนเกิดขึ้นสูงกว่า100?C. แล้วจะเปลี่ยนเป็นพลาสติกแข็งและจะไม่คืนรูปอีกซึ่งเรียกว่ากระบวนการ เทอร์โมเซ็ตติ้ง(Thermoseting)
ดังนั้นการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยวิธีการดังกล่าวแล้ว จึงเรียกได้ว่าเป็น ผลิตภัณฑ์พลาสติกเสริมแรง ด้วยใยแก้ว หรือ FRP ซึ่งเราเรียกง่ายๆ ว่า ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส หรือ ผลิตภัณฑ์เอฟอาร์พี
ไฟเบอร์กลาสหรือเส้นใยแก้วแบ่งได้เป็นสองประเภทตามลักษณะของเส้นใย คือเส้นใยต่อเนื่องคล้ายกับเส้นด้าย (ดังรูป 1) ที่สามารถนำมาถักทอให้เป็นผืนผ้า (fiberglass fabric) (ดังรูป 2) ผ้าที่ได้จะไม่ดูดซึมน้ำ ไม่หดตัว ป้องกันความร้อนได้ดี ส่วนมากจะนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม เช่น ทำเป็นผ้าม่านกันสะเก็ดไฟ ส่วนเส้นใยแก้วอีกประเภทหนึ่งจะเป็นเส้นใยที่สั้นไม่ต่อเนื่อง มักนำมาใช้ทำเป็นฉนวนกันความร้อน และ ฉนวนกันเสียง ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นหนานุ่ม (ดังรูป 3)
ส่วนผสมหลักที่ใช้ผลิตเส้นใยแก้วคือ ทรายแก้ว (silica sand) ใช้เป็นสารสร้างแก้ว โซดาแอช (soda ash)และ หินปูน (limestone) สารสองอย่างหลังจะช่วยลดจุดหลอมเหลว นอกจากส่วนผสมหลักทั้งสามแล้วอาจมีส่วนผสมอื่นๆที่ใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆของเส้นใยแก้วเช่น บอแรกซ์ (borax) ฟันหินม้า (feldspar) แคลไซน์อะลูมินา (calcined alumina) แมกนีไซต์ (magnesite) เนฟฟีลีนไซยาไนต์ (nepheline syenite) และ ดินขาวเคโอลิน (kaolin clay) 

Fiberglass products Fiberglass Reinforced Plastic or Glass Reinforced Composite or other plastic material for strength. The material used to strengthen the plastic is “glass fiber”, which looks soft but sticky. High heat resistance Plastic parts used as meat. Must be very hard. If no reinforcement is fragile. So we chose plastic type. Polyester resin Vinyl ester resin And epoxy resin This plastic is a liquid plastic which, after mixing with A catalyst or a hardener catalyzes a chemical reaction. The heat is above 100 ° C. It will then turn into rigid plastic and will no longer be restorative, which is called a process.
Thermoseting, so the product by the way. It is called. Fiber reinforced plastics or FRP, which we simply call fiberglass or FRP products.
Fiberglass or fiberglass is divided into two types according to the nature of the fiber. The continuous fiber is similar to the yarn (Figure 1), which can be woven into a fiberglass fabric (Figure 2). The fabric is not absorbent, does not shrink, and prevents heat. Most will be used in the industry, such as fire curtains. The other type of fiber is a short fiber is not continuous. It is often used as a heat insulator and sound insulation, which is a thick sheet (see Figure 3).
The main ingredient used to make the fiber is silica sand. It is used as a soda ash. Ash) and limestone. The latter two substances reduce the melting point.

In addition to the three main ingredients, other ingredients may be used to improve the properties of the fiber, such as borax, feldspar, calcined alumina, magnesite, neffilene. Kaolin clay Definition of polyester resin
any of the various synthetic resins or plastics made from polyesters: such as a resin that has the same chemical composition as the common polyester fiber but that Is extruded as a film (as for use in packaging, as electrical insulation, or as a base for magnetic recording tapes) c: a thermosetting resin that is made from an unsaturated polyester Lycol and maleic acid or fumaric acid), cured by copolymerization (as with styrene),

And often reinforced with fillers (as glass fibers) and that is used chiefly in impregnating and laminating and in making cast and molded products . For the glass fiber itself, also called fiberglass, see glass fiber. For similar composite materials in which the reinforcement fiber is carbon fibers, see carbon-fiber-reinforced polymer. Fiberglass (or fiberglass) is a type of fiber-reinforced plastic where the fiber reinforcement is essentially glass fiber. The glass fiber may be randomly arranged, flattened into a sheet (or a chopped strand mat), or woven into a fabric. The plastic matrix may be a thermosetting plastic – most often epoxy, polyester resin – or vinylester, or a thermoplastic.
The glass fibers are made of various types of glass depending upon the fiberglass use. These glasses all contain silica or silicate, with varying amounts of oxides of calcium, magnesium, and sometimes boron. To be used in fiberglass, glass fibers have to be made with very low levels of defects.
Fiberglass is a strong lightweight material and is used for many products. Although it is not as strong and stiff as composite based on carbon fiber, it is less brittle, and its raw materials are much cheaper. Its bulk strength and weight are also better than many metals, and it can be more readily molded into complex shapes. Swimming pools, hot tubs, septic tanks, water tanks, roofing, pipes, cladding, casts, surfboards, And external door skins.
Other common names for fiberglass are glass-reinforced plastic (GRP), glass fiber reinforced plastic (GFRP) [2] or GFK (from German: Glasfaserverst? Rkter Kunststoff). Because glass fiber itself is sometimes referred to as “fiberglass”, the composite is also called “fiberglass reinforced plastic.” This article will adopt the convention that “fiberglass” refers to the complete glass fiber reinforced composite material, rather than just the glass fiber within it.
Grating Grating Frp Grating

 

ที่มาเกี่ยวกับไฟเบอร์กลาส | History of FRP FibreGlass

บางคนรู้จัก”ไฟเบอร์กลาส”ว่าเป็นวัสดุผสม หรือพลาสติกเสริมแรง ใช้ผลิตเป็นหลังคา รถกระบะ หรืออ่างอาบน้ำ แต่แท้จริงแล้ว “ไฟเบอร์กลาส” ก็คือ “เส้นใยแก้ว” มีความหมาย ที่แปลตรงตัว เส้นใยแก้วถูกนำไปใช้เป็นวัสดุช่วยเสริมแรงให้กับพลาสติกเรซิน และขึ้นรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หลังคารถกระบะ อ่างอาบน้ำ เรือ ชิ้นส่วนเครื่องบินเล็ก ถังน้ำขนาด ใหญ่ ชิ้นส่วนรถแข่ง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว(Glass Reinforced Concrete, GRC) เป็นต้น นอกจากสมบัติความแข็งแรง ทนแรงดึงได้สูงมากแล้ว เส้นใยแก้วยังมีสมบัติด้าน การเป็นฉนวนความร้อน ถูกใช้เป็นฉนวนในเตา ตู้เย็น หรือวัสดุก่อสร้าง นอกจากนั้น เส้นใยแก้วสามารถทอเป็นผืนผ้า เย็บเป็นชิ้น และด้วยโครงสร้างที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ทำจาก เส้นใยแก้วมีช่องว่างภายใน ที่ถูกดักเก็บไว้ทำให้มีความสามารถในการป้องกันความร้อนได้ดี เหมาะที่จะทำผ้าหนุนด้านใน เพื่อเป็นฉนวนที่ดีเช่นเดียวกับที่ใช้กับตู้เย็นหรือเสื้อหนาว ผ้าจากเส้นใยแก้วไม่มีการดูดซึมน้ำ ใช้เป็นผ้ากันน้ำ ไม่เกิดการหดตัวและไม่เกิดผลเสีย จากน้ำ
เส้นใยแก้วมีขนาดและความยาวหลากหลายขนาด เส้นใยอาจยาวเหมือนเส้นด้าย ยาวมากไปจนถึงเส้นใยที่สั้นมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เส้นใยแก้วผลิตจากส่วนประกอบ ของทรายแก้ว หินปูน หินฟันม้า เติมกรดบอริกและสารเติมแต่งอื่นๆ ถูกหลอมเหลวภายใน เตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงมากถึง 1370 องศาเซลเซียส ซึ่งหากมีการควบคุมคุณภาพส่วนผสม เป็นอย่างดี ให้มีความบริสุทธิ์ ก็ไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นลูกแก้วเพื่อคัดเลือกลูกแก้วที่ดี มาหลอมเป็นน้ำแก้วใหม่อีกครั้ง หลังจากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการรีดเป็นเส้นใยยาว โดยเส้นใยถูกดึงออกจากหัวรีด และถูกม้วนเก็บด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของใยแก้ว ที่ถูกอัดออกจากหัวรีด ซึ่งเท่ากับเป็นการยืดดึงในขณะที่เส้นใยยังอ่อนตัว ได้เส้นใยขนาด เล็กลงก่อนการแข็งตัว เส้นใยยาวนี้มักนิยมใช้ทำผ้าม่าน หากต้องการทำเป็นเส้นใยสั้น ก็จะถูกตัดด้วยแรงลมให้มีความยาวแตกต่างกันออกไป ซึ่งนิยมนำไปทำผลิตภัณฑ์เทปหรือผ้า ในงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันเสียง อุณหภูมิและไฟ
“ไฟเบอร์กลาส” ในภาษาของวัสดุเสริมแรงที่รู้จักทั่วไป ในการทำหลังคารถกระบะ หรือชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงนั้น ผลิตจากการนำชิ้นส่วนต้นแบบมาขัดผิวด้านนอกด้วย ขี้ผึ้งถอดแบบ วางผ้าใยแก้วบนชิ้นส่วนต้นแบบ ทาด้วยเรซินที่ผสมตัวทำให้แข็งให้มีความหนา ตามต้องการ เมื่อเรซินแข็งตัวแล้วดึงชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสออกจากชิ้นส่วนต้นแบบ นำมาขัด แต่งผิวด้านนอกให้เรียบร้อย การสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสจากวิธีนี้จะขาดรายละเอียดและ ความสวยงาม แตกต่างจากวิธีที่ใช้แม่พิมพ์ ซึ่งเหมาะสำหรับชิ้นส่วนจำนวนมาก แต่มีขั้นตอน ยุ่งยากกว่าวิธีแรก โดยเราต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาจากชิ้นส่วนต้นแบบเสียก่อน เมื่อได้แม่พิมพ์ แล้วจึงนำมาสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสที่ต้องการ ชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นมามีความสวยงามเหมือนกับ ต้นแบบทุกประการ และสามารถเสริมความแข็งแรงในบริเวณที่ต้องการโดยเพิ่มความหนา ของใยแก้วหลายๆ ชั้น
ไฟเบอร์กลาสผลิตขึ้นจากสารเคมีและวัสดุหลายชนิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ดวงตา ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังและใส่อุปกรณ์ป้องกัน ในขณะที่ทำ ชิ้นส่วนจากไฟเบอร์กลาส
Glass fibers have been produced for centuries, but mass production of glass strands was accidentally discovered in 1932 when Games Slayter, a researcher at Owens-Illinois, directed a jet of compressed air at a stream of molten glass and produced fibers. A patent for this method of producing glass wool was first applied for in 1933.Owens joined with the Corning company in 1935 and the method was adapted by Owens Corning to produce its patented “fibreglas” (one “s”) in 1936. Originally, fibreglas was a glass wool with fibers entrapping a great deal of gas, making it useful as an insulator, especially at high temperatures.
A suitable resin for combining the “fibreglass” with a plastic to produce a composite material was developed in 1936 by du Pont. The first ancestor of modern polyester resins is Cyanamid’s resin of 1942. Peroxide curing systems were used by then. With the combination of fiberglass and resin the gas content of the material was replaced by plastic. This reduced the insulation properties to values typical of the plastic, but now for the first time the composite showed great strength and promise as a structural and building material. Confusingly, many glass fiber composites continued to be called “fiberglass” (as a generic name) and the name was also used for the low-density glass wool product containing gas instead of plastic.
Ray Greene of Owens Corning is credited with producing the first composite boat in 1937, but did not proceed further at the time due to the brittle nature of the plastic used. In 1939 Russia was reported to have constructed a passenger boat of plastic materials, and the United States a fuselage and wings of an aircraft. The first car to have a fiber-glass body was a 1946 prototype of the Stout Scarab, but the model did not enter production. 

Source about fiberglass | History of FRP Fiberglass

Some people know “fiberglass” as a composite material. Or plastic reinforcement Used as a canopy roof or bathtub. But really “Fiberglass” is a “fiberglass” means a direct translation of the fiber is used as a reinforcement material for resin plastics and molded products such as roof, pickup truck tub, small aircraft parts, Big race car parts Glass Reinforced Concrete Products (Glass Reinforced Concrete, GRC), etc. In addition to the strength properties. High tensile strength already. Fiber also has properties. Heat insulation It is used as an insulator in a furnace, refrigerator or building material. In addition, the fiber can be woven into a piece of cloth. Products made from Fiber has space Trapped, it has the ability to protect the heat well. Suitable for underlay fabric. To be as good as the insulation used on a refrigerator or a cold sweater. Fabric from fiberglass does not absorb water. Used as a waterproof fabric.
No shrinkage and no loss of fiber. The fibers may be long like yarns. Very long to very short fiber to the naked eye. Fiberglass is made up of components of fine sand, limestone, rock, tooth, boric acid, and other additives. Melted inside Electric furnace at high temperature up to 1370 degrees Celsius, if the quality control of the ingredients well, the purity. It is not necessary to make a crystal ball to select a good glass. Then re-melted into glass water again after which it goes into the process of rolling into long fibers. The fiber is pulled out of the rolling head. And was rolled up at a speed higher than the speed of fiberglass. Squeezed out This is equivalent to stretching while fiber is weak. Fiber size Smaller before hardening This long fiber is often used to make curtains. To make a short fiber. It will be cut by wind to a different length. Which is commonly used to make tape or cloth products. In industry To prevent noise Temperature and light
“Fiberglass” In the language of reinforcing materials commonly known. To make a pickup truck roof. Or parts that need strength. Made from the prototype to scrub the surface outside. Wax replica Put fiberglass on the prototype. Apply a hardened resin to the desired thickness when the resin solidifies and then remove the fiberglass pieces from the prototype to polish the outer surface. Fiberglass fabrication from this method is lacking in detail and beauty is different from the way the mold is used. This is great for many components, but it’s a bit tougher than the first. We need to create a mold from the prototype. When the mold. Then we create the fiberglass components that we want. The pieces are beautiful. Master in all respects It can be strengthened in the desired area by adding thickness. Fiberglass multi-layer
fiberglass is made up of various chemicals and materials. Which is harmful to health such as the eyes. With a plastic to produce a composite material was developed in 1936 by du Pont. The first ancestor of modern polyester resins is Cyanamide resin of 1942. Peroxide curing systems were used by then. With the combination of fiberglass and resin the gas content of the material was replaced by plastic. This reduced the insulation properties to the typical value of the plastic, but now for the first time the composite showed great strength and promise as a structural and material. Confusingly, many glass fiber composites continued to be called “fiberglass” (as a generic name) and the name was also used for the low-density glass wool product containing instead of plastic. Ray Greene of Owens Corning is credited with producing the first composite boat in 1937, But did not proceed further at the time due to the brittle nature of the plastic used. In 1939 Russia was reported to have built a passenger boat of plastic materials, and the United States fuselage and wings of an aircraft. The first car to have a fiber-glass body was a 1946 prototype of the Stout Scarab, but the model did not enter production.

 

ขั้นตอนการผลิตไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง Fiber Glass

นำส่วนผสมทั้งหมดหลอมในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงมากถึง 1370 องศาเซลเซียสเพื่อให้ได้น้ำแก้ว จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรีดเป็นเส้นใยยาวโดยเส้นใยจะถูกดึงออกจากหัวรีดและถูกม้วนเก็บด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของใยแก้วที่ถูกอัดออกจากหัวรีด ซึ่งเท่ากับเป็นการยืดดึงในขณะที่เส้นใยยังอ่อนตัวทำให้ได้เส้นใยขนาดเล็กลงก่อนการแข็งตัว หากต้องการทำเป็นเส้นใยสั้นก็ทำได้โดยการตัดด้วยแรงลม สามารถทำให้เส้นใยมีความยาวแตกต่างกันออกไป
อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการหลอม ถ้าหากไม่มีการควบคุมคุณภาพของส่วนผสมให้บริสุทธิ์แล้วก็จำเป็นต้องหลอมและทำน้ำแก้วให้เป็นลูกแก้วก่อนเพื่อคัดลูกแก้วที่บริสุทธิ์มาหลอมให้เป็นน้ำแก้วใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าหากมีการควบคุมคุณภาพของส่วนผสมแล้ว ก็สามารถรีดเส้นใยจากน้ำแก้วในเตาได้เลย
ส่วน”ไฟเบอร์กลาส”ในความหมายของวัสดุเสริมแรงนั้น ผลิตได้สองวิธี คือ วิธีแรกนำชิ้นส่วนต้นแบบมาขัดผิวด้านนอกด้วยขี้ผึ้งถอดแบบ วางผ้าใยแก้วบนชิ้นส่วนต้นแบบ ทาด้วยเรซินที่ผสมตัวทำให้แข็งให้มีความหนาตามต้องการ เมื่อเรซินแข็งตัวแล้วดึงชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสออกจากชิ้นส่วนต้นแบบ นำมาขัดแต่งผิวด้านนอกให้เรียบร้อย การสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสด้วยวิธีนี้จะขาดรายละเอียดและความสวยงามแตกต่างจากวิธีที่สองที่ใช้แม่พิมพ์ วิธีนี้จะเหมาะสำหรับชิ้นส่วนจำนวนมาก แต่มีขั้นตอนยุ่งยากกว่าวิธีแรก โดยเราต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาจากชิ้นส่วนต้นแบบเสียก่อน เมื่อได้แม่พิมพ์ แล้วจึงนำมาสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสที่ต้องการ ชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นมามีความสวยงามเหมือนกับต้นแบบทุกประการ และสามารถเสริมความแข็งแรงในบริเวณที่ต้องการโดยเพิ่มความหนาของใยแก้วหลายๆ ชั้น
The process of manufacturing fiberglass is called pultrusion.[citation needed] The manufacturing process for glass fibers suitable for reinforcement uses large furnaces to gradually melt the silica sand, limestone, kaolin clay, fluorspar, colemanite, dolomite and other minerals to liquid form. It is then extruded through bushings, which are bundles of very small orifices (typically 5–25 micrometres in diameter for E-Glass, 9 micrometres for S-Glass). These filaments are then sized (coated) with a chemical solution. The individual filaments are now bundled in large numbers to provide a roving. The diameter of the filaments, and the number of filaments in the roving, determine its weight, typically expressed in one of two measurement systems: yield, or yards per pound (the number of yards of fiber in one pound of material; thus a smaller number means a heavier roving). Examples of standard yields are 225yield, 450yield, 675yield. tex, or grams per km (how many grams 1 km of roving weighs, inverted from yield; thus a smaller number means a lighter roving). Examples of standard tex are 750tex, 1100tex, 2200tex.
These rovings are then either used directly in a composite application such as pultrusion, filament winding (pipe), gun roving (where an automated gun chops the glass into short lengths and drops it into a jet of resin, projected onto the surface of a mold), or in an intermediary step, to manufacture fabrics such as chopped strand mat (CSM) (made of randomly oriented small cut lengths of fiber all bonded together), woven fabrics, knit fabrics or uni-directional fabrics. Chopped strand mat
Chopped strand mat or CSM is a form of reinforcement used in fiberglass. It consists of glass fibers laid randomly across each other and held together by a binder.
It is typically processed using the hand lay-up technique, where sheets of material are placed in a mold and brushed with resin. Because the binder dissolves in resin, the material easily conforms to different shapes when wetted out. After the resin cures, the hardened product can be taken from the mold and finished. Using chopped strand mat gives a fiberglass with isotropic in-plane material properties.

 

Fiber Glass Fiber Glass Fiber Glass Fiber

Bring all the ingredients together in an electric oven at a high temperature of 1370 ° C to obtain a glass of water. Then it goes into a long filament process whereby the fibers are pulled out of the rolling heads and rolled up at a speed higher than the speed of the fiberglass compressed from the rolling head. This is the same as stretching, while the fibers are still weak, resulting in smaller fibers before hardening. To make short fibers, it is done by cutting with wind. The fiber length can vary,
however, in the melting process. If there is no control of the quality of the ingredients, then it is necessary to melt and make the glass as a glass to refine the pure glass to melt the glass again. But if quality control of the mixture. It can be rolled up the glass from the glass in the oven.
The “fiberglass” In the sense of reinforcing materials. There are two ways to produce the prototype: Put fiberglass on the prototype. Made of rigid resin to provide the required thickness. When the resin solidifies, remove the fiberglass pieces from the prototype. Scrub the skin to finish. Fiberglass fabrication in this way is lacking in detail and beauty differs from the second method using molds. This method is suitable for many parts. But there are more difficult steps than the first. We need to create a mold from the prototype. When the mold. Then we create the fiberglass components that we want. The parts that make up are as beautiful as the prototype.
The strength of the fiber is increased by adding several layers of fiberglass. The process of manufacturing fiberglass is called pultrusion. [Citation needed] The manufacturing process for glass fibers suitable for reinforcement uses large furnaces to gradually melt the silica sand, limestone, kaolin clay, fluorspar, colemanite, dolomite and other minerals to liquid form. It is then extruded through the bushings, which are bundles of very small orifices (typically 5-25 micrometers in diameter for E-Glass, 9 micrometers for S-Glass). These filaments are then sized with a chemical solution. The individual filaments are now bundled in large numbers to provide a roving. Determine its weight, commonly expressed in one of two measurement systems: yield, or yards per pound (a number of yards of fiber in one pound of material; thus a smaller Number means a heavier roving). Examples of standard yields are 225yield, 450yield, 675yield. Tex, or grams per km (how many grams 1 km of roving weighs, inverted from yield; thus a smaller number means a lighter roving). Examples of standard tex are 750tex, 1100tex, 2200tex.
These rovings are then directly used in a composite application such as pultrusion, filament winding (pipe), gun roving (where an automated gun chops the glass into short lengths and drops it into a jet of resin, projected onto the surface of a mold Woven fabrics, knit fabrics or uni-directional fabrics. Chopped strand mat
Chopped strand mat or CSM is a form of reinforcement used in fiberglass. It consists of glass fibers laid randomly across each other and held together by a binder.
It is typically processed using the hand lay-up technique, where sheets of material are placed in a mold and brushed with resin. Because the binder dissolves in resin, the material easily conforms to different shapes when wetted out. After the resin cures, the hardened product can be taken from the mold and finished. Using chopped strand mat gives a fiberglass with isotropic in-plane material properties. The hardened product can be taken from the mold and finished. Using chopped strand mat gives a fiberglass with isotropic in-plane material properties. The hardened product can be taken from the mold and finished. Using chopped strand mat gives a fiberglass with isotropic in-plane material properties.


Grating Know-How View more Www.GratingThai.com

Grating Know-How View more Http: // fiberglass mesh – steel pipe cover

 

 

Fiberglass reinforcement properties

1. Corrosion Resistance: No rust And resistance to corrosion.
2. Temperature Resistance: Fiberglass products are very good heat resistance. Can tolerate temperatures from -30 to +120, depending on the type of resin used.
3. Lightweight: Weight Lightweight construction cost savings. The weight is 4 times lighter than steel Makes it easy to lift Assembly and installation Cost saving.
4. Flextural Strength: Strong structure. Waterproofing or crack
5. Long-lasting: non perishable or corrosion-resistant stable environment was good, no shrinking
6. Low coefficient of friction: make the skin smooth, low friction
7. Insulation: a. Electrical insulators and non-thermal conductors.
8. Repair: In extreme cases.
9. Damage can be repaired. 9. Engineering Design: Design and calculation according to ASTM, JIS,
BS and DIN 10. UV-Resistance and Grossy: bright colors Resistant to sunlight and UV light
An individual structural glass fiber is both stiff and strong in tension and compression-that is, along its axis. Although it might be assumed that the fiber is weak in compression, it is actually only the long aspect ratio. [7] On the other hand, the glass fiber is weak in shear-that is, across its axis. Therefore, if A Collection Of Fibers Can Be Arranged Permanently In A Preferred Direction Within A Material, And the if They Can Be Prevented From Buckling In compression is on, The Material Will Be Preferentially Strong In That Direction.
Furthermore,, By Laying Multiple Layers Of Fiber ons Top Of One Another. , With each layer oriented in various preferred directions, the material’s overall stiffness and strength can be conveniently controlled. In fiberglass, it is plastic matrix which permanently constrains the structural glass fibers to directions chosen by the designer. With chopped strand mat, this directionality is essentially an entire two dimensional plane; With woven fabrics or unidirectional layers, directionality of stiffness and strength can be more precisely controlled within the plane.
A fiberglass component is typically a thin “shell” construction, sometimes filled on the inside with structural foam, as in the case of surfboards. The component may be almost arbitrary shape, limited only by the complexity and tolerance of the mold used for the manufacturing of the shell.
The mechanical functionality of the materials is heavily relied on the combined performances of both the resin (AKA matrix) and fibers. For example, in a severe temperature condition (over 180 ° C) resin component of the composite may lose some of its technology because of the deterioration of resin and fiber. [8] However, GFRPs can show still significant residual strength after experiencing high temperature (200? C).


Grating Know-How View more Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon

 

 

Molded Fiberglass Grating Grating Fiberglass Grating

Our molded fiberglass grating and pultruded fiberglass grating provide unmatched corrosion resistance properties, especially when compared to steel flooring products. Strength, long life and safety are also superior qualities of our fiberglass grating products, and their electrically non-conductive properties make them the ideal option for floor grating. We offer many types of fiberglass grating for all your different applications. Fiberglass grating applications range from architectural sun screening and fiberglass flooring to standard walkways and high load rolling applications. Grit surfaces and standard stock colors or custom colors are provided to suit your fiberglass application. Choose from our custom resin types for a fiberglass flooring product that is tailored to suit your corrosion resistance needs.
Molded fiberglass grating is a fiberglass-reinforced plastic (FRP) that combines fiberglass rovings with thermosetting resins to form a strong, one-piece molded panel. A 65% / 35% resin to glass weight ratio provides high corrosion resistance. Meniscus surfaces or applied grit surfaces provide slip resistance when compared to steel flooring and other flooring products. This fiberglass grating product is better suited for corrosive environments. Pultruded, Fiberglass Grating pultruded
pultruded Fiberglass Grating Is Made Using Isophthalic polyester Color Premium Grade, a phenolic make vinyl or Add an ester Resin systems’s With A Synthetic Surfacing Veil, Making it Do Corrosion Resistant, Lightweight And Durable.Pultruded fiberglass has a grit surface for safety and a greater strength to mold ratio than fiberglass grating. A 35% / 65% resin to glass ratio provides greater strength and less corrosion resistance than molded fiberglass grating. This product is better suited for longer spans of fiberglass flooring.
Fiberglass Covered Grating Our fiberglass covered grating is a long-lasting, molded fiberglass flooring product that combines smooth, gritted or checkered plate and molded grating manufactured with any of our resin systems. It is ideal when floor grating needs to be 100% covered. Our fiberglass covered grating is often used in loading and storage areas, where a strong, level surface is ideal. It offers approximately 50% higher stiffness values ​​than that of open mesh grating and its standard grit-top cover assures secure footing.
Bullet Resistant Fiberglass Plate Our bullet resistant fiberglass plate offers superior ballistic resistance at a weight less than 25% that of a comparable steel panel. These fiberglass panels offer ballistic resistant security with the additional performance advantages of durability, corrosion resistance, electrical non-conductivity, low thermal conductivity and light weight.
Heavy Duty Fiberglass Grating Our heavy duty fiberglass grating is available in both molded and pultruded grating systems. Both types of heavy duty fiberglass grating are designed to carry forklift and tractor-trailer loads that traditional molded and pultruded FRP grating products are not designed to support. Heavy duty fiberglass grating provides greater durability for higher volume traffic areas as well. Plus, Heavy Duty Fiberglass Grating can be used to freeze longer distances than traditional fiberglass grating.
Fiberglass Stair Treads and Fiberglass Stair Tread Covers Lightweight and easy to install, fiberglass stair treads are available in both molded and pultruded types to match the fiberglass floor grating platforms. Fiberglass stair tread covers are made of a molded glass and resin system that is corrosion resistant, fire retardant and non-conductive. They provide a cost effective, Slip-resistant protective surface for concrete, metal and wood steps.
Fiberglass Grating Handrails and Fiberglass Ladders Fiberglass Grating Handrails and Fiberglass Ladders Fiberglass handrail systems are fabricated from pultruded fiberglass components and molded thermoplastic connectors. Our modular fiberglass grating handrail systems are available in 2-inch square or 2-inch round configurations that are easy to grip, making them ideal for any high traffic area. Our fiberglass ladders and cages can be installed in a variety of applications from sump pumps to tanks, buildings, piers, portable equipment, etc., providing years of strength and dependability.
Fiberglass Attachments and Fiberglass Clips Our fiberglass grating attachments and clips are designed to secure fiberglass gratings or plates to supporting structures. Additionally, they are used to fasten together with adjacent grating panels, which minimizes load-induced differential deflection. All fiberglass attachments and clips are made of Type 316 stainless steel and are available in 1-, 1-1 / 2- and 2-inch sizes.
Fiberglass plates feature a non-conductive surface that gives them an economical and safe solution to walking surfaces. In caustic and / or acidic conditions, fiberglass plates provide a level of corrosion resistance that is unequaled and more cost effective than stainless steel. Fiberglass plate is available with a non-grit surface where anti-slip traction is needed.
Fiberglass Structural Shapes Our fiberglass structural shapes and fiberglass profiles are made from a combination of fiberglass and thermosetting resin systems. All shapes are lightweight, impact resistant, low maintenance, non-magnetic, low conductive and have dimensional stability, making them easy to install and ideal for several applications. Custom shapes are available upon request.

Composite (GFRP) Gratings: What is GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)? GFRP is a composite material made of a polymer matrix reinforced with fiber, aiming to form better physical and chemical properties. GFRP is a material production such as metal, wood, glass, concrete. GFRP materials has significant advantages as against the production of materials, new features can be added to requirements. What is GFRP Grating? Molded GFRP gratings are produced in special molds with a wet lamination process, consist of glass fiber, resin, additives and pigment. After these raw materials harden, GFRP gratings are pressed out of the mold. Molded GFRP gratings are light, anti-corrosive, have high chemical and physical resistances and non-conductive. Components: Resin, glass fiber, additives and pigment are the basic components of the GFRP materials. It can be produced any material which is suitable for the requirements by changing these components. Resin: Chemical resistance, flexibility and UV resistance of the GFRP gratings are determined by the resin. Resins are chosen according to the environment; Orthophthalic resin for general usage, isophthalic resin for chemical environment and vinyl ester resin for extremely heavy chemical environment. Glass Fiber: Multi-layered continuous glass fibers are used in production. Molded GFRP gratings have high mechanical resistance due to glass fiber. Additives: Additives such as UV stabilizers, flame retardants and low-density retardants increase mechanical and chemical resistance and add new superior features. Pigment: Pigments make it possible to give GFRP gratings any color. This makes it happen to use GFRP gratings in architectural projects.

Molded Grating Pedestals Fibergrate Adjustable Grating Pedestals are high quality components designed to support elevated grating applications. Infinitely adjustable within their specified range, Standard pedestals raise grating platforms and custom pedestals with cross bracing raise the floor above the base elevation. Pedestals are available for 1 “, 1-1 / 2” and 2 “deep square mesh Fibergrate or Chemgrate molded fiberglass gratings. ADJUSTABLE – Create level walking surfaces on sloping floors • VERSATILE – Available for all Fibergrate and Chemgrate square mesh gratings • COST EFFECTIVE – Low installation cost, easily relocated to other areas • LIGHTWEIGHT – Modular,

CORROSION RESISTANT – Thermoplastic polyester and pultruded vinyl ester are most resistant to industrial wet-floor applications Grating Pedestal Supports Fiberglass Grating? Grating Pedestal Supports From time to time, FRP grating will need to be supported in walkway areas where traditional support framing methods either do not use or are unsuitable to the working environment. Raised Floor Platforms & Workstations, Chemical Treatment Dosing Plant Rooms, Raised non slip walkway access across drainage floors and work spaces, Suspended floor grating, cable ladder runs, concealing pipe work and electrical services underneath, Areas Required to be non conductive Our FRPP pedestal supports that we can raise our FRP floor grating, and link into the mesh pattern of our grating. The panels of our grating can be joined, on one of the pedestals eliminating multiple pedestals in the same area. The wide pedestals can be fixed to the floor if required, and also to the top of our grating, using our 316 s / s hold down clips to suit. This provides an extremely solid base, which can take high loads. Available in a range of heights, and fully adjustable to accommodate uneven floors, we can supply a pedestal to suit your application.

FRP Stair Solutions – Stair Fiberglass stair treads and stair covers are an integral complement to molded and pultruded grating installations. These corrosion and slip resistant treads are manufactured with a well-defined visible nosing and provide safe footing in the most challenging environments. Stair treads and covers can be supplied cut to customer specific sizes or in stock panels that are easily fabricated.
Stair tread covers are a convenient way to provide solid slip-resistant footing for existing treads that are still structurally sound. Stair tread covers can be installed over wood, concrete or metal treads. Standard industrial color is dark gray with a very visible safety yellow nosing and light gray for architectural applications. An integral aluminum oxide grit-top surface provides secure footing for maximum safety and a highly durable tread. Reinforced with a woven glass mat for durability and impact resistance, These tread covers come in made to order widths. The standard thickness is various thick covers available for heavy duty applications. Standard long panels are easily cut to size during installation, or are available precut to custom lengths.
Phosphorescent Nosing: Fiber plate stair cover can be ordered with a special phosphorescent coating for the nosing area, causing it to glow even after the primary light source has been removed. The special nosing is perfect in stairways which serve as emergency exits during power outages, outdoor accessways where lighting is periodically dimmed as arenas and concert halls or as a safety measure for nighttime operation in outdoor applications such as on passenger ships. This special nosing has been tested in accordance with ISO / TC Ships and Marine Technology – Low Lighting on Passenger Ships.
Fibreglass Grating> FRP Tread Covers> Tread Grip Some superior features of TreadGrip are. Durability: TreadGrip is a high quality composite of glass woven matting impregnated with isophthalic polyester resin. The energy absorption and flexibility of TreadGrip. So long life, even in the busiest of environments. Slip Resistant: A compound of carbon and silicon grit is added in the final layer of laminate providing a superb slip resistant and hard wearing surface. Corrosion Resistant: TreadGrip is resistant to a wide range of chemicals and is perfectly suited for use even in the harshest of environments. Chemical resistance guides available on request. Simple to install: The versatility of TreadGrip. It can be applied to almost any surface such as concrete, steel or wood. The fact that it is supplied as a finished product means that it can be walked on straight away thus keeping disruption to a minimum.
Supply FRP stair treads in both molded and pultruded grating profiles. Available in isoptalic, vinyl ester and phenolic fire retardant resin systems, to suit both industrial and domestic applications. Molded FRP stair treads come with a contrast nose edge as required by the Australian Standards for stairways to have a contrasting front edge (nosing) color for ascending and descending stairs resulting in a safer stairway. Generally our stair treads colors are: Gray with yellow nosing. Other colors are available should you wish to match up with aesthetics and / or the environment. Available in our standard tread panels or we can cut to size, we welcome your inquiry. Our standard treads have an anti slip grit top surface, but we can also supply treads with a concave top which is also anti slip, but easy to clean, for example, for the food and beverage industry. Our treads are secured to the angle underneath using our 316 s / s Type M hold down clips – you can see those in the molded grating index on the “Installation Accessories” page.
If you own a building, run a business or manage a public space that has stairs then you are obliged to ensure that everyone using the stairs is safe. Anti Slip Stair Nosing is an excellent way to ensure that the stairs are as safe as possible. Anti Slip Stair Nosing can reduce the chances of accidents occurring dramatically. The leading edge of a stair can become slippery when wet and even the stairs can become slippery during rain as people track the water inside. With high quality Edge Grip FRP Anti Slip Slipper from Monaco you can make sure that the leading edge of the stairs are not slippery even in the wettest conditions. These anti slip stair noses can be fitted in many different situations, including the following, public spaces, commercial areas and industries: Railway stations, Public squares and parks, Milking sheds, Industrial tank stairs, Industrial and commercial sites, Fire escapes, Oil rigs Ports Our Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing comes in pre-formed robust fibreglass panels that are incredibly durable and the silicone carbon grit top finish provides a highly slip resistant surface. We offer two slip resistant surfaces, one light grit made for interior situations and the other heavier grit made for exterior uses. Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing has a patented featheredge meaning that it can be fitted to any type of step without creating a trip hazard making it the safest all-round anti slippery slipper.

 

Applications of Fiberglass Grating Fiberglass Grids

A cryostat made of fiberglass Fiberglass is an immensely versatile material due to its light weight, inherent strength, weather-resistant finish and a variety of surface textures.
The development of fiber-reinforced plastics for commercial use was extensively researched in the 1930s. It was of particular interest to the aviation industry. A means of mass production of glass strands was accidentally discovered in 1932 when a researcher at Owens-Illinois directed a jet of compressed air at a stream of molten glass and produced fibers. After Owens merged with the Corning company in 1935, Owens Corning adapted the method to produce its patented “Fiberglas” (one “s”). A suitable resin for combining the “Fiberglas” with a plastic was developed in 1936 by du Pont. The first ancestor of modern polyester resins is Cyanamid’s of 1942. Peroxide curing systems were used by then. Fiberglass was developed as a replacement for the molded plywood used in aircraft radomes (fiberglass being transparent to microwaves). Its first main civilian application was for the building of boats and sports car bodies, where it gained acceptance in the 1950s. Its use has broadened to the automotive and sport equipment sectors. In production of some products, such as aircraft, carbon fiber is now used instead of fiberglass, which is stronger by volume and weight. Advanced manufacturing techniques such as pre-pregs and fiber rovings extend fiberglass’s applications and the strengths of fiber reinforced plastics.
Fiberglass is also used in the telecommunications industry for shrouding antennas, due to its RF permeability and low signal attenuation properties. It may also be used to conceal other equipment where no signal permeability is required, such as cabin equipment and steel support structures, due to the ease with which it can be molded and painted to blend with existing structures and surfaces. Other uses include sheet-shaped electrical insulators and structural components commonly found in power-industry products. Because of fiberglass’s light weight and durability, it is often used in protective equipment such as helmets. Many sports use fiberglass protective gear, such as goaltenders ‘and catchers’ masks.
Storage tanks
Several large fiberglass tanks at an airport Storage tanks with a capacity of about 300 tonnes. Smaller tanks can be made with chopped strand mat cast over a thermoplastic inner tank which acts as a preform during construction. Much more reliable tanks are made using woven mat or filament wound fiber, with the fiber orientation at right angles to the hoop stress imposed in the side wall by the contents. Such tanks tend to be used for chemical storage because the plastic liner (often polypropylene) is resistant to a wide range of corrosive chemicals. Fiberglass is also used for septic tanks.
House building
Glass-reinforced plastics are also used to produce house building components such as roofing laminate, door surrounds, over-door canopies, Window canopies and dormers, chimneys, coping systems, and heads with keystones and sills. The material’s reduced weight and easier handling, compared to wood or metal, allows faster installation. Mass-produced fiberglass brick-effect panels can be used in the construction of composite housing, and can include insulation to reduce heat loss.

Fiberglass protection

In fiberglass work, it is imperative that this type of worker must have the knowledge to prevent the hazards of fiberglass powder or fibers.
1. Inhalation of fiberglass powder. Use cloth or air filter while working.
2. Do not open the fan until it diffuses. Should be open over the wind.
3. Always use gloves when working. Avoid contact with glass fiber directly.
4. When grinding. Or polishing fiberglass Should use glasses to prevent fiberglass.
5. In case of exposure to itching. Use clay, oil or wax to kick around the itch. Or use a soap or detergent bleach on the itch. Then use a brush, rub and water spray or warm water may cause the pores to expand.

 

Fiberglass

Glass fiber Composition: the most common type of glass fiber used in fiberglass is E-glass, which is alumina-borosilicate glass with less than 1% w / w alkali oxides, mainly used for glass-reinforced Plastics. Other types of glass are A-glass, E-CR-glass (Electrical / Chemical Resistance; alumina-lime silicate with less than 1% w / w alkali oxides, with high Acid resistance, C-glass (alkali-lime glass with high boron oxide content), D-glass (borosilicate glass, named for its low dielectric constant), R- MgO and CaO with high mechanical requirements as Reinforcement) And S-glass (alumino silicate glass without CaO but with high content of MgO content with high tensile strength), when cooled as fused quartz into a glass with no true melting point, can be used as a Glass fiber for fiberglass, but has the drawback that it will be worked at very high temperatures. In order to lower the required work temperature, other materials are introduced as “fluxing agents” (ie, components to lower the melting point). Ordinary A-glass (“A” for “alkali-lime”) or soda lime glass, crushed and ready to be remelted, as so-called cullet glass, was the first type of glass used for fiberglass. E-glass (“E” because of initial electrical application), is alkali free, and was the first glass formulation used for continuous filament formation. It now makes up most of the fiberglass production in the world, and also the largest consumer of boron minerals globally. It is susceptible to chloride ion attack and is a poor choice for marine applications. S-glass (“S” for “stiff”) is used when tensile strength (high modulus) is important, and is thus an important building and aircraft epoxy composite (it is called R-glass, “R” for “reinforcement” in. Europe). C-glass (“C” for “chemical resistance”) and T-glass (“T” are for “thermal insulator” -a North American variant of C-glass) are resistant to chemical attack; Both are often found in the insulation-grades of blown fiberglass. Fiber glass or fiberglass is a synthetic material. It is the main raw material used in forming fiberglass.
Common types of glass fiber are as follows: 1. A glass (Alkali) for use in chemical applications that need to be alkaline.
2. C glass (Chemical) used for chemical applications. the pH and corrosion
3. type E glass (Electrical or used for tasks that require strength and good electrical insulation
4. type S glass (high strength) is used for applications requiring higher strength at higher type E. Glass 

การป้องกันอันตรายจากไฟเบอร์กลาส

ในการทำงานไฟเบอร์กลาสมีความจำเป็นที่ผู้ทำงานประเภทนี้ต้องมีความรู้ในการป้องกันอันตรายจากผงหรือเส้นใยไฟเบอร์กลาส
1. การสูดผงใยแก้วเข้าไป ควรใช้ผ้าหรือหน้ากากกรองอากาศ ขณะทำงาน
2. ไม่ควรเปิดพัดลมจนเกิดการฟุ้งกระจาย ถ้าจำเป็นต้องเปิดให้อยู่เหนือลม
3. ควรใช้ถุงมือทุกครั้งขณะทำงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับใยแก้วโดยตรง
4. เมื่อมีการเจียร หรือขัดงานไฟเบอร์กลาส ควรใช้แว่นตาสำหรับป้องกันเศษใยแก้ว
5. กรณีที่มีการสัมผัสจนเกิดอาการคันแล้ว ให้ใช้ดินน้ำมันหรือก้อนขี้ผึ้งเตะที่บริเวณคัน หรือใช้สบู่หรือผงซักฟอกฟอกบริเวณที่คัน แล้วใช้แปรงถูและน้ำฉีดแรง ๆ หรืออาจใช้น้ำอุ่นทำให้รูขุมขนขยายตัว 

ใยแก้วแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้

1. ใยแก้วชนิดผืนเส้นสั้น ( Chopped strands mat ) เป็นใยแก้วเส้นสั้นยาวประมาณ 1-2 นิ้ว โปรยลงบนผืนแบบ กระจาย เกาะตัวโดยประสานกาว(binder) มีสองแบบคือ
• แบบEmution มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบแน่น เหมาะกับงาน ที่ต้องการ ความเรียบสมำเสมอ ไม่เคลื่อนตัว
• แบบ Powder มีลักษณะเป็นแผ่นเส้นใยทอแบบหลวม เหมาะกับงานที่ต้องเข้าซอก มีมุมและซอกมาก ขนาดเรียกตามน้ำหนักต่อ ตารางเมตร มีขนาด 100 200 300 450 600 และ900 กรัม/ตารางเมตร ใช้กับงานไฟบอร์กลาสทั่วไป
2. ใยแก้วตาสาน ( Woven roving ) เป็นใยแก้วเส้นสั้นทอเป็นผืน เป็นรูปตาสาน มีขนาด 400 600 800 900 1,000 และ 1,200 กรัม/ตารางเมตรช่วยรับแรง เสริมกำลังให้สูงขึ้น ในทิศทางของเส็นใยแก้ว(2 ทิศทาง)
3. ใยแก้วผ้าทอ ( Glass cloth ) เป็นใยแก้วเส้นเหมือนด้ายนำมาทอเป็นผืนผ้า เนื้อแน่น มีขนาด 30 60 90 100 160 200 และ 300 กรัม/ตารางเมตร ช่วยรับแรงกำลังได้ดี สามารถทำชิ้นงานได้บางเบา ใช้เสริมความแข็งแรงบริเวณขอบชิ้นงาน และบริเวณผิวบนและล่างสุดของงาน
4. ใยสานแบบเย็บติด ( Stitch mat ) เป็นใยแก้วแบบผืน chopped strand mat เย็บด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทั้งผืน เวลานำไปใช้งานแล้วใยแก้วจะไม่เคลื่อนตัว ทำให้ได้ชิ้นงานที่รับแรงและกำลังได้สมบูณณ์ขึ้น มีขนาด 300 450 600 และ 900 กรัม/ตารางเมตร
5. ใยแก้วผิว ( Surfacing mat ) เป็นใยแก้วแบบผืนบางเหมือนกระดาษทิชชู มีขนาดน้ำหนัก 20 30 50 กรัม/ตารางเมตร ช่วยยึดเกาะผิวชั้นเจลโค๊ทให้แข็งแรงขึ้น และช่วยลดปริมาณฟองอากาศของชั้นเจลโค๊ทกับใยแก้วได้
6. เทปไฟเบอร์ ( Glass tape ) เป็นเส้นใยแก้วนำมาทอเป็นผืน มีขนาดกว้าง 2นิ้ว 3 นิ้ว 4 นิ้ว ไว้ใช้สำหรับเชื่อมรอยต่อระหว่างแผ่นใยแก้ว และเสริมกำลังบริเวณขอบของชิ้นงาน
7. ใยแก้วเส้นด้าย ( Roving ) เป็นเส้นใยแก้วยาวตลอดทั้งม้วน เรียกตามน้ำหนัก/ความยาว 1 กม. เช่น TEX1200 = ความยาว 1 กม. หนัก 1 กก. ที่นิยมใช้มีขนาด 1200 2200 2400 4800 เป็นต้น แบ่งตามลักษณะการใช้งานดังนี้
• แบบพ่น ( spray up roving ) ใช้กับเครื่องพ่นใยแก้วนิยมใช้เบอร์ 2400
• แบบพัน ( filament roving ) ใช้ในการพันท่อทำถังน้ำกับเครื่องพัน นิยมใช้เบอร์ 600 800 1100 2200 2400 4800
• แบบดึง ( pultrution roving ) ใช้ในกระบวนการผลิตแบบดึงยาว นิยมใช้เบอร์ 2400 4800
• แบบSMC ( sheet moulding compound ) ใช้ทำแผ่น SMC นิยมใช้เบอร์ 2400
• แบบ PANEL ( corrugated sheet ) ใช้ทำหลังคาโปร่งแสง นิยมใช้เบอร์ 2400
8. ใยแก้วเส้นสั้น ( Chopped strand ) เป็นเส้นใยแก้วเส้นสั้น ขนาดความยาวเส้น 3 6 9 12 มิลลิเมตร ใช้เพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงาน
9. ใยแก้วผง ( Glass powder ) เป็นผงใยแก้วสีขาว ใช้เพิ่มความแข็งแรง ป้องกันการขีดข่วนและแรงกระแทกบนผิวงาน
10. ใยแก้วแบบทิศทางเดียว ( Unidirection mat ) เป็นเส้นใยแก้วเรียงเป็นแถวในแนวเดียวกันตลอดทั้งผืน เย็บติดกันด้วยเส้นด้าย ( polyester yarn ) มีการเรียงเส้น 2 แบบ คือแบบแนวยาว และแบบแนวขวาง รับแรงและกำลังได้สูงในแนวยาวของเส้นใยแก้ว ทางใดทางหนึ่ง

Glass fiber is divided into the following types.

1. Chopped strands mat is a short 1-2 inches long fiberglass spread on a spread sheet by binder. There are two types:
• Emution is smooth. Tight fit for a job that requires consistency. Do not move.
• Powder is a loose woven fiber. Suitable for work in the niche. There are many corners and nooks. Dimensions measured in terms of weight per square meter are 100 200 300 450 600 and 900 g / m 2. Fiberglass
Woven roving is a short fiber woven into a mesh size 400 600 800 900 and 1,200 g / m 2 to help the force. Reinforce In the direction of fiberglass (2 directions)
3. Glass cloth is a glass fiber thread, woven into a fine fabric with a size of 30 60 90 100 160 200 and 300 g / square meter. Help get good. Can work a little thin. Strengthen the edge of the workpiece.
4. Stitch mat is a chopped strand mat stitched with polyester fibers in both ends. Glass fiber will not move at all. 300 450 600 and 900 g / square meter.
5. Surfacing mat is fiberglass thin tissue paper. It has a weight of 20 30 50 g / m 2. Strengthens the gel coat layer. And reduce the amount of bubbles of the gel coat layer with fiberglass
. Glass tape is a fiber woven into a 2 inches wide 3 inches 4 inches to be used to seal the joint between the fiberglass.
And strengthen the edge of the work piece. 7. Fiber Roving (Roving) is a long fiber throughout the roll. Called by weight / length 1 km, such as TEX1200 = 1 km length 1 kg weight.
The most popular are 1200, 2200, 2400, 4800 and so on. These are as follows. • Spray up roving. Used with 2400
filament. • Filament roving. 600 800 1100 2200 2400 4800
• pultrution roving used in the long stretch production process is commonly used 2400 4800
• SMC (sheet molding compound) used to make SMC popular 2400 number
• PANEL (corrugated sheet) using a translucent roof using 2400 numbers
8. fiberglass h. This short (Chopped strand) fiber lines are short. The length of the line is 3 6 9 12 mm to increase the strength of the workpiece.
9. Glass powder is a white powder glass fiber. Use strength. Prevent scratches and impact on the work surface
. Unidirection mat is a line of glass in the same row throughout the piece. Stitched together with polyester yarn, there are two lines: long and transverse. Strength and power are high in the longitudinal direction of the fiber. either way


Grating Know-How View more Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover

โพลีเอสเตอร์เรซิ่น

เป็นพลาสติกเหลวชนิดหนึ่ง มีลักษณะค้นคล้ายน้ำมันเครื่อง กลิ่นฉุนแข็งตัวด้วยความร้อนสูง เป็นวัตถุไวไฟชนิดหนึ่ง มีอตราการหดตัว 2-8% หลังเซทตัวเต็มที่ เรซิ่นสามารถหล่อขึ้นรูปได้มากมายหลากหลายรูปแบบ เรซิ่นสำหรับหล่องานทั่วไป หล่อพระ หล่อของที่ระลึก หล่อตุ๊กตาฯลฯ เรซิ่นสำหรับหล่องานไฟเบอร์กลาส และเรซิ่นสำหรับงานเคลือบ เช่น งานเคลือบกรอบรูปวิทยาศาสตร์ ในขณะทำการหล่อ เรซิ่นจะปล่อยกลิ่นเคมีออกมาซึ่งมีกลิ่นเหม็นฉุน ดังนั้นสถานที่ทำงานควรเป็นที่โปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรทำงานในสถานที่ที่เป็นห้องทึบตัน และไม่มีการไหลเวียนของอากาศหรือการระบายอากาศที่ดีพอ


Polyester resin

A kind of liquid plastic It looks like oil. Hot Sticks A flammable material The contract shrank by 2-8% after full set. Resin can be cast a variety of forms. Resin for casting, general casting, souvenirs, souvenirs. Casting dolls etc. Resin for fiberglass casting And resin for coatings such as coatings, photo frames, science While casting Resin will release chemical odor, which has a foul smell. Therefore, the workplace should be airy. Should not work in a solid room. And there is no good air circulation or ventilation.

เรซิ่นแยกตามเกรดของคุณสมบัติของเนื้อเรซิ่นคือ

1. เกรด ortho-phthalic type คือชนิดเกรดใช้งานได้ทั่วไป
2. เกรด isophthalic type คือชนิดที่ทนกรด-ด่างได้ดี
3. เกรด bisphenol type คือชนิดที่ทนกรด-ด่างสูง
4. เกรด chlorendics type ชนิดทนดรก-ด่าง สูง
5. เกรด vinyl ester คือชนิดที่ทนกรด-ด่างสูงมาก แข็งแรง มีคุณสมบัติที่เป็นรองแค่ epoxy resin

Resin segregated by grade of resin material is

1. grade ortho-phthalic type is a grade commonly used
2. grade isophthalic type is a type that is acid-alkali resistant well
3. grade bisphenol type is high acid-resistant type
4. grade chlorendics type resistant – Highly alkaline
5. Vinyl ester grade is a very acid-alkaline resistant type, strong, with secondary properties just epoxy resin.

เรซิ่นแยกตามเนื้อเป็น 2 แบบ คือ

1. nonpromote คือเรซิ่นชนิดที่ยังไม่ผสมสารช่วยเร่งปฏิกิริยา ลักษณะของเนื้อเรซิ่นจะเป็นของเหลวค้นคล้ายน้ำมัน มีใสใสอมเหลือง จุดเด่นคือมีอายุการเก็บ 3 เดือน( สำหรับประเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อนชื้นควรใช้ให้หมดภายใน 1เดือน เพราะเมื่อเข้าสู่เดือนที่2และ3 เรซิ่นจะเริ่มมีความหนดข้นขึ้นเรื่อยๆ) และยังสามารถประยุกต์สูตรได้อีกมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบงานต่างๆ โพลีเอสเทอร์เรซิ่น ชนิด non promote
2. promote คือเรซิ่นชนิดที่ผสมสารช่วยเร่งฯ มาแล้ว ลักษณะของเนื้อเรซิ่นจะเป็นของเหลวค้นคล้ายน้ำมันเครื่อง แต่มีสีชมพูบานเย็นเพราะเป็นเรซิ่นที่ได้ผสมสารช่วยเร่งปฏิกิริยาแล้ว เมื่อนำมาใช้งานก็แค่เติมสารเร่งฯลงไป ในเรื่องของสีเรซิ่นนั้นบางบริษัทผู้ผลิดอาจมีการใช้สารช่วยเร่งที่แตกต่างดังนั้นเรซิ่นชนิดผสมสารช่วยเร่งบางตัวจะมีสีอล้ำคล้ายน้ำเฉาก๊วย และสำหรับชนิดที่ใช้กับงานหล่อใสแล้วเรซิ่นจะมีสี ใสอมน้ำเงินอ่อนๆ จุดเด่นคือใช้งานง่ายและคล่อง ไม่ยุ่งยาก แต่ข้อเสียคือมีอายุการเก็บสั้น อายุการเก็บไม่เกิน 2 เดือน ในการใช้งานจริงควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน

Resin split into two types of meat.

1. Nonpromote is a non-catalytic resin. The appearance of the resin material is fluid-like, oil-like. Clear yellow The highlight is a 3-month shelf life (for Thailand, which is hot and humid, it should be used within one month, as it enters the second and third months. Resin will start to thicken more and more) and can also apply many recipes. To fit the various forms of work. Polyester resin type non promote
2. To promote is a type of accelerated mixture of substances that accelerate the appearance of the resin is a liquid like oil. But it’s pink because it’s a resin that has catalysts. When used, just add fuel to the accelerator. In the case of resin paint, some companies may use different accelerators, so some resin accelerators have the same color as the water. And for the type used for casting, the resin is colored. Transparent light blue. Highlights are simple and easy to use, but the disadvantage is the short shelf life. Shelf life of up to 2 months in actual use should be used up within 1 month.


Grating Know-How View more Www.facebook.com/GratingThai

คุณสมบัติของโพลีเอสเทอร์เรซิ่น

เรซิ่นเป็นพลาสติกหล่อที่มีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพ ทางไฟฟ้า และทางเคมี
คุณสมบัติทางกายภาพ มีคุณสมบัติให้เนื้อแข็ง ใส เงา ทนอุณหภูมิสูงดีกว่าพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก ( termoplastic ) แต่น้อยกว่าโลหะ เมื่อเสริมแรงด้วยใยแก้ว จะได้ความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้น มีความเบา แข็งแรงเหนียว ไม่เปราะ คุณสมบัติทางไฟฟ้า เรซิ่นมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ครบถ้วน สามารถนำไปใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า ( insulator ) ได้

Properties of polyester resin

Resin is a molded plastic that has both physical, electrical and chemical
properties. It has a glossy, high-gloss finish that is much better than thermoplastic, but less metal. When reinforced with fiberglass. The strength is increased, it is light, strong, sticky, not brittle, electrical properties. Resins have full electrical properties. Can be used as an insulator.

Characteristics of the use of polyester resin.

Resin can be used in many groups. But divided into 3 major groups are popular in our home are:
1. Casting (Casting, casting, casting, casting, casting, casting, glass, artificial glass, etc.)
2. Coating (laminate), such as coating.
Molding frames. 

3. Molding groups such as fiberglass reinforced plastic (FRP) or fiber reinforced plastic (FRP).

Hardening of resin

Polyester resins can be solidified in several ways:
1. Using a catalyst or hardener + heating.
2. Using a catalyst or catalyst + catalyst. Promote / accelerator At room temperature
3. Using ultraviolet light
4. Using electrons
5. By sunlight
6. By heat
In general, the hardening of the resin is divided into two ranges: 1. The gel time is the period after the catalyst is added to the resin to capture the jelly 2. The cure time is the period of resin solidification and the period. Resins cool down after being heated while reacting.

Elements that affect the hardening of the resin.

1. high temperature resin hardens faster than low temperature
2. accelerator and accelerator content, the amount of hardening faster than the small amount
3. moisture or water High humidity. Resin hardening will slow down. Skin surface Normally, the amount of water in the resin must not exceed 0.05%.
4. Oxygen content Oxygen is a protective resin of the resin. If the amount of oxygen is high. Such as resin very long resin, the hardening of the resin will slow down. And oxygen has a lot to do in extending the life of the resin. If you keep the resin longer. Oxygen should be generated in the tank or in a year to roll the tank back and forth. To make resin inside the movement. Will oxygen And will make the resin is a little more storage.


Grating Know-How View more Http://www.youtube.com/mktchancon


Innovative synthetic materials

1. Plastic (Plastic) 2. Composite 3. Kevlar Kevlar 4. Carbon Fiber 5. Polyurethane Foam (Polyurethane Foam) 6. ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) 7. Polypropylene (PP) Plastic

1. What is plastic?

Plastic is a kind of synthetic material. This has a very broad meaning. (Like the word organism. A wide range of) plastic is a synthetic material that has been known to man for more than 130 years and used instead of wood or other natural materials such as textiles, boats and packaging materials. Including many other equipment and appliances. Plastic is a synthetic material, natural raw materials such as petroleum. To separate into compounds Pure types When taking each compound. The type of reaction will be “plastic” plastic formed by different compounds will have different properties.

Type of plastic

1. Thermoplastic (Soft plastic) soft
plastic when it is heated to soften the melts. And in the cold, it is hard. This plastic can be melted back to use again. Therefore, scrap or used articles made of this kind of plastic can be re-milled, such as Polyethelene, Polypropylene, Polyvinyl Chloride. Polyvinyl Chloride, etc.
2.
Thermoseting (hard plastic) . Hard plastic when heated and not weakened. But to scorch Plastic products of this type. When extruded or mixed, it can not be used again. So the scrap or used to make this type of plastic. Can not be used again. Due to hardening, the plastic material changes chemically. This plastic is made of soft plastic. By adding a catalyst called a hardener into the soft plastic. It will harden immediately. It has a relatively high strength, such as Melamine Formaldehyde (Melamine Formaldehyde) Phenolic (Phenolic) ), Polyester (Polyester). Well known polyester in the form of fiberglass products. Urethane (epoxy) Polyester (Polyester) known polyester well in the form of fiberglass products. Urethane (epoxy) Polyester (Polyester) known polyester well in the form of fiberglass products. Urethane (epoxy)

2. Composite

Composite is the name of the product that contains the material. Two or more types Compose or collaborate To use the outstanding features of each material. Examples of composite materials The tires are composed of two main materials: rubber and steel wire. The strength of the steel and the elasticity of the rubber to soften. Can not use one But not as good as the use of iron alone will not be gentle. Or use only tires, it will weight a lot. And unhealthy Reinforced concrete is another example that uses outstanding features. Concrete in terms of compressive strength and durable price, easy to find steel with both compression and tensile strength. High maintenance due to rust.
Many people know fiberglass. It is a composite or reinforced plastic. Plastic fiber reinforced (Fiber-reinforced plastic, FRP) or plastic reinforced with glass (Glass-reinforced plastic, GRP), but actually fiberglass is the fiber of the glass to spin into thin lines. To be used as reinforcement in various polymers. Including plastic resin that can be molded into various products such as roof, pickup truck, tub, boat, small aircraft parts. Big water tank Racing parts, etc., because the fiber is strong. High tensile strength, no corrosion and corrosion resistance. In addition, the fiber has good thermal insulation properties, which are suitable for insulating in furnaces, refrigerators or building materials. GRP), but actually fiberglass is the fiber of the glass to spin into thin lines. To be used as reinforcement in various polymers. Including plastic resin that can be molded into various products such as roof, pickup truck, tub, boat, small aircraft parts. Big water tank Racing parts, etc., because the fiber is strong. High tensile strength, no corrosion and corrosion resistance. In addition, the fiber has good thermal insulation properties, which are suitable for insulating in furnaces, refrigerators or building materials. GRP), but actually fiberglass is the fiber of the glass to spin into thin lines. To be used as reinforcement in various polymers. Including plastic resin that can be molded into various products such as roof, pickup truck, tub, boat, small aircraft parts. Big water tank Racing parts, etc., because the fiber is strong. High tensile strength, no corrosion and corrosion resistance. In addition, the fiber has good thermal insulation properties, which are suitable for insulating in furnaces, refrigerators or building materials.

Grating Know-How View more Http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass

3. Kevlar Kevlar

Aramid fibers discovered by Stephanie Kwolek DuPont in the year. 2514 (1971) with synthesis By treating condensed acid chloride of terephthaloylchloride (TPC) with p-phenylene diamine (PDA), Kevlar fibers are often used for industrial applications. Kevlar’s long fiber case is used to make canvas, tires, pipes and belts in the Kevlar 29 industry as well, in the form of long fibers used for cables, parachutes and reinforcing tapes. Larval 49 in the form of long fibers and short filaments. Mostly used in the field of plastics reinforced with fiber, space, hull and construction related. High temperature resistance to grilling. And strength is excellent Heat resistant up to 427 degrees Celsius, 7 times more than steel, but not abrasion resistant. And not flexible This makes it easy to break. When bent

4. Carbon Fiber (Carbon Fibers)

Composite And it changes according to the nature of production. The infrastructure is a very small single filament. The strength in the fiber is very high. Higher than the same weight metal. When carbon fiber is arranged in the same direction. Using Epoxy resin adhesive as a binder. It will have the same material as the plank we can tear apart in the wood grain. But can not break the line of wood. The use of carbon fiber is required to be carried out in the same fiber or cross-section as the plywood board. It can maintain the strength. Design must be appropriate to the nature of the application and the force. For the introduction of carbon fiber. The production must take into account the nature of its use. The strength of carbon fiber materials such as pipes or legs is stronger than metal. They can be lowered by maintaining their strength than the metal of equal size. The life of carbon fiber is very durable. The strength or durability of carbon fiber is partly due to the epoxy resin that is the bond between the fibers and between layers.

5. Polyurethane foam (Polyurethane Foam)

Thermoplastic liquid plastic (Thermosetting) is used to create artificial imitation imitation wood. (The size of the foam pellets is very small.) Do car bumpers. Car interior components such as steering wheel and console panels, prosthetic and strengthened workpieces or molds (larger foam pads), as well as injection molding for cold room insulation. The two types
of liquid type 1 is yellow, resembling polyester resins, called white foam or polyol (polyol)
type 2 is brown, almost burns black, called black foam or diatomaceous. Sissyannate (Diisocyanate)
Polyurethane is a polymeric group. Widely used. As elastic material Soft to strong materials. And lightweight polyurethane in three groups
– flexible polyurethane foam
– rigid polyurethane rigid polyurethane foam

 

6. ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)

ABS is a low cost plastic engineering that is easy to machine and fabricate. ABS is an ideal material for structural applications when impact, strength, and stiffness are required. It is widely used for machining pre-production prototypes since it has excellent dimensional stability and is easy to paint and glue. Natural (beige) ABS and black ABS are FDA compliant for use in food processing applications. Acrylonitrile-butadiene-styrene resin base.
ABS is a terpolymer made by polymerizing styrene and acrylonitrile in the presence of polybutadiene. The proportions can vary from 15 to 35% acrylonitrile, 5 to 30% butadiene and 40 to 60% styrene. The result is a long chain of polybutadiene criss-crossed with shorter chains of poly (styrene-co-acrylonitrile). The nitrile groups from neighboring chains, being polar, attract each other and bind the chains together, making ABS stronger than pure polystyrene. The styrene gives the plastic a shiny, impervious surface. The polybutadiene, a rubbery substance, provides toughness even at low temperatures. For most of applications, ABS can be used between -20 and 80 ° C (-4 and 176 ° F) as its mechanical properties vary with temperature. The properties are created by rubber toughening, where fine particles of elastomer are distributed throughout the rigid matrix.
The most important mechanical properties of ABS are impact resistance and toughness. A variety of modifications can be made to improve impact resistance, toughness, And heat resistance. The impact resistance can be amplified by increasing the proportions of polybutadiene in relation to styrene and also acrylonitrile, although this causes changes in other properties. Impact resistance does not fall off rapidly at lower temperatures. Stability under load is excellent with limited loads. Thus, by changing the proportions of its components, ABS can be prepared in different grades. Two major categories could be ABS for extrusion and ABS for injection molding, then high and medium impact resistance. Generally ABS would have useful characteristics within a temperature range from? 20 to 80 ° C (? 4 to 176 ° F). Lego bricks are made from ABS.
The final properties will be influenced to some extent under the conditions under which the material is processed to the final product. For example, Molding at a high temperature improves the gloss and heat resistance of the product while the highest impact resistance and strength are achieved by molding at low temperature. Fibers (usually glass fibers) and additives can be mixed in the resin pellets to make the final product stronger and raise the operating range to as high as 80 C (176 F). Pigments can also be added, as the original material is translucent ivory to white. The aging characteristics of polymers are largely influenced by the polybutadiene content, and it is normal to include antioxidants in the composition. Other factors include exposure to ultraviolet radiation, for which additives are also available to protect against.
ABS polymers are resistant to aqueous acids, alkalis, concentrated hydrochloric and phosphoric acids, alcohols and animal,Vegetable and mineral oils, but they are swollen by glacial acetic acid, carbon tetrachloride and aromatic hydrocarbons and are attacked by concentrated sulfuric and nitric acids. They are soluble in esters, ketones, ethylene dichloride and acetone. Even though ABS plastics are mostly used for mechanical purposes, they also have electrical properties that are fairly constant over a wide range of frequencies. These properties are little affected by temperature and atmospheric humidity in the acceptable operating range of temperatures.
ABS is flammable when it is exposed to high temperatures, such as those of a wood fire. It will melt and then boil, at which point the vapors burst into intense, hot flames. Since pure ABS contains no halogens, its combustion does not normally produce any persistent organic pollutants, And most toxic products of combustion or pyrolysis are carbon monoxide and hydrogen cyanide. ABS is also damaged by sunlight. This caused one of the widespread and expensive automobile recalls in US history due to the degradation of the seatbelt release buttons.
ABS can be recycled, although it is not accepted by all recycling facilities.
ABS production is derived from acrylonitrile, butadiene, and styrene. Acrylonitrile is a synthetic monomer produced from propylene and ammonia; Butadiene is a petroleum hydrocarbon obtained from the C4 fraction of steam cracking; Styrene monomer is made by dehydrogenation of ethyl benzene and hydrocarbon in the reaction of ethylene and benzene.
ABS combines the strength and rigidity of acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of polybutadiene rubber. While the cost of producing ABS is roughly twice the cost of producing polystyrene, it is considered superior for its hardness, gloss, toughness, and electrical insulation properties.

 

7. Polypropylene (PP) Plastic

What is Polypropylene (PP), and What is it Used For? 
Polypropylene (PP) is a thermoplastic “addition polymer” made from the combination of propylene monomers. Plastic parts for various industries including automotive, special devices like living hinges, and textiles. Polypropylene was first polymerized in 1951 by a Phillips petroleum company named Paul Hogan and Robert Banks and later by Italian and German scientists Natta and Rehn. It became prominent extremely fast, as commercial production began barely three years after Italian chemist, Professor Giulio Natta, first polymerized it. Natta perfected and synthesized the first polypropylene resin in Spain in 1954, And the ability of polypropylene to crystallize created a lot of excitement. By 1957, its popularity had exploded and widespread commercial production began across Europe. Today it is one of the most commonly produced plastics in the world. 
The CNC Cut technology Polypropylene Fibers to Living Hinge No. Prototype Info Child, the Safe Lid, The CNC Cut technology Polypropylene Fibers to Living Hinge No. Prototype Info Child, the Safe Lid By the Creative Mechanisms Sheet According To Menu some Reports, The Current Global demand clips For The Material Generates An Annual Market Of About 45 Million metric associated Tons And it Do Is Estimated That The. Demand will rise to approximately 62 million metric tons by 2020. The major end users of polypropylene are the packaging industry, which consumes about 30% of the total, followed by electrical and equipment manufacturing, which uses about 13% each. Household appliances and automotive industries both consume 10% each and construction materials follows with 5% of the market. Other applications together make up the rest of the global polypropylene consumption. 
Polypropylene has a relatively slippery surface which can make a substitute for plastics like Acetal (POM) in low friction applications like gears or for use as a contact point for furniture. Perhaps a negative aspect of this quality is that it can be difficult to bond to other surfaces ). Although polypropylene is slippery at the molecular level, it is a relatively high coefficient of friction – which is why acetal, nylon, Or PTFE would be used instead. Polypropylene also has a low density relative to other common plastics which translates to weight savings for manufacturers and distributors of injection molded Polypropylene parts. It has exceptional resistance at room temperature to organic solvents like fats but is subject to oxidation at higher temperatures (a potential issue during injection molding). 
One of the major benefits of polypropylene is that it can be manufactured (either through CNC or injection molding, thermoforming, or crimping) into a living hinge. Living hinges are extremely thin pieces of plastic that bend without breaking (even over extreme ranges of motion nearing 360 degrees). They are not particularly useful for structural applications like holding up a heavy door but are exceptionally useful for non load-bearing applications such as the lid on a bottle of ketchup or shampoo. Polypropylene is uniquely adept for living hinges because it does not break when repeatedly bent. One of the advantages is that polypropylene can be CNC machined to include a living hinge which allows for faster prototype development and is less expensive than other prototyping methods. Creative Mechanisms is unique in our ability to machine live hinges from a single piece of polypropylene. 
Another advantage of Polypropylene is that it can be easily copolymerized (with other polymers like polyethylene). Copolymerization changes the material properties significantly, Allowing more robust engineering applications than possible with pure polypropylene (more of a plastic commodity on its own). 
Polypropylene is used in a variety of applications: dishwasher safe plates, trays, cups, etc, opaque to-go containers, and many toys.

What are the Characteristics of Polypropylene? 
Some of the most significant properties of polypropylene are:
Chemical Resistance: Diluted bases and acids do not react readily with polypropylene, which makes it a good choice for containers of such liquids, such as cleaning agents, first-aid products, and more.
Elasticity and Toughness: Polypropylene will act with elasticity over a certain range of deflection (like all materials), But it will also experience plastic deformation early in the deformation process, so it is generally considered a “tough” material. 
Fatigue Resistance: Polypropylene retains its shape after a lot of torsion, bending, and / or flexing. This property is especially valuable for making living hinges.
Insulation: polypropylene has a very high resistance to electricity and is very useful for electronic components.
Transmissivity: Although Polypropylene can be made transparent, it is normally produced to be naturally opaque in color. Polypropylene can be used for applications where some transfer of light is important or where it is of aesthetic value. If high transmissivity is desired then plastics like Acrylic or Polycarbonate are better choices. 
Polypropylene is classified as a “thermoplastic” (as opposed to “thermoset”) material which has to with the way the plastic responds to heat. Thermoplastic materials become liquid at their melting point (roughly 130 degrees Celsius in the case of polypropylene). A major useful attribute about thermoplastics is that they can be heated to their melting point, cooled, and reheated again without significant degradation. Instead of burning, thermoplastics like polypropylene liquefy, which allows easy injection molded and subsequently recycled. By contrast, thermoset plastics can only be heated once (typically during the injection molding process). The first heating causes thermoset materials to set (similar to a 2-part epoxy) resulting in a chemical change that can not be reversed. If you tried to heat a plastic thermoset to a high temperature a second time it would simply burn. This characteristic makes thermoset materials poor candidates for recycling.

Project Reference More information …..

 

Recommended sieve rack – Modern stainless steel tank cover

# Grating steel grating fiber glass, plastic sewer overflow around the edge of the pool finished, # cover manholes, cast iron covers, sewer, # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, # Ductile-Cast-Iron MANHOLE. COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter grating, #Saddle clip clamp lock Fastener, # optional locking clip secures the sieve plate, #Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Inlet grating Curb, # sieve trap debris, garbage buried in concrete curbs. # Sgg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel # Panel Stripes But the aquarium, #Stair Tread Nosing Step Cover Protector # Cover the nose and corner trim cover panel ladders slip, #Tree Guard Safety Grating Frame #-frame grille protects the base of the tree, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit,. # Plate, board, panel, steel plate, hole wall, hanging wall, storage equipment, technician, floorboards, elevated walkways.

the Tel Www.CHANCON.co.th: 02 4510780-1 iD is the Line: IChancon: Manhole #Grating the Cover An Expert Specialist’s
GFRP Composite is Steel’s Scupper of Gully Grating Grilles, Driveway, this Ditch Culvert, Drainage Trench, the Conduit, Cast Ready for Iron, Ductile Manhole Covers on Grid Catch A Basins, the Access Raised. Floor Walkway Pavement, Bar grate mounting Saddle Clip lock clamp Fastenal anchor Fastener lOCK steel mounting panel grille, Formworks Tied Rod ThreadBar WaterStopper Anchorage WingNut , drain cap ductile cast iron, pipe cap fiber composite resin, the lid off the tank man hole. Han Hollow, Cover Cover, Septic Tank, Baffle Cover, Biscuit Sheet Rectangular tube cover, concrete cover, reinforced cement, cover, treatment system, garbage collection, immediate cutting; Grating, grating, steel grating, prefabricated grate, grate frame around the tree, Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, Panel, Pen, Panel, Wall, Wall, Hanging Wall, Hardware, Tools, # Factory, Manufacturer, Distributor, Pegboard Tools Holder Rack Hard Board Store Organizing Display Aluminum board, steel plate, steel Drill holes for wall, kitchen, # Plank, wood, sheet, sheet, forming, drilling holes. Trench basin scupper used for steel shelves Dust screen driveway for drainage, grip and drainage. Drain the edge of the footpath Trap dust, sludge, sludge, food waste, paper leaves, stone rods, grate boxes, Half full moon U rails on the side of the footpath, Specification by municipal standards. Department of Public Works and Town and Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority Expressway Authority of Thailand Plastic sheet specialists drain over the pool pool. Foundation laying steel gutter replacement, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating, glass barrier mask shops, buildings, walls, exterior cladding, flooring sheets tract. Footrests, paving, cargo support from conveyor belt, folk elevators and gardens. Health zone, electric field, stage, show contest, grass block Plated plastic wire Variety of designs to choose from. They can be trimmed and decorated in addition to furniture, stencil, wall, stencil, decorative elements, beautiful and unique.
Aluminum Composites, FRP, corrosion, rust, heat, fire, acid, chemical, energy saving, no edema, no fire, no fire, no fiber, fiberglass or special fiber is what, Pantip Siam Steel, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, knick mch dos, SCG HOmepro Depot material, floor repair work, Epoxy, epoxy, epoxy, epoxy flooring, polyurethane, PVC glue, Bio Bio, PE PU concrete, coating, Stone hard, industrial floor renovation, hotel kitchen, chemical resistant coating, acrylic, repairs, leakage, waterproofing, coats, waterproofing deck, chemical pond, fiberglass gutter, Tiles, steel substitute materials, synthetic wood, bio, recycled, equipment, florid Bumpers, overflow gutter around the edge of the pool, smooth slats, slabs of flooring around the machine platform, pallet racks, floor sheds, worm block blocks, road paving, lawn flooring, track rods Y drainage on the edge of the footpath, YM, YWMA, along with the drainage frame, steel wire tear, folding, perforated, carbon fiber stretch, carbon fiber, rain drainage, step ladder. The purpose of the slip, rails, mini net that smell, block paving, exterior decorative koi ponds, landscaping, tile. Flooring, elevation, feng shui, DIY, easy installation, Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet Fence rail partition partition Roof canopy Lattice Panels, Lattice Lattices, Lattice Lattices, Lattice Lattices, Lattice Lattices, Lattice Lattices, Lattice Lattices, Tiled Ceilings, Tile Ceilings, Hanging Ceilings, Light Walls, Curtain Blinds Multi-purpose canvas blinds, hinges, wind chimes, windbreaks, bird protection, squirrels, squirrels, squirrels, Panel divides the assembly order. Delight, polycarbonate, vinyl, office block, office, bathroom, balcony, staircase, stencil, many sizes Ceiling decoration, air conditioning system, room blocks, high quality grade A
GFRP Composite Diamond Top Manhole Covers Checker Plate Surface (Spherical Grille Cover, Non-Slip Fiberglass Cover) www.chancon.co.th Rectangle, Circle Circular, Fabricated Simple Culvert Gully, Tile Strip Cells Ceilings Gratings, Passage Basement Sidewalk, plastic grid paving, Sealed Manhole, Handle Lifting Lifter, Catch Basins, Sewer, Recessed Cover, Pipes Clogged, Ductile Casting Gray Iron, replacement stainless steel, Hybrid Wood Lumber WPC fiber cement, Checkered Duck plate, Fittings, Sanitary, hatch box, remover, block masonry paving unit, dish drainer, Channel opener, Vessel, Ventilation Valves, Filter, Pool, Pump, Ships, Replacement Egg rack Grate Diffuser Divider Lighting Divider Lighting Aquarium Panel, White Polystyrene Egg crate for air returns and venting. Aquarium Decoration Equipment EggCrate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Filter Media Diffusers Panel, DIY Abstract Plastic material board Pond Marine Aquarium, HVAC air acrylic return / Double deflection Grid Louver, The vivarium terrarium is used to create a sieve panel to block the light source from the LEDs / fluorescent tubes. (Led / Fluorescent) Panel Panel Ceiling Wall Curtain Blinds Screen Louvers, ventilation holes Cover covers the electrical system, building decoration. Light panel, decorative light, showcase Used to replace aluminum ceiling ventilation. Used as a decoration for beautiful fish.
Shredder, Shed Shrimp, Salad Shrimp, FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden Tree, Tree Ring Protection, Safety Guard Grating Paver Frame Cover Pedestrian Road, molded, pultrusion, pultuded profiles,

Grating Know-How View more Http://www.youtube.com/FRPGratingManhole

 

CHANCON PROFILE / CHANNON PRODUCTS

Sharp, a specialized manufacturer. Drainage grate system Paving Trash sink beside the footpath Step ladder Lightweight flooring Lids wash Pipe cover Floor slab in multipurpose yard Paving mat The upper passage of the wastewater treatment system prevents erosion from both rust and chemicals. Type of Grate and Finish Pan / Grating Specialist (5 Grate, 2 Lid)
1. PP / ABS GRATING Overflow Pool Grate PP / ABS plastic grating is available in 2 sizes, width 25cm. And 30cm. There are 2 grades to choose from. Lightweight, not rusty, but with minimal force. If the sun is long. There will be a broken frame. Cheapest price Suitable for indoor use. Around the pool No car runs through.
2. PVC / PP / PE Plastic GRATING. PVC / PP / PE plastic grille with 2 sizes 25x100cm. And 30x100cm. Light weight, good for passing through. If sun or chemical exposure often. There may be a cracking problem. Cheaper than steel
Suitable for use in the shade, gardening, walkways, fish ponds, condominiums, housing around the factory. 3. HDG. STEEL GRATING. Hot Dip Galvanized steel grating made of steel plate. Combined with the CO2 Robot system, the steel is melted together, welding hands and then plated HDG. The advantage is that it is stronger than all materials. The disadvantage is rust.
4. FRP GRATING FRP GRATING FRP GRINDING GRINDING FRP GRINDING GRINDING FRP GRINDING ” FRP GRINDING ” Replaces stainless steel / aluminum grating. Made from high strength resin fibers, lightweight, resistant to chemicals, not rusty, UV resistant, sunlight does not ripen. Thief does not want Easy maintenance The life of 50-100 years is a new alternative material. Choose the right color for your needs. Large 1.5x4M standard sheet for flooring.
Ductile Side Drain Grating Casting Ductile Iron gratings are designed to be used as castings. Grate traps, trash separators, traps, leaves, stones, sidewalks. According to municipal standards Department of Public Works and Town and Country Planning The Department of Rural Roads and BMA, the standard size is 10x40cm. 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm. And 25x50cm.
6. Ductile Cast Iron Manhole Cover Ductile Cast Iron Manhole Cover Manufactured from ductile cast iron, manufactured in accordance with EN124, tested by the Thai Institute of Quality Assurance. Choose from many grades from 2-40 tons, both models with hinges and anti-theft lock.
Easy to install and maintain. Price for 1 set includes cover with frame. 7. FRP Manhole Cover reinforced fiber reinforced concrete frame with frame. Made from reinforced fiber reinforced FRP material, EN124 is not rusty like a sticky cast iron. Choose from 2-40 tons, beautiful to nature. Not popular in the market to buy antiques are stolen. FRP Manhole Cover reinforced fiber reinforced concrete pockets with frame Made from reinforced fiber reinforced FRP material, EN124 is not rusty like a sticky cast iron. Choose from 2-40 tons, beautiful to nature. Not popular in the market to buy antiques are stolen. FRP Manhole Cover reinforced fiber reinforced concrete pockets with frame Made from reinforced fiber reinforced FRP material, EN124 is not rusty like a sticky cast iron. Choose from 2-40 tons, beautiful to nature. Not popular in the market to buy antiques are stolen.

GRP / FRP / Fiberglass / Composite for Grating and Manhole Covers

New technology material The process of fiber reinforced fiber resin is lightweight, the strength is higher than that of cast iron, not corrosion, not corrosion. The thief does not want to cover it well. Choose the right color for your surface. Was designed for

Features FRP grille (Fiberglass + Resin) .vs. Steel .vs. Plastic (PE / ABS / PVC)

1. No rust corrosion frame are resistant to heat and UV light resistant to corrosion from chemicals such as caustic soda, Borax, sulfuric acid, etc., can monitor temperature and chemical resistant table test
2. Lifetime of more than 30 years depends on the nature of the application, such as exposure to chemicals near the sea or high temperatures. (How to solve the problem of corrosion, corrosion, steel Effectively)
3. Factory value added Can choose colors to match the environment. Insulating Material: Insulated, non-conductive, non-reflective material such as yellow, blue, gray, black and green. Electric shock absorber.
4. Lighter weight than steel. But as high as steel. This makes moving, installing and maintenance faster and easier.
5. Price is similar to cast iron. Higher than galvanized steel, but FRP has no problems stolen.
Due to the sale is not in the market to buy anti-rust, not cracked from the sun, UV radiation sticky like a light steel cut into shape. 6. Fiber texture is high resolution. Close tight As with the rubber seal. Good smell protection No problem bend Quiet when the car runs through the surface. Insulated (non-conductive) heat resistant and UV-resistant, unbreakable like plastic ABS, PVC, poly sheet.
7. Stock more than 5,000 sq.m. The color can be produced or cut in any size. The largest size 1.5x4m ready to send immediately.
8. Imported from Europe. The quality is acceptable in the international market. Standard EN124 with 2-5 years quality guarantee, depending on model and model. The case has now replaced
the FRP the Features:
• Light, Weight, Higher Strength, Easily And Repaired installation box Work,.
Corrosion and weather resistant (UV resistant), Resistant to most chemicals
• Do not conduct heat or electricity also protects the cables (High temperature resistant)
• Gives added fire protection to cables in case of external fire Extinguishable)
CHANCON: from the Distributor direct Without a Manufacturer and Factory. the the Majority of our products in an excel VALUE Added Engineering / Design For the FRP products reported architectural limits. Shannon Airport Company produces and sells FRP grating, rack rails, drainage, walkway grating. Especially FRP material to replace metal, stainless steel, aluminum, brass, copper, cast iron, brass, iron, brass, zinc plating, galvanizing for construction cold rooms, livestock stalls, poultry farms, poultry, cages. Bird, dog, tunnel,
Bridges, bridges, bridges, rivers, highways, telephone networks, Head office | Wholesale Retail Agent | Representative Sales Representative, Dealer, Agent, Distributor
CHANCON COMPANY LIMITED www.chancon.co.th (Opposite Central Rama 2 Soi Thako 28/2) Bang Khun Thian Bangkok Thailand Thailand #Grating Line: 081 9327894 Tel: 02 4510780-1, Fax: 02 4510786 Email: mkt@chancon.co.th
FaceBook: www .facebook.com / GratingThai, www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
Youtube: http://www.youtube.com/
Grating Frp Grating


GFRP-Steel-Plastic-PPABS Swimming Overflow Welded Steel Bar GRATING / Composite FibreGlass Casting Ductile Iron MANHOLE COVER Faucet Cover Solid Drain Hose Cover Hose / Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainage Grating Scupper / Stair Tread Nose / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit: Fiberglass Plastic Grill Overflow Swing Around Swimming Pools Corrosion-resistant galvanized steel Trash trap food waste buried in the stone. Solid cover closed cover fiberglass hose fiberglass cast iron Paved walkways Hooks, Hooks, Panels, Panels, Panels, Steel Panels, Wall Hole Walls, Hanging Walls, Hand Tools

Home Page of Chancon-GratingThai | >> Home Company chat Lincoln – grating Thailand Company
Contact & Information || Contact Email Please plate line monitoring product features to cut installation test     A. Contact. Us: Contact Us Get Map Get more advice     B. Price-Quotation: Price Quotation-Discount     C. Projects Reference: Sample Customer adapt How to buy     D. Quality of Fiberglass reinforcement Fiberglass reinforcement Vinyl Resin Food Grade FRP     E. Grating Services: ordering, installation, design, testing, testing, chemical –     F. Dealer Sales Wanted: Request Be a reseller Recruit sales staff 


Gully Grating || Fiberglass Steel Films around the pool Trash trap embedded in stone rods.
    1. Plastic PolyPropylene Grating grate drainage. Special plastics. PP
    2. Galvanized Steel Grating. For duct drainage.
    3. FRP FiberGlass Mold Grating Fiberglass drainage grate. Slab floor in the factory.
    4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating. Overflow Grid over the pool edge ABS.
    5. Drive HighWay Drain Grating. (Leaf Trapper Side)
    6. Tree Guard Grating Paver Frame Cover Frame grate around the tree. Both jigsaw and finished.

Manhole Cover || Covered closed pond cover for waste water treatment Cast iron Glass fiber pipe cap
    7. FRP Manhole Cover lid cover manholes, pipes, fiber glass composite resin (noncorrosive alternative high strength stainless steel) 
    8. Cast Ready for Iron, Ductile Manhole the Cover (Round Contact / Square This) cap. Close the cover manholes, pipes, ductile cast iron water treatment system 
    9. FRP Diamond Top cover (Special cut ) cap the well pipe cover fiber glass to cut the size of the fly. 

Related Products || Nose, Corner, Eyebrow, Fiberglass Grip lock grip
  10. Egg Crate Ceiling Screen Strip cover mask sieve light barrier cover. Ventilation air filter
  11. Ceiling Trellis Shade Grilles Ceiling Curtain Wall Curtain Wall Fence rail partition partition Awnings, blinds slat
  12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves plank boards Winnipeg hole wall hanging storage tool
  13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Cover nose edge trim cover panel slip ladder fiber glass
  14. HDG. Steel Grating clip lock clamp fastener clip clamp grip grip panel grip Stainless steel / zinc-plated steel.
  15. FormWork Ties System: TieRod / ThreadBar WingNut WaterStopper high strength steel


GFRP Fiberglass Steel Tree Guard Swimming Oveflow Grating Manhole cover Fiberglass Steel Grill The drain hose cover is overflow. Grate trap Grating protect the tree.

Plastic sheeting specialists, PP PVC PE plastic swimming pool grating, substitute barrier glass block, building block shop, exterior wall coverings, flooring pavement, foot pathway, folk and garden. Contest stage, grass planting block, decorative panels, wall panels, blinds, ceiling, eaves, porch, gable, front staircase, glazed partition room and multi-stencil plates. Plated plastic wire Variety of designs to choose from. They can be trimmed and decorated in addition to stained-glass furniture, stucco walls, decorative elements, beautiful and unique locations. Aluminum Composite, Composite, FRP, corrosion resistant, rust, heat, fire, acid, chemical, energy saving. Termites, fungi, do not like, no edema, no flame, no fire, fiberglass or fiberglass special, Knot Siam SSG, American, USA, Asia Pacific, Fibergrate, Strongwell, Webforge, floor repair, surface coating materials. Epoxy, epoxy, epoxy, epoxy flooring, Poly urethane, PVC, glue, bio, bio, pu concrete, coating, stone hard, PE floor improvement, food factory, hotel kitchen, chemical resistant coating, acrylic, industrial flooring Repair corrugated seals, coats, waterproofing decks, chemical pits, fiberglass gutters, metal sheet roofs, steel substitute materials, stone, synthetic wood, plastic wpc, Recycling, Equipment, Flooring, Roofing, Flooring, Cushion, Overflow Slab, slab, louver, slabs, rubber flooring, machinery, pallets, trays, shelves, flooring, worm blocks, paving blocks, decorative lawn floor. Modify feng shui
Plastic drainage hose, cast iron, aluminum, stainless steel fiberglass, cast iron cover, drainage hose, FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, Swimming Overflow Drain Grilles, Grate trash, trash, foot pedal, footpath, # Manufactures and sells the grate frame around the tree.

Floor coverings, louvers, grilles, grilles, air curtains / air filters / ventilators GFRP Composite Manhole Covers www.chancon.co.th GRATING SPECIALIST SOLUTIONS and HOW TO INSTALLATION Outdoor Round Manhole Covers, Square Round Rectangle, Culvert Gully, Tile Strip Cell Ceilings Gratings, Passage Basement Sidewalk, plastic grid paving, Sealed Manhole, Handle Lifting Lifter, Catch Basins, Residential Trench Drainage Cell, Clean Out of stock, Driveway Floor Shower Drain Grates, Sewage, Recessed Cover, Pipes Clogged, Ductile Casting Gray Iron, Replacement Stainless Steel, Wood Lumber WPC fiber cement, Ductile Iron Drain Hood,, Resin Fiber Channel Lid, Manhole Holder, Manhole Cover, Filter Cover, Baffle Cover, Bowl Cover Solid rectangle without holes, concrete cover, reinforced cement, lid, treatment system, waste water collection; FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden, Tree Ring Protection, Safety Guard Grating, Paver, Frame Cover Pedestrian, Road Street, molded, pultruded, pultuded profiles, Covered Welded bearing bar, Cage Ladders, Staircase treads, non slip slip Skid stairways, broad step, tread covers, Hot Dip Electroforge Galvanized, Brass, Zinc, Supply, Food Grade Dealer, Industry, Supply, Suppliers, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification, price, Infosoft corridor rod displacement U drainage ditch along the edge of the sidewalk, matrix failure, wire mesh, wire mesh. With frame, drainage, steel wire tear, folding hole, carbon fiber stretch, chicken finishing, rain drainage, anti-slip stairs, rails, Road ahead A., decorative koi ponds, landscaping, tile, flooring and upgraded equipment, DIY easy to install yourself, floating grille mounted lamps, ceiling T-bar, ceiling tile on a wall. Lightweight wall light curtains. Fence panel partition partitions. Decorative multi-purpose canopy blinds, hinges, fences, wind chimes, bird protection netting, squirrels, squirrels, squirrels, Delight, polycarbonate, vinyl, office block, office, bathroom, decorative ceiling, air conditioning system, room blocks, high quality grade A Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard / Weatherboard / Slat blinds / Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful Sun Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini Decorative Grating Curtains, Sculpture Ceiling application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet, hospital, re-decoration works, Ceiling Curtain Wall Fence rail partition partition Roof canopy Hinged hinges, alders, walls The sieve grate comb separates the waste debris floating into the drain at the foot of the footpath. Trap dust, sludge, food waste, paper leaves, stone rods, grate boxes, water intake The sidewalk, the side of the footpath, standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town and Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority Trench drainage driveway grates, Dust screen driveway near footbath, Leaf trapper safe drain traffic grates

================================================== =============

Laos language

ພາສາ ລາວ

ຄຸນລັກສະນະຂອງແກ້ວປະກອບເສີມ GFRP FiberGlass Vinyl ຊັ້ນຜະລິດອາຫານແຫ້ງ.

fiberglass definition | What is Glass Fiber?

ຜະລິດຕະພັນໄຟເບີກາດແມ່ນການແປພາສາຂອງຄໍາວ່າ Fiberglass Reinforced Plastic ຫຼື Glass Reinforced Composite ຫຼືອຸປະກອນຢາງສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ອຸປະກອນການນໍາໃຊ້ເພື່ອເສີມຢາງເປັນ “ເສັ້ນໄຍ”, ເຊິ່ງລັກສະນະຂອງປາແຕ່ກ້ຽງ (ມີຫຼາຍກ່ວາສອງປະເພດຂອງອຸປະກອນມາຮ່ວມກັນ). ການຮັກສາຄວາມຮ້ອນສູງຢາງທີ່ນໍາໃຊ້ເປັນຊີ້ນງົວ. ຊະນິດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຫຼາຍ. ໂດຍບໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເສີມຂະຫຍາຍ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາເລືອກທີ່ຈະປະເພດຂອງຖົງຢາງ. esters synthetic fibers synthetic vinyl ester resins York ແລະຢາງ epoxy ຢາງທໍາມະຊາດເຊັ່ນ: ຖົງຢາງອານາໄມທີ່ຫຼັງຈາກທີ່ມີບ່ອນທໍາອິດທີ່ມີ. ຊ່ວຍເຫຼືອ catalyst ຫຼືແຂງມີເຄມີການຕອບໂຕ້. ຄວາມຮ້ອນເກີດຢູ່ຂ້າງເທິງ 100? C. ມັນແຂງແຂງແລະຈະບໍ່ມີວັນຄືນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າການປະຕິບັດງານ. ການຕັ້ງຄ່າ Thermostat (ຂ)
, ດັ່ງນັ້ນສ້າງຜະລິດຕະພັນໂດຍວິທີການທີ່ໄດ້ກ່າວມາ. ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນຂີ້ຝຸ່ນເສີມໃຫ້ແຂງດ້ວຍເຟືອງແກ້ວຫຼື FRP, ທີ່ຮູ້ພຽງແຕ່ເປັນຜະລິດຕະພັນໃຍແກ້ວຫຼືຜະລິດຕະພັນເອກະສານ RP.
ເຟືອງແກ້ວຫຼືເສັ້ນໃຍແກ້ວສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຕາມແນວພັນຂອງເສັ້ນໄຍ. ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະຄ້າຍຄືກັນ (ເບິ່ງຮູບທີ 1) ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການທໍຜ້າເຂົ້າໄປໃນ fabric (fabric fiberglass) (ຮູບທີ 2), ຜ້າຍືດຈະໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນນ້ໍາຮ້ອນ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ໄຟລ໌ curtains. ເສັ້ນໄຍທີ່ເປັນເສັ້ນໃຍທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ປົກກະຕິແລ້ວການນໍາໃຊ້ເປັນ insulation ແລະສຽງ insulation, ຊຶ່ງເປັນນຸ່ງອ່ອນ (ຮູບສະແດງ 3),
ສ່ວນຕົ້ນຕໍສໍາລັບການຜະລິດຈາກແສງສະຫວ່າງແສງສະຫວ່າງແມ່ນ (silica ຊາຍ) ໃຊ້ເປັນແກ້ວ soda, ຖ່ານຫີນ (ash) ແລະ. calcareous (limestone) of the latter two will reduce the melting point. ຢູ່ໃນສາມສ່ວນຕົ້ນຕໍແລະອາດຈະປະກອບດ້ວຍສ່ວນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງຄຸນລັກສະນະຂອງເສັ້ນໄຍເຊັ່ນ borax (borax), ຫີນ (feldspar) calcined alumina (calcined alumina) magnesite (magnesite) ຊື່ Affi. ສານໄຊຍານີ (nephelins syenite) ແລະ kaolin kaolin (kaolin, ດິນເຜົາ)

– ການກໍານົດຂອງ polyester ສີຢາງ
ໃດຫນຶ່ງຂອງສອງມືສຕິກ, synthetic, ຫຼືເພີ່ມທໍ່ປະກອບດ້ວຍຫຼືເພີ່ມເຕີມເຮັດຈາກໂພງ: ດັ່ງກ່າວເປັນຢາງທີ່ມີການນໍາໃຊ້ດຽວກັນຂອງສານເຄມີໃນຖານະເປັນປະເພດດຽວກັນ synthetic fiber Fiber. ແມ່ນອັດເປັນຮູບເງົາເປັນ (ເປັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນການ ຫຸ້ມຫໍ່ , ເປັນສນວນໄຟຟ້າ, ຫຼືເປັນພື້ນຖານສໍາລັບ tapes ບັນທຶກສະນະແມ່ເຫຼັກ) c: ້ໍາຢາງງທີ່ເຮັດຈາກ ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ unsaturated (. ເປັນຫນຶ່ງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈາກ ag Lycol ແລະ Maleic Acid ຫຼືຕື່ມ FUMARATE Acid), ການປິ່ນປົວໂດຍ copolymerization ຂອງ (ໃນຖານະມີສະໄຕລີນ,), ແລະມັກຈະເຮັດ Reinforced ມີ fillers, (ໃນຖານະເປັນເສັ້ນໃຍແກ້ວ terrarium) ແລະວ່ານີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການນໍາ ໃຊ້ Chiefly ໃນຜຸ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນແລ , laminating ແລະໃນການເຮັດ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດແລະ Molded ຜະລິດພັນ

: ສໍາລັບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃຫ້ insulation ອຸປະກອນບາງຄັ້ງກໍ່ເອີ້ນວ່າ fiberglass, ແກ້ວ. ສໍາລັບ fiberglass ຂອງມັນເອງ, ບາງຄັ້ງກໍ່ເອີ້ນວ່າ fiberglass, ເບິ່ງ fiberglass. ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນການ reinforcement ເສັ້ນໄຍ, ບໍ່ແມ່ນການອາຍແກັສຄາບອນ, ເບິ່ງສານສະກັດກາກບອນ polymer, reinforced. fiberglass (ຫຼື fiberglass) ເປັນ. ປະເພດຂອງຢາງທີ່ reinforced ຢາງ. reinforcing fiberglass is particularly fiberglass fibers may be arranged in the form of a sheet of paper (called a chilled luncheon dinner), or woven into fabric as a rubber table may be an adhesive plastic. – ມັກເຮັດຫຼາຍໂປ່ງອົກຊີເຈນ, ສີສົ້ມເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ – Vinylester ຫຼືເພີ່ມຫຼືເພີ່ມ A, thermoplastic.
ຖ່ານຫີນ terrarium ກໍາລັງດໍາເນີນການປະເພດຂອງສອງມື terrarium ແກ້ວຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບ Fiberglass ການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ແວ່ນຕາເຫຼົ່ານີ້ທັງຫມົດ Sili .. CA ຫຼືເພີ່ມຂອງ silicate, ມີຈໍານວນຂອງ oxide, ຂອງທາດເຫຼັກ, magnesium, ແລະບາງຄັ້ງເຮັດ boron. ຈະໄປແມ່ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນ Fiberglass, terrarium ແກ່ນ fiberglass ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດດ້ວຍຫຼາຍຕ່ໍາຜິດປົກກະຕິ.
, Fiberglass ເປັນຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຫຼາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະແຂງແຮງເປັນອົງປະກອບທີ່ກ່ຽວກັບຄາບອນອາຍ, ມັນເປັນນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ, ແລະມັນມີລາຄາຖືກກວ່າ. ມີຫຼາຍຫຼາຍຂອງມັນແລະນ້ໍາຫນັກແມ່ນຍັງດີກວ່າຫຼາຍໂລຫະ, ແລະມັນສາມາດໄດ້ຮັບການ molded ຫຼາຍຂຶ້ນພ້ອມເຂົ້າໃນຮູບຮ່າງທີ່ສັບສົນ. ສະຫມາຊິກ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ Fiberglass ໄດ້ແກ່ພິເສດເຄື່ອງບິນ, ເຮືອ, ລົດໃຫຍ່, ອາບນ້ໍາສອງ Tubs ແລະ enclosures ,, ລອຍນ້ໍາ, ຮ້ອນງ່າຍ Tubs, ຊຶມເຊື້ອເລືອດແລະຖັງຂ້າເຊື້ອ, ຖັງນ້ໍາ, ມຸງຫລັງຄາ, ທໍ່, cladding ໄດ້, casts ,, Surfboards, ແລະພາຍນອກຂອງປະຕູກິນ.
•ຊື່ອື່ນໆສໍາລັບ Fiberglass ມີແກ້ວ terrarium. ຢາງຍືດຢຸ່ນ (GRP), [1] ແກ້ວ, ເສັ້ນໃຍຢາງ (GFRP) [2] ຫຼື GfK (ຈາກເຢຍລະມັນ: Glasfaserverst rkter Kunststoff). ເນື່ອງຈາກວ່າເສັ້ນໃຍແກ້ວຕົວຂອງມັນເອງແມ່ນຫມາຍເຖິງບາງຄັ້ງຈະເປັນ “ໂລຫະ”, ຄອນໂທນຍັງໄດ້ຮັບການ. ເອີ້ນວ່າ “ໂຟມເບີກາດກາເຟເສີມເສີມ.” ບົດຄວາມນີ້ຈະສະຫນັບສະຫນູນສົນທິສັນຍາວ່າ “fiberglass” ແມ່ນເສັ້ນໃຍແກ້ວເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນການຜະລິດ, ແທນທີ່ຈະກ່ວາພຽງແຕ່ແກ່ນຂອງມັນ.

ຢູ່ທີ່ປະມານ fiberglass | ປະຫວັດຂອງ fiberglass FRP.

ບາງຄົນຮູ້ຈັກ “ໄຟເບີກາດ” ວ່າເປັນວັດສະດຸຜະສົມຫລື ພາດສະຕິກເສີມແຮງໃຊ້ຜະລິດເປັນຫລັງຄາລົດກະບະຫລືອ່າງອາບນ້ໍາແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ “ໄຟເບີກະລາດ” ກໍຄື “ເສັ້ນໃຍແກ້ວ” ມີຄວາມຫມາຍທີ່ແປກົງຕົວເສັ້ນ ໃຍແກ້ວຖືກນໍາໄປໃຊ້ເປັນวัสดุช่วยเสริมแรงให้กับพลาสติกเรซินและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นหลังคารถกระบะอ่างอาบน้ำเรือชิ้นส่วนเครื่องบินเล็กถังน้ำขนาดใหญ่ชิ้นส่วนรถแข่งຜະລ ດພັນຄອນກີດເສີມໃຍແກ້ວ (Glass Reinforced Concrete, GRC) ເປັນຕົ້ນນອກຈາກສົມບັດຄວາມແຂ ໍງແຮງທົນແຮງດຶງໄດ້ສູງຫລາຍແລ້ວເສັ້ນໃຍແກ້ວຍັງມີສົມບັດດ້ານການເປັນສນວນຄວາມຮ້ອນຖືກໃຊ້ເປັນສນວນໃນເຕົາຕູ້ເຢັນຫລືວັດສະດຸກໍ່ສ້າງນອກຈາກນັ້ນເສັ້ນໃຍແກ້ວສາມາດທໍເປັນຜືນຜ້າເຍັບເປັນຊິ້ນແລະດ້ວຍໂຄງສ້າງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜະລິດພັນເຮັດຈາກເສັ້ນໃຍແກ້ວມີຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນທີ່ຖືກດັກເກັບໄວ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການປອ ງກັນຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີເຫມາະທີ່ຈະເຮັດຜ້າຫະນຸ່ມດ້ານໃນເພື່ອເປັນສນວນທີ່ດີເຊັ່ນດຽວຕໍ່ກັບທີ່ໃຊ້ຕໍ່ກັບຕູ້ເຢັນຫລືເສື້ອຫນາວຜ້າຈາກເສັ້ນໃຍແກ້ວບໍ່ມີການດູດຊຶມນ້ໍາໃຊ້ເປັນຜ້າກັນນ້ໍາບໍ່ເກີດການຫົດຕົວແລະບໍ່ຜົນເກີດເສຍຈາກນ້ໍາ
เส้นใยแก้วມີຂະຫນາດແລະຄວາມຍາວຫະລາກຫລາຍຂະຫນາດເສັ້ນໃຍອາດຍາວຄືເສັ້ນດ້າຍຍາວຫລາຍໄປຈົນເຖິງເສັ້ນໃຍທີ່ສັ້ນຫລາຍຈົນເບິ່ງດ້ວຍຕາບໍ່ຜະບໍ່ເຫັນเส้นใยแก้วຜ ລິດຈາກສ່ວນປະກະบของทรายแก้ว หินปูนหินฟันม้าเติมกรดบอริกและสารเติมแต่งอื่น ๆ ถูกหลอมเหลวภายในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงมากถึง 1370 องศาเซลเซียสซึ่งหากมีการควบคุมคุณภาพ ส่วนผสมเป็นอย่างดีให้มีความบริสุทธิ์ก็ไม่จำเป็นต้องทำให้เป็น ລູກແກ້ວເພື່ອຄັດເລືອກລູກແກ້ວທີ່ດີມາຫລອມເປັນນ້ໍາແກ້ວໃຫມ່ອີກຄັ້ງຫລັງຈາກນັ້ນຈະເຂົ້າໄປຂະບວນການລີດເປັນເສັ້ນໃຍຍາວໂດຍເສັ້ນໃຍຖະ กดึงออกจากหວະລີດແລະ ຖືກມ້ວນເກັບດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ສູງກວ່າຄວາມໄວຂອງໃຍແກ້ວທີ່ຖືກອັດອອກຈາກຫົວລີດຊຶ່ງເທົ່າກັບເປັນການຍືດດຶງໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໃຍຍັງອ່ອນຕົວໄດ້ກ້າວໄປຂະຫນາດເລັກລົງກ່ອນການແຂໍງຕົວເສັ້ນໃຍຍາວນີ້ມັກນິຍົມໃຊ້ຜ້າຜ້າม่านหากต้องการทำเป็นเส้นใยสั้นก็จะถูกตัดด้วยแรงลมให้มีความยาวแตกต่างกันออกไปซึ่งนิยมนำไปทำผลิตภัณฑ์เทปหรือผ้าในงานอุตสาหกรรมเพื่ ป้องกันเสียงอ ณ หภูมิและไฟ
“ไฟเบอร์กลาส”ในภาษาของวัสดุเสริมแรงที่รู้จัก ทั่วไปในการทำหลังคารถกระบะหรือชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงนั้นผลิตจากการนำชิ้นส่วนต้นแบบมาขัดผิวด้านนอกด้วยขี้ผึ้งถอด ແບບວາງຜ້າໃຍແກ້ວເທິງຕົ້ນສະບັບທໍາອິດດ້ວຍຕົວເລຊິນທີ່ແຂໍງແຮງທົນທານໃຫ້ຄວາມຫນາຄວາມຕ້ອງການເມື່ອເລຊິນແຂໍງແຮງແລະດຶງໄຟລ້ຽງສິ້ນສ່ວນອອກຈາກຊິ້ນສ່ວນ ້ນແບບນໍາມາຂັດແຕ່ງຜະ ວະດ້ານນອກໃຫ້ລຽບຮ້ອຍການສ້າງຊິ້ນສ່ວນໄຟເບີກາດຈາກວິທີນີ້ຈະຂາດລາຍະລະອຽດແລະຄວາມສວຍງາມແຕກຕ່າງຈາກວິທີທີ່ໃຊ້ແມ່ພິມຊຶ່ງເຫມາະສໍາຫລັບຊິ້ນສ່ວນຈໍານວນຫລາຍແຕ່ມີຂັ້ນຕອນຕອນລຸ້ນຫລາຍກວ່າວິທີທໍາອິດໂດຍເລົາຕ້ອງສ້າງແມ່ພິມຂຶ້ນมาจากชิ้นส่วนต้นแบบเสียก่อนเมื่อได้แม่พิมพ์แล้วจึงนำมาสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสที่ต้องการชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นมาม ຄວາມສວຍງາມຄືັບໍຕົ້ນແບບທຸກປະການແລະສາມາດເສີມຄວາມແຂໍງແຮງໃນບໍລິເວນທີ່ຕ້ອງການໂດຍເພີ່ມຄວາມຫນາຂອງໃຍແກ້ວຫະລາຍອຍ ໆ ຊັ້ນ
ໄຟເບີກະລາສະຜະລິດຂຶ້ນຈາກສານເຄມີແລະວັດສະດຸຫະລາຍອຍຊະນິດຊຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບເຊັ່ນດວງຕາຜິວຫນັງລະບົບທາງຍ່າງຫາຍໃຈດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງລະມັດລະວັງແລະໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນໃນຂະນະທີ່ເຮັດຊິ້ນສ່ວນຈາກໄຟເບີ
ກະລາສະໄຍແກ້ວໄດ້ຖືກຜະລິດສໍາລັບຫລາຍ ຫລາຍພັນປີ, ແຕ່ວ່າການຜະລິດໄວໄວໄດ້ຖືກພົບເຫັນໂດຍບັງເອີນໃນປີ 1932 ເມື່ອ Slayter, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ Owens-Illinois, ການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນນ້ໍາມັນແກ້ວແລະເສັ້ນໃຍທີ່ຜະລິດ. ສິດທິສໍາລັບວິທີການຜະລິດແກ້ວເຫຼັກນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 1933. Owen ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Corning ໃນປີ 1935 ແລະວິທີການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກດັດແປງໂດຍ Owens Corning ເພື່ອຜະລິດ “fibreglas” ຂອງຕົນໃນປີ 1936. fibreglas ແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີສານສະກັດກ້ວາງເພື່ອໃຫ້ມັນເປັນປະໂຫຍດ, ສະນັ້ນຢູ່ໃນຄວາມອຸນຫະພູມສູງ.
A resin ເຫມາະສົມສໍາລັບການປະສົມກັບ “fiberglass” ກັບພາດສະຕິກເພື່ອຜະລິດເປັນການປະສົມປະສານໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນປີ 1936 ໂດຍ du Pont. The first ancestor of modern Polyester rubber is the Cyanamid Chemical of 1942. Peroxide treatment system has been used. ດ້ວຍການປະສົມປະສານຂອງສານສະກັດກັ້ນແລະສານສະກັດກັ້ນນ້ໍາມັນເຊື້ອເພີງຂອງມັນຖືກທົດແທນດ້ວຍພາດສະຕິກ. ນີ້ຫຼຸດລົງຄຸນນະພາບຂອງ insulator ເພື່ອໃຫ້ປະໂຫຍດຂອງປົກກະຕິຂອງພາດສະຕິກ, ແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ composite ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະສັນຍາວ່າເປັນການກໍ່ສ້າງແລະການກໍ່ສ້າງ. ມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍ, ຜະລິດຕະພັນເຟືອງແກ້ວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສືບຕໍ່ເອີ້ນວ່າ “fiberglass” (ຊື່ທົ່ວໄປ) ແລະຊື່ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາທີ່ມີແກ້ວແທນພາດສະຕິກ.
Ray Greene ຂອງ Owens Corning ແມ່ນມີຊື່ສຽງໃນການຜະລິດທໍາມະຊາດເຮືອຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 1937, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ໃນໄລຍະເວລາເນື່ອງຈາກລັກສະນະທີ່ໃຊ້ໃນການໃຊ້. ໃນປີ 1939, ຣັດເຊຍໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ສ້າງເຮືອປະມົງຂອງວັດຖຸດິບພາດສະຕິກແລະສະຫະລັດອະນຸຍາດເຮືອບິນແລະແອວຂອງເຄື່ອງບິນ. ລົດທໍາອິດທີ່ມີແກ້ວຮ່າງກາຍແມ່ນຕົ້ນສະບັບຂອງ 1946 ຂອງ Stout Scarab, ແຕ່ຕົວແບບບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດ.

 

ນໍາທັງຫມົດຜະລິດຕະພັນເຂົ້າໄປໃນເຕົາໄຟຟ້າທີ່ສູງທີ່ສູງເຖິງ 1370 ອົງສາເຊນຊຽດເພື່ອໃຫ້ນ້ໍາມັນເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນຜ່າກາງເສັ້ນໃຍຍາວໂດຍເສັ້ນໃຍຈະຖືກດຶງອອກຈາກຫົວສີດແລະຖືກລອກເກັບໄວ້ດ້ວຍຄວາມໄວໄວໄວກວ່າຄວາມໄວຂອງເຟືອງກາວທີ່ອອກຈາກຫົວສີດເທົ່າກັບ stretch ຂະນະທີ່ອ່ອນຂອງເສັ້ນໃຍເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍນ້ອຍລົງກ່ອນທີ່ຈະແຂງແຮງ. ານເຮັດເປັນເສັ້ນຍະສັ້ນກໍເຮັດໄດ້ໂດຍກາລະຕັດດ້ວຍແຮງລົມສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍມີຄວາມຍາວແຕກຊາສໍາພັນຕ່າງປະກັນອອກໄປ
ຢ່າງໄຮກໍຕາມໃນຂັ້ນສາຕອນກາລະຫລອມຖ້າຫາກບໍ່ມີກາລະຄວບຄຸມຄຸນະພາບຂອງສ່ວນຜະສົມໃຫ້ບໍລິສຸດແລ້ວກໍຈໍາເປັນຕ້ອງຫລອມແລະເຮັດນ້ໍາແກ້ວໃຫ້ເປັນທແກ້ວກ່ອນເພື່ອແຍກລຸດແກ້ວທີ່ບໍລິສຸດມາຫລອມໃຫ້ເປັນນ້ໍາແກ້ວທົນມິດເດີນອີກຄັ້ງແຕ່ຖ້າຫາກມີການຄວບຄຸມຄຸນະພາບຂອງສ່ວນຜະສົມແລ້ວກໍສ ມາດລີດເສັ້ນໃຍຈາກນ້ໍາແກ້ວໃນເຕົາໄດເລີຍ
ສ່ວນ “ไฟเบอร์กลาส” ในความหมายของวัสดุเสริมแรงนั้น ผลิตได้สองวิธีคือวิธีแรกนำชิ้นส่วนต้นแบบมาขัดผิวด้านนอกด้วยขี้ผึ้งถอดแบบวางผ้าใยแก้วบนชิ้นส่วนต้นแบบทาด้วยเรซินที่ผสมตัว ເຮັດໃຫ້ແຂໍງແຮງທີ່ມີຄວາມຫນາຕາມຄວາມຕ້ອງການເມື່ອເລຊິນແຂໍງແຮງແລະດຶງໄຟລ້ຽງສິ້ນສ່ວນອອກຈາກຕົ້ນສະບັບຊິ້ນສ່ວນນໍາເອົາຂັດຜິວນອກດ້ານນອກ ສ້າງຊິ້ນສ່ວນໄຟເບີກະລາສົດ ດ້ວຍວິທນີ້ຈະຂາດລາຍະລະອຽດແລະຄວາມສວຍງາມແຕກຕ່າງຈາກວິທີທີ່ສອງທີ່ໃຊ້ແມ່ພິມວິທີນີ້ຈະເຫມາະສໍາຫລັບຊິ້ນສ່ວນຈໍານວນຫລາຍແຕ່ມີຂັ້ນຕອນຕອນຍຸ່ງຍາກກວ່າວິທີທໍາອິດໂດຍເລົາຕ້ອງສ້າງແມ່ພິມຂຶ້ນມາຈາກຊິ້ນສ່ວນຕົ້ນແບບເສຍກ່ອນເມື່ອໄດ້ແມ່ພິມແລ້ວຈຶ່ງນໍາມາສ້າງຊິ້ນສ່ວນໄຟເບີກາດທີ່ຕ້ອງການຊິ້ນສ່ວນທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາມີຄວາມສວຍງາມຄືກັບຕົ້ນແບບທຸກປະການແລ ມາດສາເສີມຄວາມແຂໍງແຮງໃບໍລິເວນທີ່ຕ້ອງການໂດຍເພີ່ມຄວາມຫນາຂອງໃຍແກ້ວຫະລາຍອຍ ໆ ຊັ້ນ
ຂະບວນການຂອງ fiberglass ການຜະລິດໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າ pultrusion. [ອ້າງຈໍາເປັນ] ໄດ້ຂະບວນການຜະລິດສໍາລັບ ເສັ້ນໄຍແກ້ວທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເສີມແຮງໃຊ້ເຕົາເຜົາຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຈະຄ່ອຍໆ melt ໄດ້ silica ດິນຊາຍ, ຫີນປູນ, ດິນເຜົາ kaolin, fluorspar, colemanite, dolomite ແລະແຮ່ທາດອື່ນໆເພື່ອເປັນຮູບແບບ ຂອງແຫຼວ . ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນຖືກ extruded ຜ່ານພວງມາໄລຊຶ່ງເປັນທໍ່ນ້ໍາຕານຂະຫນາດນ້ອຍ (ປົກກະຕິ 5-25 micrometres ໃນເສັ້ນຜ່າກາງສໍາລັບ E-Glass, 9 micrometres ສໍາລັບ S-Glass). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເສັ້ນໄຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂະຫນາດ (ເຄືອບ) ດ້ວຍການແກ້ໄຂເຄມີ. ໃນປັດຈຸບັນ, ສ່ວນບຸກຄົນ filaments ໄດ້ຖືກມັດໄວ້ຈໍານວນຫຼາຍເພື່ອສາຍ. ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງເສັ້ນໃຍແລະຈໍາ ນວນຂອງເສັ້ນໃຍໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ , ກໍານົດນ້ໍາຫນັກຂອງ ມັນ , ໂດຍປົກກະຕິສະແດງອອກໃນ ຫນຶ່ງໃນສອງລະບົບການວັດແທກ : ຜົນຜະລິດຫຼືຫນາມຕໍ່ປອນ (ຈໍານວນຂອງເສັ້ນໃຍຂອງເສັ້ນໃຍ ໃນຫນຶ່ງປອນວັດຖຸ ; ຫມາຍເລກຫມາຍເຖິງການຂັບເຄື່ອນທີ່ ຫນັກກວ່າ ). ຕົວຢ່າງຂອງມາດຕະຖານການຜະລິດແມ່ນ 225yield, 450yield, 675yield. tex, ຫຼື grams ຕໍ່ກິໂລແມັດ (ວິທີການຈໍານວນຫຼາຍກຼາມ 1 ກິໂລແມັດຈາກ roving ນ້ໍາ, inverted ຈາກຜະລິດຕະພັນ, ດັ່ງນັ້ນ, ຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ຫມາຍວ່າເປັນ lighter roving). ຕົວຢ່າງຂອງ tex ມາດຕະຖານແມ່ນ 750tex, 1100tex, 2200tex.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍກົງໃນການນໍາໃຊ້ປະສົມປະສານເຊັ່ນ: pultrusion, filament winding, ປືນປືນ (ບ່ອນທີ່ປືນສັ້ນອັດຕະໂນມັດເຂົ້າໄປໃນໄລຍະສັ້ນແລະຫຼຸດລົງໄປເປັນ jet of resin), or in the middle of fabrics such as mat strand (CSM), woven fabric, weave or uni-directional fabric. ແຜ່ນ
ຍືດຫຍາບຜ້າຝາຫຼື CSM ແມ່ນຮູບແບບຂອງ reinforcement ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນ fiberglass. ມັນປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໃຍທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງລະມັດລະວັງກັນແລະກັນແລະກັນ.
ມັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍປົກກະຕິໂດຍການຈັດວາງມື, ບ່ອນທີ່ແຜ່ນຂອງວັດສະດຸແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ໃນຟອມແລະຖືກລ້າງດ້ວຍຢາງ. ເນື່ອງຈາກວ່າສິ່ງທີ່ຂີ້ເຫຍື້ອລວມທັງຫມົດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຮູບທີ່ແຕກຕ່າງກັນເມື່ອຖືກທໍາລາຍ. ຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວຢາງ, ຜະລິດຕະພັນແຂງສາມາດເອົາມາຈາກ mold ແລະສໍາເລັດ. ການນໍາໃຊ້ທ່ອນໄມ້ທີ່ມີຟອກຟອກເຮັດໃຫ້ມີເສັ້ນໃຍສັງເຄາະທີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນຊັ້ນຂອງ isotropic. 

 

1 Corrosion Resistance: ບໍ່ເປັນສະຫນິມແລະທົນຕໍ່ການ ກັດກ່ອນ
2 ອຸນຫະພູມຄວາມຕ້ານທານ: ຜະລິດພັນໄຟເບີກະລາດທົນ ຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີຫລາຍສາມາດທົນອຸນຫະພູມິຕັ້ງແຕ່ -30 ເຖິງ +120 ຂຶ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງເລຊິ່ນ ທີ່ເລືອກໃຊ້
3 Lightweight: ນ້ໍາຫນັກເບົາປະຫຍັດ ຄ່າກໍ່ສ້າງດ້ວຍນ້ໍາຫນັກທີ່ເບົາກວ່າເຫລໍກເຖິງ 4 ເທົ່າເຮັດໃຫ້ສະດວກຕໍ່ການຍົກ ປະກອບແລະຕິດຕັ້ງຊ່ວຍປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
4 Strength Flextural: ໂຄງສ້າງແຂໍງແຮງໃຫ້ຕົວ ໄດ້ປ້ອງກັນການຮົ່ວຊຶມຫລືລ າວ
5 Lo ng ຊໍາເຮື້ອ: ບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍຫລືຜຸເກີດທົນທຸກ ສະພາວະສິ່ງແວດລ້ອມຄົງຮູບເດີມໄດ້ດີບໍ່ມີການຫົດ
6 ຕົວຄູນທີ່ຕໍ່າຂອງການ friction: ຜິວລຽບນຽນເຮັດໃຫ້ແຮງສຽດທານ ຕ່ໍາ
7 Insulation: ເປັນສນວນໄຟຟ້າແລະບໍ່ນໍາ ຄວາມຮ້ອນ
8 ການຊ່ອມ: ໃນກໍລະນີສຸດວິໄສເມື່ອ ເກີດການຊໍາລຸດເສຍຫາຍສາມາດຊ່ອມໄດ້
9 ການອອກແບບວິສະວະກໍາ: ການອອກແບບແລະຄໍານວນຕາມມາດ ຕະຖານຂອງ ASTM, JIS, BS ແລະ DIN
10 UV, ການຕໍ່ຕ້ານແລະ Grossy: ສີສວຍສົດໃສທົນຕໍ່ແສງແດດແລະແສງຍູວີ
ເປັນເສັ້ນໃຍແກ້ວໂຄງສ້າງແຕ່ລ ຄົນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະເຂັ້ມແຂງ ໃນຄວາມກົດດັນແລະການບີບອັດ – ເຊິ່ງຕາມແກນຂອງມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະຄິດວ່າອ່ອນຂອງເສັ້ນເລືອດໃນການບີບອັດ, ມັນກໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ມີຂະຫນາດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເສັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເບິ່ງຄືວ່າ; ດັ່ງນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າເສັ້ນໄຍປົກກະຕິແມ່ນຍາວນານແລະແຄບ, ມັນກໍ່ງ່າຍດາຍ. [7] ໃນທາງກົງກັນຂ້າມແກ້ວ fibers ອ່ອນແອຢູ່ໃນແກະສະຫຼັກ – ແມ່ນຢູ່ທົ່ວແກນຂອງມັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າການເກັບກໍາເສັ້ນໃຍສາມາດ ຖືກຈັດຕັ້ງຢ່າງຖາວອນໃນທິດທາງທີ່ຕ້ອງການພາຍໃນອຸປະກອນແລະຖ້າພວກເຂົາສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການບີບອັດໃນການບີບອັດ , ວັດສະດຸດັ່ງກ່າວຈະມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃນທິດທາງນັ້ນ .
ນອກຈາກນັ້ນ, ໂດຍວາງ layer ຫຼາຍຂອງເສັ້ນໄຍທີ່ຢູ່ເທິງສຸດ ຂອງກັນແລະກັນ , ດ້ວຍຊັ້ນແຕ່ລະຄົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ ໃນທິດທາງຕ່າງໆ , ຄວາມແຂງແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍລວມ ຂອງວັດສະດຸສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ . ໃນ fiberglass, ມັນແມ່ນໄມ້ນິດຕິທີແມັດທີ່ຄົງຖາວອນກໍານົດເສັ້ນໃຍແກ້ວໂຄງສ້າງເພື່ອເລືອກທາງເລືອກໂດຍຜູ້ອອກແບບ. ມີເຕັກໂນໂລຢີຝາ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນທັງສອງລະດັບທັງສອງລະດັບ; ມີຜ້າທໍຫຼືຊັ້ນດຽວ, ທິດທາງຂອງຄວາມແຂງແຮງແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງພາຍໃນຍົນ.
ອົງປະກອບ fiberglass ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວຂອງການກໍ່ສ້າງບາງ “ເປືອກ”, ບາງຄັ້ງເຕັມໄປພາຍໃນດ້ວຍໂຄງສ້າງໂຟມ, ໃນກໍລະນີຂອງ surfboards. ອົງປະກອບອາດຈະມີລັກສະນະທີ່ເກືອບຈະມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່ຄວາມສັບສົນແລະທົນທານຂອງແມງທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດແກະ.
ການເຮັດວຽກຂອງກົນຈັກຂອງວັດສະດຸແມ່ນອີງໃສ່ຜົນກະທົບຂອງການປະສົມປະສານລວມທັງຢາງ (AKA matrix) ແລະເສັ້ນໄຍ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນສະພາບທີ່ສະພາບອຸນຫະພູມ (ຫຼາຍກວ່າ 180 ອົງສາ) ຂອງສານສະກັດສານຂອງສານອາດຈະສູນເສຍບາງສ່ວນຂອງມັນເນື່ອງຈາກສານເຄມີແລະສານເຄມີ. [8] ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, GFRPs ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຫຼັງຈາກອຸນຫະພູມສູງ (200 ອົງສາ). 


fiberglass ຮູ້ບຸນຄຸນແມ່ພິມແມ່ພິມແລະ pultruded ບັດຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ຕ້ານ corrosion ທານ unmatched, ໂດຍສະເພາະເມື່ອທຽບກັບຜະລິດຕະພັນເຫຼັກ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຊີວິດຍາວແລະຄວາມປອດໄພແມ່ນ ຄຸນນະພາບທີ່ດີກວ່າຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ fiberglass ຮູ້ບຸນຄຸນ, ແລະຄຸນລັກສະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນການດໍາເນີນການຂອງເຂົາເຈົ້າໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ພວກ ເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ ການຮູ້ບຸນຄຸນຊັ້ນ. ພວກເຮົາສະຫນອງປະເພດຂອງການ ປະກອບໄຟເບີກາດແບບຈໍານວນຫຼາຍສໍາລັບທຸກໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການໂຫຼດຂອງທ່ານ . ນໍາການໃຊ້ເຕົາໄຟຟຸ້ງສະຕິກ ແມ່ນໃຊ້ໃນການກວດສອບແສງຕາເວັນສະຖາປັດຍະກໍາແລະມິພາກເຮືອນຂອງເສັ້ນໃຍສັງກະສີໄປສູ່ເສັ້ນທາງຍ່າງຕາມມາດຕະຖານແລະການນໍາໃຊ້ການເຄື່ອນທີ່ສູງ. ຜິວມິພາກຂອງສີຂີ້ເຖົ່າແລະສີ ສັນມາດຕະຖານຫຼືສີທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນເຫມາະສົມຕໍ່ກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄຟເບີກາດ. ຈາກເລືອກປະເພດຂອງຢາງພາລາ ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຜະລິດຕະພັນມິພາກເຮືອນທີ່ມີເສັ້ນໃຍສັງກະສີທີ່ເຫມາະສົມຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນຂອງທ່ານ.
ໄຟຂ່າຍຟ້າຕາ  ເສັ້ນໄຍປະກອບດ້ວຍເຟືອງແກມສະຫຼັກໄຟຟ້າ (the FRP) ເຊິ່ງທີ່ມີປະກອບດ້ວຍໂລຫະ ເສັ້ນໃຍໃຍສັງເຄາະດ້ວຍທໍ່ . ງ ສ້າງເພື່ອເປັນແຜງທີ່ມີຄວາມຫນາ ແຫນ້ນ, ຫນຶ່ງແຜ່ນ. ຢາງ 65% / 35% ກັບອັດຕາສ່ວນນ້ໍາ ຫນັກແກ້ວໃຫ້ສູງຕໍ່ການກັດກ່ອນ . ດ້ານຫນ້າ Meniscus ຫນ້າຫຼືດິນທີ່ຖືກ ນໍາໃຊ້ຈະສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານເມື່ອທຽບຕໍ່ກັບມິພາກໂລຫະແລະຜະລິດຕະພັນມິພາກເຮືອນອື່ນໆ. ລິດຜະຕະພັນນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມ ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມໃນການກັດກ່ອນ. ການກໍາຈັດໄຟຟ້ານ້ໍາ ແຂໍງ Pultruded Grating
Pultruded Fiberglass Grating  Is Made ການນໍາໃຊ້ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະສີ Isophthalic Grade High Grade, ເຮັດໃຫ້ vinyl ເປັນ ester ຫຼືເພີ່ມຂອງລະບົບຟີ້ໍາຢາງກັບພື້ນຜິວ Veil ການທໍາງານສັງເຄາະເຮັດໃຫ້ເຮັດ Corrosion ທົນທານຕໍ່້ໍາຫນັກເບົາແລະທົນທານ. ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ Pultruded ມີພື້ນຜິວທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນ ສໍາລັບຄວາມປອດໄພແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງກວ່າອັດຕາສ່ວນນ້ໍາຫນັກກ່ວາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ . ຢາງເຫຼັກ 35% / 65% ຕໍ່ກັບ ອັດຕາສ່ວນຂອງແກ້ວສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍແລະການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນຫນ້ອຍກ່ວາເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ. ລິດຜະຕະພັນນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມ ສໍາລັບການໃຊ້ເວລາດົນນານສໍາລັບມິພາກເຮືອນຂອງເສັ້ນໃຍສັງກະສີ.
ຂອງ fiberglass ກັບ Covered Grating  Contact Us Fiberglass ຂອງພວກເຮົາມີຫລັງຄາຄອບ Grating ເປັນຜະລິດຕະພັນໄລຍະຍາວ, ຍາວດົນ, Molded Fiberglass ພື້ນທີ່ລວມ Smooth, ເບີຫລືຕື່ມ Checker Sheet, ໂລຫະແລະ, ຄວາມກະຕັນຍູ Molded ອຸດສາຫະກໍາອັນໃດອັນຫນຶ່ງຂອງລະບົບ Resin ຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມໃນ ເວລາທີ່ຮວບຮວມຂອງຊັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ 100%. ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະຂອງພວກເຮົາກວມ ເອົາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ມີການໂຫຼດແລະເກັບຮັກສາທີ່ມີເສັ້ນທາງທີ່ສູງແລະລົດເຂັນ , ບ່ອນທີ່ມີພື້ນທີ່ສູງ, ທີ່ເຫມາະສົມ. ມັນມີມູນຄ່າຄວາມແຂງແຮງກວ່າ 50% ສູງກວ່າລະດັບຕາຂ່. ຕາຍຫນ່າງເປີດແລະການປົກຫຸ້ມ ຂອງຝາແກ້ວມາດຕະຖານທີ່ມີມາດຕະຖານທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ຜະລິດຕະພັນ, Fiberglass  ທົນທານກະສຸນລູກປືນທີ່ທົນທານຕໍ່ແຜ່ນປ້າຍວົງກົມເສັ້ນ ໃຍສັງເຄາະຂອງພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນູນການຕໍ່ຕ້ານທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຫນ້ອຍກວ່າ 25% ຂອງກະດານເຫຼັກທຽບເທົ່າ. ປະຈຸບັນມີໂປແກຼມ fiberglass ທີ່ ມີຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການຄ້າສໍາລັບທຸລະກິດ, ເຮືອນຫຼືສະຖາບັນການບໍລິ ການຂອງທ່ານ , ໂຄງການໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງ ຄວາມປອດໄພທີ່ທົນທານຕໍ່ເສັ້ນດ່າງທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພີ່ມເຕີມຂອງຄວາມທົນທານ , ການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ, ການບໍ່ນໍາໄຟຟ້າ, ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍແລະນ ້ໍາຫນັກເບົາ .
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນ, Fiberglass Grating ກໍາ  ລັງໄຟຟ້າຂອງພວກເຮົາຢ່າງຫນັກແມ່ນມີຢູ່ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍທັງແບບ Molded ແລະ Pultruded. ທັງສອງປະເພດຂອງການກັ່ນຕອງ ໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບແມ່ນການອອກແບບເພື່ອປະຕິບັດການຍົກແລະລົດບັນທຸກລົດ ພ່ວງທີ່ຜະລິດຕະພັນຮຸ້ນໄດ້ FRP ແບບ Molded ແລະ Pultruded ພື້ນເມືອງບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ . ຂ່າຍຕາໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຫນາ ແຫນ້ນສູງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບມິພາກທີ່ການຈະລາເບເບນເບເບທີ່ສູງກວ່າເກົ່າ. ນອກຈາກນີ້, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ Fiberglass Grating ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ໄລຍະຫ່າງທີ່ກວ້າງກວ່າໄລຍະໄກກ່ວາໄຟເບີກາດແບບດັ້ງເດີມ .
, Stair Treads, Stair Tread ປົກແລະຂອງ fiberglass, Fiberglass  Light-weight ແລະທີ່ງ່າຍຈະຕິດຕັ້ງ, treads ໄດ້ Fiberglass ບັນໄດທີ່ມີໃນຢູ່ທັງສອງ ແລະປະເພດ Molded Fiberglass Pultruded ກັບຄໍາວ່າຊັ້ນເວທີຮູ້ບຸນ ຄຸນໄດ້ . ການປົກຫຸ້ມຂອງນ້ໍາ ກັ່ນຕອງ , Fiberglass ແມ່ນເຮັດຈາກແກ້ວ Molded ແລະລະບົບການປູກຢາງພາລາ ທີ່ເປັນ Corrosion ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນກະທົບ, Retardant ໄຟແລະບໍ່ມີ, ດໍາເນີນການ. ພວກເຂົາສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ , ດ້ານການປ້ອງກັນທີ່ທົນທານຕໍ່ ການແຜ່ກະຈາຍສໍາລັບຂັ້ນຕອນຂອງຊີມັງ , ໂລຫະແລະໄມ້.
ບັນໄດ, Fiberglass ແລະ Ladders  , Fiberglass, Fiberglass Handrails ແລະ Ladders, Fiberglass ລະບົບ Handrail Fittings, Fiberglass ຖືກຜະລິດຈາກອົງປະກອບ Fiberglass Pultruded ແລະເຊື່ອມຕໍ່, thermoplastic Molded. ລະ. ົບປະຕິບັດການເສັ້ນໄຍ ແກ້ວແບບໂມດູນແບບໂມດູນຂອງພວກເຮົາມີຢູ່ໃນເບດະເບນເບແບບທີ່ມີຂະຫນາດ 2 ນິ້ວຫຼື 2 ນິ້ວທີ່ງ່າຍຕໍ່ການຈັບ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບພື້ນ ທີ່ທີ່ມີການຈະລາຈອນສູງ . ສາມາດຕິດຕັ້ງແລະຍົກເລິກຖົງ ໄຟຟ້າຂອງພວກເຮົາໃນການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຕ່າງໆຈາກປັ໊ມນ້ໍາກັບຖັງ , ອາຄານ, ທຽນ, ອຸປະກອນຕ່າງໆ, ແລະອື່ນໆ.
ໄຟລ໌ແນບໄຟຟ້າແລະສາຍໄຟ ຟິວເຕີ .  ໌ໄຟລແນບໄຟຟ້າແລະຄລິບຂີ້ ເຫຍື້ອຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບປະກັນໂຄງປະກອບໄຟຟ້າຫຼືແຜ່ນເພື່ອໂຄງການສະຫນັບສະຫນູນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນພວກຖືກນໍາ ໃຊ້ເພື່ອຍຶດເອົາປະຕູຮົ້ວທີ່ຢູ່ຕິດກັນ, ຊຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເກີດຂື້ນ . ທຸກໆໄຟລ໌ແນບໄຟຟ້າແລະຄລິບ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍເຫລໍກສະແຕນເລດ 316 ແລະມີຂະຫນາດ 1, 1/2 ແລະ 2 ນິ້ວ.
ແຜ່ນໃຍໄຟຟາ  ມີມິພາກຜິວທີ່ບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນການແກ້ໄຂເສດຖະກິດແລະປອດໄພໃນການຍ່າງຕີນ. ໃນສະພາບປົກກະຕິແລະ / ຫຼືກົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ແຜ່ນໄຟເບີກາດໃຫ້ລະດັບຂອງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂແລະມີຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າເຫຼັກສະແຕນເລດ . ໃຍແຜ່ນໄຟຟາສາມາດໃຊ້ໄດ້ ດ້ວຍມິພາກຜິວທີ່ບໍ່ມີສີຂີ້ເຖົ່າຫຼືມີມິພາກຜິວທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ຕ້ອງການການດູດຊືມກັນ.
ຮູບແບບໂຄງສ້າງ  ຂອງເຟືອງແກມສະຫຼັກ ຮູບແບບໂຄງສ້າງ  ຂອງເສັ້ນໃຍສັງກະສີ fiberglass ຂອງ ພວກເຮົາແລະໂປຣໄຟລ໌ຂອງ fiberglass ທີ່ໄດ້ຖືກຜະລິດຈາກການປະ ສົມປະສານຂອງ fiberglass ແລະລະບົບທໍ່ງ. ເບດະເບນເບທັງຫມົດແມ່ນມີນ້ໍາ ຫນັກເບົາ, ທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບ, ການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍ າ , ບໍ່ສະກົດຈິດ, ມີປະສິດທິພາບຕ່ໍ າແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານມິຕິ , ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ ແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຫຼາຍ . ຮ່າງເບດະເບນເບແບບທຄ້າມີຢູ່ຕາມ ຄໍາຮ້ອງຂໍ.

Composite (GFRP) ຄວາມກະຕັນຍູ: GFRP (  Glass Fiber Reinforced Plastic) ແມ່ນຫຍັງ? GFRP ອຸແມ່ນປະກອນການຜະລິດ ທີ່ເຮັດດ້ວຍເມັດໂພລີເມີທີ່ເສີມດ້ວຍເສັ້ນໃຍ, ເພື່ອສ້າງຄຸນລັກສະນະທາງກາ ຍະພາບແລະເຄມີທີ່ດີກວ່າ . GFRP ແມ່ນອຸປະກອນການຜະລິດ ເຊັ່ນ: ໂລຫະ, ໄມ້, ແກ້ວ, ຊີມັງອຸປະກອນການ GFRP ມີຂໍ້ດີທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ກັບ ອຸປະກອນການຜະລິດອື່ນໆ , ລັກສະນະໃຫມ່ສາມາດຊື້ໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ .. GFRP Grating ແມ່ນຫຍັງ? ຜະລິດຕະພັນ GFRP ກອບປະດ້ວຍ ຜະລິດຕະພັນມຸງແບບພິເສດທີ່ມີຂະບວນການກ້ຽງ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໄຍແກ້ວ, ຢາງ, ສານປະສົມແລະເມັດສີ. ຈາກຫຼັງທີ່ວັດຖຸດິບເຫລົ່ານີ້ ແຂງແຮງ, ຮວບຮວມ GFRP ຖືກກົດດັນອອກຈາກຟອມ. ຮົ້ວ GFRP ຖືກທີ່ກັງວົນແມ່ນມີ ຄວາມສະຫວ່າງ, ຕ້ານທານກັບການກັດກ່ອນ, ມີການຕໍ່ຕ້ານທາງເຄມີແລະ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສູງແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບທາງອາກາດ . ສ່ວນປະກອບ: ສານເຄືອບ, ເສັ້ນ ໃຍແກ້ວ, ທາດແປ້ງແລະສີແມ່ນອົງປະກອບ ພື້ນຖານຂອງວັດສະດຸ GFRP ມັນສາມາດຜະລິດອຸປະກອນ ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການໂດຍການປ່ຽນສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ .. ນ້ໍາ: ການຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີ , ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະການຕໍ່ຕ້ານ UV ຂອງກຣາຟ GFRP ແມ່ນກໍານົດໂດຍລີນ. ຢາງແມ່ນເລືອກຕາມສະພາບແວດລ້ອມ ; ພາຢາງລາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ທົ່ວໄປ, ສານປະສົມທີ່ເປັນສານສະກັດ ສໍາລັບສານເຄມີແລະຝຸ່ນ vinyl ester ສໍາລັບສິ່ງແວດລ້ອມສານເຄມີ ຢ່າງຮຸນແຮງ . ເສັ້ນໃຍແກ້ວ: ເສັ້ນໃຍແກ້ວແບບ ຫຼາຍໆຊັ້ນແມ່ນໃຊ້ໃນການຜະລິດ. ມ້ວນ GFRP ມີທີ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນມີ ຄວາມຕ້ານທານກົນຈັກສູງຍ້ອນເສັ້ນໄຍແກ້ວ. ວັດຖຸເຈືອປົນ: ວັດຖຸເຈືອປົນ, ເຊັ່ນ: ສະຖຽນລະພາບ UV , flame retardant ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຫນ່ວງຄວັນຕ່ໍາເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຂອງກົນຈັກແລະສານເຄມີແລະເພີ່ມຄຸນສົມບັດໃຫມ່ Pigment:. Pigments ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດໃຫ້ gratings GFRP ສີໃດໆນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ ກັບການໃຊ້ gratings GFRP ໃນໂຄງການສະຖາປັດຕະ..

pedestals ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ຖືກປັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ Fibergrate pedestals ສາມາດປັບໄດ້ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກສູງ. ການຕັ້ງຄ່າໄດ້ອຍ່າງບໍ່ຈໍາກັດພາຍໃນລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້, ຕາຕະລາງມາດຕະຖານເພີ່ມກໍາແພງຂອບແລະພື້ນຖານລູກຄ້າທີ່ມີແຂນຂວາງສາມາດຍົກສູງຊັ້ນເທິງເບື້ອງຖານ. pedestals ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບ 1 “, 1-1 / 2” ແລະ 2 “ຕາຫນ່າງເລິກຢ່າງກວ້າງຂວາງ Fibergrate ຫຼື Chemgrate molded gratings fiberglass ຫົວຫນ້າຂອງ pedestal ແມ່ນການເກັບຮັກສາໃນ” ຫົວຫນ້າດຽວ “ແລະ” quad ຫົວຫນ້າ “ການອອກແບບສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງໄດ້ໄວ, ປອດໄພແລະປະຫຍັດຂອງສູງ. ເວທີ•ສາມາດປັບໄດ້ -. ສ້າງຫນ້າຍ່າງໃນລະດັບກ່ຽວກັບການລາດຊັ້ນ• VERSATILE – ທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບທຸກ gratings Fibergrate ແລະ Chemgrate ຕາຫນ່າງຕາລາງ•ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບ – ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕິດຕັ້ງຕ່ໍາ, ຍ້າຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໄປສູ່ເຂດອື່ນໆ•້ໍາຫນັກເບົາ – Modular, ອົງປະກອບປັບແມ່ນ້ໍາຫນັກເບົາແລະຫຼຸດຜ່ອນການຍົກ•. ການກັດກ່ອນທົນ -. ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ thermoplastic ແລະ vinyl ester pultruded ທົນທານຕໍ່ກັບອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍທີ່ສຸດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຊຸ່ມຊັ້ນ.

ການຮູ້ບຸນຄຸນ Pedestal ຮອງຮັບ  ?, Fiberglass grating grating Pedestal ຮອງຈາກເວລາທີ່ຈະໃຊ້ເວ ລາ , ການ FRP ຮູ້ບຸນຄຸນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ສະຫນັບສະຫນຸນໃນພື້ນທີ່ທາງຍ່າງທີ່ນໍາໃຊ້ສະຫນັບສະຫນູນແລະ Framing ວິທີການດັ້ງເດີມບໍ່ວ່າຈະ. ສາບໍ່ມາດຖືກນໍາໃຊ້ຫຼືບໍ່ ເຫມາະສົມຕໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ. ເຂດ, ເຊັ່ນ: ການເກັບຮັກສາ ທາງເຄມີ, ຍົກສູງສະຖານທີ່ຕັ້ງພື້ນຖານ ແລະສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ , ຫ້ອງການໂຮງງານການໃຊ້ຢາເຄ ມີ , ການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິ ເວນທາງຜ່ານລະບົບລະບາຍນ້ໍາແລະສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ , ລະບົບການກໍ່ສ້າງແບບຍືດຫຍຸ່ນ, ລະບົບສາຍໄຟ, ປິດກັ້ນການເຮັດວຽກທໍ່ແລະບໍ ລິການໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃຕ້ . ຂອບ Pedoplane FRPP ຂອງພວກເຮົາສະຫນັບ ສະຫນູນທີ່ສາມາດຍົກສູງບົດບາດຊັ້ນຮຽນ FRP ຂອງພວກເຮົາ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໃນຮູບແບບ ຕາຫນ່າງຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ . ຕະຕາລາງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຂອງພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບການເຂົ້າຮ່ວມ, ໃນ pedestal ຫນຶ່ງ eliminating pedestals ຫຼາຍໃນຂົງເຂດດຽວກັນ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຂອບກວ້າງ ສາມາດໄດ້ຮັບການສ້ອມແຊມຕໍ່ກັບມິພາກທີ່ຖ້າຕ້ອງການ, ແລະຍັງຢູ່ເທິງສຸດຂອງຕາຂ່າຍ ໄຟຟ້າຂອງພວກເຮົາ , ນໍາໃຊ້ 316 s / s ຂອງພວກເຮົາລົງຄລິບໃຫ້ເຫມາະສົມ. ນີ້ສະຫນອງພື້ນຖານແຂງທີ່ສຸດ , ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເວລາໂຫຼດສູງ. ທີ່ມີຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງ , ແລະສາມາດປັບໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ເພື່ອຮອງຮັບພື້ນທີ່ບໍ່ສະດວກ , ພວກເຮົາສາມາດຈັດຫາ pedestal ເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະ ຫມັກຂອງທ່ານ .

The Solutions FRP, Stair Translate –  ບັນໄດ Treads ເກົ້າອີ້ນ້ໍາແຂໍງ ແລະເກົ້າອີ້ນັ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສົມບູນສໍາຄັນໃນການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າທີ່ມີ Molded ແລະ Pultruded ການຂຸດເຈາະທີ່ມີຄວາມທົນທານ ຕໍ່ການກັດກ່ອນແລະລົ່ນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜະລິດດ້ວຍຄວາມແຂງແຮງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນແລະສະຫນອງພື້ນຖານທີ່ປອດໄພໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ .. ຂີ່ການມ້ານັ່ງແລະການປົກຫຸ້ມ ຂອງສາມາດສະຫນອງໃຫ້ແກ່ທຄ້າທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ຊັດເຈນລະບຸໄວ້ຫຼືໃນກະດານຫຼັກຊັບທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ.
ການປົກຫຸ້ມຂອງ tread ໄດວິເປັນ ທີທີ່ສະດວກສະບາຍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນມິພາກຖານທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນສໍາລັບເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ຍັງມີໂຄງປະກອບສຽງ. ປົກການຫຸ້ມຂອງນ້ໍາ ປະປານອນອາດຈະຖືກຕິດຊຸດຮັບປະຂື້ນເທິງໄມ້, ຂີ້ເຫຍື້ອຫຼືໂລຫະ. ອຸດສີສາຫະກໍາມາດຕະຖານ ມີສີຂີ້ເຖົ່າເຂັ້ມທີ່ມີຄວາມປອດໄພແລະມີສີຂີ້ເຖົ່າແສງສະຫວ່າງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກດ້ານຖາປັດຕະຍະ. ຜິວມິພາກດ້ານອີນໂດຣ໌ອໍໂຕ ເບເບເບຕະອໍໂຕ້ປະກອບດ້ວຍມິພາກຖານທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງສຸດແລະມີຄວາມທົນທານສູງ. ຮັບໄດ້ການປັບດ້ວຍຜ້າກັນເປືອກ ແຜ່ນແພສໍາຫລັບຄວາມທົນທານແລະຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຜົນກະທົບ, ການປົກຫຸ້ມຂອງຝາຄອບເຫຼົ່ານີ້ ມາຈາກຄວາມກວ້າງຂອງຄໍາສັ່ງ . ຫນາຄວາມມາດຕະຖານແມ່ນປົກຫຸ້ມ ຫນາຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ. ຍາວແຜງມາດຕະຖານສາມາດຕັດ ໄດ້ງ່າຍໃນຂະຫນາດໃນລະຫວ່າງການຕິດຊຸດຮັບປະ, ຫຼືມີຄວາມຊັດເຈນຕໍ່ຄວາມຍາວ ຂອງເຄື່ອງນຸ່ງ .
ດັງ: Phosphorescent ດັງ: ປົກການຫຸ້ມ ຂອງຝາອັດປາກມົດອາຫານສາມາດຖືກສັ່ງໃຫ້ມີການເຄືອບຟ. phosphorescent ພິເສດສໍາລັບເຂດທົ່ງຫຍ້າ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສະຫວ່າງແມ້ ຫລັງຈາກທີ່ແຫລ່ງແສງສະຫວ່າງຕົ້ນຕໍຖືກຍົກເລີກ . ການຂັດແຍ້ງພິເສດແມ່ນດີເລີດ ໃນບັນດາຂົວທີ່ເຮັດວຽກເປັນບ່ອນສຸກເສີນໃນລະຫວ່າງການພະລັງງານໄຟຟ້າ, ບ່ອນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຢູ່ຕາມ ບ່ອນທີ່ມີແສງແດດແລະບ່ອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບການດໍາເນີນງານໃນຕອນກາງຄືນໃນການໃຊ້ງານພາຍນອກເຊັ່ນເຮືອບິນ . ແມ່ນນີ້ຈຸດພິເສດທີ່ໄດ້ຮັບ ການທົດສອບໃຫ້ສອດຄ່ອງຕໍ່ກັບເຮືອບິນ ISO / TC ແລະເຄື່ອງຈັກທາງທະເລ – ບ່ອນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຢູ່ເທິງ ເຮືອບິນໂດຍສານ .
ຂອງ fiberglass ຮູ້ບຸນຄຸນ> ການ FRP ປົກ> Tread Grip ເປັນ  ບາງຄຸນະລັກສະນະທີ່ເຫນືອກ ວ່າຂອງ TreadGrip ມີຄວາມທົນທານ:… TreadGrip ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນ ນະພາບສູງຂອງແຜ່ນແພທີ່ມີຜ້າແພທີ່ໃສ່ຝຸ່ນ ສີ polyester ການດູດຊຶມພະລັງງານແລະຄວາມ ຍືດຫຍຸ່ນຂອງ TreadGrip ຮັບປະກັນຊີວິດຍາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນທີ່ສຸດຂອງ ສະພາບແວດລ້ອມ . ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຊຸ່ມ: ປະທາດ ສົມຂອງຄາບອນແລະຊິລິກແມ່ນມີຢູ່ໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງແຜ່ນໂລຫະທີ່ມີຫນ້າດິນທີ່ທົນທານແລະທົນທານຕໍ່ຍາກ. ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ: TreadGrip ແມ່ນທົນທານຕໍ່ບັນດາສານເຄ ມີຕ່າງໆແລະເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ຢ່າງສົມບູນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ . ມືຄູ່ການຕໍ່ຕ້ານທາງເຄມີ ທີ່ມີຢູ່ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ. ງ່າຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ: ຄວາມຫລາກ ຫລາຍຂອງ TreadGrip ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ກັບເກືອບ ທຸກໆດ້ານເຊັ່ນ :.., ເຫຼັກຫຼືໄມ້ຊີມັງຄວາມຈິງທີ່ ວ່າມັນຖືກສະຫນອງໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ສໍາເລັດແລ້ວຫມາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດຍ່າງໄປຕາມທັນທີດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຂັດຈັງຫວະຫນ້ອຍລົງ .
ສະຫນອງການຂີ່ມ້າ FRP ທັງໃນ ສອງເບດະເບນເບແບບທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບແລະການກໍ່ສ້າງ. ມີຢູ່ໃນ isopthalic, vinyl ester ແລະ ລະບົບປະຕິກິລິຢາຕໍ່ຕ້ານໄຟໄຫມ້ phenolic, ເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ ອຸດສາຫະກໍາແລະພາຍໃນ . ບັນດາຂົວມິດຕະພາບລາວ – . ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນທາງການ ທົ່ວໂດຍໄປແລ້ວສີພູມຂອງພວກ ເຮົາແມ່ນ: ສີຂີ້ເຖົ່າທີ່ມີສີເຫຼືອງ. ອື່ນໆສີທີ່ມີຢູ່ຖ້າທ່ານຕ້ອງ ການທີ່ເຫມາະສົມຕໍ່ກັບຄວາມງາມແລະ / ຫຼືສິ່ງແວດລ້ອມ. ມີຢູ່ໃນຕາຕະລາງ tread ມາດ ຕະຖານຂອງພວກເຮົາຫຼືພວກເຮົາສາມາດຕັດຕໍ່ກັບຂະຫນາດ, ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບການສອບ ຖາມຂອງທ່ານ . ຜ້າສະແຕນເລດມາດຕະຖານຂອງ ພວກເຮົາມີມິພາກຜິວດ້ານເທິງ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຍັງສາມາດສະ ຫນອງລໍ້ດ້ວຍທາງເທິງ , ເຊິ່ງກໍ່ແມ່ນການປ້ອງກັນ, ແຕ່ງ່າຍຕໍ່ການສະອາດ, ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກໍາອາຫານແລະເຄື່ອງ ດື່ມ . ການຂີ່ລົດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມ ປອດໄພກັບການສະຫນັບສະຫນູນມຸມພາຍໃຕ້ການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ 316 s, / s, ປະເພດຂອງ M ຖືລົງຄລິບ – Molded ໃນ “ອຸປະກອນການຕິດຕັ້ງ” ຫນ້າທ່ານສາມາດເບິ່ງຜູ້ທີ່ຢູ່ ໃນດັດຊະນີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ .
ຖ້າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງອາຄານ, ດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼືຈັດການ ພື້ນທີ່ສາທາລະນະທີ່ມີບັນໄດ , ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າທຸກ ຄົນທີ່ໃຊ້ ໄດແມ່ນປອດໄພການຄວບຄຸມນ້ ໍາສະອາດແມ່ນວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັ .. ປະກັນວ່າຂັ້ນໄດປອດແມ່ນໄພທີ່ ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຍັບການຍັ້ງການຄວບຄຸມອັດຕະ ໂນມັດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຂອງອຸປະຕິເຫດເກີດຂື້ນຢ່າງຫຼຫຼາຍ. ແຂນຊັ້ນນໍາຂອງບັນໄດມາດສາກາຍ ເປັນ slippery ໃນເວລາທີ່ປຽກແລະເຖິງແມ່ນ ວ່າ stairs ພາຍໃນສາມາດກາຍເປັນ slippery ໃນໄລຍະຝົນຕົກເປັນປະຊາ ຊົນຕິດຕາມນ້ໍາພາຍໃນ . ດ້ວຍຄວາມແຂໍງແຮງສູງ Edge Grip FRP Anti ເອນ Stair ດັງຈາກ Monaco ຄຸນສາມາດກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ າຂອບດ້ານເທິງຂອງບັນໄດບໍ່ລຽບງ່າຍແມ້ໃນສະພາບທີ່ອ່ອນທີ່ສຸດ . ບັນດາສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ສາ ມາດຕິດຊຸດຮັບປະໃນສະຖານະການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຖານທີ່ສາທາລະນະ, ເຂດການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ ສະ : ຖານີທາງລົດໄຟ, ສວນສາທາລະນະແລະສວນສາ ທາລະນະ , ຖ້ໍາ, ໂຮງຮຽນອຸດສາຫະກໍາ, ໄຟໄຫມ້, ທໍ່ນ້ໍາມັນຝາພອດຂອບຂອງພວກເຮົາຝາພັບ FRP Anti ເອນ Stair ດັງມາໃນຫມູ່ຄະນະ fiberglass ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ມີປະສິດທິ ພາບສູງທີ່ສຸດທົນທານແລະ ຊິລິໂຄນກາກບອນ grit ສໍາເລັດຮູບເທິງໃຫ້ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງສະ. ເຮົາພວກສະເຫນີສອງແຜ່ນທີ່ທົນ ທານຕໍ່ແຜ່ນ, ຫນຶ່ງຝາແສງສະຫວ່າງສໍາລັບສະ ຖານະການພາຍໃນແລະອື່ນໆທີ່ຫນັກທີ່ສຸດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາຍນອກ . ເກີບແຂນ FRP Anti ເອນ Stage ດັງມີ  ການລະເມີດລິຂະສິດທີ່ມີຄວາມຫມາຍວ່າມັນສາມາດຕິດຊຸດຮັບປະເກືອບທຸກປະເພດຂອງຂັ້ນຕອນໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ້າງອັນຕະລາຍການເດີນທາງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນບ່ອນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ.

 


ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຮັດຈາກ fiberglass Fiberglass ເປັນອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດ ທິພາບສູງເນື່ອງຈາກນ້ໍາຫນັກເບົາ , ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງມັນ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພື້ນຜິວ .
ພັດການທນ໌ທະນາຂີ້ເຫລໍກ ເສີມເພື່ອການໃຊ້ທາງດ້ານການຄ້າໄດ້ຖືກຄົ້ນຄວ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊຸມປີ 1930. ມັນມີຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະ ກັບອຸດສາຫະກໍາການບິນ . ທີວິການຜະລິດແກ້ວກະຈົກ ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍບັງເອີນໃນປີ 1932 ໃນເວລາທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ ເມືອງ . Owens, Illinois ພານໍາເຄື່ອງຈັກຂອງແອັກຊັງທີ່ ຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ຂອງແກ້ວທີ່ຂີ້ເຜີ້ງແລະເສັ້ນໃຍທີ່ຜະລິດ. ຫລັງຈາກທີ່ Owens ກັບບໍລິສັດ Corning ໃນປີ 1935, Owens Corning ສາມາດປັບປຸງວິທີການຜະ ລິດ “Fiberglas” ທີ່ມີສິດທິບັດ. A ້ໍາຢາງເຫມາະສົມສໍາລັບການປະ ສົມ “Fiberglas” ກັບພາດສະຕິກໄດ້ຖືກພັດທະ ນາໃນ 1936 ໂດຍ du Pont. ບັນພະບຸລຸດທໍາອິດຂອງຢາງເສັ້ນໃຍສັງເຄາະທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນ Cyanamid ຂອງ 1942. ລະບົບການປິ່ນປົວ Peroxide ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍນັ້ນ. ໃນໄລຍະສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ ສອງ, fiberglass ໄດ້ຖືກພັດທະນາເປັນການທົດ ແທນສໍາລັບໄມ້ປ່ອງ molded ໃຊ້ໃນ Radom ເຮືອບິນ (fiberglass ແມ່ນໂປ່ງໃສກັບໄມໂຄເວຟ). ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພົນລະເຮືອນຂອງ ຕົນຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນສໍາລັບການກໍ່ສ້າງເຮືອແລະລົດໃຫຍ່ກິລາ , ບ່ອນທີ່ມັນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ໃນຊຸມປີ 1950. ການນໍາໃຊ້ຂອງມັນໄດ້ຂະຫຍາຍ ໄປສູ່ຂະແຫນງລົດຍົນແລະກິລາ . ການໃນຜະລິດຜະລິດຕະພັນ ຈໍານວນຫນຶ່ງ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງບິນ, ເສັ້ນໄຍຄາບອນຖືກນໍາໃຊ້ແທນ ທີ່ຈະເປັນເສັ້ນໃຍສັງເຄາະຊຶ່ງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍປະລິມານແລະນ້ໍາຫນັກ . ນິກເຕັກການຜະລິດແບບພິເສດ ເຊັ່ນ: ການລ່ວງຫນ້າແລະເສັ້ນໄຍເສັ້ນໄຍ ຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາຂອງ fiberglass ແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ເປັນໄປໄດ້ ທີ່ມີພາດສະຕິກເສີມເສັ້ນໄຍ .
Fiberglass ຖືກຍັງນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາ ຫະກໍາໂທລະຄົມນາຄົມສໍາລັບສາຍແອວຫຸ້ມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມເລິກ RF ຂອງມັນແລະຄຸນສົມບັດຫຼຸດລົງ ຂອງສັນຍານຕ່ໍາ . ມັນອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກ ປິດອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສັນຍານເຊັ່ນຕູ້ເຄືອບແລະໂຄງສ້າງການສະຫນັບສະຫນູນເຫຼັກເນື່ອງຈາກຄວາມງ່າຍດາຍທີ່ມັນສາມາດ molded ແລະ painted ເພື່ອຜະສົມຜະສານກັບໂຄງສ້າງ ແລະຫນ້າດິນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ . ນໍາການໃຊ້ອື່ນໆລວມມີການຕິດ ຊຸດຮັບປະໄຟຟ້າແບບເອກະສານແບບຟອມແລະສ່ວນປະກອບໂຄງສ້າງທີ່ພົບທົ່ວໄປໃນຜະລິດຕະພັນພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາ. ຈາກເນື່ອງວ່ານ້ໍາຫນັກເບົາ ແລະຄວາມທົນທານຂອງ fiberglass ແມ່ນໃຊ້ໃນອຸປະກອນປ້ອງກັນ ເຊັ່ນຫມວກກັນກະທົບ . ລາກິຫຼາຍຄົນໃຊ້ອຸປະກອນ ການປ້ອງກັນໄຟເບີກາດ, ເຊັ່ນວ່າຫນ້າກາກຂອງຜູ້ຮັກສາ ຄວາມປອດໄພແລະນັກທ່ອງທ່ຽວ .
ຖັງເກັບຮັກສາຖັງ
ໄຟຟາແກ້ວຂະຫນາດໃຫຍ່ຈໍານວນ ຫນຶ່ງຢູ່ທີ່ສະຫນາມບິນຖັງເກັບຮັກສາສາມາດເຮັດດ້ວຍເສັ້ນໃຍສັງເຄາະດ້ວຍຄວາມສາມາດສູງເຖິງ 300 ໂຕນ. ຖັງຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດເຮັດດ້ວຍ ຜ້າຝ້າຍທີ່ມີຝາຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກໄປໃນທໍ່ພາຍໃນ . thermoplastic ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ preform ເວໃນ ລາການກໍ່ສ້າງ. ຫຼາຍຖັງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຖືກນໍາ ໃຊ້ເສັ້ນໃຍຜ້າຫຼືເສັ້ນໄຍທີ່ມີເສັ້ນໃຍທີ່ມີເສັ້ນໃຍທີ່ມີເສັ້ນໃຍທີ່ຊຸດຮັບປະຢູ່ໃນມຸມຂວາຕໍ່ກັບຄວາມກົດດັນທີ່ມີຢູ່ໃນຝາຂ້າງໂດຍເນື້ອຫາ. ດັ່ງຖັງກ່າວມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ ໃຊ້ສໍາລັບການເກັບຮັກສາເຄມີເພາະວ່າຢາງພາລາ (ມັກ polypropylene) ແມ່ນທົນທານຕໍ່ການຫລຸດຜ່ອນສານ ເຄມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ . Fiberglass ຍັງແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບທໍ່ລະ ບາຍຄວາມຮ້ອນ.
ການກໍ່ສ້າງເຮືອນການກໍ່ສ້າງ.
ຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນໃຊ້ໃນການຜະລິດ ສ່ວນປະກອບການກໍ່ສ້າງເຮືອນເຊັ່ນ: ມຸງແຜ່ນ, ປະຕູ, ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ, ປະຕູທາງຫນ້າ, ເຮືອນຍອດ window ແລະ Dormer, chimney, ລະບົບການແກ້ໄຂ, ແລະຫົວຫນ້າມີ Keystone ແລະ sills ການຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກ ຂອງວັດສະດຸແລະການຈັດການງ່າຍດາຍ , ເມື່ອທຽບກັບໄມ້ຫຼືໂລຫະ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງໄດ້ໄວ ຂຶ້ນ .. ຕາຕະລາງ brick ປະສິດທິພາບ ຜະລິດຕະພັນໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ປະສົມປະສານແລະສາມາດປະກອບມີການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ.

ການເຮັດວຽກໄຟເບີກາດແມ່ນມີ ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບປະເພດຂອງການເຮັດວຽກນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຂອງວິທີການປົກປັກຮັກສາຕໍ່ຕ້ານຝຸ່ນຫຼື , Fiberglass ເປັນ
1. ຝຸ່ນສູດດົມເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນໄຍ ພືດ . ຜ້າຫຼືການອາກາດຕອງກັ່ນໃຊ້ ຜ້າອັດດັງໃນທີ່ຂະນະເຮັດວຽກ
2 ບໍ່ເປີດພັດລົມໄດ້ຈົນກ່ ວາກະແຈກກະຈາຍ . ຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຖ້າ ເຮັດໃຫ້ເຫນືອລົມ
3. ການສະເຫມີນໍາໃຊ້ຖົງມືໃນ ທີ່ຂະນະກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຕິດຕໍ່ໂດຍການກົງກັບ Fiberglass
4. ໃນທີ່ເວລາຂັບລົດ. Fiberglass ໂປໂລຍແວ່ນຕາປ້ອງກັນຫຼືຄວນ ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ສໍາລັບ Scrap Fiberglass
5. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວແມ່ນມີການ ອາຄັນໃຫ້ແຕະຕ້ອງມັນ . ການນໍາໃຊ້ດິນເຜົາຫຼືຂີ້ເຜີ້ງ cubes ຈາກພື້ນທີ່ຍານພາຫະນະໄດ້. ສະໃຊ້ບູຫຼືເປັນອຸປະສັກ ຫຼືເຮັດໃຫ້ສີຕົກໃນທົ່ວປະເທດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນໍາການໃຊ້ແປງ ເພື່ອ scrub ແລະສີດຄວາມກົດດັນນ້ໍ າຫຼືນ້ໍາຮ້ອນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮູຂຸມຂົນຂະຫຍາຍຕົວ .

 

ໄຟເບີກາດ (Fiberglass)

ປະເພດຂອງເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາໃຊ້ ບົດຄວາມຫລັກ: ແກ້ວໄຟເບີຕາມສ່ວນປະກອບ: ປະເພດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງເສັ້ນ ໃຍແກ້ວນໍາໃຊ້ໃນ fiberglass ແມ່ນອີແກ້ວ, ຊຶ່ງເປັນແກ້ວ alumino-borosilicate ມີຫນ້ອຍກ່ວາ 1% w / w ຜຸພັງເປັນດ່າງ, ນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍສໍາລັບແກ້ວເສີມ .. ພລາສຕິກປະເພດອື່ນ ໆ ຂອງ ແກ້ວນໍາໃຊ້ ການນໍາໃຊ້ used ແມ່ນ A- ແກ້ວ (ແກ້ວດ່າງ, ປູນຂາວໃສ່ກັບບໍ່ມີ oxide boron ນ້ອຍຫຼື), ອີ CR ແກ້ວ (Electrical / ເຄມີຕໍ່ຕ້ານ; alumino silicate, ປູນຂາວໃສ່ຕໍ່ກັບຕ ່ໍາກວ່າ 1% w / w ຜຸພັງເປັນດ່າງ,. ມີຕໍ່ຕ້ານອາຊິດສູງ), C-ແກ້ວ (ແກ້ວເປັນດ່າງ, ປູນຂາວໃສ່ກັບເນື້ອໃນ oxide boron ສູງ, ນໍາໃຊ້ສໍາລັບເສັ້ນໄຍແກ້ວອາ ຫານຫຼັກແລະ insulation), ຄີມບໍາແກ້ວ (ແກ້ວ borosilicate ເອີ້ນຊື່ຕາມຄົງສນວນໄຟຟ້າ ຂອງຕົນຕ່ໍາ ), R-ແກ້ວ (alumino silicate. ແກ້ວໂດຍບໍ່ມີການ MgO ແລະ CaO. ກັບກົນຈັກສູງຄວາມຕ້ອງການເປັນ . Reinforcement) ແລະ S- ແກ້ວ (alumino ແກ້ວ silicate ໂດຍບໍ່ມີການ CaO ແຕ່ມີເນື້ອໃນ MgO ສູງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງ) ການຕັ້ງຊື່ແລະນໍາໃຊ້: silica ບໍລິສຸດ (silicon dioxide), ໃນເວລາທີ່ cooled ເປັນ fused quartz ເຂົ້າໄປໃນເປັນແກ້ວທີ່ບໍ່ມີ ຈຸດ melting ທີ່ແທ້ຈິງ, ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເສັ້ນໃຍ ແກ້ວສໍາລັບ fi Berglass, ແຕ່ມີອຸປະສັກທີ່ມັນ… ໄດ້ຕ້ອງຮັບການເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ອຸນຫະພູມສູງຫຼາຍ. ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະຫຼຸດລົງໃນ ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ຈໍາເປັນ, ອຸປະກອນອື່ນ ໆ ຖືກນໍາສະ ເຫນີເປັນ “ຕົວແທນຟັກ” (ie, ອົງປະກອບການຕ່ໍາ ຈຸດ melting ໄດ້). ປະຊຸມສະໄຫມ A- ແກ້ວ (. “A” ສໍາລັບ “ເປັນດ່າງ, ປູນຂາວ”) ຫຼືແກ້ວເນດປູນຂາວ, ເມ່ືອຍ່ອງແລະພ້ອມທີ່ຈະ ໄດ້ຮັບການ remelted, ເປັນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າແກ້ວ cullet, ເປັນປະເພດທໍາອິດຂອງແກ້ວນໍາ ໃຊ້ສໍາລັບ fiberglass. ອີແກ້ວ ( “E” ເນື່ອງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນລະບົບໄຟ ຟ້າ . ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ), ດ່າງເປັນ ຟຣີ, ແລະນີ້ແມ່ນການກໍາຫນົດແກ້ວທໍາ ອິດນໍາໃຊ້ສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງ filament ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໃນປັດຈຸບັນມັນເຮັດໃຫ້ເຖິງ ທີ່ສຸດຂອງການຜະລິດໄຟເບີກາດໃນໂລກ, ແລະຍັງເປັນຜູ້ບໍລິໂພກດຽວ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງແຮ່ທາດ boron ທົ່ວໂລກ. ມັນເປັນຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບ chloride ion. ການໂຈມຕີແລະເປັນທາງເລືອກທີ່ ທຸກຍາກສໍາລັບນ້ໍາ . ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. S ແກ້ວ ( “S” ສໍາລັບ “ແຂງ”) ຖືກນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ມີ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile (modulus ສູງ) ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ອາຄານແລະເຮືອບິນ epoxy ຄອມໂພສິດ (ມັນຖືກເອີ້ນວ່າ R-. ແກ້ວ, “R” ສໍາລັບ “reinforcement” ໃນເອີຣົບ). C ແກ້ວ ( “C” ສໍາລັບ “ສານເຄມີ. ຄວາມຕ້ານທານ. “) ແລະ t-ແກ້ວ (” T “ແມ່ນສໍາລັບ” insulator ຄວາມຮ້ອນ “-a ແຕກຕ່າງອະເມລິກາເຫນືອ C ແກ້ວ) ທົນທານຕໍ່ກັບການໂຈມຕີທາງ ເຄມີທັງມັກພົບເຫັນໃນ insulation, ຊັ້ນຮຽນທີຂອງ fiberglass blown. fiberglass. . ຫຼື pits ໄຟ Merchant ເປັນຫນຶ່ງສັງເຄາະ ວັດຖຸດິບທີ່ສໍາຄັນທີ່ໃຊ້ ໃນ fiberglass molded.. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເສັ້ນໃຍແບ່ງປະເພດເຂົ້າໄປໃນພາກໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ປະເພດ A ແກ້ວ (ດ່າງ) ນໍາໃຊ້ສໍາລັບວຽກທີ່ຕ້ອງການເປັນໄມ້ທົນທານຕໍ່ດ້ວຍທາງເຄມີການ alkaline
2 ຊະນິດ. C ແກ້ວ (Chemical) ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບວຽກທີ່ຕ້ອງການເປັນໄມ້ທົນທານຕໍ່ດ້ວຍທາງເຄມີການໄດ້ pH ແລະ Corrosion
3 ຊະນິດໄດ້ E ແກ້ວ (ໄຟຟ້າຫຼືນໍາໃຊ້ສໍາລັບວຽກ ງານທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະດີໄຟຟ້າ ສະຫນອງ insulation
4. ປະເພດຂອງ S ແກ້ວ (ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ). ກືນໍາໃຊ້ສໍາລັບວຽກທີ່ ຕ້ອງການມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເພດທີ່ສູງຂຶ້ນ E. ແກ້ວ.

Fiber ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນປະເພດຕ່າງໆ.

1. ໄຟເບີສັນຍາທີ່ Line ສັ້ນ (ຟັກໄດ້ Strands ມື້ຄ່ໍາ) ຄືມີຄວາມຍາວເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາ ແສງ 1-2 ນິ້ວຍືດຫມັ້ນສາດກ່ຽວກັບການພ ັສດຸແຈກຢາຍໂດຍ Soldering, ຫນຽວ (binder,) ມີສອງປະເພດ
: •ປະເພດ Emution ເບິ່ງຮາບພຽງຢູ່. ຮ້ອງຄໍາສະຫມັກເຫມາະໃກ້ຊິດຕ້ອງ ສົມດຸນກ້ຽງ. ບໍ່ຍ້າຍ
• A Custom ຝຸ່ນເປັນເອກະສານວ່າງຂອງເສັ້ນ ໄຍແສ່ວ . ມັນຊັກ Niche ໄດ້. ມີຢ່າງຫຼາຍຂອງການມາແລະ niches, ມີໂດຍການວັດແທກນ້ໍ າຕໍ່ແມັດມົນທົນ 100 200 300 450 600 ແລະ 900 g / m ໄດ້. The Bourne ມີແກ້ວພະລັງງານທົ່ວໄປ
2 ຈາກຫນາກແອບເປີເສັ້ນໃຍ weave- (ແພທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່), ຈອກສັ້ນທີ່ Strands ເສັ້ນໃຍແສ່ວເຂົ້າໄປໃນຜ້າແສ່ວ ທີ່ມີຂະຫນາດ 400 600 800 900 1,000 ແລະ 1,200, g / m ໄດ້ເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ການແກ້ໄຂເພື່ອຮັບຮອງເອົາທິດ ທາງຂອງເສັ້ນໃຍ (ປດິເຕີ 2)
3. Fiberglass ຜ້າ (ຜ້າແກ້ວ) ແມ່ນຄ້າຍຄືດ້າຍທີ່ Strands ເສັ້ນໄຍໄດ້ຮັບການທໍເຂົ້າຜ້າທີ່, ໂຄງສ້າງ, ຂະຫນາດ 30, 60, 90.100.160.200 ແລະ 300, g / m ໄດ້. ຊ່ວຍເຫຼືອຖືກໃຈດີ. ບໍ່ຄ່ອຍຈະໄດ້ເຮັດວຽກ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແຄມຂອງ. ຜິວແລະໃນຕອນທ້າຍເທິງແລະພື້ນ ຕ່ໍາຂອງ
weave, 4 ເສັ້ນໄຍແມ່ນ sewn (Stitch ເປັນມື້ຄ່ໍາ) ຄືສິ້ນຂອງໄຟເບີກາດຟັກມື້ຄ່ໍາ -strand ເຍັບກັບສິ້ນເສັ້ນໃຍເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ ໄດ້ . ໃຊ້ທີ່ເວລາທີ່ຈະນໍາໃຊ້ ເສັ້ນໃຍແກ້ວຈະບໍ່ຍ້າຍ. ໄດ້ທີ່ມີການແລະເຮັດຢ່າງຕົວ ກໍາລັງຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ຂະຫນາດ Abu, UK ການແລະ 300 450 600 900, g / m ໄດ້
5 Fiberglass ຜິວ (Surfacing ມື້ຄ່ໍາ) ຄືສິ້ນຂອງຈຸລັງເສັ້ນໃຍແກ້ວ ບາງໆ . ຂະຫນາດ 20 30 ້ນໍາ ຫນັກ 50 g / m. Binders, ຊັ້ນຫນ້າດິນເຄືອບເຈນຂອງຈຸລັງ. ແລະຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນເງິນຂອງ layer ຂອງຕົນຟອງເປືອກຫຸ້ມນອກເຈນທີ່ມີເສັ້ນໃຍແກ້ວ
6. ເປັນ Tape Fiber Translate (tape ອອນໄລນ໌ Glass), ເປັນເສັ້ນໃຍສິ້ນແສ່ວຂະຫນາດ 2 ນິ້ວ, 3 ນິ້ວ, 4 ນິ້ວແລະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ການຈອດປວດຂໍ້ກະດູກລະຫວ່າງແຜ່ນຂອງແກ້ວ . ເສີມສ້າງແຄມຂອງ Workpiece ໄດ້ແລະ
7 Fiberglass Yarn (ທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່) ເປັນມ້ວນເສັ້ນໄຍ. ນ້ໍາ / ຄວາມຍາວຂອງ 1 Km ເປັນ TEX1200 = ຄວາມຍາວຂອງ 1 Km ນ້ໍາຫນັກ 1 ກິໂລ, ມາດຕະການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ 1200 2200 2400 4800 ຫຼືໂດຍການນໍາໃຊ້ປະຕິບັດຕາມ
• Injection ໄດ້ (ສີດຂຶ້ນທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່) ມີເຄື່ອງພົ່ນສານເຄມີ. ເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສະ ບັບເລກທີ 2400
•ເປັນ (ທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ Filament) ພັນໃນການເຮັດວຽກທໍ່, ຖັງນ້ໍາທີ່ມີພັນ ຂອງໂທລະສັບທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປ 600 800 1100 2200 2400 4800
•ດຶງ (Pultrution ທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່) ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດການ ຈັດສັນໃນໄລຍະການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປຈໍານວນ . 2400 4800
•ເປັນການ SMC (ແຜ່ນ molding ຂອງສົມ) ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນການ SMC ແຜ່ນສະບັບເລກທີ 2400
•ທີ່ Blackburn. The The ແຜງ (ເອກະສານ, corrugated) ການນໍາໃຊ້ເປັນມຸງ Translucent ໃຊ້ 2400 ຈໍານວນ
8 ຈອກສັ້ນທີ່ Strands ເສັ້ນໄຍ (ຟັກ -strand) ສາຍໄຍແມ່ນສັ້ນ. ຍະເວລາສາຍ 3 ໄລ, 6, 9, 12 ມມເພີ່ມທະວີການມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງຂອງ Workpiece ໄດ້
9 Fiber ຝຸ່ນ (ຝຸ່ນແກ້ວ) ເປັນຝຸ່ນໃຍແກ້ວສີຂາວ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງເພີ່ມທະວີ ຮອຍຂີດຂ່ວນແລະທົບທາງໃຫ້ບໍ່ກັນປ້ອງລົບ ກ່ຽວກັບຫນ້າດິນໄດ້
10 ເສັ້ນໄດ້ໃຍແມ່ນ unidirectional (ມື້ຄ່ໍາແມ່ນ unidirectional) ເສັ້ນໃຍຖືກຈັດຢູ່ໃນຕິດຕໍ່ ກັນ , ໃນເສັ້ນຕະຫຼອດສິ້ນ. sewn ຮ່ວມກັນດ້ວຍເສັ້ນດ້າຍ (ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ) ມີແມ່ນ ຢູ່ໃນແຖວທີ 2 ເປັນຕາມລວງຍາວແລະອອກຕາມລວງ ນອນ . ໄດ້ແລະເປັນຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ ເຂັ້ມແຂງໃນແກນຍາວຂອງເສັ້ນໄຍ. ທັງສອງວິທີ


ການຮູ້ບຸນຄຸນຮູ້ໄຫມແນວໃດສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover


Polyester ້ໍາຢາງ

ປະເພດຂອງຖົງຢາງແຫຼວ A ການຄົ້ນພົບນ້ໍາຄ້າຍຄືກັນ Funk hardens ກັບຄວາມຮ້ອນ. ມັນແມ່ນປະເພດຂອງວັດສະດຸໄວໄຟເປັນໄດ້ enacted ຫົດຕົວ 2-8% ຫຼັງຈາກທີ່ກໍານົດໄວ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ແມ່ພິມສໍາລັບ້ໍາຢາງສາມາດມີ variants ຫຼາຍ. ແມ່ພິມສໍາລັບ້ໍາຢາງສໍາລັບແມ່ພິມສໍາລັບ foundry ທົ່ວໄປຂອງຄວາມຊົງຈໍາ. dolls Handsome, ແລະອື່ນໆຫລໍ່ຢາງໃສສໍາລັບ fiberglass. ແລະຢາງສໍາລັບການເຄືອບເຊັ່ນວິທະຍາສາດການເຄືອບກອບ. ໃນຂະນະທີ່ສຽງໂຫວດທັງຫມົດ. ນ້ໍາທີ່ຈະປ່ອຍກິ່ນສານເຄມີແມ່ນ pungent ມີກິ່ນຫອມໄດ້. ສະຖານປະກອບຄວນຈະເປັນຊ່ອງລະບາຍອາກາດ. ບໍ່ຄວນເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ທີ່ເປັນແຂງໄດ້. ແລະບໍ່ມີການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຫຼືລະບາຍອາກາດເປັນສິ່ງທີ່ດີພຽງພໍ.

ຊັ້ນຮຽນທີ້ໍາຢາງໂດຍຄຸນສົມບັດຂອງນ້ໍາມັນແມ່ນ drained.

ປະເພດ 1. ຊັ້ນອໍໂທ, Phthalic ແມ່ນປະເພດການນໍາໃຊ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປຊັ້ນ
2 ຊັ້ນຊະນິດ Isophthalic ເປັນອາຊິດທົນທານຕໍ່ – ພື້ນຖານດຽວກັນ
3 ຊັ້ນຊະນິດ bisphenol A ເປັນອາຊິດທົນທານຕໍ່ – ດ່າງ
ຊັ້ນ 4 ປະເພດ Chlorendics ທົນທານຕໍ່ດຣ – ດ່າງ
5 ຊັ້ນເຮັດ vinyl ເປັນ ester ເປັນອາຊິດທົນທານຕໍ່ – ຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ, ສອງເທົ່ານັ້ນນ້ໍາ, epoxy ມີຄຸນວຸດທິພື້ນ.

ນ້ໍາແຍກຊີ້ນເປັນ 2 ປະເພດ.

1. nonpromote ນສົມ້ໍາທີ່ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລັ່ງຕິກິຣິຍາ. ສະລັກນະຂອງຊີ້ນທີ່ຈະ້ ໍາຢາງຄົ້ນພົບນ້ໍາຂອງແຫຼວທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. A ຈະທີ່ແຈ້ງມີສີອອກເຫຼືອງ ໂປ່ງໃສ. ຈຸດເດັ່ນຂອງແມ່ນເປັນຊີວິດ shelf ຂອງ 3 ເດືອນ (ສໍາລັບປະເທດໄທ, ເຊິ່ງມີສະພາບອາກາດເຂດຮ້ອນ ຄວນໃຊ້ຢານີ້ພາຍໃນຫນຶ່ງເດືອນ , ເນື່ອງຈາກວ່າໃນເວລາທີ່ເຂົ້າ ເດືອນທີ່ 2 ແລະ 3 ນ້ໍາຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ການ thicker ແລະອື່ນ ໆ ) ແລະຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ ປຸງແຕ່ງ . ໃຫ້ພໍດີກັບຮູບແບບຕ່າງໆ. ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະນ້ໍາ . thermoplastic ເສີມບໍ່ແມ່ນສົ່ງ
2 ສົ່ງເສີມການປະສົມນ້ໍ າມັນທີ່ສະເລັ່ງລັກນະຂອງຊີ້ນໄດ້ , ຫຼັງຈາກນັ້ນນ້ໍາແມ່ນ ຄ້າຍຄືການຄົ້ນພົບນ້ໍາຂອງແຫຼວ . Fuchsia ສີບົວ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີ ການປະສົມນ້ໍາທີ່ໄດ້ຊ່ວຍແລ້ວ catalyst ໃນເວລາທີ່ປະຕິບັດ, ມັນພຽງແຕ່ເພີ່ມ catalyst ໄດ້ໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງສີແລະ ນ້ໍາຜະລິດ , ບາງບໍລິສັດອາດຈະໄດ້ຮັບ ການນໍາໃຊ້ເປັນສານເສບຕິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເລັ່ງປະສົມນ້ໍາໃນການເລັ່ງບາງສ່ວນຂອງສີແບບພິເສດເຊັ່ນ :.. ນ້ໍາ jelly ສີດໍາແລະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ຂອງນ້ໍາແມ່ພິມສໍາລັບການມີຄວາມໂປ່ງໃສແລະສີ .. ໂປ່ງໃສໂທນສີຟ້າ ຈຸດເດັ່ນແມ່ນການນໍາໃຊ້ງ່າຍແລະ hassle ຟຣີສະພາບຄ່ອງແຕ່ downside ແມ່ນຊີວິດ shelf ສັ້ນ. ຊີວິດ shelf ຂອງເຖິງ 2 ເດືອນຂອງການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງແລ້ວ ຄວນຈະໃຊ້ມັນພາຍໃນຫນຶ່ງເດືອນ .


ການຮູ້ບຸນຄຸນຮູ້ໄຫມແນວໃດສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. www.facebook.com/GratingThai

ຄຸນນະສົມບັດຂອງນ້ໍາເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ. thermoplastic.

້ໍາແມ່ພິມພລາສນ ຕິກທີ່ມີຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ , ທາງເຄມີ, ຟ້າໄຟແລະ
ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ. Featuring ເປັນ sleek, ແຂງແລະຈະແຈ້ງ , ການຕໍ່ຕ້ານອຸນຫະພູມສູງກວ່າ polyethylene thermoplastic (termoplastic) ແຕ່ຕ່ໍາກວ່າໂລຫະ. ເວໃນລາທີ່ເສີມໃຫ້ແຂງດ້ວຍ ເສັ້ນໄຍແກ້ວ. ມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການຂະ ຫຍາຍຕົວທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ້ໍາຫນັກເບົາ, ບໍ່ແມ່ນຫນຽວທີ່ຄຸນສົມບັດໄຟ ຟ້າ brittle. ນ້ໍາມີຄຸນສົມບັດ ໄຟຟ້າ intact. ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນກໍາບັງໄຟ ຟ້າ (insulator) ມີ.

ການນໍາໃຊ້້ໍາຢາງເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ.

ໍ້າຢາງທີ່ໃຊ້ໃນເວີກ ກຸ໊ບທີ່ແຕກຊາສໍາພັນຕ່າງກັນຈໍານວນຫຼາຍ. ມັນໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສາມກຸ່ມ ທີ່ສໍາຄັນນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນສະຫະລັດປະກອບມີ
: 1. ການຫລໍ່ (ແມ່ພິມສໍາລັບ) ຊັ້ນວັນນະເປັນຂອງປະທານແຫ່ງ Handsome ໄດ້ Dolly ເທຫຼໍ່, ການເທຫຼໍ່, ການເທຫຼໍ່, ການປຸ່ມແກ້ວ, harness ,, ແລະອື່ນໆ
2. ການເຄືອບ (ພື້ນ laminate) ເປັນການເຄືອບ. ວິທະຍາສາດກອບ
3 ເຮັດແມ່ພິມສໍາ Division, ຟິຈິ (ລັບເບົ້າຫຼໍ່) ຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ: ໃຍແກ້ວຫລືໄດ້ FRP (Fiberglass ເສີມພລາສຕິກ) ຢາງເສີມໃຍແກ້ວ.

ແຂງຂອງ້ໍາຢາງ

ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະນ້ໍາ . thermoplastic ສາມາດຮັບການປິ່ນປົວໃນຫຼາຍ ວິທີ :
1. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເປັນ Catalyst ຫຼືແຂງຄວາມຮ້ອນ +,
2 ໂດຍການນໍາໃຊ້ເປັນ Catalyst ຫຼືແຂງ +, vBulletin Help Catalyst ສົ່ງເສີມ / ເລັ່ງເວລາໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ.
3 ການນໍາໃຊ້ແສງສະຫວ່າງ, ການ ultra, ສີ
4. ການນໍາໃຊ້ເອເລັກໂຕຣນິກ
5 ດວງອາທິດ
6. ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ.
ໂດຍທົ່ວໄປ, ການແຂງຂອງນ ້ໍາໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງໄລຍະຄື: 1. ເວລາເຈນໄລຍະເວລາຫຼັງ ຈາກນອກຈາກນັ້ນຂອງຝັງ , ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນນ້ໍາ ດັ່ງກ່າວໄດ້ captured ໃນໄລຍະວຸ້ນ 2 ທີ່ໃຊ້ເວລາປິ່ນປົວຂອງແຂງ ້ໍາຢາງແລະມີລະດັບຢ່າງເຕັມທີ່ . ້ນໍາເຢັນລົງຫຼັງຈາກ ທີ່ຄວາມຮ້ອນຂອງຕິກິຣິຍາປັດຈຸບັນໄດ້.

ອົງປະກອບທີ່ມີຜົນຕໍ່ການແຂງຂອງນ້ໍາໄດ້.

ອຸນຫະພູມ 1. , ອຸນຫະພູມສູງ, ອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ນ້ໍາແຂງໄວກ່ວາ
2 ແລະປະລິມານຂອງ Catalyst ໄດ້ເລັ່ງແຂໍງ. ປະລິມານຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍຂອງ ໄດ້ໄວຂຶ້ນກ່ວາ
3 ຊຸ່ມຫຼືນ້ໍາ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຈະຊ້າລົງແຂງ ຂອງ້ໍາຢາງ . Hazy ໂດຍປົກກະຕິເຖິງເລັດສໍາ, ເນື້ອໃນນ້ໍາໃນນ ້ໍາຈະຕ້ອງໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 005%
4. ອົກຊີເຈນທີ່. ອົກຊີເຈນທີ່ເປັນນ້ໍ າຕໍ່ຕ້ານກ້າມ . ຫາກຖ້າວ່າຈໍານວນຂອງອົກຊີ ເຈນທີ່. ໃສຢາງດັ່ງກ່າວປະທັບຂຶ້ນແຂງ ຂອງ້ໍາຢາງແມ່ນຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ. 9 F ອົກແລະຊີເຈນທີ່ເປັນ ປະໂຫຍດໃນການຕໍ່ຊີວິດ shelf ຂອງຢາງ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນການ ເກັບຂຶ້ນ້ໍາຢາງ . ຄວນສ້າງ tank ຊີອົກເຈນທີ່ໃນ ປີຫຼືອ້ rolling ໂດຍ. ້ໍາຢາງໃນການເຄື່ອນໄຫວ. ອົກຊີເຈນທີ່ແມ່ນເກີດ ເພື່ອແລະເຮັດໃຫ້້ໍາຢາງ ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເລັກນ້ອຍ.


ການຮູ້ບຸນຄຸນຮູ້ໄຫມແນວໃດສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. http://www.youtube.com/mktchancon


ວັດສະດຸສັງເຄາະປະດິດສ້າງ.

1. ຜູ້ຜະລິດ (Plastic) 2. ອົງປະກອບ (Composite) 3. Kevlar “Kevlar” 4. ເສັ້ນໄຍກາກບອນ (Carbon ໃຍ) ໂຟມ 5. polyurethane. (Polyurethane Foam) 6. ABS (Acrylonitrile-Butadiene Styrene-) 7 Polypropylene (PP) ພາດສະຕິກ. .

1. ຢາງແມ່ນຫຍັງ

ພລາສຕິກແມ່ນປະເພດຂອງວັດສະດຸສັງເຄາະ. ທີ່ມີຄວາມຫມາຍທີ່ກ້ວາງຂວາງຫຼາຍ. (ໃນຖານະເປັນມະນຸດທີ່. ແນວພັນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່) ເປັນວັດສະດຸພລາສຕິກທີ່ຜູ້ຊາຍທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບໃນໄລຍະ 130 ປີແລະຖືກນໍາໃຊ້ແທນທີ່ຈະເປັນໂລຫະ, ໄມ້ຫຼືອຸປະກອນທໍາມະຊາດອື່ນໆເຊັ່ນ: ແຜ່ນແພ, ເຮືອແລະອຸປະກອນການຫຸ້ມຫໍ່ຕ່າງໆ. ລວມທັງອຸປະກອນແລະມີຫຼາຍຫຼາຍ. ອຸປະກອນຢາງແມ່ນອຸປະກອນການສັງເຄາະມາຈາກນ້ໍາມັນທໍາມະຊາດ. A ປະສົມແຍກຕ່າງຫາກຫຼາຍບໍລິສຸດໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບເອົາແຕ່ລະປະສົມ. ປະເພດຕິກິຣິຍາຈະເປັນ “ຢາງ” ຢາງຂອງທາດປະສົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ປະເພດຂອງພາດສະຕິກ

1. ຮູບແບບການຕິດ Thermoplastic (ຢາງອ່ອນ)
ຢາງອ່ອນໆໃນເວລາທີ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນລາຍທີ່ຈະບໍ່ ແຂງແກ່ນ. ແລະໃນຂະນະທີ່ມັນ Cools ໃຫ້ແຂງໄດ້. ປະເພດຂອງຖົງຢາງນີ້ສາມາດ ໄດ້ຮັບການ Melted ກັບໄປໃຫມ່ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ scrap ຫຼືການນໍາໃຊ້, ເຮັດໃຫ້ຖົງຢາງ, ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການເມ່ື ອຍ່ອງແລະ melted reusable ປະກອບໂພລີເທບໍ່. (Polyethelene) ເປັນ propylene pm Post ໄດ້ Poly (ເສັ້ນໃຍ Polypropylene) ,, polyvinyl Chloride ນ້ໍາ. (: Polyvinyl Chloride), ແລະອື່ນໆ
2. ງ (ຢາງແຂງ),
ຢາງແຂງເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນ, ບໍ່ໄດ້ອ່ອນເພຍ. ແຕ່ໄດ້ຖືກໄຟໄຫມ້ ຜະລິດຕະພັນຂອງປະເພດນີ້ . ເວໃນລາທີ່ໄຫລອອກມາຫລື ນໍາໃຊ້ປະສົມຈະໄດ້ຮັບການຜະສົມຕໍ່ກັບຄົນອື່ນບໍ່ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ scrap ຖືກຫຼືນໍາໃຊ້ເພື່ອ ເຮັດແນວໃດປະເພດຂອງຖົງຢາງນີ້. ມັນບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການ melted , ເມ່ືອຍ່ອງອື່ນ. The ຢາງ hardens, ໃຫ້ເຮັດການປ່ຽນ ແປງຮ່າງກາຍເຄມີສາດ. ຢາງແມ່ນເຮັດຈາກຢາງນຸ່ມ. ນອກຈາກນັ້ນການ catalyst ທີ່ເອີ້ນວ່າ Hardener ກັບຢາງນຸ່ມຊີ້ນ. ຈະມັນເຮັດໃຫ້ມັນຫມັ້ນຄົງຫລາຍ ຂຶ້ນ. ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ເຊັ່ນເມ ລາມີນ, formaldehyde, formalin, Dale (Melamine Formaldehyde) ຟີໂນ (ຟີໂນ.), Peter Hayes Poly (Polyester), ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ poly Hayes ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ດີກວ່າ ໃນຮູບແບບຂອງໃຍແກ້ວໄດ້ . ຍູລີເທນ (ຍູລີເທນ) Fokker E (Epoxy).

2. ອົງປະກອບ (Composite) ເປັນ.

Composite ຊື່ແມ່ນຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີ່ບັນຈຸອຸປະກອນໄດ້. ຊຸດຮັບປະນັບແຕ່ທັງສອງຫຼືຫຼາຍກວ່າ ນັ້ນຫຼືສະຮ່ວມມືຄຸນສົມບັດເດັ່ນຂອງແຕ່ລະອຸປະກອນການ. ຢ່າງຕົວຂອງອົງປະກອບຂອງວັດ ສະດຸ. ຢາງແມ່ນເຂົ້າໃຈແນ່ນອນ, ຊຶ່ງ ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນການຈາກສອງປະເພດຕົ້ນຕໍຂອງສາຍຢາງແລະເຫຼັກ. ຄຸນມີສົມບັດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂອງເຫຼັກແລະ elasticity ຢາງກັບຜິວຫນັງ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຫນຶ່ງບໍ່ໄດ້ເລີຍ . ຫຼືທີ່ດີ, ບໍ່ແຕ່ແມ່ນເປັນ ຖ້າຫາກວ່າເຫຼັກດຽວແມ່ນບໍ່ແມ່ນຂອງປາ. ການຫຼືນໍາໃຊ້ຢາງເປັນມັນມີ ນໍ້າຫນັກຫຼາຍ. ແລະ unhealthy ກີດຄອນເປັນຕົວຢ່າງຂອງ ຄຸນນະສົມບັດທີ່ຍັງຄ້າງຄາອີກ. ໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຜ້າສີມັງ, ແລະລາຄາແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະຊອກ ຫາເຫຼັກທົນທານແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຜ້າສູງແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ແຕ່ສູງ. ບໍາລຸງຮັກສາເນື່ອງຈາກການ rust ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ຫຼາຍປະຊາຊົນຮັບຮູ້ Fiberglass A ວັດສະດຸຜະຫລືພລາສຕິກ ເສີມ . A ຢາງເສັ້ນໄຍ reinforced (ເສັ້ນຢາງ ໄຍ reinforced, FRP) ຫຼືແກ້ວເສີມພລາສຕິກ. (ຢາງຈອກເສີມ, GRP) ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ເສັ້ນໃຍໄຟເບີກາດຂອງແກ້ວທີ່ ໄດ້ຖືກ spun ເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນບາງດີ. ໄດ້ເພື່ອຮັບການນໍາໃຊ້ເປັນອຸ ປະກອນເສີມໃນປະເພດໂພລີເມີ. ລວມທັງເມັດພາດສະຕິກທີ່ສາ ມາດຂຶ້ນເບດະເບນເບເປັນຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ: ລົດກະບະມຸງໄຫຼ່ຂອງເຮືອບິນ ອ່າງດັ່ງກ່າວ , ຂະຫນາດນ້ອຍ A tank ນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ພາກ ສ່ວນລົດ , ແລະອື່ນໆ, ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄຸນສົມບັດມີ ຄວາມເຂັ້ມແຂງເສັ້ນໄຍ .. ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງແມ່ນ rust ແລະ ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຸນສົມບັດເສັ້ນໃຍຂອງ insulation ຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະໄດ້ ຮັບການນໍາໃຊ້ເປັນ insulation ໃນຕູ້ເຢັນ, ເຕົາ, ຫຼືອຸປະກອນອື່ນໆ.

ການຮູ້ບຸນຄຸນຮູ້ໄຫມແນວໃດສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass

3 Kevlar “Kevlar”.

ເສັ້ນໃຍ Aramid ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໂດຍສະເຕຟານີ Kwolek DuPont ປີ. 2514 (1971) ໂດຍການສັງເຄາະ. ໂດຍຕິກິລິຍາການລວມຕົວຂອງ. terephthaloylchloride chloride ກົດ (TPC) ກັບ p-phenylene diamine ເສັ້ນໄຍ (PDA) Kevlar ແມ່ນເນັ້ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ. ກໍລະນີຂອງ Kevlar, ເສັ້ນໃຍທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດໃຫ້ທໍ່ burlap ຢາງແລະເຂັມຂັດໃນ Kevlar 29 ແມ່ນຄືກັນກັບໃນຮູບແບບຂອງເສັ້ນໄຍຍາວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາຍ, parachutes ແລະ tape reinforcement ຂອງ Kevlar. ມິນ, 49, ໃນຮູບແບບຂອງເສັ້ນໄຍຍາວແລະເສັ້ນໃຍສັ້ນໄດ້ຖືກດໍາເນີນເປັນແຜ່ນ. ທົນທານຕໍ່ກັບອຸນຫະພູມສູງສໍາລັບ roast ໄດ້. ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມເປັນເລີດ. ໄມ້ທົນທານຕໍ່ສູງເຖິງ 427 ອົງສາເຊນຊຽດທົນທານຕໍ່ຫຼາຍກ່ວາເຫຼັກແລະເຖິງເຈັດເທື່ອ, ແຕ່ບໍ່ທົນທານຕໍ່ການສຽດສີຄວາມຮ້ອນ. ແລະ inflexible ທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນບອບບາງ. ໃນເວລາທີ່ໂກງຢ່າງຈະ.

4. ເສັ້ນໄຍກາກບອນ (Carbon ໃຍ).

ແມ່ນຢູ່ໃນອົງປະກອບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແລະມີການປ່ຽນແປງລັກສະນະຂອງການຜະລິດໄດ້. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈະມີໄຟເບີດຽວຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນເສັ້ນໄຍສູງຫຼາຍ. ໂລຫະທີ່ມີນ້ໍາຫນັກໄດ້ສ່ອງແສງສູງຂຶ້ນ. ໃນເວລາທີ່ເສັ້ນໄຍກາກບອນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນທິດທາງດຽວກັນ. ນ້ໍາ Epoxy ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ binder ຍືດຫມັ້ນໃນ. ມັນແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຄ້າຍຄືໄມ້ກະດານທີ່ພວກເຮົາສາມາດ້ໍາຕາໃຫ້ເຂົາເຈົ້ານອກໃນໄມ້ເມັດພືດຕັ້ງຕົນເອງໄດ້. ມັນບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການແຕກໃນທົ່ວເສັ້ນທາງຂອງເສັ້ນໃຍໄມ້. ເສັ້ນໃຍກາກບອນຖືກນໍາໃຊ້, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການທໍກັນເປັນເສັ້ນໃຍຕັ້ງຫຼືຂວາງຂ້າມເຊິ່ງກັນແລະກັນກັບຄະນະເຮັດໄມ້ອັດ. ທ່ານສາມາດຮັກສາຄວາມຝືດຕັ້ງປະຫຍັດ. ການອອກແບບຈະຕ້ອງເຫມາະສົມກັບລັກສະນະຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂາເປັນສິ່ງສໍາຄັນ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເສັ້ນໄຍກາກບອນ. ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຂົ້າໄປໃນບັນຊີລັກສະນະຂອງການເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງສໍາຄັນ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດສະດຸທີ່ເຮັດຈາກເສັ້ນໄຍກາກບອນ, ເຊັ່ນ: ທໍ່ຫຼືແຜ່ນຫນຶ່ງທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ວາໂລຫະ. ມັນສາມາດເປັນສີມ້ານໂດຍບໍ່ມີການເສຍສະລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ວາໂລຫະທີ່ເປັນເທົ່າທຽມກັນນັ້ນ. ການຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເສັ້ນໄຍກາກບອນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາທົນທານຫຼາຍ. ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫລືຄວາມທົນທານຂອງເສັ້ນໄຍກາກບອນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການ້ໍາຢາງ epoxy ເປັນ binder ລະຫວ່າງເສັ້ນໃຍແລະລະຫວ່າງຊັ້ນໄດ້.

5. ໂຟມ. (Polyurethane Foam).

A ຢາງນ້ໍາທໍ Settings thermoplastic. (ງ) ການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ implant ປອມເຊັ່ນ: ໄມ້ imitation (ຂະຫນາດຂອງ Foam ມີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ) ເຮັດລົດ bumper ພາຍໃນລົດເຊັ່ນ:.. ພວງມາໄລແລະການສ້າງແຜງຄວບ ຄຸມຂອງທຽມແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກັບ workpiece ຫຼື mold (ສະໂນມີຂະຫນາດໃຫຍ່), ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສັກຢາສໍາ ລັບການ insulation ຂອງການເກັບຮັກສາເຢັນ. ແຫລວໄວໄຟ 2 ທາດ
ປະເພດ 1 ຄືສີເຫຼືອງ້ໍາຢາງເສັ້ນ ໃຍສັງເຄາະ . thermoplastic ວ່າຟອງຂາວຫຼື polyol, ເອີ້ນ (polyol,)
ພິມ 2 Umber ເກືອບແມ່ນສີດໍາທີ່ເອີ້ນວ່າໂຟມ ສີດໍາຫຼື ໄດ້ ISBN. ດັ່ງນັ້ນ Cyanate (Diisocyanate)
ໂພລິເມີ, polyurethane ໃນກຸ່ມ. ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເນື່ອງຈາກວ່າ. ວັດຖຸດິບປ່ຽນແປງໄດ້ ປະອຸກອນການແມ່ນປາເພື່ອທີ່ ເຂັ້ມແຂງ. ້ໍາຫນັກເບົາແບ່ງ, polyurethane ແລະອອກເປັນສາມກຸ່ມຄື
– ໂຟມ, ປ່ຽນແປງໄດ້ (Flexible ໂຟມ polyurethane)
– ໂຟມ, Rigid (Rigid ໂຟມ polyurethane)
Mercedes ອິ, Las ໃຊ້ (, elastomers, polyurethane) -..

 

6 ABS (Acrylonitrile-Butadiene Styrene,).

ABS ພລາເປັນສຕິກວິສະວະ ກໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາທີ່. ເລື່ອງເປັນງ່າຍທີ່ຈະເຄື່ອງແລະຜະ ລິດ. ABS ອຸເປັນປະກອນທີ່ເຫມາະສົມ ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງໂຄງສ້າງ. ເວໃນລາທີ່ການຕໍ່ຕ້ານຜົນ ກະທົບ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແລະແຂງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ຖືກມັນນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາ ລັບເຄື່ອງຈັກກ່ອນ prototypes ການຜະລິດນັບຕັ້ງແຕ່ມັນມີ ສະຖຽນລະພາບມິຕິລະດັບທີ່ດີເລີດແລະແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະທາສີແລະກາວ . ທໍາມະຊາດ (beige) ABS ແລະ ABS ສີດໍາແມ່ນ FDA compliant ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງ ສະຫມັກການປະມວນຜົນອາຫານ . ມູນຂໍ້ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະ ພາບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອີງໃສ່. ປົກຄ່າກະຕິຂອງນ້ໍ າມິພາກຖານ. Acrylonitrile, Butadiene, styrene, ໄດ້.
The ABS Terpolymer ແມ່ນເຮັດໄດ້ແລະໂດຍ Polymerizing styrene, Acrylonitrile. ໃນທີ່ປະທັບຂອງ polybutadiene ໄດ້. ຕາອັດສ່ວນສາມາດ ແຕກຊາສໍາພັນຕ່າງກັນຈາກ 15 ກັບ 35 Acrylonitrile%, 5 ກັບ 30% Butadiene ແລະ 40 ກັບ 60% ສະໄຕລີນ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນເປັນລະບົບຕ່ອງ ໂສ້ຍາວຂອງ . polybutadiene criss ຕໍ່ກັບຂ້າມລະບົບຕ່ອງໂສ້ ສັ້ນຂອງ poly (styrene, ການຮ່ວມມື Acrylonitrile). ກຸ່ມ nitrile ຈາກລະບົບຕ່ອງໂສ້ໃກ້ ຄຽງ, ເປັນ Polar, ດຶງດູດເຊິ່ງກັນແລະກັນແລະເຊື່ອມ ໂຍງລະບົບຕ່ອງໂສ້ກັນ , ເຮັດໃຫ້ ABS ເຂັ້ມແຂງກ່ວາ polystyrene ອັນບໍລິສຸດ. ການສະໄຕລີນເຮັດໃຫ້ຢາງໄດ້ເຫຼື້ອມ, ດ້ານ impervious. The polybutadiene, ເປັນສານເສບຕິດຢາງ, ໃຫ້ຄວາມທົນທານແມ້ກະທັ້ງໃນ ອຸນຫະພູມຕ່ໍາ . ລັບສໍາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄໍາຮ້ອງສະ ຫມັກ, ABS ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ລະຫວ່າງ -20 ແລະ 80 C (-4 ແລະ 176 F) ເປັນຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງຕົນ ແຕກຕ່າງກັນກັບອຸນຫະພູມ . ຄຸນສົມບັດແມ່ນການສ້າງຕັ້ງໂດຍ ແກ່ງຢາງ , ທີ່ອະນຸພາກອັນດີງາມຂອງຂອງ elastomer ແມ່ນແຈກຢາຍໃນທົ່ວມາຕຣິກເບື້ອງ Rigid.
ສົມບັດເຊີງກົນທີ່ສໍາຄັນທີ່ ສຸດຂອງ ABS ທີ່ມີການຕໍ່ຕ້ານຜົນກະທົບແລະ ຄວາມທົນທານ . ນິດຊະຂອງການດັດແປງສາມາດ ເຮັດໄດ້ເພື່ອ. ປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຜົນກະທົບ , ຄວາມທົນທານ, ແລະການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນ. ຕ້ານຄວາມທານຜົນກະທົບສາມາດ ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍໂດຍການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນຂອງ polybutadiene. ກ່ຽວທີ່ຂ້ອງຕໍ່ກັບສະໄຕລີນແລະ ຍັງ. Acrylonitrile, ແມ່ນເຖິງວ່ານີ້ຈະເຮັດ ໃຫ້ການປ່ຽນແປງໃນຄຸນສົມບັດອື່ນໆ. ຕ້ານຄວາມທານຜົນກະທົບບໍ່ໄດ້ ຫຼຸດອອກຢ່າງໄວວາໃນ. ອຸນຫະພູມຕ່ໍາ. ສະຖຽນລະພາບພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ ແມ່ນດີເລີດທີ່ມີການໂຫຼດຈໍາກັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂດຍການປ່ຽນແປງອັດຕາສ່ວນຂອງ ຂອງຕົນອົງປະກອບ , ABS ສາມາດໄດ້ຮັບການກະກຽມໃນ ຊັ້ນຮຽນທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ . ສອງປະເພດທີ່ສໍາຄັນອາດຈະ ABS ການຂຶ້ນແລະ ABS ສໍາຫລັບສີດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນການຕໍ່ຕ້ານຜົນກະ ທົບສູງແລະຂະຫນາດກາງ . ໂດຍທົ່ວໄປ ABS ມີຈະລັກສະ ນະທີ່ເປັນປະໂຫຍດພາຍໃນ. ລະດັບອຸນຫະພູມຈາກ? ເຖິງໄດ້ C 80 20 (4 ເຖິງໄດ້ F 176). ແມ່ນກ່ຽວກັບ Lego Bricks ເຮັດຈາກ ABS ໄດ້.
ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສຸດທ້າຍຈະໄດ້ ຮັບການທີ່ບາດສໍາຄັນຈະບາງ . ເຂດຂອບໂດຍສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ອຸປະກອນການໄດ້ຖືກປະມວນຜົນທີ່ຈະໄດ້ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, molding ອຸນໃນ ຫະພູມສູງ. ປຸງປັບກິດແລະຄວາມຮ້ອນຄວາມຕ້ານ ທານຂອງຜະລິດຕະພັນໃນຂະນະທີ່ການຕໍ່ຕ້ານຜົນກະທົບທີ່ສູງທີ່ສຸດແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ນໄດ້ຮັບໂດຍ molding ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ. ເສັ້ນໃຍ (ກະປົກຕິແລ້ວເສັ້ນ ໄຍແກ້ວ) ແລະນອກຈາກນັ້ນ. ສາມາດໄດ້ຮັບການປະສົມໃນ ເມັດນ້ໍາເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂັ້ນສຸດທ້າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຍົກສູງບົດບາດລະດັບປະຕິບັດການໃນການໃນລະດັບສູງເປັນ 80 C (176 F). Pigments ຍັງສາມາດເພີ່ມ, ເປັນວັດຖຸດິບສີຕົ້ນສະບັບ ອຸປະກອນການແມ່ນງາຊ້າງ translucent ເປັນສີຂາວ. ລັກສະນະຜູ້ສູງອາຍຸຂອງ ໂພລິເມີແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ . ບາດສໍາຄັນໂດຍເນື້ອ polybutadiene, ມັນແລະເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອປະກອບມີ antioxidants ໃນອົງປະກອບຂອງ. ປັດໄຈອື່ນ ໆ ລວມເຖິງການເອົາ ultraviolet radiation, ສໍາລັບການທີ່ເຈືອປົນແມ່ນຍັງ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນການ .
ໂພລິເມີ ABS ທົນທານຕໍ່ຕໍ່ກັບ ອາຊິດມີນ້ໍາ, ເປັນດ່າງ, ອາຊິດ hydrochloric ແລະຟອດຟໍລັດເຂັ້ມແຂງ, ໂລກກີນເຫລົ້າຫລາຍແລະສັດ, ນໍ້າມັນພືດ, ແຮ່ທາດ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງໄຄ່ໂດຍ ກົດອະຊິຕິກ glacial, tetrachloride. ບອນກາກແລະໄຮໂດຄາບອນທີ່ ມີກິ່ນຫອມແລະໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍກໍາມະຖັນເຂັ້ມແຂງແລະອາຊິດ nitric. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນລະລາຍໃນ esters, ketones, dichloride ethylene ແລະນໍ້າຍາລ້າງເລັບ. ເຖິງແມ່ນວ່າສຕິກ ABS ຖືກໄດ້ ນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບ. ຈຸດປະສົງຂອງກົນຈັກ, ພວກ ເຂົາເຈົ້າຍັງມີຄຸນສົມບັດໄຟຟ້າທີ່ຄ່ອນຂ້າງຄົງທີ່ຫຼາຍກວ່າລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງຄວາມຖີ່. ສົມຄຸນບັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບພຽງເລັກນ້ອຍໂດຍອຸນຫະພູມແລະ. ຊຸ່ມຄວາມຊື່ນຕໍ່ກັບບັນຍາກາດຢູ່ ໃນລະດັບປະຕິບັດການທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງອຸນຫະພູມ.
ABS ໄຟໄວໃນເວລາທີ່ມັນ ແມ່ນສໍາຜັດຕໍ່ກັບອຸນຫະພູມສູງ, ເຊັ່ນຂອງໄຟໄມ້. ມັນຈະ melt ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຕົ້ມ , ຢູ່ທີ່ຈຸດ vapors ລະເບີດເຂົ້າໄປໃນທີ່ຮ້າຍ, flames ຮ້ອນ. ເນື່ອງຈາກ ABS ບໍລິສຸດປະກອບດ້ວຍບໍ່ halogens, ຂອງຕົນການເຜົາໃຫມ້ບໍ່ປົກກະ ຕິຜະລິດມົນລະພິດອົງການຈັດຕັ້ງໃດຫນຶ່ງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ , ແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນພິດ ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງການເຜົາໃຫມ້ຫຼື Pyrolysis ຂອງຕົນມີ monoxide ກາກບອນແລະ hydrogen ສານໄຊຢາໄນ. ABS ຍັງໄດ້ຖືກເສຍຫາຍຈາກແສງແດດ. ນີ້ເກີດມາຈາກຫນຶ່ງໃນຫຼາຍທີ່ ສຸດແລະລາຄາແພງ ຈໍາເປັນລົດໃຫຍ່ໃນປະຫວັດສາດສະຫະ ລັດເນື່ອງຈາກການເຊື່ອມໂຊມຂອງປຸ່ມປ່ອຍ seatbelt ໄດ້.
The ABS ສາມາດໄດ້ຮັບການນໍາກັບມາ ໃຊ້ , ເຖິງແມ່ນວ່າມັນໄດ້ຖືກ. ຍອມບໍ່ຮັບໂດຍສະຖານທີ່ເອົາ ມາໃຊ້ຄືນທັງຫມົດ. Production
ໄດ້ ABS ໄດ້ຖືກຜັນຂະຫຍາຍຈາກ. Acrylonitrile, ການ Butadiene, styrene, ແລະ . Acrylonitrile. ໂມເປັນໂນເມີສັງເຄາະຜະລິດ ຈາກ propylene ແລະແອມໂມເນຍ; Butadiene ເປັນ hydrocarbon ໂຕປິລຽມໄດ້ມາ ຈາກສ່ວນ C4 ຂອງ cracking ອາຍ; styrene ໂມໂນເມີແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍ . dehydrogenation ຂອງ benzene ethyl – ໄຮໂດຄາ . ບອນທີ່ໄດ້ຮັບໃນຕິກິຣິ ຍາຂອງເອທິລີນແລະນໍ້າມັນແອັດຊັງໄດ້
ABS ຄວາມລວມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມເຂັ້ມ ງວດຂອງ. Acrylonitrile ແລະ styrene ລິໂພເມີທີ່ມີ ຄວາມທົນທານຂອງຢາງ. polybutadiene ໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ ABS ແມ່ນປະມານສອງຄັ້ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງການຜະລິດ polystyrene, ມັນແມ່ນພິຈາລະນາດີກວ່າ ສໍາລັບຄຸນສົມບັດຄວາມແຂງກະດ້າງ , ກອດ, toughness ແລະ insulation ໄຟຟ້າຂອງຕົນ.

 

7 Polypropylene (PP) ພາດສະຕິກ.

Polypropylene (PP) ແມ່ນຫຍັງ, ແລະ  ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບ?
Polypropylene (PP) ເປັນ thermoplastic “ນອກ ຈາກ polymer” ເຮັດຈາກການລວມກັນຂອງໂມໂນ ເມີ propylene ໄດ້. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍໆຄໍາຮ້ອງ ສະຫມັກ . ທີ່ຈະປະກອບມີການຫຸ້ມຫໍ່ ຜະລິດຕະພັນຜູ້ບໍລິໂພກ, ສ່ວນສຕິກສໍາລັບອຸດສາຫະ ກໍາຕ່າງໆລວມທັງອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນຂອງ , ອຸປະກອນພິເສດເຊັ່ນ:.. ບານພັບແບບດໍາລົງຊີວິດ, ແລະແຜ່ນແພ Polypropylene ແມ່ນ polymerization ທໍາອິດໃນປີ 1951 ໂດຍເປັນຄູ່ຂອງວິທະຍາສາດ ປິໂຕລຽມ Phillips ຊື່ພອລ Hogan ແລະ Robert ທະນາຄານແລະຕໍ່ມາໂດຍວິ ທະຍາສາດ Italian ແລະເຍຍລະມັນ Natta ແລະ Rehn ມັນໄດ້ກາຍເປັນຄູຊັດເຈນໄວ ທີ່ສຸດ , ເປັນການຄ້າການຜະລິດເລີ່ມເປົ່າ ສາມປີຫຼັງຈາກ chemist I. talian, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ Giulio Natta, ຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນໂພລິເມີມັນ. Natta ແລະດີວິເຄາະ້ໍາ ຢາງ. polypropylene ທໍາອິດໃນສະເປນໃນປີ 1954, ແລະຄວາມສາມາດຂອງ. polypropylene ການຕົກຜລຶກສ້າງຫຼາຍຕື່ນເຕັ້ນເປັນ . ໂດຍ 1957, ນິຄວາມຍົມຂອງຕົນ ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກແລະ. ຜະການລິດທຸລະກິດຂະຫຍາຍ ຕົວເລີ່ມໃນທົ່ວຍຸຣົບ. ມື້ໃນນີ້ມັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນທົ່ວ ໄປສ່ວນໃຫຍ່. ພາດສະຕິກຜະລິດໃນທົ່ວໂລກ . The CNC ເສັ້ນຕັດໃຍເຕັກໂນໂລ ຊີ. polypropylene ເພື່ອດໍາລົງຊີວິດບານພັບບັບສະ ເລກທີ Prototype Info ເດັກ, ໄດ້ຝາປອດໄພ, ການ CNC ຕັດເສັ້ນໃຍເຕັກໂນໂລຊີ. polypropylene ເພື່ອດໍາລົງຊີວິດ Hinge ສະບັບເລກທີສະບັບເລກທີ Prototype Info Info Visit Website ເດັກ, ໄດ້ຝາຄວາມປອດໄພໂດຍການສ້າງກົນໄກສັນ
-Sheet ອີງຕາມການເມນູລາຍບາງ, ໄດ້ປັດຈຸບັນຄລິບຄວາມຕ້ອງການໃນທົ່ວໂລກສໍາລັບການວັດສະດຸສ້າງເປັນ ຕະຫຼາດປະມານ 45 ລ້ານໂຕນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ metric ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເຮັດແນວໃດມັນຖືກຄາດຄະ ເນວ່າ . ຕ້ອງຄວາມການຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນປະ ມານ 62 ລ້ານ metric ໂຕນໃນປີ 2020. ຜູ້ໃຊ້ທີ່ສໍາຄັນຂອງ. polypropylene ແມ່ນອຸດສາຫະກໍາການຫຸ້ມຫໍ່, ເຊິ່ງໃຊ້ປະມານ 30% ຂອງຈໍານວນທັງຫມົດ, ປະຕິບັດຕາມໂດຍການຜະລິດ ໄຟຟ້າແລະອຸປະກອນ , ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ປະມານ 13% ໃນແຕ່ລະ. ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນຄົວເຮືອນແລະຍານ ຍົນທັງບໍລິໂພກ 10% ໃນແຕ່ລະແລະອຸປະກອນການ ກໍ່ສ້າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ກັບ 5% ຂອງຕະຫຼາດ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆຮ່ວມກັນເຮັດ ໃຫ້ເຖິງສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງການບໍລິໂພກ , polypropylene ທົ່ວໂລກ.
ໃຍ Polypropylene ມີພື້ນຜິວ Slippery ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການ ທົດ . ທີ່ແທນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການ ພລາສຕິກເຊັ່ນ: Acetal (POM) ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ friction ຕ່ໍາເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືຫຼືໃຊ້ເປັນຈຸດຕິດຕໍ່ ສໍາລັບເຟີນີເຈີ . ທີບາງອາດມີລັກສະນະທາງ ລົບຂອງການມີຄຸນນະພາບນີ້ແມ່ນ. ມັນວ່າສາມາດເປັນການຍາກທີ່ ຈະພັນທນ໌ທະນາການ. polypropylene ໄປຫາຫນ້າທີ່ອື່ນໆ (ຕົວຢ່າງ : ມັນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມດີ ທີ່ຈະກາວແນ່ໃຈວ່າເຮັດວຽກດີກັບຕິກອື່ນໆແລະບາງຄັ້ງມີການໄດ້ຮັບການ welded ໃນກໍລະນີທີ່ກອບເປັນຈໍາ ນວນຮ່ວມກັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີ . ) ເຖິງແມ່ນວ່າ polypropylene ແມ່ນ slippery. ໃນລະດັບໂມເລກຸນ, ມັນບໍ່ມີຕົວຄູນຂ້ອນຂ້າງສູງ ຂອງ friction – ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່້ໍາ ສົ້ມ , nylon, ຫຼື PTFE ຈະໄດ້ຮັບການນໍາມາໃຊ້ແທນ. polypropylene ມີຍັງຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍ າພີ່ນ້ອງຕໍ່ກັບ. ສະພາດຕິກທົ່ວໄປອື່ນໆຊຶ່ງຫມາຍ ເຖິງການນ້ໍາປະຫຍັດສໍາລັບຜູ້ຜະລິດແລະຈໍາຫນ່າຍຂອງການສັກຢາຂຶ້ນເບດະເບນເບຊິ້ນ. Polypropylene. ມີມັນການຕໍ່ຕ້ານການຍົກເວັ້ນ ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງການ solvents ປອດສານພິດເຊັ່ນ: ໄຂມັນແຕ່ເປັນວິຊາການຜຸ ພັງທີ່ອຸນຫະພູມສູງ . (ບັນເປັນຫາທີ່ອາດມີໃນ ລະຫວ່າງການສີດ).
ໃນຫນຶ່ງຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນ ຂອງ. Polypropylene ວ່າແມ່ນມັນສາມາດໄດ້ຮັບ ການຜະລິດ. (ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານ CNC ຫຼືສີດ , thermoforming ຫລື crimping) ເປັນ hinge ດໍາລົງຊີວິດເປັນ. hinges ລົງພູມຊີວິດແມ່ນຕ່ອນບາງ ທີ່ສຸດຂອງພລາສຕິກ. ທີ່ງໍໂດຍບໍ່ມີການ breaking ( ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະຂອບເຂດ ທີ່ຮ້າຍຂອງ motion ໃກ້ 360 ອົງສາ) ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງໂຄງສ້າງເຊັ່ນ :. ຖືເຖິງປະຕູຫນັກແຕ່ເປັນປະ ໂຫຍດ . exceptionally ລັບສໍາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ບໍ່ ແມ່ນພາລະທີ່ເກິດເຊັ່ນ: ຝາຕຸກຂອງ ketchup ຫຼືຢາສະຫົວໄດ້. polypropylene ເອແມ່ນກະລັກສໍານານສໍາລັບ ພູມລົງຊີວິດ hinges ເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ໄດ້ແຕກແຍກ ໃນເວລາທີ່ຊ້ໍາ ໆ ໂກງ . ຫນຶ່ງໃນຄວາມໄດ້ປຽບອື່ນໆແມ່ນວ່າ. polypropylene ສາມາດ CNC ດ້ວຍເຄື່ອງປະກອບ ດ້ວຍບານພັບພູມລົງຊີວິດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການພັດທນ໌ທະນາຕົ້ນແບບໄວແລະມີລາຄາກ່ວາວິທີການ prototyping ອື່ນໆ. Creative Mechanisms ແມ່ນເປັນເອກະລັກໃນຄວາມສາ ມາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະ . ດໍາລົງຊີວິດເຄື່ອງ hinges ຊິ້ນຈາກ ສ່ວນຂອງ. polypropylene.
ປະໂຫຍດຂອງ Polypropylene ຄືກໍວ່າມັນສາມາດໄດ້ຮັບ ການ copolymerized. ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ (ອະການນຸຍາດເປັນສິ່ງຈໍາ ເປັນໃນພລາສຕິກປະກອບ) ກັບໂພລິເມີທີ່ອື່ນໆເຊັ່ນ:. polyethylene Copolymerization. ປ່ຽນການແປງຄຸນສົມບັດວັດສະ ດຸຢ່າງຫຼຫຼາຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງ ສະຫມັກວິສະວະກໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍກ່ວາທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບ . polypropylene ບໍລິສຸດ ( ໆ ອື່ນຂອງ ພລາສຕິກສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂອງຕົນເອງ).
ສະລັກນະທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງ ເທິງແລະຂ້າງລຸ່ມນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ. polypropylene ນໍາຖືກໃຊ້ໃນຫຼາຍໆຄໍາຮ້ອງສະ ຫມັກ: ແຜ່ນຄວາມປອດໄພເຄື່ອງລ້າງຈານ, ພາຖາດ, ຈອກ, ແລະອື່ນໆ, opaque ກັບໄປຕູ້ຄອນເທນເນີ, ແລະຫຼິ້ນຫຼາຍ.

ສິ່ງທີ່ມີລັກສະນະຂອງ. Polypropylene ແນວໃດ? 
ໄດຂອງເລັກທໍລີຄຸນສົມບັດ ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, polypropylene. ຂອງເມນູບາງມີ:
Chemical ,, ເພື່ອການຕໍ່ຕ້ານ: ກົດເຈືອຈາງຖານແລະເຮັດບໍ່ເຮັດ ຊ້ໍາມີຊຶມ ,, polypropylene, ທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເຮັດຕົວເລືອກທີ່ ດີສໍາລັບບັນຈຸຂອງແຫຼວຫຼືດັ່ງກ່າວ , ດັ່ງກ່າວໃນຖານະເປັນທໍາຄວາມ ສະອາດຕົວແທນ , ຫນ້າທໍາອິດຊ່ວຍເຫຼືອຜະລິດຕະ ພັນ , ແລະເພີ່ມເຕີມ.
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະ Toughness: ເສັ້ນໃຍ Polypropylene ຈະປະຕິບັດກັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ໃນໄລຍະບາງຊ່ວງຂອງ deflection ເປັນ (ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນທັງຫມົດ), ແຕ່ມັນຍັງຈະມີປະສົບການ ຜິດປົກກະຕິຢາງເລີ່ມຕົ້ນໃນຂະບວນການປ່ຽນຮູບໄດ້ , ສະນັ້ນມັນແມ່ນພິຈາລະນາ ໂດຍທົ່ວໄປເປັນ “Tough” ອຸປະກອນການຊຶ່ງເປັນວິສະ ວະກໍາໄລຍະມີກໍາຫນົດຄວາມທົນທານໃນຖານະຄວາມສາມາດໃນການອຸປະກອນການຂອງການຜິດປົກກະຕິ (ພລາສຕິກ, ບໍ່ແມ່ນການສີລວມ) .. ໂດຍບໍ່ມີການ breaking ພັນທະໄມຕີພັນທະໄມຕີ.
ຂອງ Fa. tigue ກັບການຕໍ່ຕ້ານ: ເສັ້ນໃຍ Polypropylene. ຍັງຄົງຮັກສາຢ່າງຫຼາຍແນວໃດ ຫຼັງຈາກການປະນອມຮູບຮ່າງຂອງຕົນຂອງ torsion, ແຜ່ນເຫຼັກ, ແລະ / ຫຼືເພີ່ມ flexing ໄດ້ໄດ້. ຄຸນສົມບັດນີ້ແມ່ນມີຄຸນຄ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດ , ບານພັບແບບ.
Insulation :, polypropylene. ມີຄວາມຕ້ານທານສູງສຸດ ໄຟຕໍ່ກັບຟ້າແລະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ ສໍາລັບອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ.
ການສົ່ງຂໍ້ມູນ: ເຖິງແມ່ນວ່າ Polypropylene. ສາມາດໄດ້ຮັບການເຮັດໂປ່ງໃສ , ມັນແມ່ນຜະລິດປົກກະຕິທີ່ ຈະຕາມທໍາມະຊາດ opaque ໃນສີ. Polypropylene. ມາດສາໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ສໍາ ລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ບາງ. ຍົກການຍ້າຍຂອງແສງສະຫວ່າງເປັນ ສິ່ງສໍາຄັນຫຼືບ່ອນທີ່ມັນມີຄ່າກ່ຽວຕໍ່ກັບຄວາມງາມ. ຫາກຖ້າວ່າການສົ່ງຂໍ້ມູນສູງ ແມ່ນຕ້ອງການຫຼັງຈາກນັ້ນພລາສຕິກເຊັ່ນ: Acrylic ຫຼື Polycarbonate. ມີທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ.
polypropylene ຖືກຈັດປະເພດເປັນ “thermoplastic” (ກົງຊຶ່ງກັນຂ້າມ ຕໍ່ກັບ “ງ”) ວັດສະດຸທີ່ມີການເຮັດມີ ວິທີການສຕິກໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຮ້ອນ . ອຸປະກອນ thermoplastic ກາຍເປັນນ້ໍາຢູ່ຈຸດ melting ຂອງເຂົາເຈົ້າ (ປະມານ 130 ອົງສາເຊນຊຽດໃນກໍລະນີ ຂອງ . polypropylene ໄດ້). A ຜົນເຫດທີ່ ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວຕໍ່ກັບ. thermoplastics ວ່າແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດ ໄດ້ຮັບການໃຫ້ຮ້ອນຕໍ່ກັບຈຸດ melting ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະອຸ່ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງໂດຍບໍ່ມີ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງທີ່ສໍາຄັນ . ແທນທີ່ຈະເປັນບາດແຜ, thermoplastics ຄື polypropylene liquefy, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາທີ່ ຈະໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍສີດຂຶ້ນຮູບແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາມາໃຊ້ຄືນຕໍ່ມາ . ໂດຍທາງກົງກັນຂ້າມ, ສພລາ ຕິກງສາມາດພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ຮ້ອນຄັ້ງ (ໂດຍປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງການ ຂະບວນການສີດໄດ້ ). ໃຫ້ການຄວາມຮ້ອນຄັ້ງທໍາອິດຈະ ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນແບບແຂເພື່ອກໍານົດ. (ຄ້າຍຄືກັນກັບເປັນ epoxy 2 ພາກສ່ວນ) ຜົນອອກມາໃນການປ່ຽນແປງທາງ ເຄມີທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນຄືນໄດ້ . ຫາກຖ້າວ່າທ່ານພະຍາຍາມໃຫ້ ຄວາມຮ້ອນຢາງງເປັນ. ອຸນຕໍ່ກັບຫະພູມສູງເປັນຄັ້ງທີ່ ສອງມັນພຽງແຕ່ຈະໄຫມ້. ສະລັກນະນີ້ເຮັດໃຫ້ອຸປະ ກອນແບບແຂຜູ້ສະຫມັກທຸກຍາກສໍາລັບ. ເອົາມາໃຊ້ຄືນ.

ການຄັດຈ້ອນດ້ານແນະນໍາ -. ທີ່ທັນສະໄຫມຝາຫນອງເລດ

# Grating ເຫຼັກ grating ໃຍແກ້ວ, overflow sewer ຢາງຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີທີ່ສໍາເລັດ, manholes # ປົກຫຸ້ມຂອງ, ແມ່ພິມສໍາລັບການປົກຫຸ້ມຂອງທາດເຫຼັກ, sewer, # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic ແຂງຮູ້ບຸນຄຸນ, # ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manhole. COVER, #Swimming Overflow ບາຍນ້ໍາ Gully ຮູ້ບຸນຄຸນ Gutter, #Saddle ຄລິບ clamp ລັອກຕົວລັອກ, # ຄລິບລັອກເລືອກຍຶດແຜ່ນ. sieve, #Leaf ລ່າ Side Highway Scupper ບາຍນ້ໍາ Inlet Curb ຮູ້ບຸນຄຸນ, # sieve ຈັ່ນຈັບ debris, ຂີ້ເຫຍື້ອຝັງໃນວິຖີຊີມັງ. •ຊັບພະ, #Egg Crate ປີ້ງເຮັດໃຫ້ມີແສງການແຜ່ກະຈາຍ divider ກະດານຕູ້ປາມ່ານ # ຄະນະກໍາມະ slatted ປີ້ງແຍກຫນ້າກາກຕັນອໍານາດໄສ້ແສງສະຫວ່າງ. ແຕ່ຕູ້ປາ, #Stair Tread ດັງຂັ້ນຕອນປົກ Protector # ປົກດັງແລະມຸມດານການປົກຫຸ້ມຂອງ trim ladders ລື່ນ #Tree Guard ຄວາມປອດໄພ Grating ກອບ # -frame ປີ້ງປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ, #Perforated Pegboard Shelves Hook Racking ການເກັບຮັກສາເຄື່ອງມືຊຸດ DIY ,. # ແພງຄະນະກໍາມະເຫຼັກ perforated Billboard Winnipeg hung ເຄື່ອງມືການເກັບຮັກສາ, ພື້ນແຜ່ນແລະທາງຍ່າງ.

ໄດ້ທີ່ Tel Www.CHANCON.co.th: 02 4510780-1 iD ແມ່ນແມ່ນສາຍທີ່: IChancon: Manhole #Grating ກວມເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຂອງ
GFRP Composite ແມ່ນແມ່ນ Steel ຂອງຂອງ Scupper ຂອງຂອງ Gully ຕະແກງຍ່າງ, ຖະຫນົນລົດແລ່ນ, ນີ້ນີ້ Ditch Culvert, ລະບາຍນ້ໍ, ການໄດ້ Conduit, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດພ້ອມສໍາລັບທາດ ເຫຼັກ , ຫນຽວ Manhole. ກ່ຽວປົກຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈັບ ອ່າງ, ເຂົ້າຍົກຂຶ້ນມາ. ຊັ້ນທາງຍ່າງທາງຕີນ, ພາທນ໌ທະ ນາຍຄວາມກະຕັນຍູຕິດຊຸດຮັບປະ Saddle Clip ລັອກ clamp Fastenal ມໍ Fastener ລັອກເຫຼັກຕິດຕັ້ງປີ້ງກະດານ, formwork ຜູກ Rod ເປັນຂຸຍ WaterStopper Anchorage Wingnut, ເດັກຫລວງ ductile ເຫລໍກທໍ່ຊິນເສັ້ນໃຍຫລວງ, lid ປິດຂຸມຊາຍ tank ໄດ້. ມື -Holstein, ທັງເຫລັ້ມ manholes, ທໍ່, ການກັ່ນຕອງ, ຂ້າເຊື້ອ, ນ້ໍາ, ການປົກຫຸ້ມຂອງນ້ໍາ ເສຍ manhole, ອາຫານສະຫນາມແຂ່ງລົດ. Cap ໄດ້ຕະຫຼອດ – ມຸມສາກ, ຊີມັງ, ເຫຼັກສີມັງ reinforced, ການປົກຫຸ້ມຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງ ສໍາລັບການປິ່ນປົວຂອງການເກັບກໍານ້ໍາເສຍປະໄວ້ເພື່ອຕັດທັນທີ ; ການຮູ້ບຸນຄຸນ, Great Tasting, ກວມເອົາແຜ່ນປີ້ງເຫຼັກ welded, ສໍາເລັດຮູບ, ປີ້ງກອບປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງການ ປົກຫຸ້ມຂອງຕົ້ນໄມ້ , ຂອບດັງແຜງ cover ladder ຄວາມຜິດພາດພຽງປຸ Shelves Pegboard Hook Racking ການເກັບຮັກສາເຄື່ອງມື DIY ໄດ້ Kit plank ເຫຼັກ perforated Winnipeg Board. ຫ້ອງເຄື່ອງມືຈັດເກັບຂໍ້ມູນກໍາ ແພງຫີນຫ້ອຍ , ການຜະລິດພືດ # pegboard ເຄື່ອງມື Holder Rack ຮ້ານຄະນະກໍາມະ Hard ຈັດສະແດງແຜ່ນກະດານ, ອາລູມິນຽມ, ເຫຼັກ, ໄມ້. Hole in ການອອກແບບຝາ, ເຮືອນ ຄົວ, ໄມ້ planks # ເຫຼັກແຜ່. ນຮູກອບເປັນຈໍານວນ. ພ້ອມກັບ shelves Steel Trench ອ່າງ scupper ບາຍ ຂ້າງຫນ້າຈໍຂີ້ຝຸ່ນຖະຫນົນ grating ຖະຫນົນທາງຫລວງຈະລາຈອນ, trapper ໃບ scupper ຄວາມປອດໄພຕະແກງຈະລາຈອນ ລະບາຍຕາມຂ້າງຂອງທາງດ່ວນ , ການປົກຄອງຄວບຄຸມທີ່ມີ inlet ຮູ້ບຸນຄຸນແລະເດັກກ່ອງ Weir ຮູ້ບຸນຄຸນ comb ຈັ່ນຈັບ debris ແຍກຕ່າງຫາກທີ່ເລື່ອນໄດ້ໃນຊ່ອງ. ເດັກຢູ່ໃນຂອບຂອງ footpath ໄດ້ Sediment ດັກຝຸ່ນ, ໃບ, ເອກະສານ, ເສດອາຫານກ່ອງຄວບຄຸມ, ປີ້ງເສີມນ້ໍາສີມັງ,. Half full, ມົນຫົວ tapered. ເບື້ອງ ຮາງຢູ່ແຄມ sidewalk ໄດ້, ອີງຕາມການຂໍ້ມູນທາງມາດຕະ ຖານຂອງເທດສະບານໄດ້ . ໂຍກົມທາທິການແລະການວາງ ແຜນຕົວເມືອງ. ກົມຂົວທາງຊົນນະບົດ ການເຄຫະແຫ່ງຊາດ ETA ຊານຊ່ຽວ ຢາງ overflow ເດັກສະນຸກເກີທີ່. ມູນລະນິທິວາງທົດແທນເຫຼັກ gutter, PP PVC PE ABS ລອຍນ້ໍາພາດສະຕິກ Grating, ຮ້ານຜ້າອັດດັງແກ້ວອຸປະສັກ, ອາຄານ, ຝາ, cladding ພາຍນອກ, ສັນຍາແຜ່ນພື້ນ. pavement ຕີນ, paving ລິດຜະຕະພັນ ທີ່ເຫມາະສົມຈາກສາຍແອວ conveyor, ແລະເສີມຂະຫຍາຍສວນສາທາລະ ທ້ອງຖິ່ນ . ສະພາກຫນາມສຸຂະພາບເມືອງໄຟ ຟ້າ, ການສະແດງຂັ້ນຕອນຂອງການ, ການແຂ່ງຂັນ, Block ຫຍ້າປູກ. ສາຍເຄືອບພລາສຕິກ. ການອອກແບບທີ່ຈະເລືອກເອົາຈາກ . ມາດສາໄດ້ຮັບການຕັດແລະເຄື່ອງ ເຟີເບເບເບຕະເຈີຕົກແຕ່ງເພີ່ມເຕີມ, stencils ກໍາແພງ, ອອກແບບລາຍສະຫລຸປະກອບດ້ວຍ ສະຖານທີ່ທີ່ສວຍງາມແລະເປັນເອກະລັກ .
ວັດສະດຸຜະ Aluminum, F. RP , corrosion ທົນ rust, ຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ, ອາຊິດ, ເປັນດ່າງ, ສານເຄມີ, ພະລັງງານການປະຫຍັດ, ບໍ່ມີອາການບວມ, ປອດສານພິດຫນ່ວງທີ່ບໍ່ແມ່ນໄຟ, ໃຍແກ້ວຫລືໃຍແກ້ວພິເສດແມ່ນ, Pantip. Siam Steel, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, ສາມາດພິເສດກົມສະຖິຕິ mch, SCG ໂຮມໂປ Depot Watsadu, repairing ເຮືອນ,. ອຸປະກອນ, ການເຄືອບພື້ນຜິວ , epoxy, E. ງ່າຍ Pot, E c ງ່າຍ Pot, epoxy ຊັ້ນ. polyurethane, PVC ກາວ, Bio Bio, PE PU ສີມັງ, ການເຄືອບ, ແກ່ນແຂງແກ່ນດຽວ, ການປັບປຸງຊັ້ນອຸດສາຫະກໍາ ໄດ້ . ໂຮງແຮມເຮືອນຄົວ, ້ໍາ ສ້າງເຄືອບ, ສານເຄມີ, ທົນທານຕໍ່, ສີ acrylic, ການສ້ອມແປງ, crack ປະທັບຕາ, ການເຄືອບ, ຊຶມ, ສຽງ, ສານເຄມີສະນຸກເກີ, ໃຍແກ້ວ gutter, ແຜ່ນໂລຫະມຸງ, ເຫຼັກອຸປະກອນການທົດແທນ. , ປອມ, ສັງເຄາະ, ປອດສານ ພິດ, ເອົາມາໃຊ້ຄືນ, ອຸປະກອນ, Fla drains ເທິງຫລັງຄາ, ດ້ານການປ້ອງກັນພັຍ, overflow gutter ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີ, ແຜ່ນແບນມື້ຄ່ໍາຊັ້ນ, ພື້ນຢາງປະມານເຄື່ອງ podium ໄດ້, trays ລົດລາກພາເລດໄດ້. Shelves, ເຮືອນຊັ້ນສຸດຫຼາຍໄດ້. ແມ່ທ້ອງຕັນປູສະຫນາມຫຍ້າຕົກ ແຕ່ງ, rod walkways ຍ້າຍ U ລະບາຍ ditch ຕາມຂອບຂອງ sidewalk ໄດ້, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງມາຕຣິກເບື້ອງ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ທີ່ມີເຟຣມ, vents, ນ້ໍາ, ເຫຼັກ, torn ໄດ້, folded perforated ຮູ, straightening ທາດເຫຼັກ, ເສັ້ນໄຍກາກບອນ. , Duck striped, ໄກ່, ເດັກນ ້ໍາຝົນ, ຍ່າງຄວາມຜິດພາດພຽງ, ລາງລົດໄຟ, ສຸດທິ mini ທີ່ມີກິ່ນຫອມ, block paving, ພາຍນອກຫນອງ koi ຕົກແຕ່ງ, ຈັດສວນ, ກະເບື້ອງ, ພື້ນ, ສູງການກໍ່ສ້າງ. ການປັບປ່ຽນຄວາມອາດສາມາດ Feng ລອຍນ້ໍາ, DIY ງ່າຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງຕົວທ່ານເອງ, ຊື້ໃນລາຄາປີ້ງລະບາຍອາ ກາດໄດ້ຫຼາຍໂຈະໂຄງສ້າງເພດານ , Splashboard / Weatherboard / Slat ມ່ານ / Trellis ຮົ່ມ, Panels Awning Wall, ສີທົ່ວໄປ Sun Partition ຫນ້າຈໍ, Anti-Bird Control Netting, Mini ອອກແບບກໍ່ສ້າງການຮູ້ບຸນຄຸນ, ກວມເອົາປະຕິມາກໍາຕາຂ່າຍ ໄຟຟ້າໄດ້ເປີດມືຖືເພດານ Application:. ສະຖານທີ່ຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຊຸບເປີມາເກັດ,. ໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່, ຫ້ອງອາບນ້ໍາຫ້ອງນ ້ໍາ , ໂຮງຫມໍ, ການເຮັດວ. ກໃຫມ່, ການອອກແບບ, ກໍາ ແພງມ່ານໂລ້ເພດານ. ຮົ້ວປະມານແບ່ງປັນ bulkhead ໄດ້. ຜ້າມ່ານ Canopy slatted net ພັບຫມູ່ຄະນະກໍາແພງ hinge pergola ມ່ານພາຍນອກ slatted ປີ້ງ separates ຕັນຫນ້າກາກໄຟຮົ່ມແສງສະຫວ່າງ, ຊັ້ນຕິດຕັ້ງເພດານ T ພາທະນາຍຄວາມ, ກະເບື້ອງເພດານກ່ຽວກັບກໍາແພງ ຫີນເປັນ , ກໍາແພງຫີນຂອງ curtains gauzy ແສງສະຫວ່າງໄດ້ opaque. ຜົນປະໂຫຍດ awnings ຕົກແຕ່ງຜ້າມ່ານ slatted pergola cedar Fiat hinges breeze, ປ້ອງກັນສັດປີກ cover mesh, ງູ, ນົກຊະນິດ, ກະຮອກ baffling. ໄລ່ອອກ, ກອບປະເປັນຫມູ່ຄະ ນະແບ່ງປັນ. Delight ,, polycarbonate ໄດ້, ເຮັດໃຫ້ vinyl, Block ຫ້ອງການ, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ລະບຽງ Staircase ຂະຫນາດແຜ່ນ stencil ທ້ອງຖິ່ນຫມູ່ຄະນະອອກແບບປິດລະບົບ ເຄື່ອງປັບອາກາດ , ສາຍໄຟ, ເປັນ Divider ຫ້ອງ, ສູງເກຣດ Deeside, ອອກແບບ Elegant ໃນ..
GFRP Composite ແມ່ນເພັດແຜ່ນເຄື່ອງມື Top Manhole ປົກ Checker: ພື້ນຜິວ (ຝາຕະແກງຫນາປິດຂີ້ເຫຍື້ອການ ປົກຫຸ້ມຂອງທໍ່ນ້ໍ ເປັນ Fiber ແກ້ວ The Mat) Www.chancon. .co.th ຄວາມກະຕັນຍູ SOLUTIONS ອອກແບບ ແລະວິທີການຕິດຊຸດຮັບປະ:. Square ໄດ້ຕະຫຼອດນອກຮູບສີ່ແຈສາກ, Circle ວົງ, ປະດິດ Simple Culvert Gully, Tile Strip Cell ເພດານຄວາມກະຕັນຍູ, ຜ່ານວິທີກາ. Basement Sidewalk, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈ່າຍ ຢາງ, Sealed Manhole, ມືຂຸມຍົກນັກກິລາຍົກ, ຈັບອ່າງ, ທີ່ຢູ່ອາໄສນ້ໍບາຍ ນ້ໍາມືຖື , ຄວາມສະອາດອອກ, ຖະຫນົນລົດແລ່ນຊັ້ນເດັກ Grates Shower ,. Sewer, ພາວະຖົດຖອຍແຜ່ນປິດທໍ່ອຸດ ຕັນ , ຫນຽວຫລໍ່ສີເທົາ Iron, ທົດແທນສະແຕນເລດ, ປະສົມໄມ້ Lumber WPC ໄຟເບີຊີເມນ, Checkered ແຜ່ນ Duck, ອຸປະກອນ, ສຸຂາພິບານ, ຫ້ອງ hatch, ການໂຍກຍ້າຍ, block. masonry paving ຫນ່ວຍ, ອາຫານສັ່ງຊື້ , ເປີດຊ່ອງ, ເຮືອ,. ວາວລະບາຍອາກາດ, ການກັ່ນຕອງ, ສະນຸກເກີ, ຈັກສູບນ້ໍາປັ່ນປ່ຽນພື. ນທີ່ປົນເປື້ອນ, ການພູມຄຸ້ມກັນໂດຍໃຊ້ ການ, res Corrosion. ກອບ istance, Lattice, ຝົນ Shooter ນ້ໍາ, ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອ rack Egg Crate Grille Diffuser Divider ໄຟຕູ້ປາຕູ້, ຂາວ Polystyrene Egg crate ສໍາລັບຜົນຕອບແທນທາງອາກາດ ແລະການລະບາຍ . ບຸນຮູ້ຄຸນແຍກໃນປ່ອງແສງສະ ຫວ່າງການປົກຫຸ້ມຂອງໄຟ. ຕົກແຕ່ງຕູ້ປາ EggCrate Fluorescent ເພດານ Grille ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫນ້າຈໍກອງ Media Diffusers Panel, DIY ບົດຄັດຫຍໍ້ວັດສະດຸພາດສະ ຕິກກະດານຫນອງນ້ໍາຕູ້ປາ , ອາກາດ vector ຄືນ acrylic HVAC / deflection Double Grid ອາກາດ, vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ກະດານສໍາລັບການສະກັດແສງສະຫວ່າງຊ່ອງຫວ່າງ . ໂຄມໄຟ LED / fluorescent ເຊນ (ນໍາ / Fluorescent) ຄະນະກໍາມະ curtain ຜະຫນັງເພດານຜ້າມ່ານ slat ລະບົບຫາຍໃຈທາງອາກາດໄດ້. ແຜ່ນລະບາຍອາກາດອາກາດ. ປົກການຫຸ້ມຂອງສໍາຜັດເຮັດວຽກ ໄຟຟ້າເຄື່ອງປະດັບອາຄານ. Kagnbag ຫມູ່ຄະນະອອກແບບສະແດງ . ທີ່ແທນລະບາຍອາກາດອະລູ ມິນຽມເພດານ. ໃຊ້ອອກແບບສໍາລັບການຫາປາ . The A ຫ້ອງກະດານໂຄງສ້າງ Divider ກໍາແພງຫ້ອງ Pit, ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ສັດນ້ໍາ, ກຸ້ງ, ກົບ, ຫນູຊາລາແມນ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ FRP, GFRPS, ແກ້ວເປັນ Fiber Reinforced Rebar ໄດ້ Polymer, Reinforced, Fiberglass ຝາອັດປາກຂຸມ, ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Composite ແມ່ນ, ້ໍາຢາງເຮັດໃຫ້ vinyl ເປັນ ester ,, bollards ຮາກລໍາຕົ້ນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຂຸມ. ຖະຫນົນຫົນທາງປະຕິມາກໍາ ຄວາມປອດໄພໃນການອອກແບບ, ທັດ Exterior ສວນ gratings ຕົ້ນໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ Ring ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງກອງ Grating Paver ຍ່າງຕາມຕົວຖ່ວງແຮນ, ຖະຫນົນຫົນທາງຖະຫນົນ, molded, pultrusion, ໂປຣໄຟລ໌ pultuded, ກວມເອົາຮອຍບາເກິດສົມ gratings, Cage Ladders, treads Staircase ດັງ, ບໍ່ຕໍ່ຕ້ານ. ຫຼຸດ stairways skid, ຂັ້ນຕອນຢ່າງກວ້າງຂວາງວັດສະດຸລໍ້ການປົກຫຸ້ມຂອງ, Handrail, Structural ຮູບ,. ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການ catwalks, ພື້ນຄູ່ກາລາດ, ນ້ໍການປົກຫຸ້ມຂອງ, ditch, ຄວາ. ປອດໄພຂະຫຍາຍໂລຫະ Grating, ຫນັກຍົກເວັ້ນພາສີ Grip ບາຍ Channel, perforated ໄຫຼແອອາລູມິນຽມ, ເດີ່ນ Ramp Edging Pedestal ,. ກາກບອນບາເປັນແສກແຂ້ວເລື່ອຍ Steel, ຮາງນ້ໍາຫຸ້ມ, ສະຫນັບສະຫນູນສື່ມວນຊົນ, ຕາຫນ່າງທາງອາກາດ, ລາງລົດໄຟ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼາຍ, ການຄຸ້ມຄອງ, ເວົ້າ, gritted, minimesh, ້ໍາຢາງເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ unsaturated, Palette Partition ຕູ Windows, ລະບົບປະຕິບັດງານ, ລະເບີດຊັ້ນຫຼັກຖານສະແດງ. , ປະຄິດດິດສ້າງອຸປະກອນ ເສີມການອອກແບບທົນມິດເດີນ, ສ່ວນປະກອບ, ຖາປັດຕິຍະແລະພື້ນລະ. ຽງອຸດສາຫະກໍາ. , ຍ່າງຕາມຂົວ System, ໃກ້ຈະ ເຂົ້າສູ່ courtyards dock, ຮົ້ວ, ທໍ່ກົມ, ແຜ່ນທໍ່, ມຸມ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ຂຸມ sump ເຄືອບຄອນກີດ Polyurethane, ຂັດ, Epoxy ລະດັບຕົນເອງ, ເສັ້ນທາງຊັ້ນ, ເສັ້ນໄຍກາກບອນ, ແຂງຊັ້ນ, Grouting, ກັນນ້ໍາ, ນ້ໍາເສຍ. ການປິ່ນປົວ, tower ເຢັນປຽກ, ຖັນ, Laminate ,. ໂລຫະ, ອະລູມິນຽມຄອມ ໂພສິດ, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, ຢາງ, acrylic, RGB, ABS, PS, PC, exotic PET, ແຜ່ນ Flat, translucent, ຕ້ານການ UV ເສຖີຍນ, ຕົກແຕ່ງທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ແຜ່ນ, gutter, ditch, ເຮັດໃຫ້ ສິນຄ້າຕາມແບບ fabricators ມືອາຊີບ, ຊຸບຮ້ອນ tinplate Electro ປອມແປງສັງກະສີ, ທອງເຫລືອງສັງກະສີ, ການສະຫນອງ, Food Grade, ນ້ໍາຫນັກຕໍ່ມ 2, ໄລຍະຫ່າງຂະຫນາດ, ການຕັດຕາຕະລາງການໂຫຼດ, ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ, ອຸດສາຫະກໍາ,. ຊັບພາຍເອີ, Foundry, ທີ່ດໍາເນີນໃນປະເທດຈີນ, GMP, HACCP, ISO 1400, 900. , ອາຫານແລະຢາອະນຸມັດ , ລາຍການລາຄາຂໍ້ມູນທາງ, ສໍາລັບການ Infosoft ຂາຍ.

ການຮູ້ບຸນຄຸນຮູ້ໄຫມແນວໃດສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. http://www.youtube.com/FRPGratingManhole

CHANCON PROFILE / ຜະລິດຕະພັນຂອງ Shannon ສະຫນາມບິນ.

ຜູ້ຜະລິດເນື້ອຫາຊ່ອງພິເສດ . ບາຍນ້ໍາຝາລະບົບ grill ຊັ້ນ Mat ແລວເສດຖະກິດຈັ່ນຈັບເສຍ sieve ເປັນຂ້າງ footpath ເປັນ rack ladder ຝາອັດປາກຂຸມພູ້ໍາຫນັກ ເບົາ . ກວມເອົາຫນອງໃນການຊໍາລະລ້າງ ຫລວງທໍ່ອອກ manholes ຝາອັດປາກຂຸມການຜະລິດຜົນ ປະໂຫຍດໃນ , Courtyard ໄດ້ເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວ pad ລວມປູແຜ່ນທາງຍ່າງຂ້າງເທິງລະບົບ ນ້ໍາເສຍຈາກ Rust ແລະປົກປັກຮັກສາການກັດກ່ອນສານເຄມີ. ກວມເອົາປີ້ງແລະພ້ອມທີ່ຈະເຮັດ ຫນອງ / Grating ຊ່ຽວຊານຂອງ (5 ພຶດສະ, ການປົກຫຸ້ມຂອງ 2 ້ໍາສ້າງ)
1. ການໄດ້ PP / Grating ໄດ້ overflow ABS ໄດ້ A ຄວາມກະຕັນຍູອ້ອມຂ້າງສະນຸກ ເກີທີ່ . ຢາງ Grid PP / ABS ມີ 2 width ມາດຕະຖານ 25cm. ແລະ 30 ຊຕມ. ມີສອງຊັ້ນຮຽນທີມີຄຸນນະ ພາບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ແມ່ນ້ໍາຫນັກເບົາ , ບໍ່ rust, ແຕ່ໄດ້ຫນ້ອຍ. ຖ້າຫາກວ່າແສງຕາເວັນແມ່ນເຖິງ. ຫາດັ່ງກ່າວແບ່ງພາທີ່ຖືກປັນ ສຸດທີ່ທີ່ການເຫມາະສົມສໍາລັບນໍາໃຊ້ພາຍໃນອາສະຄານມານນຸກເກີພື້ນບໍ່ທີ່ມີໃນລົດແລ່ນໄລຍະ
2, PVC / ການ PP / grating ປະເພດ PE Plastic ປີ້ງຢາງສໍາເລັດ. ຕາຫນ່າງຢາງ PVC / PP / PE ກັບ 2 25x100cm ຂະຫນາດເຕັມ. ແລະ 30x100cm. ໂຫຼດເບົາດີກວ່າສໍາລັບປະຊາ ຊົນທີ່ຈະຍ່າງຜ່ານ . ຫາກຖ້າວ່າແສງຕາເວັນຫຼືສານ ເຄມີເລື້ອຍໆ. ມີອາດຈະໄດ້ຮັບການກອບ. ລາຄາຖືກກວ່າເຫຼັກ ເຫມາະສົມສໍາລັບນໍາໃຊ້ການທີ່ ອາຄານແລະໃນສວນ Aisle ກ່ຽວກັບ Koi Pond, ຄອນໂດມິນຽມທີ່ອາຢູ່ໄສ ອ້ອມຂ້າງຕົ້ນ
3 hdg. ປີ້ງເຫຼັກ STEEL ຂອງ Grating, welded ຊຸບກັນວາໄນຂອງສໍາເລັດຮູບ. ເຫຼັກບຸນຮູ້ຄຸນແມ່ນອາບນ້ ໍຮ້ອນຊຸບສັງກະສີແຜ່ນເຫຼັກ. ໂຕ້ການຕອບຂອງເຮັດວຽກຮ່ວມຕໍ່ກັບ ຫຸ່ນຍົນ CO2 ເຮັດໃຫ້ເຫຼັກໄດ້ melt ຮ່ວມກັນມືການເຊື່ອມຕໍ່ tightly ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຫລັກຫຸ້ມເປັນປະ ໂຫຍດ hdg ຂອງວັດສະດຸມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສູງຂຶ້ນ . ຄົນດ້ອຍໂອກາດແມ່ນ rust. ແລະລັກຂະຫນາດ 25x100cm. ແລະ 30x100cm.
4. Grating ໄດ້ທີ່ FRP ເສັ້ນໃຍ grating ແກ້ວ, Reinforced ຊິນ “ຊອນໄດ້ FRP” ປີ້ງທົດແທນ, ສະແຕນເລດ / ອາລູມິນຽມ. ເຮັດຈາກນ້ໍາໄຟເບີ ຄອມໂພສິດ້ໍາຫນັກເບົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ , ທົນທານຕໍ່ດ້ວຍທາງເຄມີ, ທົນທານຕໍ່ Rust, ແສງແດດ, UV ບໍ່ເປັນສະຫນິມ. Thieves ຕ້ອງບໍ່ບໍາລຸງຮັກສາໄດ້ ງ່າຍ. ຊີວິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງ 50-100 ປີ, ແມ່ນອຸປະກອນຂອງທາງເລືອກ. ສີເລືອກຕໍ່ກັບມິພາກເຮືອນເປັນຕາມຄວາມ ຕ້ອງການ. ຂະຫນາດເອກະສານສະ 1.5x4M Standard . ຝາອັດປາກຂຸມພູທີ່ເຫມາະສົມ. ຫຼືສາມາດສັ່ງຊື້ໃນທຸກຂະ ຫນາດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສໍາລັບການຮັບປະກັນ 3-5 ປີ
5. ຫນຽວ Side, ເດັກ grating ຈັ່ນຈັບສິ່ງເສດເຫຼືອການຮູ້ບຸນ ຄຸນຂ້າງກັບ Curb Sidewalk. ວັດສະດຸເຮັດຈາກຫນຽວເຫລໍກກະຕັນຍູ (ຫລໍ່ຫນຽວສໍາລັບທາດເຫຼັກ) ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບໃຊ້. Split ຈັ່ນຈັບ sieve ຈັ່ນຈັບ debris ໃບ ດ້ານຄວບຄຸມຢູ່ແຄມ sidewalk ໄດ້. ໂດຍເທດສະບານກົມໂຍທາທິ ການແລະການວາງແຜນຕົວເມືອງ . ຖະຫນົນຊົນນະບົດແລະບາງກອກ ມີມາດຕະຖານ 10x40cm ຂະຫນາດ. 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm. ແລະ 25x50cm.
6. Cast ພ້ອມພ້ອມສໍາລັບທາດເຫຼັກ, ຫນຽວແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກ, ທໍ່, ductile Manhole ກວມເອົາການປົກຫຸ້ມຂອງ. ເຮັດຈາກ ductile ເຫລໍກ (ຫນຽວ ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ) ຜະລິດຕາມມາດຕະຖານຜົນໄດ້ ຮັບການທົດສອບ EN124 ຈາກສະຖາບັນການຮັບຮອງໃນ ປະເທດໄທ . ຈາກເລືອກຊັ້ນຮຽນທີມີຄຸນນະ ພາບຫຼາຍ 2-40 ໂຕນສະບັບທັງສອງມີ hinges ແລະ lock ເພື່ອປ້ອງກັນການລັກ. ການຕິດຕັ້ງແລະງ່າຍລາຄາບໍາ ລຸງຮັກສາທີ່ກໍານົດໄວ້ 1 ປະກອບດ້ວຍຫລວງກັບກອບ
7. FRP Manhole ປົກ manhole ປົກເສີມທີ່ມີເຟຣມ Fiberglass. ເຮັດຈາກເສັ້ນໃຍຢາງ EN124 ໄດ້ FRP ມາດຕະຖານບໍ່ສະຫນິມເຊັ່ນທາດ ເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ , ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫນຽວ. ເລືອກຈາກ 2-40 ໂຕນຢ່າງສວຍງາມທໍາມະຊາດ. ແມ່ນບໍ່ຄວາມນິຍົມໃນຕະຫຼາດ ໄດ້ວັດຖຸໂບຫານທີ່ຖືກຂະໂມຍ.

GRP / FRP / ໄຟເບີກາດ / Composite ສໍາລັບ Grating ແລະ Manhole ປົກ.

ເຕັກໂນໂລຊີອຸປະກອນ. ຂະບວນການຂັ້ນຕອນຂອງຢາງໃສຄອມໂພສິດການຜະລິດເສັ້ນໃຍໄດ້ສີມ້ານກວ່າທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດສະຫນິມບໍ່ເປັນສະຫນິມ. Thieves ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະກວມເອົາມັນຊ່ວຍປ້ອງກັນກິ່ນດີ. ເລືອກສີໃຫ້ກົງກັບຫນ້າດິນເປັນຈໍາເປັນ. ທີ່ຖືກອອກແບບສໍາລັບການ.

ຄຸນນະສົມບັດ grating FRP (Fiberglass + ້ໍາຢາງ) .vs Steel. .vs. ຜູ້ຜະລິດ (PE / ABS / PVC).

1. ບໍ່ມີກອບ Rust Corrosion ທົນທານຕໍ່ກັບຄວາມຮ້ອນແລະທົນ ທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຈາກສານເຄມີເຊັ່ນ : ໂຊດາໄຟ, ແລກ, ກົດກໍາມະຖັນ, ແລະອື່ນໆ, ສາມາດຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະ ພູມແລະຕາຕະລາງກັນສານເຄມີການທົດສອບແສງ ຍູວີ
2 .. ການຕະຫຼອດຊີວິດຂອງໃນໄລຍະ 30 ປີ, ໂດຍອີງຕາມການນໍາໃຊ້, ຕົວຢ່າງ: ຄວາມຖີ່ຂອງການສໍາຜັດກັບສານເຄມີຢູ່ໃກ້ກັບທະເລຫຼືໃນອຸນຫະພູມ. ສູງ (ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ Corrosion ຂອງທາດເຫຼັກ Rust ໄດ້. ປະສິດທິພາບ)
3. ພືດເຊັ່ນ. ເລືອກສີໃຫ້ກົງກັບສະພາບແວດ ລ້ອມຂອງຕົນໄດ້ . ຫຼືເປັນເຂດຄວາມປອດໄພ, ໂດຍ ສະເພາະໂດຍການນໍາໃຊ້ສີເຊັ່ນ: ສີເຫຼືອງ, ສີຟ້າ, ສີຂີ້ເຖົ່າ, ສີດໍາ, ສີຂຽວ, ແລະອື່ນໆ Insulation Material: ບໍ່ແມ່ນການດໍາເນີນການສື່ມວນ ຊົນກໍາບັງໄຟຟ້າບໍ່ຟ້າຜ່າ . ກັນບໍ່ໃຫ້ໄຟຟ້າຊັອດປ້ອງ
4. ສີມ້ານກວ່າເຫຼັກ. ບໍ່ແຕ່ເຫມືອນຕໍ່ກັບເຫຼັກສູງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງ. ຖານະເປັນຜົນມາຈາກການໃນ ເຄື່ອນຍ້າຍ , ແລະການຕິດຕັ້ງບໍາລຸງຮັກສາ ແລະໄວງ່າຍຂຶ້ນ
5. ລາຄາຂອງທາດເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງ ຫມົດ . ເຫຼັກສູງ Galvanizing FRP ຂອງ, ບໍ່ແຕ່ ແມ່ນລັກ. ກົດຫມາຍບໍ່ໄດ້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ ທີ່ໄດ້ຮັບອາຍຸບໍ່ເປັນສະຫນິມ crack ໄດ້ຂອງແສງແດດໄດ້, ທົນທານຕໍ່, UV ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວາມສາມະຄີຕັດເຫຼັກ້ໍາຫນັກເບົາໃຫ້ພໍດີຄືຕໍ່ກັບ
ມິພາກຜິວ 6 ເສັ້ນໄຍ, ສູງການແກ້ໄຂ. ປິດໃກ້ຊິດຫມົດຂອງ A ປະທັບຕາຢາງກ່ຽວກັບການ Virtual ປ້ອງກັນປະເທດ, ມີກິ່ນຫອມດີມີຢູ່ບໍ່ໂກ່ງງຽບໃນເວລາທີ່ລົດແລ່ນໃນໄລ ຍະດ້ານເທິງ . ກໍາບັງໄຟຟ້າ (ບໍ່ແມ່ນການດໍາເນີນການ) ທົນທານຕໍ່ກັບຄວາມຮ້ອນແລະແສງ ສະຫວ່າງ , UV ພາສຕິກມີຮອຍແຕກຄືການ ABS ,, PVC, ເອກະສານການສະ poly
7 ລະເບີດສະສົມຂອງຫຼາຍກ່ ວາ 5,000 ຕາລາງເມດ. ເລືອກສີຫຼືຕັດທຸກຂະຫນາດ. ໃຫຍ່ສຸດຂະຫນາດເອກະທີ່ທີ່ ສະສານແມັດ 1.5×4 ທັນທີ
8. ການນໍາເຂົ້າຈາກເອີຣົບ. ນະຄຸນພາບນີ້ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ ໃນຕະຫຼາດລະຫວ່າງປະເທດຕໍ່ກັບ EN124 ການຮັບປະກັນມາດຕະຖານສໍາ ຫລັບເດັກ 2-5 ປີ, ໂດຍອີງຕາມຕົວແບບນີ້ແລະປະ ເພດ . ຖ້າຫາກວ່າການທົດແທນໃນທັນທີທີ່
ໄດ້ FRP ທີ່ຄຸນນະສົມບັດ:
• Light ,, ນ້ໍາຫນັກ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຫ້ອງການຕິດຕັ້ງ ແລະເຮັດວຽກຊ່ອມແຊມ , ຕັດແລະເຈາະ ons Do Site,
•ແມ່ນ Corrosion ແລະສະພາບອາກາດທົນທານຕໍ່ (,, UV ທົນທານຕໍ່) Contact Contact ທົນທານຕໍ່ການເຄມີສ່ວນໃຫຍ່.
ບໍ່•ປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນຫຼື ເພີ່ມການຕິດຕາມໄຟຟ້ານອກຈາກນີ້. ປົກປ້ອງການສາຍ (ກອຸນຫະພູມສູງທົນທານຕໍ່)
•ໃຫ້, + ເພີ່ມປ້ອງກັນອັກຄີເພື່ອສາຍໃນກໍ ລະນີໃຊ້ຂອງພາຍນອກໄຟ (ຫມາຍເຫດ ,: ບໍ່ສາ Extinguish)
CHANCON:. ກະໄດ້ແລະຜູ້ຜະລິດຈາກໂດຍ ກົງໂດຍບໍ່ມີການໂຮງງານຜະລິດໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາເປັນ ການ excel ໃນມູນຄ່າເພີ່ມວິສະວະກໍາ / ລາຍງານຈໍາກັດສະຖາປັດຕະ ການອອກແບບສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ ທີ່ FRP .. ການ Shannon ບໍລິສັດ, ສະຫນາມບິນສາມາດຜະລິດແລະ ຈໍາຫນ່າຍ ໄດ້ FRP Grating, ລາງລົດໄຟ Rack, ການລະບາຍ, ທາງຍ່າງການຮູ້ບຸນຄຸນ. ເສັ້ນໄຍພືດທີ່ (FRP) ສໍາ ລັບການທົດແທນຂອງໂລຫະສະແຕນເລດ, ອະລູມິນຽມ, ທອງເຫຼືອງ, ທອງແດງ, ເຫລໍກຫນຽວທາດເຫຼັກຊັ້ນທອງ ເຫລືອງມີເຫລັກຫຸ້ມເປັນສັງກະສີຊຸບກັນວາໄນພັນທະມິດສໍາລັບການກໍ່ສ້າງການເກັບຮັກສາເຢັນ , ການລ້ຽງສັດ, ຫມູກະສິກໍາ, ສັດປີກ, cage. ຫມານົກຊະນິດ, tunnels, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ທ່າເຮືອ, ສະພານໃນໄລຍະທາງມໍເຕີ ເວ flyovers ກົມຂົວທາງຊົນນະບົດ, ໄຟຟ້າ, ອົງການຈັດຕັ້ງໂທລະສັບຂອງຝາ ພູຜາໃນການກໍ່ສ້າງສະຫນາມ . ບິນໄດ້. ຖາປັດຕະຍະການກໍ່ສ້າງວາງ ໃຫຍ່ໃນ Chemical, ແລະພືດບໍລິສຸດຟິດສາຍ ,,, Refineries, ພືດຂຶ້ນໃນຕ່າງປະເທດ, ນ້ໍາມັນນີ້ແລະຂະ ແຫນງການນ້ໍາມັນ Tunnels
ຫົວຫນ້າ, ຫ້ອງການ | ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຂາຍ ສົ່ງຕ້ອງ | ການທົດແທນທີ່ວຽກຜູ້ແທນຂອງຂາຍໄດ້ , ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ ,, ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍທີ່
. CHANCON COMPANYSelect LIMITED ,, Www.chancon .co.th (ກົງກັນຂ້າມເຊັນທັນພະຮາມ 2 ຊອຍທ່າ 28/2) ຂຸນທຽນ, ບາງກອກ, ປະເທດໄທປະເທດໄທ #Grating. ສາຍກຸງເທບ: 081 9327894 ທີ່ Tel : 4510780-1 02, Fax ໄດ້: 02 4510786 E-mail ໄດ້: Mkt@chancon.co. .th
ons ໃນ FaceBook:. ອ່ານໄດ້ທີ່ www ໄດ້ .facebook.com / GratingThai, Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
ໄດ້ຢູ່ທູບ: Http://www.youtube.com/mktchancon ,, http ໄດ້. : //www.youtube.com/ FRPGratingFiberglass, Http://www.youtube.com/FRPGratingManhole |.
Grating, ຮູ້ວິທີການ: Www.GratingThai.com ທີ່ http: // Fiberglass ຮູ້ບຸນຄຸນ – pitting ຫລວງທໍ່ຫລວງ .com ການ | http: // FrpGratingThai. .blogspot .. com, http://hotdipgalvanized-steelgrating.blogspot.com, http://ChanconFiberGrating.wordpress.com | Twitter: https://twitter.com/GratingThai.

ພາທະນາຍຄວາມຂຸມ ປະເພດ GFRP-Steel’s-Plastic ປະເພດ PPABS ລອຍນ້ໍາຫລາຍເກີນ Welded Steel ຂອງແມ່ນຄວາມກະຕັນຍູ /  Composite ແມ່ນແມ່ນ FIBERGLASS :: ຫລໍ່ຫນຽວສໍາລັບທາດເຫຼັກ Manhole COVER ແມ່ນແມ່ນ Scum ຫນອງ drapes, ປິດທໍ່ຝາລະບາຍນ້ໍ າຮູຜູ້ຊາຍຫລວງທໍ່ສໍາເລັດຮູບທໍ່ການຮູ້ບຸນຄຸນ /  anchoring ການອຸປະກອນການແນບໄດ້ວ່າ Saddle ໄດ້ແກ້ໄຂ Table Clip ດັດແປງຕາຕະລາງໄດ້. Clamp Lock ທີ່ສໍາຄັນ Fastenal ໃນ Fastener Bar ແມ່ນ Steel ຂອງຮູ້ບຸນຄຸນ / ການຄວບຄຸມ, ບາຍ Grating ເຄື່ອງມື Scupper /, Stair Tread. ດັງ / racking Hook Shelves ການບັນເທີງການເກັບຮັກສາ, perforated pegboard ການ diy ຊຸດ:  grating ໃຍແກ້ວ, ເດັກ overflow A ຢາງຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີ ໄດ້ . rust ຮູ້ບຸນຄຸນເຫຼັກ galvanized ທານທົນ ຕໍ່. debris ຈັ່ນຈັບ sieve ເປັນ, ຂີ້ເຫຍື້ອຝັງໃນວິຖີຊີມັງ. ການຫລວງປົກຫຸ້ມຂອງແຂງປິດທໍ່ ດີ Fiber Glass ductile ແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກ. ຊັ້ນ Mat walkway. ປະອຸກອນສຽງ ຫ້ອຍ hook pin ບອດ Winnipeg Board ກໍາແພງເຫຼັກ perforated hung ເຄື່ອງມືການເກັບຮັກສາ.

ຫນ້າທໍາອິດຂອງ Chancon-GratingThai | >> ລິບໍສັດ ທໍາອິດສ່ວນ Lincoln – grating ປະເທດໄທບໍລິສັດ.
ຕິດຕໍ່ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ||  ຕິດຕໍ່ອີເມວກະລຸນາແຜ່ນເສັ້ນຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະສົມບັດຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະຕັດການທົດສອບການຕິດຕັ້ງ     A. ທັງຫມົດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:. ຕິດຕໍ່  ຜະລິດຕະພັນແຜນທີ່. ແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ      B. ການລາຄາ, ສະເຫນີລາຄາ: ລາຄາສະເຫນີລາຄາການບິນ      C. ທັງຫມົດທັງຫມົດເອກະສານຂອງໂຄງການ ນີ້ : ລູກຄ້າ.  ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ  ວິທີການຊື້      D. ທັງຫມົດມີຄວາມຫມາຍຂອງແກ້ວເປັນ Fiber Reinforced Vinyl ້ໍາຢາງ້ໍາຢາງ ຂອງອາຫານທີ່ ໄດ້ Grade ໄດ້ທີ່ FRP, Fiberglass      E. ການການບໍລິການ, Grating: ການອອກແບບ, ຜະລິດ, ການຕິດຕັ້ງແລະທົດສອບຄວາມເຂັ້ມ ແຂງ – ມີເຄ      ໄດ້ Sales F. ການຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍທີ່ຕ້ອງການ: ຖາມຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ..  ການທົດແທນທີ່ຂາຍ 


Gully Grating ຢາງ || ເຫຼັກເສັ້ນໄຍຮູ້ ບຸນຄຸນແກ້ວປະມານສະນຸກເກີທີ່. sieve ເປັນເປັນທີ່ຕິດຢູ່ຈັ່ນຈັບ debris ໄດ້ໃນວິຖີ
    1. ພາດຕິກ grating Grating ສະລະບາຍສັນຍາ. ຢາງຫນາເສີມການໄດ້ PP
    ເຫຼັກສໍາເລັດຮູບແຜ່ນການຮູ້ບຸນ ຄຸນ 2. Grating, Galvanized Steel ຂອງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼັກເຫລັກຫຸ້ມເປັນ. ຮາງນ້ໍາສໍາລັບ Passage ນ້ໍາ
    3 Mold FRP Fiberglass, Grating ບາຍ Grating ໃຍແກ້ວ. ຊັ້ນ The Mat ທາງໃນໂຮງງານ
    4. ABS ໄດ້ລອຍນ້ໍາຫລາຍເກີນບາຍ ນ້ໍາ Grating ຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາຂອບລົ້ນສະລອຍ ນ້ ABS ໄດ້ ,, PVC
    5. Drive, ດ່ວນເດັກ grating ດັກຕາຫນ່າງຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ໃບດ້ານຄວບຄຸມຢູ່ແຄມ Sidewalk ໄດ້. (ດ້ານຂ້າງ, ສະຖານີ, ການທີ່ຈະ Leaf)
    6. ກອງ, ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ. , ຮູ້ບຸນຄຸນ, ປູລົດຢາງ ປົກຫຸ້ມດັ່ງກ່າວປີ້ງກອບກອບປົກປ້ອງມິພາກຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ. ທັງມີການກໍ່ສ້າງແລະສໍາເລັດ ການ.

, manhole ປົກ || drapes, ກວມເອົາການລ້ຽງຈິ້ງຈອກທໍ່ RAA ນ້ໍາເສຍ. BO ແມ່ພິມສໍາລັບຝາທາດເຫຼັກແກ້ວທໍ່ເສັ້ນໃຍຫລວງ
    7. Lid FRP Manhole ປົກ manhole ປົກຫຸ້ມຂອງ, ທໍ່, ເສັ້ນໃຍແກ້ວທີ່ປະກອບ້ໍາຢາງ (Noncorrosive. ຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງສະແຕນເລດຮອງ) 
    8. Cast ພ້ອມພ້ອມສໍາລັບທາດເຫຼັກ, ຫນຽວ Manhole ປົກ (ຮອບຕິດຕໍ່ / Square ນີ້ນີ້) ຫລວງ. ປິດ manhole ການປົກຫຸ້ມຂອງ, ທໍ່ຫນຽວແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກ  ລະບົບການປິ່ນປົວນ້ໍາ
    9 FRP ເພັດປົກ Top (ຕັດພິເສດ) ຫລວງທໍ່ດີກະຈົກຄອບເສັ້ນໃຍ ທີ່ຈະຕັດຂະຫນາດຂອງແມງວັນໄດ້ . 

ລິດຜະຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ || ດ້ານການປົກຫຸ້ມຂອງຄວາມຜິດພາດພຽງ. ເອົາຂອບຄະນະກໍາມະການກວມ ປົກຫຸ້ມຂອງໃຍແກ້ວ Ladder ດັງເບິ່ງ trim. ລັອກຄລິບ Rack ຖື
  10 ຜ້າມ່ານ Panel, ຈໍ Egg ນີ້ Crate ເພດານ Slatted ປີ້ງຜ້າອັດດັງຕັນປ່ອງແສງໃນ ການສະຫວ່າງປົກຫຸ້ມຂອງໄຟ . ບາຍກາດອາການອາກັ່ນຕອງລະ ກາດ
  11. ເພດານໄດ້ Trellis Scene ຮມົ່ GRILL, ກໍາແພງມ່ານເພດານ. ຮົ້ວປະມານແບ່ງປັນ Bulkhead ໄດ້., Awnings ມ່ານ Slatted
  12 pegboard ສະແດງເຄື່ອງມື hooks Shelves Plank ບອດ Winnipeg ນີ້ກໍາແພງຫີນຂຸມຫ້ອຍເຄື່ອງມືຈັດ ເກັບຂໍ້ມູນ
  13 FRP, Stair Tread ດັງຂັ້ນຕອນປົກປ້ອງປົກຂອບດັງ ແຜງ ປົກຄວາມຜິດພາດພຽງ Ladder ໃຍແກ້ວ
  14 hdg. Steel ຂອງຮູ້ບຸນຄຸນລັອກຄລິບ clamp ດັດແປງກູລັອກຄລິບແຜງແນ່ນອນດ້ານຕາ ຂ່າຍໄຟຟ້າ . ແຕນເລດສັງກະສີເຫຼັກສະ / ເຫຼັກຊຸບ, ທົນທານຕໍ່ Rust,
  15 Formwork, ລະບົບ Ties:. TieRod / ເປັນຂຸຍທົນທານຕໍ່ສູງ Tensile ຄວາມເຂັ້ມແຂງເຫຼັກ Wingnut WaterStopper.


gFRP Fiberglass Steel Tree Guard ລອຍນ້ໍາ Oveflow Grating Manhole ກວມເອົາເຫຼັກໃຍແກ້ວຮູ້ບຸນຄຸນ. Cap ອ່າງເກັບນລົ້ນ. ຈັ່ນຈັບ sieve ເປັນບາດວິຖີສິ່ງເສດເຫຼືອ. ການຮູ້ບຸນຄຸນປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ.
ຊ່ຽວຊານ primer ຢາງ, PP PVC PE ABS ລອຍນ້ໍາພາດສະຕິກ Grating, ຮ້ານຄ້າທົດແທນແກ້ວອຸປະສັກ ຜ້າອັດດັງ , ອາຄານ, ຝາ, cladding ພາຍນອກ, ພື້ນແຜ່ນ, walkways, pavement ຕີນ, ແລະສວນສາທາລະພະຍາດແລະ ອື່ນໆ . ພາກສະຫນາມການແຂ່ງຂັນເວທີບ ລັອກຫຍ້າ, ແຜ່ນ, ເປັນຫມູ່ຄະນະກໍາແພງຫີນຕົກ ແຕ່ງຜ້າມ່ານພາຍນອກ , ເພດານ, ຝາ, eaves, gabled ໄດລະບຽງດ້ານຫນ້າກາແລປະ ຕູ Partition harp Jew ແລະຂະຫນາດເອກະສານສະຫລຸ ໄດ້ . ສາຍເຄືອບພລາສຕິກ ການອອກແບບທີ່ຈະເລືອກເອົາຈາກ . ມາດສາໄດ້ຮັບການຕັດແລະເຄື່ອງ ເຟີເບເບເບຕະເຈີຕົກແຕ່ງເພີ່ມເຕີມ, stencils ກໍາແພງ, ອອກແບບລາຍສະຫລຸປະກອບດ້ວຍ ສະຖານທີ່ທີ່ສວຍງາມແລະເປັນເອກະລັກ . ອະລູມິນຽມຄອມໂພສິດ, ອົງປະກອບ, F. RP, ທົນທານຕໍ່ກັບ rust, corrosion, ຄວາມຮ້ອນ, ໄຟ, ອາຊິດ, ສານເຄມີເປັນດ່າງ, ຈະບັນທຶກພະລັງງານ. ປວກເຫັດ, ບໍ່ມັກອາການບວມ, ປອດສານພິດທີ່ບໍ່ແມ່ນໄຟ retardant ຂອງ, ໃຍແກ້ວຫລືໃຍແກ້ວພິເສດແມ່ນ, ສາມາດພິເສດສະຫຍາມ SSG, ອາເມລິກາ, ອາເມລິກາ, ອາຊີປາຊີຟິກ, Fibergrate, Strongwell, Webforge, ສ້ອມແປງພື້ນ. , ຫນ້າ laminate. ອິພໍອົກຊີ , E. ງ່າຍ Pot, E c ງ່າຍ Pot, ພື້ນ, epoxy, polyurethane, PVC, ກາວ, Bio, Bio, PU ສີມັງ, ການເຄືອບ, ແກ່ນແຂງແກ່ນດຽວ,. ຮ້ານອາຫານເພີ່ມຂ. ຶ້ນພືດ PE ຊັ້ນ, ເຮືອນ ຄົວໂຮງແຮມ, ຫນອງທາສີທົນທາງເຄມີ, ສີ acrylic, ຊັ້ນອຸດສາຫະກໍາ, ຊຶມ, ການສ້ອມແປງຮອຍແຕກ, ທຸກທີ່ທຸກບ່ອນ. ການບໍາລຸງ, ຊຶມ, ສຽງ, ສານເຄມີສະນຸກເກີ, ຈອກ gutter ເສັ້ນໄຍ, ແຜ່ນໂລຫະມຸງ, ອຸປະກອນທາງເລືອກ, ເຫຼັກ, ຫີນ, ໄມ້, ປອມ, ສັງເຄາະ, ຢາງ WPC, ຊີວະ, ເອົາມາໃຊ້ຄືນ, ອຸປະກອນ, Fla. ລະບາຍ, ທໍ່ລະບາຍຫລັງຄາພັຍດ້ານ, ຜົນກະທົບ, overflow gutter ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີໄດ້, ແຜ່ນ, shutters. , ແຜ່ນຢາງປູມິພາກປະມານແທ່ນ ບູຫນູຊາ, ເຄື່ອງຈັກ, ພາເລດ, ພາຖາດ, shelves, ຊັ້ນ, ອາຄານ, ສະກັດພະຍາດໄດ້. ບລັອກປູຫຍ້າຕົກແຕ່ງສໍາເລັດ. , Feng Shui, ປັບປຸງ
ບາຍນ້ໍາຢາງ Grating ສໍາເລັດຮູບ. ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ, ອະ ລູມີນຽມ, ເຫລັກສະແຕນເລດ, ໃຍແກ້ວ, ກວມເອົາຂຸມແມ່ພິມສໍາລັບ sewers ທາດເຫຼັກການປົກຫຸ້ມຂອງສໍາເລັດ, FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic ແຂງຮູ້ບຸນຄຸນ, ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manholes ການປົກຫຸ້ມຂອງ, sieve overflow ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີໄດ້. ນອ່າງ້ໍາລອຍນ້ ໍາຫລາຍເກີນເດັກປີ້ງ, ຕ່ອນປີ້ງຂອງຈັ່ນຈັບອາຫານ junk ຂ້າງທາງຕີນຄວບຄຸມ, ຜູ້ຜະລິດ # ແລະຈໍາຫນ່າຍຂອງພາປີ້ງປົກປ້ອງ ພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ . ຊັ້ນ Mat walkway ມ່ານກະດານ slatted ປີ້ງ ຜ້າອັດດັງຕັນແສງສະຫວ່າງ / ການຕອງອາກາດ / ລະບາຍອາກາດ.GFRP Composite Manhole Covers (grating cover ທໍ່ ເສັ້ນໃຍຊິນ) www.chancon.co.th ຄວາມກະຕັນຍູ SOLUTIONS ອອກແບບແລະວິທີການຕິດຕັ້ງ:. ນອກຮອບ Manhole ປົກ, Square, ຮູບສີ່ແຈສາກ, Circle ວົງ, ປະດິດ Simple Culvert Gully, Tile Strip Cell ເພດານຄວາມກະຕັນຍູ, ຜ່ານວິທີການ Sidewalk Basement, paving ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສຕິກ,. ປະທັບຕາ Manhole, ມືຂຸມຍົກ ນັກກິລາຍົກ, ຈັບອ່າງ, ທີ່ຢູ່ອາໄສມືຖືນ້ໍ ບາຍນ້ໍາ , ຄວາມສະອາດ. ອອກ, ຖະຫນົນລົດແລ່ນຊັ້ນ Grates Drain ອາບນ້ໍາ, Sewer, ພາວະຖົດຖອຍແຜ່ນປິດທໍ່ອຸດ ຕັນ , ຫນຽວຫລໍ່ສີເທົາ Iron, ທົດແທນ. ະແຕນເລດ, ໄມ້ Lumber WPC ຊີ ມັງໄຟເບີ, ແຜ່ນ Duck Checkered, ອຸປະກອນ, ສຸຂາພິບານ, ຫ້ອງ hatch, ການໂຍກຍ້າຍ, ຫນ່ວຍບໍລິການ block masonry paving, ອາຫານ. ສັ່ງຊື້, ເປີດຊ່ອງ, ເຮືອ, V. Entilation ວາວ, ກອງ, ສະນຸກເກີ, pump ໍາປັ່ນປ່ຽນພື້ນທີ່ປົນເປື້ອນ, ການດໍາເນີນການ, Corrosion ກອບການຕໍ່ຕ້ານ,. lattice, ຝົນ Shooter ນ້ໍາ , ຊັ້ນກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອ, Egg Crate Fluorescent ເພດານ Grille ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫນ້າຈໍກອງ Media Diffusers Panel, DIY ບົດຄັດຫຍໍ້ວັດສະດຸພາດສະ ຕິກກະດານຫນອງນ້ໍາຕູ້ປາ . , ໄດ້ທີ່ HVAC ເປັນອາກາດ ,, vector, Return Thread, acrylic / ການ deflection ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມແມ່ນກ່ຽວກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອາ ກາດ
GFRP Composite ແມ່ນແມ່ນ Steel ຂອງຂອງຂອງ Gully, ຖະຫນົນລົດແລ່ນຕະແກງຍ່າງ, Culvert ການທີ່ Conduit Trench, ,, ບາຍນ້ໍາ Ditch ນີ້ນີ້, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດພ້ອມ, ຫນຽວສໍາລັບທາດເຫຼັກ Manhole ກ່ຽວກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກວມເອົາ ຈັບ ໄດ້ A ອ່າງ ,, ຄວາມປອດໄພໃນການຂະຫຍາຍການ ໂລຫະ Grating, ຫນັກຫນ້າທີ່ເປັນ Grip ບາຍ Channel ,,. , perforated ເປັນ Air Flow Chassis Aluminum ປີ້ງ ., ຍົກ Access Floor ທາງຍ່າງທາງຕີນ, ເດີ່ນ Ramp Edging Pedestal, Carbon ເປັນແສກແຂ້ວເລື່ອຍເຫຼັກບາ, Fastener Clip ລັອກ. clamps Saddle ຂ້ອນລັອກຂ້າງຍາວເປັນຫມູ່ ຄະນະເຫຼັກ, ປີ້ງ, formwork ຜູກຄັນ Wing ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ, ເດັກຫລວງ ductile ແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກ, ຝາທໍ່ນ້ໍາໄຟເບີ ຄອມໂພສິດ . Triple Crown ນຖັງ້ໍາຮູ ຜູ້ຊາຍການປົກຫຸ້ມຂອງມື -Holstein, ທັງເຫລັ້ມ manholes, ທໍ່, ການກັ່ນຕອງ, ຂ້າເຊື້ອ, ນ້ໍາ, ການປົກຫຸ້ມຂອງນ້ໍາເສຍ manhole, ຫລວງໄດ້ຕະຫຼອດ. No ຂຸມມຸມສາກທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຊີມັງ, ເຫຼັກສີມັງ lid ເສີມກວມເອົາແລະການປິ່ນປົວນ້ ໍາລະບົບການເກັບລວບລວມສິ່ງເສດເຫຼືອ ; ການຮູ້ບຸນຄຸນ, ເປັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, Tasting, ກວມເອົາແຜ່ນປີ້ງເຫຼັກ, welded, ສໍາເລັດຮູບ, ປີ້ງກອບປົກປ້ອງເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນລໍາຕົ້ນ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ FRP, GFRPS, ແກ້ວເປັນ Fiber Reinforced Rebar ໄດ້ Polymer, Reinforced, Fiberglass ຝາອັດປາກຂຸມ, ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Composite ແມ່ນ, ້ໍາຢາງເຮັດໃຫ້ vinyl ເປັນ ester, ຮາກລໍາຕົ້ນ, bollards ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ, ຂຸມ. ຖະຫນົນຫົນທາງປະຕິມາກໍາ ຄວາມປອດໄພໃນການອອກແບບ , ທັດ ExteriorThe ສວນ, gratings ຕົ້ນໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນດ້ວຍສຽງ, ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງກອງ Grating. ລົດປູຢາງຍ່າງຕາມຕົວຖ່ວງແຮນ, ຖະ ຫນົນຫົນທາງຖະ. ນົນ, molded, pultrusion, ໄຟລໂປຣ ໌ pultuded, ກວມເອົາຮອຍບາເກິດສົມ gratings, Cage Ladders, treads Staircase, ຄວາມຜິດພາດພຽງຕ້ານບໍ່. ບັນໄດເລື່ອນ, ຂັ້ນຕອນຢ່າງກວ້າງ ຂວາງວັດສະດຸລໍ້ການປົກຫຸ້ມຂອງ, Handrail, Structural ຮູບ, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການ catwalks, ພື້ນຄູ່ກາລາດ, ສະຖາປັດຍະນ້ໍການ ປົກຫຸ້ມຂອງ , ditch, ຮາງນ້ໍາ, ຫນ້າຈໍຫຸ້ມ, ສະຫນັບສະຫນູນສື່ມວນຊົນ, ຕາຫນ່າງທາງອາກາດ, ລາງລົດໄຟ, ທາງຍ່າງ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼາຍ, ການຄຸ້ມຄອງ,. ເວົ້າ, gritted, minimesh, phenolic, ທົ່ວໄປ, poly unsaturated. . ester ້ໍາຢາງ, Palette Partition ຕູ Windows, ເວທີການດໍາເນີນງານ, ລະເບີດຊັ້ນຫຼັກຖານສະແດງ, ຄິດປະດິດສ້າງອຸປະກອນເສີ. ການອອກແບບໃຫມ່, ສ່ວນປະກອບ , ພື້ນລະບຽງຖາປັດຕິຍະແລະ ອຸດສາຫະກໍາ , ຍ່າງຕາມຂົວ System, ໃກ້ຈະເຂົ້າສູ່ courtyards dock, ຮົ້ວ, ທໍ່ກົມ, ແຜ່ນທໍ່, ມຸມ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ຂຸມ. ຫລຸມ, ການເຄືອບ, ສີມັງ, Polyurethane, ຂັດ, ປັບລະດັບ Epoxy ຕົນເອງ, ເສັ້ນທາງຊັ້ນ, ເສັ້ນໄຍກາກບອນ, ແຂງຊັ້ນ, Grouting, ກັນນ້ໍາ, ການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍ. , tower ເຢັນປຽກ, ຖັນ, overflow , Laminate, ໂລຫະ, ອະລູມິນຽມຄອມໂພສິດ, Rack, conductor, skylight., polycarbonate, ຢາງ, acrylic, RGB, ABS, PS, PC, PET, PETG, ແຜ່ນ Flat, translucent, ຕ້ານການ UV ເສຖີຍນ, ແຜ. ່ນແຂງຕົກແຕ່ງ Gutter ຊື່ ditch, ເຮັດສິນຄ້າຕາມ, fabricators ມືອາຊີບ, ຮ້ອນອາບນ້ໍ Electroforge ສັງກະສີ, ທອງເຫຼືອງ., ສັງກະສີ, ການສະຫນອງ, ອາຫານການ Grade ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ, ອຸດສາຫະກໍາ, ຜູ້ສະຫນອງ ,, ຫລອມ, ທີ່ດໍາເນີນໃນປະເທດຈີນ, ການ GMP, ການ HACCP, ການ ISO 1400, 900, ອາຫານແລະຢາອະນຸມັດ, ຂໍ້ມູນ, ລາຄາ, Infosoft ແມ່ນ
ຍ່າງ trough ໄດ້. ບາ Yuri ໄດ້. ໂດຍຂອບນ້ ໍາເສຍຂອງ sidewalk ໄດ້, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງມາຕຣິກເບື້ອງ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ທີ່ມີເຟຣມ, vents, ນ້ໍາ, ສາຍເຫຼັກ, tearing, ພັບຂຸມ jig, ເຫຼັກຂ້. ອນຂ້າງຍາວ, ເສັ້ນໄຍກາກ ບອນ, TROTTERS ໂຄງສ້າງ, ໄກ່, ເດັກນ້ໍາຝົນ, ladder. ຫຼຸດ, ລາງລົດໄຟ, mini net ທີ່ມີກິ່ນຫອມ, block paving, ພາຍນອກຫນອງ koi ຕົກແຕ່ງ, ຈັດສວນ, ກະເບື້ອງ, ພື້ນ, ຍົກລະດັບອຸປະກອນ, DIY ງ່າຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງຕົວທ່ານເອງ, lamps mounted. T ພາທະນາຍຄວາມຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຕິດເພດານໂລ້ເພດານແລະນັບຖື . ໄດ້ກໍາແພງຫີນ, ແພງກໍາຫີນ ຂອງ curtains gauzy ແສງສະຫວ່າງໄດ້ opaque. ຫ້ອງກະດານ divider ແບ່ງປັນຫນາມຫມາກຈັບ. ປະຜົນໂຫຍດຕົກແຕ່ງເພດານເຮືອນ ຍອດ hinge slat ມ່ານ Fiat cedar breeze pergola, ປ້ອງກັນສັດປີກຕາຫນ່າງການປົກຫຸ້ມຂອງ, ງູ, ນົກຊະນິດ, ກະຮອກ baffle ໄລ່ອອກ, ປະກອບເປັນຫມູ່ຄະນະແບ່ງປັນ. Delight, polycarbonate, vinyl, block ຫ້ອງ ການ, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ອາກາດຫນາວສໍາເລັດໄປລະບົບ ເຄື່ອງປັບອາກາດ , ສາຍໄຟ, ຫ້ອງ divider, ສູງເກຣດ. Deeside ສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີຄ່າຄວນ, ປີ້ງລະບາຍອາກາດໂຈະໂຄງສ້າງ ເພດານ , Splashboard / Weatherboard / Slat ມ່ານ / Trellis ຮົ່ມ, Panels Awning Wall, ສີທົ່ວໄປ Sun Partition ຫນ້າຈໍ, ການຄວບຄຸມ Anti-Bird. netting, Mini ຕົກແຕ່ງ Grating Curtains, ການປົກຫຸ້ມຂອງປະຕິມາກໍາ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ເປີດມືຖື . ເພ Application ດານ: ສະຖານທີ່ຫ້ອງ ການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຊຸບເປີມາເກັດ, ໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່, ຫ້ອງນ້ໍາ, ໂຮງຫມໍ, ການເຮັດວຽກໃຫມ່, ການອອກແບບ, ກໍາແພງມ່ານໂລ້ເພດານ. ຮົ້ວປະມານແບ່ງປັນ bulkhead ໄດ້. ຜ້າມ່ານ Canopy slatted net ກໍາແພງ pergola hinge ພັບ Weir ແບ່ງປີ້ງ debris ຈັ່ນຈັບ comb ທີ່ເລື່ອນໄດ້ໃນນ້ໍາ ໃນຂອບຂອງ sidewalk ໄດ້. Sediment ດັກຝຸ່ນ, ໃບ, ເອກະສານ, ສິ່ງເສດເຫຼືອສະບຽງອາຫານຄວບ ຄຸມນ້ໍາປີ້ງໄດ້ . ເບື້ອງຮາງຢູ່ແຄມ sidewalk ໄດ້, ອີງ ຕາມການຂໍ້ມູນທາງມາດຕະຖານຂອງເທດສະບານໄດ້. ໂຍກົມທາທິການແລະການວາງ ແຜນຕົວເມືອງ. ກົມຂົວທາງຊົນນະບົດ ການເຄຫະແຫ່ງຊາດ ETA, ນ ້ໍແກງລະບາຍ driveway, ຫນ້າຈໍຂີ້ຝຸ່ນຖະຫນົນ grating ໃກ້ Footbath, trapper ໃບບາຍນ້ໍາທີ່ປອດ ໄພຕະແກງຈະລາຈອນ .

 

================================================================

Burmese Language

အဆိုပါဖိုက်ဘာဖန်၏ဂုဏ်သတ္တိများ GFRP ဖန်မျှင်ထည်ဗီနိုင်းဗဓေလသစ်စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်အားဖြည့်။

ဖိုက်ဘာမှန်အဓိပ္ပာယ် | Fiber Glass ကိုကဘာလဲ။

ဖန်မျှင်ထည်ထုတ်ကုန်များ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဖန်မျှင်ထည်စစ်ကူပလတ်စတစ်သို့မဟုတ် Glass ကိုစစ်ကူ Composite သို့မဟုတ်ဆက်ပြောသည်ခှနျအားပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများကို input ကို၏ဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ (အတူတူလာမယ့်ပစ္စည်းထက်ပိုမိုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်) အားဖြည့်ပလပ်စတစ်အောင်ဖို့အသုံးပြုပစ္စည်းများပျော့ပေမယ့်စေးကပ်ကြည့်သောက “ဖိုင်ဘာ” ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားသောအပူခုခံ အသုံးပြုတဲ့ပလပ်စတစ်အမဲသားဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်တန်ဖိုးထားသောတစ်ဦးကမျိုးစိတ်။ အားဖြည့်ခြင်းမရှိဘဲပျက်စီးလွယ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပလပ်စတစ်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ polyester ဗဓေလသစ် Ester ။ ဗီနိုင်း Ester York မြို့ resins ။ ထိုအ epoxy resins အတူပေါင်းစည်းပြီးနောက်အရာထိုကဲ့သို့သောအရည်ပလပ်စတစ်အဖြစ်ပလတ်စတစ်။ အကူအညီဓာတ်ကူပစ္စည်းသို့မဟုတ်ခိုင်မာစေဓာတုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြသည်။ အပူကို 100 အထက်ဖြစ်ပေါ်? C. ဒါဟာခက်ခဲပလပ်စတစ်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ဟုခေါ်ဝေါ်သော, တဖန်ပြန်လာဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ အပူထိန်းကိရိယာဆက်တင်များ (Thermoseting)
, အရှင်အထက်တွင်အားဖွငျ့ထုတ်ကုန်ကိုဖန်ဆင်း၏။ ဒါဟာအဖြစ်လူသိများသည် ပလပ်စတစ်ဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးဖိုက်ဘာမှန်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အက်ဖ် RP အဖြစ်လူသိများ FRP နှင့်အတူအားဖြည့်။
ဖန်မျှင်ထည်သို့မဟုတ်ဖန်မျှင်ဖိုင်ဘာအမျိုးအစားအရသိရသည်နှစ်ခုအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဝိုင်ယာကြိုးကြိုး (ပုံ 2) (ဖိုက်ဘာမှန်ထည်) အထည်သို့ယက်နိုင် (ပုံ 1 ကိုကြည့်ပါ) ဆင်တူသည်, အထည်ရေစားသုံးမှုအပူကာကွယ်ပေးသည်ကိုစုပ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အများစုမှာထိုကဲ့သို့ကုလားကာမီးဘေးအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ချထားလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါဖိုက်ဘာဆက်မပြတ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအတိုအမျှင်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏလျှပ်ကာနှင့်အထူ, အပျော့ (ပုံ 3) ဖြစ်သည့်သံကို insulator တွင်လည်း, အဖြစ်အသုံးပြု,
optical အမျှင်များ၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းစိုင်း (silica သဲ) အဆောက်အဦဖန်ဆိုဒါပြာ (ဆိုဒါပြာ) အဖြစ်အသုံးပြုသည်နှင့်။ အဆုံးစွန်သောနှစ်ဦး၏ calcareous (ထုံးကျောက်) ကိုအရည်ပျော်မှတ်ကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ သုံးဦးစလုံးနှင့်ထိုကဲ့သို့သော borax (borax) ပါးစပ်တွင်းကြောကျခဲ (feldspar) calcined alumina (calcined alumina) magnesite (magnesite) အမည်ဖြင့် Affi အဖြစ်ဖိုင်ဘာ၏ဂုဏ်သတ္တိများအမှီတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုကြသည်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်နိုင်အတွက်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း။ cyanide (nepheline syenite) နှင့် kaolin kaolin (kaolin, ရွှံ့)

polyester အရောင်အမျိုးမျိုး -Definition ဗဓေလသစ်
တပတ်ရစ်အမျိုးမျိုးသော Synthetic resins မဆို, ဒါမှမဟုတ်ပလတ်စတစ်ပါဝင်သည်ဟုသို့မဟုတ်ထိုသို့သောအဆိုပါအသုံးပြုအတူတူဓာတုအဆိုပါဘုံ polyester အရောင် Fiber အမျှရေးစပ်သီကုံးဒါပေမဲ့ဒါကသောဗဓေလသစ်အဖြစ် polyester ,: မှစ. ဖန်ဆင်းထည့်သွင်းရန်ထည့်ပါ။ ရုပ်ရှင် (များအတွက်သကဲ့သို့ extruded ဖြစ်ပါတယ် ag ကနေဖွဲ့စည်းခဲ့တစ်ဦးအဖြစ်တစ်ခုသစ်ရွက် polyester (ကနေဖန်ဆင်းတော်သော thermosetting ဗဓေလသစ်: ထုပ်ပိုးအတွက်အသုံးပြုခြင်း, လျှပ်စစ်လျှပ်ကာအဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်သံလိုက်အသံဖမ်းတိပ်ခွေတစ်ခုအခြေစိုက်စခန်းကဲ့သို့) က c ။ Lycol ပြီးတော့ Maleic အက်ဆစ်သို့မဟုတ် Fumaric အက်ဆစ် Add), (), styrene အတူအမျှ၏ copolymerization ဖြင့်ကုစား၎င်း, မကြာခဏဖန် terrarium Fibers အမျှ Filler, () နှင့်အတူစစ်ကူသလားပြီးတော့ဒါကတစ်ဦးနှင့်အညီ, လမိုင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ခြင်းခုနှစ်တွင်သွန်းပြီးတော့ပုံသွင်းကုန်ပစ္စည်းများ impregnating ခုနှစ်တွင်အသုံးပြုသောအထူးသဖြင့်အပေါ် Is

: အဆိုပါ Thermal တခါတရံ Do. insulator တွင်လည်းပစ္စည်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည် ဖိုက်ဘာမှန်ကိုခေါ်ဖန်သိုးမွှေးကိုကြည့်ပါ။ သည် ဖန်ခွက်ကိုဖိုက်ဘာကိုယ်နှိုက်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖန်ဖိုင်ဘာတွေ့မြင်, ဖိုက်ဘာမှန်ကိုခေါ်။ အားဖြည့်ဖိုင်ဘာကာဗွန်မျှင်ဖြစ်သည့်အတွက်အလားတူပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများသည်, Carbon-fiber-အားဖြည့်ပေါ်လီမာကိုကြည့်ပါ။ ဖန်မျှင်ထည် (သို့မဟုတ်ဖိုက်ဘာမှန်) တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘယ်မှာဖိုင်ဘာ-အားဖြည့်ပလတ်စတစ်အမျိုးအစား ။ အားဖြည့်ဖိုင်ဘာအထူးဖန်ဖိုင်ဘာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဖန်ဖိုင်ဘာကျပန်းစီစဉ်ပေးစေခြင်းငှါ, (တစ်ဦးကုန်တယ်ကမ်းနားလမ်းဖျာခေါ်) တစ်စာရွက်သို့ပြား, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးထည်သို့ယက်အဆိုပါပလပ်စတစ် matrix ကိုတစ်ဦး thermosetting ပလပ်စတစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ – ။ လုပ်ပါမကြာခဏ epoxy အများစုဟာ, polyester အရောင်ဗဓေလသစ် – ။ Vinylester သို့မဟုတ် Add, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးက, thermoplastic Add
သည့်အဆိုပါဖန် terrarium Fibers အဆိုပါဖန်မျှင်ထည်အသုံးပြုမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတပတ်ရစ်အမျိုးမျိုးသောဖန် terrarium အမျိုးအစားဖြင့်ပြီးအဲဒီမျက်မှန်အားလုံး Sili ဆံ့။ ။ ကွဲပြားကယ်လ်ဆီယမ်၏အောက်ဆိုဒ်ပမာဏ, မဂ္ဂနီစီယမ်, အတခါတရံ Do Boron နှင့်အတူ, silicates ၏, CA သို့မဟုတ် Add အဆိုပါဖန်မျှင်ထည်များတွင်အသုံးပြုသောခံရရန်ပေါ်။ , ဖန် terrarium Fibers ချွတ်ယွင်းအလွန်နိမ့် Levels နဲ့အတူဖန်ဆင်းခံရဖို့ရှိသည်။
, ဖန်မျှင်ထည်တစ်ဦးကခိုင်ခံ့ Lightweight ပစ္စည်း Is ပြီးတော့အတော်များများထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးပြုသောအပေါ် Is ။ ဒါကြောင့်ကဲ့သို့ခိုင်မာသောနှင့်ခိုင်မာသောမဟုတ်ပါဘူးပေမယ့် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာပျေါတှငျအခွခေံဖှဲ့စညျးမှုအဖြစ်ပါကလျော့နည်းကြွပ်ဆတ်သည်, နှင့်၎င်း၏ကုန်ကြမ်းအများကြီးစျေးသက်သာရှိပါတယ်။ ၎င်း၏အမြောက်အများခွန်အားနှင့်အလေးချိန်လည်းအများအပြားသတ္တုများထက် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပိုအလွယ်တကူရှုပ်ထွေးပုံစံမျိုးစုံသို့ပုံသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ။ ဖန်မျှင်ထည်၏ပု Applications ကိုအထူးလေယာဉ်, လှေ, မော်တော်ကားများ, ရေချိုးခန်းနှစ်ဦး Tubs ပြီးတော့ပူးတွဲ ,, ်ပူးရေကူး, ပူလွယ်ကူ Tubs, ရောဂါဆိပ်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်မိလ္လာကန် tank, Water tank, ခေါင်မိုး, ပိုက်သည်ဝတ်, ,, Surfboards ၎င်း, တံခါးအရေပြားပြင်ပတတ်၏။ ပါဝင်သည်
ဖန်မျှင်ထည်များအတွက်•အခြားအသုံးများသောအမည်များဖန် terrarium Are ။ -reinforced ပလပ်စတစ် (GRP), [1 ] ဖန်-ဖိုင်ဘာပလတ်စတစ် (GFRP) အားဖြည့် [2] သို့မဟုတ် GFK ။ (ဂျာမန်များထံမှ:? Glasfaserverst rkter Kunststoff) ဖန်ခွက်ဖိုင်ဘာကိုယ်နှိုက်ကတစ်ခါတစ်ရံ “ဖိုက်ဘာမှန်” အဖြစ်ရည်ညွှန်းသောကြောင့်, ပေါင်းစပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ “ဖိုက်ဘာမှန်ကိုခေါ် ပလပ်စတစ်အားဖြည့်။ “ဒီဆောင်းပါးချမှတ်ပါလိမ့်မယ် ဖိုက်ဘာမှန်” ဟုပြည့်စုံဖန်ဖိုင်ဘာကိုရည်ညွှန်းကြောင်းစည်းဝေးကြီး “အစားသာအတွင်းဖန်ဖိုင်ဘာထက်, ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းအားဖြည့်။

FRP ဖိုက်ဘာမှန်သမိုင်း | ဖိုက်ဘာမှန်အကြောင်းကိုမှာ။

တချို့ကတစ်ဦးပေါင်းစပ်ပစ္စည်းအဖြစ် “ဖိုက်ဘာမှန်” ဟုလူသိများ။ ဒါမှမဟုတ်အားဖြည့်ပလတ်စတစ် ကားတစ်စီးခေါင်မိုးသို့မဟုတ်ရေချိုးထုတ်လုပ်ရန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့, “ဖန်မျှင်ထည်” “ဖိုင်ဘာ” ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ချက်အမျှင်ပလတ်စတစ်အစေးအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအမိုးမိုးပစ်ကပ်စည်ပိုင်းလှေ, လေယာဉ်ပျံအစိတ်အပိုင်းများ, အသေးစားအကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့အရွယ်အစားအဖြစ်ထုတ်ကုန်သို့ပုံသွင်းကူညီရန်ပစ္စည်းများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ပြိုင်ကားကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်း Glass ကိုဖိုင်ဘာ, ထို့အပြင်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိဂုဏ်သတ္တိစသည်တို့ကိုကွန်ကရစ်ထုတ်ကုန် (Glass ကိုစစ်ကူကွန်ကရစ်, GRC), အားဖြည့်။ ကျွန်မအလွန်မြင့်မားဆန့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိသည်။ ဖိုင်ဘာကိုလည်းဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ် အပူလျှပ်ကာအဖြစ် အမျှင်ထည်သို့ယက်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံသို့ချုပ်နိုင်ပြီးပစ္စည်းများထို့အပြင်တည်ဆောက်ခြင်း, ရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်မီးဖိုအတွက်လျှပ်ကာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထားထုတ်ကုန်များ တစ်ဦးကဖိုင်ဘာ padding ကို အဆိုပါထောင်ချောက်အပူပိတ်ဆို့ဖို့စွမ်းရည်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ အတွင်းပိုင်းအပေါ်သင့်လျော်သောထည်ကျောထောက်နောက်ခံ။ A ကောင်းဆုံး insulator တွင်လည်းအဖြစ်တစ်ဦးရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်တစ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအင်္ကျီ။ ရေစုပ်ယူရာမှအဘယ်သူမျှမထည်အမျှင်။ တစ်ရေစိုခံအထည်ကိုသုံးပါ ရေကနေကျုံ့နှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအဘယ်သူမျှမ
ဖိုင်ဘာအရွယ်အစားနှင့်အရှည်အရွယ်အစား။ Threadlike အမျှင်တာရှည်မည်အကြောင်း အလွန်တိုတောင်းသောအမျှင်ရန်အလွန်ရှည်လျားငါအဝတ်အချည်းစည်းမျက်စိနဲ့မမြင်ရနိုင်အောင်။ စိုင်းထုံးကြောကျ, feldspar, boric acid ကိုများနှင့်အခြားသည်၏ဖန်ဖိုင်ဘာအစိတ်အပိုင်းများတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ သွန်းသောအတွင်းပိုင်း အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအရောအနှောအဖြစ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအရာ 1370 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, အထိအပူချိန်မှာလျှပ်စစ်မီးဖိုထဲ။ သငျသညျအကောင်းကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန်ကြည်လင်ဘောလုံးကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ သွန်းသောဖန်ထို့နောက်ကိုလှိမ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြာမြင့်စွာဖိုင်ဘာ re-ထဲသို့ဝင်သည်။ အဆိုပါဖိုက်ဘာဘုတ်အဖွဲ့ကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ နှင့်ဖိုင်ဘာ၏အမြန်နှုန်းထက် သာ. ကြီးမြတ်တဲ့မြန်နှုန်းမှာလှိမ့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ extrusion ခေါင်းကိုထဲကဖိ။ ဤသည်အားနည်းဆက်လက်တည်ရှိသည့်အမျှင်န့ဆွဲ၏ညီမျှသည်။ အဆိုပါဖိုက်ဘာအရွယ်အစား solidification မတိုင်မီငယ်များ Long ကအမျှင်မကြာခဏကုလားကာကိုလုပ်ဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။ တိုတောင်းသောအမျှင်ဖြစ် သူကတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအရှည်ကွာဖို့လေဖြင့်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်လူကြိုက်များသည့်တိပ်ခွေသို့မဟုတ်ထည်အောင်မှဦးဆောင်။ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆူညံသံမှကာကွယ်ရန် အပူချိန်နှင့်အလင်း
“ဖန်မျှင်ထည်” ဟုလူသိများသည့်အားဖြည့်ပစ္စည်း၏ဘာသာစကားကိုပါ။ ကားတစ်စီး၏ခေါင်မိုးတွင် သို့မဟုတ်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိလိုအပ်ကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများ။ အဆိုပါရှေ့ပြေးပုံစံပွတ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖယောင်းပုံတူ ရှေ့ပြေးပုံစံအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ဖိုက်ဘာမှန်အထည်ချထားပါ။ ဖိုက်ဘာမှန်ရှေ့ပြေးပုံစံအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဆွဲထုတ်ဖြစ်လျှင်, ဗဓေလသစ်ခိုင်မာစေသောသည့်အခါလိုအပ်သောအထူမှဗဓေလသစ်-ခိုင်မာစေရောနှောနှင့်အတူခြယ်သပွတ်မျက်နှာပြင် finish ကိုဖြစ်ကြသည်။ ဖိုက်ဘာမှန်တဲ့အပိုင်းအစ Creating, ဒီချဉ်းကပ်မှုအသေးစိတ်များနှင့်မှိုအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းကနေလှလှပပကွဲပြားခြားနားသောကင်းမဲ့။ ဒါဟာအစိတ်အပိုင်းများများအတွက်စံပြဖြစ်ပေမယ့်ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းထက်အများကြီးပိုရှုပ်ထွေးရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအမှိုရှေ့ပြေးပုံစံအစိတ်အပိုင်းများတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အခါမှို ထိုအခါဖိုက်ဘာမှန်ချင်နေတဲ့အပိုင်းအစဖန်တီးပါ။ တူညီသောဗေဒနှင့်ဖွဲ့အစိတ်အပိုင်းများ။ မာစတာအားလုံး ထိုအခါအထူတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်တိကျသောဒေသများရှိအားဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Multi-အလွှာဖန်ဖိုင်ဘာ
အများအပြားပစ္စည်းများအနေဖြင့် လုပ်. , ဖိုက်ဘာမှန်များနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများ။ ဘယ်ကဲ့သို့သောမျက်စိ, အရေပြား, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ system အဖြစ်, ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေဖြစ်တယ်, ဒါသတိထားပါနှင့်ဖိုက်ဘာမှန်တဲ့အပိုင်းအစလုပ်နေစဉ်တွင်အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများဝတ်ဆင်
Glass ကိုအမျှင်ရာစုနှစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြ ပေမယ့်ဖန် strands ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုမတော်တဆ 1932 တဲ့အခါမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂိမ်းများ Slayter, Owens- မှာသုတေသီ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်, သွန်းသောဖန်ခွက်တစ်စီးမှာ compressed လေထုတစ်ဂျက်ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်အမျှင်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖန်သိုးမွှေးထုတ်လုပ်ရာ၏ဤနည်းလမ်းကိုများအတွက်တစ်ဦးကမူပိုင်ခွင့်ကိုပထမဆုံး 1933.Owens အတွက်လျှောက်ထားခဲ့သည် 1935 အတွက် Corning ကုမ္ပဏီနှင့်အတူဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းကို Owen Corning နေဖြင့်အဆင်ပြေအောင်ခဲ့ပြီး မူလက 1936 ခုနှစ်က၎င်း၏မူပိုင်ခွင့် “fibreglas” (တဦးတည်း “ကိုယ့်”) ထုတ်လုပ်ရန်, fibreglas ESP တစ်ခု insulator တွင်လည်းအဖြစ်အသုံးဝင်သောအောင်, သဘာဝဓာတ်ငွေ့များစွာသောသဘောတူညီချက် entrapping အမျှင်နှင့်အတူတစ်ဖန်သိုးမွှေးခဲ့သည်။ Ecially မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာ။
တစ်ဦးကပေါင်းစပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန်တစ်ဦးကပလတ်စတစ်နှင့်အတူအဆိုပါ “ဖန်မျှင်ထည်” ကိုပေါင်းစပ်ပြီးသည်တစ်ဦးကသင့်တော် resins ဒူဟာပိုတငျးအားဖြင့် 1936 ခုနှစ်တွင်တီထွင်ခဲ့သည်။ ခေတ်သစ် polyester အရောင် resins ၏အဆိုပါပထမဘိုးဘေး, 1942. ပုပါအောက်ဆိုဒ်-ကုသစနစ်များရဲ့အနက် Cyanamid ရဲ့ resins ထိုအခါအားဖြင့်အသုံးပြုသောအပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ ။ ဖိုက်ဘာမှန်ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုနှင့်အတူနှင့် resins ပစ္စည်းများ၏ဓာတ်ငွေ့အကြောင်းအရာပလပ်စတစ်ဖြင့်အစားထိုးခံခဲ့ရသည်။ ဤသည်ပလပ်စတစ်၏ပုံမှန်တန်ဖိုးများဖို့ insulator တွင်လည်းဂုဏ်သတ္တိများလျှော့ချပေမယ့်ယခုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အစုပေါငျးကြီးစွာသောခွန်အားဗလပြနေတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အဆောက်အဦးပစ္စည်းအဖြစ်ကတိပေး။ ။ Confusingly ,, အတော်များများဖန် terrarium Fiber ဖွဲ့စည်းမှု (ကတစ်ယေဘုယျအား NAME အမျှ) “ဖန်မျှင်ထည်” ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့အမည်အနိမျ့-Density ဖန် terrarium သန့်စင်သောသိုးမွှေးဓါတ်ငွေ့ပါဝင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းအစားပလတ်စတစ်များအတွက်အသုံးပြုသောအပေါ်ဒါ့အပြင်ခဲ့။
အဆိုပါ Owen ၏ Ray ကစားသမားဂရင်းလြားစကျခါးပြောင်းဖူးအဆိုပါထုတ်လုပ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ 1937 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးစုပေါငျးလှေ, ဒါပေမယ့်ခဲ့ပါဘူး ကြောင့်အသုံးပြုတဲ့ပလပ်စတစ်၏ကြွပ်ဆတ်သဘာဝဖို့အချိန်ကနောက်ထပ်ရှေ့ဆက်မ။ 1939 ခုနှစ်တွင်ရုရှားကခရီးသည်တင်ဆောက်လုပ်ထားကြသတင်းပို့ခဲ့သည်။ ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများလှေများနှင့်ယူနိုက်တက် စတိတ်တစ်ဦးလေယာဉ်ပျံ၏လေယာဉ်ကိုယ်ထည်နှင့်အတောင်ပံ။ တစ်ဖိုင်ဘာ-ဖန်ခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်ဖို့ပထမဦးဆုံးကားရဲရငျ့စှာပွော Scarab တစ်ဦး 1946 ရှေ့ပြေးပုံစံခဲ့ပေမယ့်မော်ဒယ်ထုတ်လုပ်မှုမဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။

ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဖိုင်ဘာဖန်၏ဖြစ်စဉ်ကို Fiber Glass ကိုအားဖြည့်။

ရေဖန်ခွက်အရနိုင်ရန်အတွက် 1370 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိအပူချိန်မှာလျှပ်စစ်အရည်ပျော်အားလုံးကိုပါဝင်ပစ္စည်းများယူလာပါ။ ဒါဟာထို့နောက်ဘုတ်အဖွဲ့ကနေဆွဲထုတ်ပြီး extrusion ခေါင်းထိပ်မှသည် extruded သောဖိုင်ဘာ၏အမြန်နှုန်းထက် သာ. ကြီးမြတ်တဲ့မြန်နှုန်းမှာလှိမ့်ခဲ့သည်ဖိုင်ဘာအားဖြင့်ကြာမြင့်စွာဖိုင်ဘာသို့လှိမ့်။ ဤသည်ဖိုင်ဘာ hardening ရှေ့တော်၌သေးငယ်အောင်, အအမျှင်အားနည်းသွားနိုင်ပါတယ်စဉ်, ဆွဲဆန့်နှင့်ညီမျှသည်။ ဒါကြောင့်လေတိုက်လုပ်ကြံသောအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်တိုတောင်းသောအမျှင်စေရန်။ အဆိုပါအမျှင်ကွာကွဲပြားခြားနားသောအရှည်ရှိသည်နိုင်
အရည်ပျော်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သို့သော်။ အဲဒီမှာပါဝင်ပစ္စည်းများမရှိအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသည်စင်ကြယ်သောရေနှင့်ထို့နောက်သူကထပ်ဖန်စလတ်ဆတ်တဲ့အရည်ပျော်ရေ auditioning ရှေ့မှာမကြည်လင်ဘောလုံးကိုသို့ဖန်အရည်ပျော်ဖို့လိုအပ်သောခဲ့လျှင်။ အဆိုပါပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးပါ။ ဒါဟာမှာအားလုံးမီးဖိုပေါ်ရေဖိုင်ဘာဖန်ရှင်းပြီနိုင်ပါသည်။
အားဖြည့်ပစ္စည်း၏အဓိပ္ပါယ်ကိုအတွင်းအဆိုပါ “ဖန်မျှင်ထည်” ။ ဖယောင်းပုံတူနှင့်အတူဖြစ်စေပထမဦးဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံအစိတ်အပိုင်းများကိုပွတ်မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ရှေ့ပြေးပုံစံအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ဖိုက်ဘာမှန်အထည်ချထားပါ။ လိုအပ်သောအထူမှဗဓေလသစ်-ခိုင်မာစေရောနှောနှင့်အတူပန်းချီ။ အဆိုပါဗဓေလသစ်ခိုင်မာစေသောသောအခါ, ဖိုက်ဘာမှန်ရှေ့ပြေးပုံစံအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဆွဲထုတ်။ အဆိုပါပွတ်မျက်နှာပြင် finish ကို။ ဒီချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူဖိုက်ဘာမှန်တဲ့အပိုင်းအစ Creating အသေးစိတ်မရှိခြင်းနှင့်ဒုတိယမှိုကနေလှလှပပကွဲပြားခြားနားသည်။ ဤနည်းလမ်းကိုမြောက်မြားစွာအစိတ်အပိုင်းများအဘို့သင့်လျော်သည်။ သို့သျောလညျးကိုပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းထက်နှေးကွေးနေသေးတယ်ဖြစ်စဉ်ကို။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအမှိုရှေ့ပြေးပုံစံအစိတ်အပိုင်းများတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အခါမှို ထိုအခါဖိုက်ဘာမှန်ချင်နေတဲ့အပိုင်းအစဖန်တီးပါ။ ရှေ့ပြေးပုံစံအဖြစ်တည်ဆောက်ထားအစိတ်အပိုင်းများလှပပြည့်စုံဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါဖန်ဖိုင်ဘာ Multi-layered ၏အထူတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်တိကျသောဒေသများရှိအားဖြည့်နိုင်ပါတယ်
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖိုက်ဘာမှန်များ၏ဖြစ်စဉ်ကို pultrusion ဟုခေါ်သည် ။ [ကိုးကားလိုအပ်] အားဖြည့်များအတွက်သင့်လျော်သောဖန်မျှင်များအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတဖြည်းဖြည်း silica သဲအရည်ပျော်ဖို့ကြီးမားသောမီးဖိုများကိုအသုံးပြုသည်။ , ထုံးကျောက်, kaolin ရွှံ့, fluorspar, colemanite, မိုက်နှင့်အခြားသတ္တုဓာတ်အရည်ပုံစံဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အလွန်သေးငယ် orifices E-Glass ကိုအဘို့အချင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် 5-25 မီတာ, S- 9 မီတာ၏အထုပ်နေသောချုံပုတ်, မှတစ်ဆင့် extruded ဖြစ်ပါတယ်။ glass ကို) ။ အဲဒီနန်းကြိုးအမျှင်လေးများထို့နောက်သုံးနိုင်ကြသည် ပုံမှန်အားဖြင့်။ တစ်ဦးချင်းနန်းကြိုးအမျှင်လေးများယခုလှည့်လည်သည်ကြီးမားသောနံပါတ်များအတွက်ကို bundle နေကြသည်။ ဓာတုဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ (coated) ကိုနန်းကြိုးအမျှင်လေးများ၏အချင်းကို၎င်း, roving အတွက်နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ၏နံပါတ်၎င်း၏အလေးချိန်ဆုံးဖြတ်ရန်။ နှစ်ခုတိုင်းတာခြင်းစနစ်များကိုတထုတ်ဖော်ပြောဆို အထွက်နှုန်း, ဒါမှမဟုတ်ကိုက်စ။ er ပေါင် (၏ကိုက်၏နံပါတ် ပစ္စည်းတစ်ပေါင်အတွက်ဖိုင်ဘာ; အရှင်သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကတစ်ဦးလေးလံ roving ကိုဆိုလိုသည်) ။ ။ စံအထွက်နှုန်း၏ဥပမာ 225yield, 450yield, 675yield Tex, ဒါမှမဟုတ်ကီလိုမီတာနှုန်းဂရမ် (မည်မျှဂရမ် roving 1 ကီလိုမီတာရှိပါတယ်။ ။ , စားပေးပါ မှစ. ပြောင်းပြန်လှန်အလေးချိန်; ။ စံ Tex ၏ဥပမာများ) ထို့ကြောင့်တစ်ဦးကသေးနံပါတ်တစ်ဦးကပေါ့ပါး Roving အဓိပ္ပာယ် 750tex Are, 1100tex, 2200tex
အဲဒီ rovings များမှာဖြစ်စေထိုသို့သောပု pultrusion, နန်းကြိုးအမျှင်လေးများအကွေ့အကောက်များသော, (ပိုက်), ဂွန် Roving အမျှတစ်ဦးကပေါင်းစပ်လျှောက်လွှာများတွင်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုသောအပေါ်ထိုအခါ Are ။ (အဘယ်အရပ်တစ်ခု automated သေနတ်ဖန်ခွက် chops ကျပန်းလုပ် (ထိုကဲ့သို့သောကုန်တယ်ကမ်းနားလမ်းဖျာ (CSM) အဖြစ်ပိတ်ထည်ထုတ်လုပ်တိုအရှည်သို့နှင့်ဗဓေလသစ်တစ်ခုဂျက်သို့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်တစ်ဦးမှို၏မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့စီမံကိန်း), သို့မဟုတ်ကြားခံခြေလှမ်းပါ။ အတူတူရဲ့ကပ်လျက်တည်ရှိ Fiber အားလုံးအနက်အသေးစားဖြတ် length,), ယက်ထည်, ဖှဲ့ထည်သို့မဟုတ် uni Add oriented – ။ Direct ထည်ကုန်တယ်-ကမ်းနားလမ်းဖျာလိမ့်
။ ကုန်တယ်-ကမ်းနားလမ်းဖျာပု CSM ဒေသအလိုက်ဖန်မျှင်ထည်များတွင်အသုံးပြုသောအပေါ်အားဖြည့်လုပ်ကြံပုံစံတခုဖြစ်သို့မဟုတ် Add ဒါဟာ JobsDB.com တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုထားတဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာကျပန်းချဖန် terrarium ဖိုင်ဘာပါဝင်ပါသည်ပြီးတော့။ ကျင်းပအတူတူ တစ်ဦးကစာအုပ်ချုပ်သမားအားဖြင့်, r ,.
ထဲက Wetted တဲ့အခါမှာဒါဟာ JobsDB.com ပုံမှန်အားဖြင့်ပစ္စည်း၏ Sheet များတစ်ဦးကမှိုထဲမှာထည့်ထားထိုအခါဗဓေလသစ်နှင့်အတူ brushed နေအဘယ်မှာရှိအဆိုပါလက်ကို တင်. -တစ်ခုတက်နည်းစနစ်, အသုံးပြုခြင်းကိုလုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာယောဟနျစာအုပ်ချုပ်သမား, ဗဓေလသစ်များတွင်ပျော်သောကြောင့်, အဆိုပါပစ္စည်းကိုအလွယ်တကူအမျိုးမျိုးပုံဖော်ညီ။ ပြီးနောက်အဘို့။ အဆိုပါဗဓေလသစ်ကုသ, အသင်တို့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာထုတ်ကုန်နိုင်ပါတယ် မှိုကနေခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်ကိုလက်စသတ်လိမ့်မည်။ ကုန်တယ်ကမ်းနားလမ်းဖျာအသုံးပြုခြင်း isotropic In-လေယာဉ်ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူတစ်ဖိုက်ဘာမှန်ပေးသည်။


နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အသိမှတ်-ဘယ်လိုဆန်ခါ။ www.GratingThai.com

နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အသိမှတ်-ဘယ်လိုဆန်ခါ။ http: ။ // ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် – ဦးထုပ်သံမဏိပိုက်ထုပ် pitting com ။

 

ကုန်ပစ္စည်းဖိုက်ဘာမှန်အားဖြည့်ပေးထားသည်။

1. ချေး Resistance ကိုအဘယ်သူမျှမချေး။ ထိုအချေးသည်ခုခံရေး
2. အပူချိန် Resistance ကိုဖန်မျှင်ထည်ထုတ်ကုန်များအလွန်ကောင်းစွာအပူ။ အသုံးပြုသောဗဓေလသစ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. -30 ကနေ +120 မှအပူချိန်ကိုဆီးတားနိုင်သ
အလေးချိန်: 3. Lightweight ။ ပေါ့ပါးဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ် 4 ကြိမ်ထက်ပေါ့ပါးသံမဏိ။ ဓာတ်လှေကားမှလွယ်ကူအောင် စုဝေးခွင့်နှင့်တပ်ဆင် သိမ်းဆည်းကုန်ကျ
built ခံရဖို့အား: 4. Flextural အစွမ်းသတ္တိ။ ရေစိုခံတာဒါမှမဟုတ် crack
5. Long-တည်တံ့: မဟုတ်သောပျက်စီးသို့မဟုတ်ချေး-ခံနိုင်ရည်တည်ငြိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မျှကျုံ့ကောင်းသည်
ပွတ်တိုက်၏ 6. အနိမျ့ကိန်း: အရေပြားချောမွေ့နိမ့်ပွတ်တိုက်စေ
တဲ့: 7. လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု။ အပူလုပ်ဆောင်သွားရန်ပါဘူး insulator တွင်လည်းနှင့်
8. ပြုပြင်ခြင်း: အင်အားသုံး majeure ၏အဖြစ်အပျက်၌တည်၏။ အခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြုပြင်ကြစေနိုင်သည်
ASTM ၏ဒီဇိုင်းနှင့်တွက်ချက်စံချိန်စံညွှန်းများ: 9. အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း။ , JIS ဘီ, BS နှင့် Din ဖြစ်ပါတယ်
10. ထိုအခါ Resistance, ခရမ်းလွန်-Grossy မှ: တက်ကြွအရောင်။ နေရောင်ခြည်နှင့်ခရမ်းလွန်မှခံနိုင်ရည််လင်း
တစ်ခုကတစ်ဦးချင်းစီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖန်ဖိုင်ဘာခိုင်မာသောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ် ယင်း၏ဝင်ရိုးတလျှောက်သည်တင်းမာမှုများနှင့်ကြောင်းချုံ့-In နှင့်ခိုင်ခံ့သော။ ကဖိုက်ဘာ compression အတွက်အားနည်းနေကြောင်းကိုယူဆခံရပေမဲ့, ဒါဟာအမှန်တကယ်သာရှည်လျားသောအချိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပုံပေါ်စေသည်သောဖိုင်ဘာ၏ , ဆိုလိုသည်မှာပုံမှန်ဖိုင်ဘာရှည်လျားကျဉ်းမြောင်းသောကွောငျ့, ကခါးပတ်ကိုအလွယ်တကူ [7] အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဖန်ခွက်ကိုဖိုက်ဘာညှပ်-လျှင်၎င်း, ထို့ကြောင့်၎င်း၏ဝင်ရိုးတစ်လျှောက်သည်အတွက်အားနည်းနေတယ်။ ။ ။ ဖိုင်ဘာတစ်ဦးကငွေကောက်ခံတစ်ဦးကပစ္စည်းအတွင်းမှာပဲတစ်ဦးကပိုမိုနှစ်သက် Direction အဖွဲ့ခုနှစ်တွင်အပြီးတိုင်စီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်, ထိုအခါသူတို့ကချုံ့ခုနှစ်တွင် Buckling မှစ. တားဆီးနိုငျလျှင်ပစ္စည်းဒါက Direction အဖွဲ့ထဲမှာဦးစားပေးခိုင်ခံ့လိမ့်မည်, ပေါ်သည်။
ထို့အပွငျ ,, Fiber ၏အကွိမျမြားစှာ Layers ချခြင်းအားဖြင့်အချင်းချင်းထိပ်တန်း ons ။ အမျိုးမျိုးနှစ်သက်သောအတွက် oriented တစ်ဦးချင်းစီအလွှာနှင့်အတူ လမ်းညွန်, ပစ္စည်းရဲ့ခြုံငုံတောင့်တင်းခြင်းနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုထိထိရောက်ရောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖိုက်ဘာမှန်မှာ, အမြဲတမ်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသိရှိရသည်ဖိအားသောပလပ်စတစ် matrix ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဒီဇိုင်နာကရွေးချယ်ဦးတည်စေရန်, စက္ကန့ Fibers ကုန်တယ်-ကမ်းနားလမ်းဖျာဖြစ်နှင့်အတူ, ဤသည်အဆိုပါ directionality အမှန်ကတော့တစ်ခုလုံးကိုနှစ်ဦး Dimensional လေယာဉ် Is; ။ ယက်ထည်နှင့်အတူသို့မဟုတ် Add unidirectional Layers, တောင့်တင်း၏ directionality ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ခွန်အားပိုမိုတိကျသောအဆိုပါလေယာဉ်အတွင်း၌ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါတစ်ဦးကဖန်မျှင်ထည်အစိတ်အပိုင်းပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးကထူးအိမ်သင်ရဲ့ “shell အဆိုပါ” တစ်ခါတစ်ရံဆက်သွယ်ပါပွညျ့ပါနဲ့ဆောက်လုပ်ရေး, Surfboards ၏အဆိုပါအသုံးပြုကိစ္စတွင်အဖြစ်, အဆိုပါအတွင်းပိုင်းနှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအမြှုပ် ons ဖြစ်သည်။ အဆိုပါစိတျအပိုငျးမှသာလျှင်အဆိုပါအဆိုပါ shell ကိုထုတ်လုပ်မှုသည်အသုံးပြုသောပေါ်မှို၏ရှုပ်ထွေးပြီးသည်းခံစိတ်အားဖြင့်နီးပါးမတရား-Shape of လီမိတက် Be နိုင်ပါစေ။
အဆိုပါအဆိုပါ။ ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအကြီးအကျယ်ပေါ်မှီခိုနေသည် ၎င်းအစေး (AKA matrix) နှင့်အမျှင်နှစ်ဦးစလုံး၏ပေါင်းစပ်ဖျော်ဖြေပွဲ။ ပေါင်းစပ်၏ဥပမာအားဖြင့်, ပြင်းထန်သောအပူချိန်အခြေအနေ (180 ကျော်? ကို C) ဗဓေလသစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်၏နှောင်ကြိုးယိုယွင်း၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။ ဗဓေလသစ်နှင့်ဖိုင်ဘာ။ [8] သို့သော် , GFRPs မြင့်မားသောအပူချိန် (200? ကို C) ကြုံနေရပြီးနောက်နေဆဲသိသိသာသာကျန်နေတဲ့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကိုပြသနိုင်ပါတယ်။


နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အသိမှတ်-ဘယ်လိုဆန်ခါ။ www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon

 

ဆန်ခါဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါပုံသွင်းဖန်မျှင်ထည်ခြစ်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံသွင်းဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါနှင့် pultruded ဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါ သံမဏိအခင်းထုတ်ကုန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အထူးသဖြင့်အခါ, ပွိုချေးခုခံဂုဏ်သတ္တိများသည်။ ခွန်အားကိုရှည်သောအသက်နှင့်လုံခြုံမှုလည်းရှိပါတယ် ထုတ်ကုန်ဆန်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုက်ဘာမှန်၏သာလွန်အရည်အသွေးတွေ, သူတို့ရဲ့လျှပ်စစ်သည် non-ကူးမှုဂုဏ်သတ္တိများသူတို့ကိုကြမ်းပြင်ဆန်ခါများအတွက်စံပြ option ကိုလုပ်ရမည်။ ကျနော်တို့အဘို့အဆန်ခါဖိုက်ဘာမှန်များစွာသောအမျိုးအစားများကိုပူဇော် အားလုံးသင့်ရဲ့ကွဲပြားခြားနားတင် applications များ။ application များဆန်ခါဖန်မျှင်ထည်ဗိသုကာနေရောင်စိစစ်ထံမှအထိ နှင့်ဖိုက်ဘာမှန်အခင်းစံဖို့အတွက် walkway နှင့်မြင့်မားသောဝန်ကိုလှိမ့ applications များဖြစ်သည်။ grit မျက်နှာပြင်များနှင့်စံစတော့ရှယ်ယာအရောင်များသို့မဟုတ်ထုံးစံ အရောင်များသည်သင်၏ဖိုက်ဘာမှန်လျှောက်လွှာကိုက်ညီမှထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ တစ်ဘို့ငါတို့ထုံးစံဗဓေလသစ်အမျိုးအစားများကိုမှရွေးပါ ကသင်၏ချေးခုခံလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ကြောင်းဖိုက်ဘာမှန်အခင်းထုတ်ကုန်။
ဆန်ခါဖန်မျှင်ထည်ပုံသွင်း နေတဲ့, One-Piece ပုံသွင်း Panel ကိုဖွဲ့စည်းရန်ခိုင်ခံ့, ဖန်မျှင်ထည် rovings resins Thermosetting နေကြသည်နှင့်အတူပေါင်းစပ်တစ်ဦးကဖန်မျှင်ထည်-စစ်ကူပလတ်စတစ် (ထို FRP) Is ။ တစ်ဦးက 65% / 35% ဗဓေလသစ်မှ ဖန်အလေးချိန်အချိုးမြင့်မားတဲ့ချေးခုခံပေးပါသည်။ Meniscus မျက်နှာပြင်များသို့မဟုတ်လျှောက်ထား grit မျက်နှာပြင်များစလစ်များကို သံမဏိအခင်းများနှင့်အခြားအခင်းထုတ်ကုန်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒီအဆန်ခါထုတ်ကုန်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်တော်ပါတယ်ဖန်မျှင်ထည် တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ။ Pultruded, ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် pultruded
ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် pultruded Isophthalic polyester အရောင်ပရီမီယံအဆင့်တစ်ဖင်နိုလစ်ဗီနိုင်းပါစေသို့မဟုတ်ကခုခံတွန်းလှန်ပေါ့ပါးပြီးကြာရှည်ခံချေးသလား Making, တစ်ဦးက Synthetic Surface ကာနှင့်အတူတစ် Ester ဗဓေလသစ်စနစ်များရဲ့ Add အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Pultruded ဖိုက်ဘာမှန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက် grit မျက်နှာပြင်ရှိပါတယ် နှင့်ဆန်ခါပုံသွင်းဖိုက်ဘာမှန်ထက်အလေးချိန်အချိုးတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ။ တစ်ဦးက 35% / 65% ဗဓေလသစ်မှ ဖန်အချိုး သာ. ကွီးမွတျအစှမျးသတ်တိနှငျ့ဆန်ခါပုံသွင်းဖိုက်ဘာမှန်ထက်လျော့နည်းချေးခုခံပေးပါသည်။ ဒီထုတ်ကုန်ရှည် span များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်တော်ပါတယ် ဖိုက်ဘာမှန်အခင်း၏။
ဖိုက်ဘာမှန်များဖုံးအုပ်ခြစ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုံးအုပ်ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်ချောမွေ့ပေါင်းစပ်တစ်ဦးက Long-တည်မြဲ, ပုံသွင်းထားဖန်မျှင်ထည်ကြမ်းခင်းကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး, grit ဆက်သွယ်ရန်သို့မဟုတ် Checker ကိုစာရွက်-သတ္တု Add ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်များရဲ့အစေးမဆိုအတူကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြစ်ပုံသွင်း။ ဒါဟာကြမ်းပြင်ဆန်ခါအခါစံပြရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ် လိုအပ်ချက်များကို 100% ဖုံးလွှမ်းခံရဖို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါမကြာခဏအတွက်အသုံးပြုသည်ဖုံးလွှမ်း နေတဲ့ခိုင်မာတဲ့, အဆငျ့မျက်နှာပြင်စံပြသည်အဘယ်မှာရှိမြင့်မားသောခြေလျင်နှင့်လှည်းယာဉ်အသွားအလာနှင့်အတူတင်နှင့်သိုလှောင်မှုဒေသများ။ ဒါဟာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50% ပိုမိုမြင့်မားတောင့်တင်းတန်ဖိုးများကိုကမ်းလှမ်း ပွင့်လင်းကွက်ဆန်ခါ၏ထက်နှင့်၎င်း၏စံ grit-ထိပ်တန်းအဖုံးလုံလုံခြုံခြုံခြေကုပ်အာမခံထား။
ခံနိုင်ရည်ဆက်သွယ်ပါ, ဖန်မျှင်ထည်ပြား: ကျည်ဆံ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးကသံမဏိ Panel ကို၏နှိုင်းယှဉ်မှာသာလွန်ပဲ့ထိန်းတပ်, အလေးချိန်ထက်နည်း 25% Resistance ၏ကျည်ဆန်ခံနိုင်ရည်ဖန်မျှင်ထည်စာရွက်-သတ္တုကမ်းလှမ်း။ များအတွက်စီးပွားဖြစ်လုံခြုံရေးဖိုက်ဘာမှန် application များအတွက် Now ကိုရရှိနိုင်ပါ ကသင်၏စီးပွားရေး, အိမ်မှာသို့မဟုတ်အစိုးရမဟုတ်သောစက်ရုံ, ဤဖိုက်ဘာမှန်ပြားများကြာရှည်ခံမှု, ချေးခုခံ, လျှပ်စစ် Non-စီးကူး, အနိမ့်အပူစီးကူးခြင်းနှင့်အလင်းအလေးချိန်၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်အားသာချက်များနှင့်အတူပဲ့ထိန်းတပ်ခံနိုင်ရည်လုံခြုံရေးကိုဆက်ကပ်။
, ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် Duty သည်အကြီးစား ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးစား Duty ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်နှစ်ဦးစလုံးပုံသွင်းပြီးတော့ Pultruded ခြစ်စနစ်များရဲ့ခုနှစ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆန်ခါမိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ဖိုက်ဘာမှန်နှစ်ယောက်စလုံးအမျိုးအစားများဖြစ်ကြောင်း ရိုးရာပုံသွင်းကြောင်း forklift နှင့်လယ်ထွန်စက်-နောက်တွဲယာဉ်ဝန်သယ်ဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ဆန်ခါ pultruded FRP ကိုထောကျပံ့ဖို့ဒီဇိုင်းကြသည်မဟုတ်။ မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါအဘို့ သာ. ကြီးသက်တမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး အဖြစ်ကောင်းစွာပိုမိုမြင့်မားတဲ့ volume အသွားအလာဒေသများ။ ထို့အပြင်အကြီးစား Duty ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်နိုင်ပါသည် ဆန်ခါရိုးရာဖိုက်ဘာမှန်ထက်အခမဲ့ span ရှည်အကွာအဝေးလေ့ရှိတယ်။
နှင့်အညီ, လှေခါးထစ်ကိုနင်းနယ်ဖိုက်ဘာမှန်, ဖန်မျှင်ထည်များလှေခါးထစ်ကိုနင်းမျက်နှာဖုံးများ Install ရန်ပေါ့ပါးပြီးလွယ်ကူခြင်း, နင်း, လှေကားထစ်ဖန်မျှင်ထည်ပုံသွင်းခြင်းနှင့် Pultruded ပလက်ဖောင်းများရန်ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်ကြမ်းပြင်ကိုက်ညီနှစ်ဦးစလုံးအမျိုးအစားများလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ဖန်မျှင်ထည်လှေကားထစ်နင်းအဖုံးတစ်ဦးအနေဖြင့်ထားကြပါတယ် ချေးကြောင်းပုံသွင်းဖန်နှင့်အစေးစနစ်နှင့်ယဉ်ပါး, မီးနှောင့်နှေးခြင်းနှင့် Non-ကူးမှု impact ။ သူတို့ကတစ်ဦးကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သော, slip- များကို ကွန်ကရစ်, သတ္တုနှင့်သစ်သားခြေလှမ်းများများအတွက်ခံနိုင်ရည်အကာအကွယ်မျက်နှာပြင်။
နှင့်လှေကား Handrails, ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်, ဖန်မျှင်ထည် , ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်ခြင်းနှင့် Handrails, ဖန်မျှင်ထည်, ဖန်မျှင်ထည်လှေကားအဆိုပါ handrail စနစ်များရဲ့ Pultruded ဖန်မျှင်ထည်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အညီ, thermoplastic ပုံသွင်း Connectors မှစ. လုပ်ကြံနေ။ handrail စနစ်များကိုဆန်ခါကျွန်ုပ်တို့၏ modular ဖိုက်ဘာမှန်ရရှိနိုင်ပါ မည်သည့်အမြင့်ဆုံးယာဉ်အသွားအလာဧရိယာအဘို့ထိုသူတို့စံပြအောင်, 2 လက်မစတုရန်းသို့မဟုတ်ချုပ်ကိုင်ဖို့လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်း 2 လက်မပတ်လည် configurations ၌တည်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုက်ဘာမှန်လှေကားနှင့်အိတ်များ install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ် အစှမျးသတ်တိနှငျ့မှီခိုနှစ်ပေါင်းများစွာပေး, etc င့်ကားများ, အဆောက်အဦးများ, Piers, ခရီးဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာများမှ sump ပန့်များကနေ application များအမျိုးမျိုး၌တည်၏။
ထိုဗီဒီယိုအပိုင်းအစများ: ပူးတွဲပါ, ဖန်မျှင်ထည်, ဖန်မျှင်ထည် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် attachment များကိုအရေးယူကလစ်များ Tags: နှင့်အထူးဖန်မျှင်ထည်ခြစ် securefux သို့မဟုတ် structures များပံ့ပိုးပေးခြင်းအဆိုပါဟင်းပွဲများရန် Add ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေ။ ထို့အပြင်သူတို့အတူတကွစွဲစေရန်အသုံးပြုကြသည် ဝန်-သွေးဆောင် differential ကို deflecton နဲ minimize လုပ်သောကပ်လျက်ဆန်ခါပြား။ အားလုံးဖိုက်ဘာမှန် attachment များကိုနှင့်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုဖန်ဆင်းနေကြသည် အမျိုးအစား 316 သံမဏိနှင့် 1- အတွက်ရရှိနိုင်ပါ, 1-1 / 2- နှင့် 2 လက်မအရွယ်အရွယ်အစား။
ဖိုက်ဘာမှန်များအပြား ကသူတို့ကိုတစ်ဦးလမ်းလျှောက်မျက်နှာပြင်ကို Safe နှင့်စီးပွားရေးဖြေရှင်းချက် Are စေသည်က Non-A, ကူးမှုမျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအထူးပြုလုပ်ပါ။ caustic နှင့် / သို့မဟုတ်အက်ဆစ်အခြေအနေများအတွက်, ဖိုက်ဘာမှန်ပြားသံမဏိထက်ထိရောက်သောမတူညီသောနှင့်ပိုပြီးကုန်ကျကြောင်းချေးခုခံတဲ့အဆင့်အထိကိုပေး။ ဖန်မျှင်ထည်ပန်းကန်တစ်ဦးမဟုတ်သောနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည် grit မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲလိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦး grit မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ။
ဖိုက်ဘာမှန်၏ဤဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသွင်သဏ္ဌာန်, ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်မျှင်ထည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံသဏ္ဍာန်နှင့် Pultruded ဖန်မျှင်ထည် Profiles ဖန်မျှင်ထည်နဲ့အစေး Thermosetting စနစ်များရဲ့ပေါင်းစပ် မှစ. ထားကြပါတယ်။ အားလုံးပုံစံမျိုးစုံကိုခံနိုင်ရည်, impact ပေါ့ပါးဖြစ်ကြောင်း , Non-သံလိုက်နိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကူးမှုအနိမ့်နှင့်ရှုထောင်တည်ငြိမ်မှုရှိသည်, တော်တော်များများ application များအတွက်တပ်ဆင်ရန်နှင့်စံပြသူတို့ကိုလွယ်ကူသောအောင်။ မိမိစိတ်ကြိုက်ပုံစံမျိုးစုံတောင်းဆိုမှုကိုအပေါ်သို့ရရှိနိုင်ပါသည်။

Composite (GFRP) ခြစ်: ဘာလဲ GFRP (Glass ကို Fiber စစ်ကူပလတ်စတစ်)? GFRP တစ်ဦး၏လုပ်မယ့်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ် ပိုကောင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများဖွဲ့စည်းရန်ရည်ရွယ်, ဖိုင်ဘာနှင့်အတူအားဖြည့်ပေါ်လီမာ matrix ။ GFRP ထိုကဲ့သို့သောသတ္တုအဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ် , သစ်သား, မှန်, ကွန်ကရစ်။ GFRP ပစ္စည်းများသည်အခြားဆန့်ကျင်အဖြစ်အရေးကြီးသောအားသာချက်များရှိပြီး ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများ, အသစ်သော features တွေလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ GFRP ခြစ်ကဘာလဲ? ပုံသွင်း GFRP ခြစ်အထူးမှိုအတွက်ထုတ်လုပ်နေကြပြီး စိုစွတ်သောအလွှာပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို, ဖန်ဖိုင်ဘာ, ဗဓေလသစ်နောက်ထပ်နှင့်ခြယ်ပစ္စည်းထားရှိရေး။ ဤအကုန်ကြမ်းခိုင်မာစေပြီးနောက်, GFRP ခြစ် မှိုထဲကဖိနေကြသည်။ ပုံသွင်း GFRP ခြစ်အလင်း, တိုက်ဖျက်ရေးများမှာ တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးမြင့်မားဓာတုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခုခံတွန်းလှန်နဲ့လျှပ်စစ် Non-ကူးမှုရှိသည်။ components: resins, ဖန်ဖိုင်ဘာနောက်ထပ် နှင့်ခြယ်ပစ္စည်းဟာ GFRP ပစ္စည်းများ၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာနေသောမည်သည့်ပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ် , ဤအစိတ်အပိုင်းများပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သော။ ဗဓေလသစ်: ဓာတုခုခံ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန် သည့် GFRP ခြစ်၏ခုခံသည့်အစေးကဆုံးဖြတ်ကြသည်။ resins ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အညီရှေးခယျြခဲ့ကြသည်; orthophthalic ယေဘုယျအသုံးပြုမှုများအတွက်ဗဓေလသစ်, isophthalic စေး အလွန်လေးလံသောဓါတုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဗီနိုင်း Ester စေး။ Glass ကို Fiber: Multi-အလွှာစဉ်ဆက်မပြတ်ဖန် မျှင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ပုံသွင်း GFRP ခြစ်မှုကြောင့်မြင့်မားတဲ့စက်မှုခုခံတို ဖန်ဖိုင်ဘာရန်။ အပိုဆောင်း: ထိုကဲ့သို့သောခရမ်းလွန်တည်ငြိမ်စေအဖြစ်အပိုဆောင်း, မီးလျှံနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အနိမ့်သောမီးခိုးသိပ်သည်းဆနှောင့်နှေးစက်မှုနှင့်ဓာတုခုခံတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အသစ်သောသာလွန် features တွေထည့်ပါ။ ဆေးရောင်စုံစက္ကူ: ခြယ်ပစ္စည်းပေးဖို့ဖြစ်နိုင်စေ သည့် GFRP မဆို color ကို gratings ။ ဒါဟာ GFRP ခြစ်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပျက်စေသည် ဗိသုကာစီမံကိန်းများတွင်။

ပုံသွင်းခြစ်အောကျခံခုံ Fibergrate Adjustments ခြစ်အောကျခံခုံများမှာ မြင့်မားသောဆန်ခါပလီကေးရှင်းကိုထောကျပံ့ဖို့ဒီဇိုင်းအရည်အသွေးမြင့်အစိတ်အပိုင်းများကို။ သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးအတွင်းအပြတ်အသတ်ချိန်ညှိ, စံ အောကျခံခုံလက်ဝါးကပ်တိုင် Brace နှင့်အတူဆန်ခါပလက်ဖောင်းနှင့်ထုံးစံအောကျခံခုံမြှင့်ခြေရင်းမြင့်အထက်ထပ်မြှင့်နိုင်ပါ။ အောကျခံခုံ “1-1, 1 အဘို့အရရှိနိုင်ပါသည် / 2” နှင့် 2 “နက်ရှိုင်းသောစတုရန်း Fibergrate သို့မဟုတ် Chemgrate ပုံသွင်းဖိုက်ဘာမှန်ခြစ် mesh ။ အောကျခံခုံအကြီးအကဲများအတွက်ကောငျးအလှနျနေကြတယ်” ကြင်ဖော်မဲ့ဦးခေါင်း “နဲ့” ကို Quad ဦးခေါင်း “မွငျ့မား၏, အမြန်လုံခြုံပြီးချွေ installation ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်ဒီဇိုင်း။ ပလက်ဖောင်း• Adjustments – ။ အဆင့်လမ်းလျှောက် Create စွယ်စုံ•ကြမ်းပြင် sloping အပေါ်မျက်နှာပြင်များ – အားလုံး Fibergrate နှင့် Chemgrate စတုရန်းကွက်ခြစ်များအတွက်ရရှိနိုင်•ကုန်ကျစရိတ်အကျိုးသက်ရောက် – အနိမျ့ installation ကိုကုန်ကျစရိတ်ကိုအလွယ်တကူနဲ့အခြားဒေသများသို့ပြောင်းရွှေ့ပေါ့ပါး• – ရွေ့ပြောင်း, ချိန်ညှိအစိတ်အပိုင်းများကိုပေါ့ပါးဖြစ်ကြပြီး•ဖယ်ရှားလျှော့ချပေးပါတယ်။ ချေးကိုခံနိုင်ရည် – အိမ်ရာပစ္စည်း Thermoplastic polyester အရောင်နှင့် Pultruded ဗီနိုင်းတစ်ခု Ester အများစုမှာစက်မှု Wet-ကြမ်းပြင်ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ် Applications ကိုစေ

ခြစ်အောကျခံခုံထောက်ပံ့ ? ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်ခြစ်အောကျခံခုံအချိန်စေရန်အချိန်ကနေထောက်ပံ့, အ FRP ခြစ်ရိုးရာပံ့ပိုးပြီးတော့ဘောင်သွင်းခြင်းနည်းလမ်းများဖြစ်စေအသုံးပြုခြင်းကိုဘယ်မှာလူသွားစင်္ကြဒေသများခုနှစ်တွင်ထောက်ပံ့လိုအပ်လိမ့်မည်။ အသုံးပြုသောသို့မဟုတ်မသင့်တော်ဖြစ်ကြသည်မဖွစျနိုငျ ဖိအားပေးရန်, ထိုကဲ့သို့သောဓာတု Bundeli အဖြစ်ပြုပြင်ပတ်ဝန်းကျင်။ ဒေသများ။ ဃကြမ်းပြင်ပလက်ဖောင်း & အလုပ်စခန်းများ, ဓာတု ဆန်ခါကုသမှုထိုးစက်ရုံအခန်း, ရေနုတ်မြောင်းကြမ်းပြင်နှင့်အလုပ်နေရာများအနှံ့မှပေါက်ဖွားလာသူမဟုတ်တဲ့စလစ်နေသောလူသွားလမ်း access ကို, ဆိုင်းငံ့ထားကြမ်းပြင်, cable ကိုလှေကားပိုက်အလုပ်နှင့်အောက်လျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှုများ, မဟုတ်တဲ့ကူးမှုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ဒေသများဖုံးကွယ်, ပြေး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FRPP အောက်ခံသောငါတို့မြှင့်နိုင်ပါတယ်ထောက်ခံပါတယ် ဆန်ခါ FRP ကြမ်းပြင်, ငါတို့ဆန်ခါ၏ကွက်ပုံစံသို့လင့်ထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်ခါ၏ပြားပူးပေါင်းနိုင်ပါ တူညီတဲ့ဧရိယာ၌မျိုးစုံအောကျခံခုံဖျက်သိမ်းရေးတအောက်ခံပေါ်မှာ။ အဆိုပါကျယ်ပြန့်အခြေစိုက်အောကျခံခုံမှ fixed နိုင်ပါတယ် လိုအပ်လျှင်ကြမ်းပြင်များနှင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်ခါ၏ထိပ်, ငါတို့ 316 s / s ကိုသုံးပြီးကိုက်ညီရန်ကလစ်ပ်ဆင်းကိုင်ထားပါ။ ဒီအရာတစ်ခုအလွန်အစိုင်အခဲအခြေစိုက်စခန်း, ပေးပါသည် မြင့်မားသောဝန်ယူနိုင်ပါတယ်။ အထွဋ်၏အကွာအဝေးအတွက်သာရရှိနိုင်နှင့် မညီမညာဖြစ်နေသောကြမ်းပြင်ထားရှိရန်လုံးဝချိန်ညှိ, ငါတို့သည်သင်တို့၏လျှောက်လွှာနှင့်ကိုက်ညီရန်အောက်ခံထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။

, လှေခါးထစ် Solutions ဟာ FRP Translate – လှေခါးထစ်ကိုနင်းနယ် , ဖန်မျှင်ထည်ထိုအခါနင်း, လှေကားထစ်, လှေကားထစ်အဖုံးပုံသွင်းဖြည့်စွတ် Pultruded ခြစ် installation ကိုတစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားချေးနှင့်စလစ်ကိုခံနိုင်ရည်နင်းထုတ်လုပ်နေကြသည် တစ်သတ်မှတ်မြင်နိုင်နှာခေါင်းနှင့်အရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှု enviroments မှာဘေးကင်းလုံခြုံခြေကုပ်ပေး။ လှေခါးထစ်နင်းနဲ့အဖုံးကို cut ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ် အတိအကျဖောက်သည်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားဖို့ဒါမှမဟုတ်အလွယ်တကူလုပ်ကြံ Field ဖြစ်ကြောင်းစတော့ရှယ်ယာပြား၌တည်၏။
လှေကားထစ်နင်းအဖုံးဖို့အဆင်ပြေလမ်းဖြစ်ကြောင်း နေဆဲဖွဲ့စည်းပုံအသံကဖြစ်ကြောင်းရှိပြီးသားနင်းဘို့အစိုင်အခဲစလစ်-ခံနိုင်ရည်ခြေကုပ်ပေး။ လှေခါးထစ်နင်းအဖုံးသစ်သားကျော် installed စေခြင်းငှါ , ကွန်ကရစ်သို့မဟုတ်သတ္တုနင်း။ စံစက်မှုဇုန်အရောင်တစ်ဦးနှင့်အတူမှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပါတယ် အလွန်အမင်းမြင်နိုင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအဝါရောင်နှာခေါင်းနှင့်ဗိသုကာ application များအတွက်အလင်းမီးခိုးရောင်။ အရေးပါသောလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ် grit-ထိပ်တန်းမျက်နှာပြင် အမြင့်ဆုံးလုံခြုံမှုနှင့်အလွန်အကြမ်းခံနင်းမှုအတွက်လုံခြုံခြေကုပ်ပေးစွမ်းသည်။ သက်တမ်းတစ်ရက်ဖန်ခွက်ဖျာနှင့်အတူအားဖြည့် ခြင်းနှင့်ခုခံ impact အဲဒီနင်း width မှာလုပ်အတွက်လာဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါစံထူရရှိနိုင်အမျိုးမျိုးသောအထူအဖုံးများဖြစ်ပါသည် မိုးသည်းထန်စွာတာဝန် application များအတွက်။ စံရှည်လျားပြားကိုအလွယ်တကူအရွယ်အစားဖြတ်နေကြသည် တပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်း, ဒါမှမဟုတ်ထုံးစံအရှည်မှ precut ရရှိနိုင်ပါသည်။
င်း၏နှာခေါင်း: Fiber ပန်းကန်လှေကားထစ်နင်းအဖုံးများ ကမူလတန်းအလင်းအရင်းအမြစ်ကိုဖယ်ရှားခဲ့ပြီးပင်ပြီးနောက်တောက်စေခြင်း, နှာခေါင်းဧရိယာများအတွက်အထူးင်း၏အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူအမိန့်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးနှာခေါင်းအရာလှေကား၌စုံလငျဖွစျပါသညျ ပါဝါပြတ်တောက်, အလင်းရောင်အခါအားလျော်စွာရီနာကှငျးနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲခန်းမထဲမှာရှိသကဲ့သို့သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောခရီးသည်တင်သင်္ဘောများပေါ်တွင်အဖြစ်ပြင်ပပလီကေးရှင်းညအချိန်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတိုင်းအတာအဖြစ်မှိန်သည်အဘယ်မှာရှိပြင်ပတွင် accessways ကာလအတွင်းအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်အဖြစ်ဝတ်ပြုကြလော့။ ဒီအထူးနှာခေါင်းအညီစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ခရီးသည်သင်္ဘောပေါ်အနိမျ့တည်နေရာ Lighting – က ISO / TC သင်္ဘောနှင့်ရေကြောင်းနည်းပညာနှင့်အတူ။
ဆန်ခါဖန်မျှင်ထည်> အဆိုပါ FRP ကိုနင်းနယ်> တစ်ဦးဆုပ်ကိုင်ကိုနင်းမျက်နှာဖုံးများ : TreadGrip ၏သာလွန် features တွေ့တို့သည်အချို့သည်။ ကြာရှည်ခံမှု: TreadGrip တစ်ဦးအရည်အသွေးမြင့်ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ် isophthalic polyester ဗဓေလသစ်နှင့်အတူ impregnated ဖန်ယက် matting ၏။ အဆိုပါစွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူနှင့် TreadGrip ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ ပင်အတွက်၎င်း၏ရှည်လျားသောဘဝသေချာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏အလုပ်အများဆုံး။ ခုခံတွန်းလှန်ချော်: ကာဗွန်နှင့်တစ်ဦးဝင်း ဆီလီကွန် grit ခံနိုင်ရည်တစ်ထိပ်တန်းစလစ်ပေးနဲ့ Hard မျက်နှာပြင်ဝတ်ထားဖျင်၏နောက်ဆုံးအလွှာတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ချေးကိုခံနိုင်ရည်: TreadGrip တစ်ဦးမှခံနိုင်ရည် ဓာတုပစ္စည်းများကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ပင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏ harshest အတွက်အသုံးပြုရန်ဿုံသင့်လျော်သည်။ ဓာတုခုခံတောင်းဆိုချက်အပေါ်ရရှိနိုင်လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ TreadGrip ၏ဘက်စုံ: install လုပ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ ။ ဒါဟာနီးပါးမဆိုအသုံးချခံရဖို့ခွင့်ပြု ထိုကဲ့သို့သောကွန်ကရစ်, သံမဏိသို့မဟုတ်သစ်သားအဖြစ်မျက်နှာပြင်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအဖြစ်ထောက်ပံ့နေသည်ဟူသောအချက်ကို ချောထုတ်ကုန်က, အရှင်နိမ့်ဆုံးမှနှောင့်အယှက်ကိုစောင့်ရှောက်ဖြောင့်ကွယ်ပျောက်အပေါ်လမ်းလျှောက်နိုင်ဆိုလိုသည်။
နှစ်ဦးစလုံးပုံသွင်းနှင့်ထောက်ပံ့ရေး FRP လှေကားထစ်နင်း pultruded ဆန်ခါ profile များကို။ isopthalic, ဗီနိုင်း Ester နှင့်ဖင်နိုလစ်အတွက်သာရရှိနိုင် စက်မှုဇုန်နှင့်ပြည်တွင်းနှစ်ခုလုံး applications များနှင့်ကိုက်ညီရန်, မီးနှောင့်နှေးဗဓေလသစ်စနစ်များကို။ ပုံသွင်း FRP လှေကားထစ်နင်းတဲ့ဆနျ့ကငျြဘနှင့်အတူ လာ. လှေကားများအတွက်သြစတြေးလျစံချိန်စံညွှန်းများကလိုအပ်သည့်အဖြစ်ဘေးကင်းလှေကားအတွက်ရရှိလာတဲ့လှေကားတက်နှင့်ဆင်းများအတွက်ခြားနားရှေ့အစွန်း (nosing) အရောင်ရှိသည်ဖို့နှာခေါင်းအစွန်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှေကားထစ်နင်းအရောင်များဖြစ်ကြသည်: Grey က အဝါရောင်နှာခေါင်းနှင့်အတူ။ သငျသညျရန်ဆန္ဒရှိသငျ့သညျအခွားသောအရောင်များကိုရရှိနိုင်ပါသည် ဗေဒနှင့် / သို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူတက်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံနင်းပြားများအတွက်သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရရှိနိုင် အရွယ်အစားဖြတ်နိုင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံနင်းထားတဲ့ဆန့်ကျင်စလစ် grit ရှိ ထိပ်တန်းမျက်နှာပြင်, ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်လည်းဥပမာအားဖြင့်အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များအတွက်ကိုလည်းဆန့်ကျင်စလစ်ဖြစ်သည့်တစ်ခွက်ထိပ်ကိုအတူနင်းထောက်ပံ့ပေမယ့်သန့်ရှင်းရေးရန်လွယ်ကူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နင်းယင်းထောင့်မှလုံခြုံနေကြသည်ကို support ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 316 s ကို / s နဲ့အမျိုးအစားက M ကလစ်ပ်ဆင်းကိုင်သုံးပြီးအောက် – သင်က “တပ်ဆင်ခြင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း” စာမျက်နှာပေါ်ပုံသွင်းဆန်ခါညွှန်းကိန်းများတွင်သူတို့အားတွေ့မြင်နိုင်သည်။
သင်တစ်ဦးအဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်ခဲ့လျှင်, တစ်ဦးကို run လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်လှေကားထို့နောက်သင်လှေကားကို အသုံးပြု. လူတိုင်းအန္တရာယ်ကင်းကြောင်းသေချာစေရန်တာဝနျရှိနေကြသည်ရှိပါတယ်တဲ့အများပြည်သူအာကာသစီမံခန့်ခွဲ။ ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံလှေခါးထစ်နှာခေါင်းဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် လှေကားတတ်နိုင်သမျှဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်။ ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံလှေခါးထစ်နှာခေါင်းအခွင့်အလမ်းကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ် သိသိသာသာဖြစ်ပေါ်မတော်တဆမှု၏။ တစ်ဦးလှေကားထစ်များ၏ဦးဆောင်အစွန်းဖွစျလာနိုငျ သညျ့အခါစိုစွတ်သောချောနှင့်လူများအတွင်းရှိရေကိုခြေရာခံအဖြစ်ပင်ပြည်တွင်းရေးလှေကားမိုးရွာရွာနေစဉ်အတွင်းချောဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်မား Edge ဆုပ်ကိုင် FRP ဆန့်ကျင်ဖြတ်ပိုင်းနှင့်အတူ မိုနာကိုကနေလှေခါးထစ်နှာခေါင်းကိုသင်လှေကားများ၏ဦးဆောင်အစွန်းပင်မိုးရေချိန်အများဆုံးအခြေအနေများအတွက်ချောမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသေချာစေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားဆန့်ကျင်စလစ်လှေကားထစ်နှာခေါင်းတပ်ဆင်နိုင်ပါသည် အောက်ပါပြည်သူ့နေရာများ, စီးပွားဖြစ်ဒေသများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအပါအဝင်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအတွက်: မီးရထားဘူတာ, ပြည်သူ့ရင်ပြင်နှင့်ဥယျာဉ်များ, သွန်းလောင်း Milking, စက်မှုအကြံပေးအဖွဲ့လှေကား, စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်များ, ကျောင်းများ, နှင်းလျှောစီးလယ်ကွင်း ,. မီးထွက်ပြေးသောအခါ, ရေနံကျွန်ုပ်တို့၏ Edge ဆိပ်ကမ်းတူးစင် ဆုပ်ကိုင် FRP ဆန့်ကျင်လှေခါးထစ်နှာခေါင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်အကြမ်းခံဖြစ်ကြောင်း Pre-ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြံ့ခိုင်ဖိုက်ဘာမှန်ပြားလာနှင့်ဆီလီကွန်ကာဗွန် grit ထိပ်တန်း finish ကိုမြင့်မားစွာခံနိုင်ရည်မျက်နှာပြင်ချော်ပေးပါသည်။ ဖြတ်ပိုင်း ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုစလစ်ကိုခံနိုင်ရည်မျက်နှာပြင်များ, တဦးတည်းပူဇော် အတွင်းပိုင်းအခြေအနေများအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏အလင်း grit နှင့်အပြင်ပန်းအသုံးပြုမှုများအတွက်လုပ်အခြားလေးလံ grit ။ edge ဆုပ်ကိုင် FRP ဆန့်ကျင်ဖြတ်ပိုင်းလှေခါးထစ်နှာခေါင်းရှိပါတယ် အဲဒါကိုအလုံခြုံဆုံး All-ပတ်ပတ်လည်ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံလှေခါးထစ်နှာခေါင်းအောင်ခရီးအန္တရာယ်ဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲခြေလှမ်းများ၏နီးပါးတိုင်းအမျိုးအစားတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်နိုင်အဓိပ္ပာယ်မူပိုင်ခွင့် featheredge ။

ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါ Fiber Glass ကိုခြစ်၏ Applications ကို။

ဖိုက်ဘာမှန်ဖန်မျှင်ထည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့တစ်ဦးက cryostat တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ကြောင့်သူ့ရဲ့အလင်းအလေးချိန်, မွေးရာပါအစွမ်းသတ္တိကိုရာသီဥတု-ခံနိုင်ရည် finish ကိုနှင့်မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏မျိုးစုံမှကျနော်တို့မှာအများကြီးစွယ်စုံပစ္စည်း။
များအတွက်ဖိုင်ဘာ-အားဖြည့်ပလပ်စတစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုမှုကျယ်ပြန့် 1930 ခုနှစ်သုတေသနပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာလေကြောင်းအထူးစိတျဝငျစားခဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်း။ ဖန် strands ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု၏အဖြေနည်းလမ်း Owen-အီလီနွိုက်မှာသုတေသီသွန်းသောဖန်ခွက်တစ်စီးမှာချုံ့လေထုတစ်ဂျက်ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်အမျှင်ထုတ်လုပ်သည့်အခါမတော်တဆ 1932 ခုနှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Owen အတွက် Corning ကုမ္ပဏီနှင့်အတူပေါင်းစည်းပြီးနောက် 1935, Owen Corning က၎င်း၏မူပိုင်ခွင့် “Fiberglas” (တဦးတည်း “ကိုယ့်”) ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်နည်းလမ်းအဆင်ပြေအောင်။ သည် “Fiberglas ပေါင်းစပ်ပြီးများအတွက်သင့်လျော်သောဗဓေလသစ် တစ်ဦးပလပ်စတစ်နှင့်အတူ” du ပိုတငျးသဖြင့် 1936 ခုနှစ်တွင်တီထွင်ခဲ့သည်။ ခေတ်သစ် polyester resins ၏ပထမဦးဆုံးဘိုးဘွားဖြစ်ပါတယ် Cyanamid ရဲ့ 1942. ပါအောက်ဆိုဒ်တင်နိုင်စနစ်များပြီးတော့အားဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဖိုက်ဘာမှန်တီထွင်ခဲ့သည် လေယာဉ်တင် radomes (ဖိုက်ဘာမှန်ခရိုဝေ့ဖ်မှပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်း) တွင်အသုံးပြုထားသောပုံသွင်းအထပ်သားတစ်ဦးကိုအစားထိုးအဖြစ်။ သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအဓိကအရပ်သားပလီကေးရှင်းများအတွက်ခဲ့တာ ကြောင့် 1950 ခုနှစ်လက်ခံမှုရရှိခဲ့သည်ရှိရာလှေများနှင့်အားကစားကားတစ်စီးအလောင်းတွေ၏အဆောက်အဦ။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုမော်တော်ယာဉ်နဲ့မှကျယ်ပြန့်ထားပါတယ် အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများကဏ္ဍများ။ ကဲ့သို့သောအချို့သောထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများတွင် လေယာဉ်, ကာဗွန်ဖိုင်ဘာယခုအစားအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အလေးချိန်အားဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်သောဖိုက်ဘာမှန်၏အသုံးပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Pre-pregs အဖြစ်အဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ် များနှင့်ဖိုင်ဘာ rovings ဖိုက်ဘာမှန်ရဲ့ application များနှင့် fiber-အားဖြည့်ပလတ်စတစ်နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှဆန့အစှမျးသတ်တိကိုတိုးချဲ့ပါ။
ဖန်မျှင်ထည်ကိုလည်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုသည် ယင်း၏ RF permeability နှင့်အနိမ့် signal ကိုကို attenuation ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်အင်တင်နာ, shrouding သည်။ ဒါဟာအစကအခြားဖုံးကွယ်ဖို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါ ဤကဲ့သို့သောသူကပုံသွင်းခြင်းနှင့်လက်ရှိအဆောက်အဦများနှင့်မျက်နှာပြင်များနှင့်အတူရောနှောနေခြင်းမှခြယ်သနိုင်သည့်နှင့်အတူလွယ်ကူခြင်းကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာများပုံးနှင့်သံမဏိထောက်ခံမှုအဆောက်အဦများ, အဖြစ်အဘယ်သူမျှမ signal ကို permeability လိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိပစ္စည်းကိရိယာများ။ အခြားသောအသုံးပြုမှုစာရွက်-form ကိုလျှပ်စစ် insulator တွင်လည်းပါဝင်သည် လေ့အာဏာစက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်မှာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကို။ သောကြောင့်ဖိုက်ဘာမှန်ရဲ့အလင်းအလေးချိန်နှင့်ကြာရှည်ခံမှု၏ , ကမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောခမောက်အဖြစ်အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အသုံးပြုသည်။ အတော်များများကအားကစားထိုကဲ့သို့သောဖိုက်ဘာမှန်အကာအကွယ်ဂီယာသုံး goaltenders ‘နှင့် Catcher’ ‘မျက်နှာဖုံးများအဖြစ်။
တင့်ကား Entertainment ကသိုလှောင်မှု
အများအပြားအကြီးစားဖန်မျှင်ထည်တင့်ကား 300 ခန့်တန်အနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့အစွမ်းနဲ့ဖန်မျှင်ထည်တစ်ခုလေဆိပ် Entertainment ကသိုလှောင်ကန်များမှာဖွဲ့နိုင်ပါသည်။ သေးငယ်တင့်ကားကုန်တယ်မျှင်နှင့်ဖွဲ့နိုင်ပါသည် ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းတစ်ဦး preform အဖြစ်ပြုမူသော thermoplastic အတွင်းစိတ်အကြံပေးအဖွဲ့ကျော်ဖျာသွန်း။ ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောတင့်ကားရက်ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်နေကြတယ် ရဲ့ contents အားဖြင့်ဘေးထွက်မြို့ရိုးကိုချမှတ်ကွင်းစိတ်ဖိစီးမှုမှလက်ျာဘက်ထောင့်မှာအမျှင်ဓာတ်တိမ်းညွတ်နှင့်အတူဖျာသို့မဟုတ်ဝိုင်ယာကြိုးဒဏ်ရာဖိုင်ဘာ။ ထိုသို့သောင့်ကားများဓါတုဗေဒအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့လေ့ ပလတ်စတစ်ကှနျ့ (မကြာခဏ polypropylene) တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဓာတုပစ္စည်းများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုခံနိုင်ရည်ကြောင့်သိုလှောင်မှု။ ဖန်မျှင်ထည်လည်းမိလ္လာကန်င့်ကားများအသုံးပြုသည်။
အဆောက်အဦးအိမ်သူအိမ်သားဒီ
ဟာ Glass ကို-စစ်ကူပလတ်စတစ်ထိုသို့သောစနစ်များရဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခေါင်မိုးဖျင်ခင်း, ဝန်းရံ, တံခါး၏, ကျော်-၏တံခါးမြတ်သော, မြတ်သောအထိုအ dormers သည်ပြတင်းပေါက်သည်မီးခိုးခေါင်းတိုင်, အမျှ, အခေါင်းနှင့်ထားလိုက်တော့နှင့်အတူ, သော့ချက်များ၏အသုံးအိမ်သူအိမ်သားအပေါ်ဒါ့အပြင်ဒီအဆောက်အအုံအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရန် Are ။ အဆိုပါပစ္စည်းရဲ့လျှော့အလေးချိန်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူကိုင်တွယ် သစ်သားသို့မဟုတ်သတ္တုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, ပိုမြန်တပ်ဆင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ mass-ထုတ်လုပ်ဖိုက်ဘာမှန်အုတ်-အကျိုးသက်ရောက်မှုပြား ပေါင်းစပ်အိမ်ယာ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး, အပူဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန် insulator တွင်လည်းပါဝင်နိုင်ပါသည်။

ဖိုက်ဘာမှန်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။

အဆိုပါဖိုက်ဘာမှန်အလုပ်အလုပ်၏ဤအမျိုးအစားအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်ဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်ဖန်မျှင်ထည်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်မည်သို့တစ်ဦးအသိပညာလိုအပ်ပါတယ်
ဖိုင်ဘာသို့ 1. ရှူရှိုက်မိပါအမှုန့်။ အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင်အထည်သို့မဟုတ်လေထု filter ကိုမျက်နှာဖုံးကိုသုံးပါ
လူစုခွဲသည်အထိ 2. ပန်ကာကိုဖွင့်မထားပါနဲ့။ သငျသညျ upwind ဖွင့်ဖို့လိုအပျပါ
3. ဖိုက်ဘာမှန်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရှောင်ရှားရန်လုပ်ဆောင်နေစဉ်အမြဲလက်အိတ်ကိုသုံးပါ
4. အခါဘီး။ ဒါမှမဟုတ်ပွတ်ဖိုက်ဘာမှန် အကာအကွယ်မျက်မှန်အပိုင်းအစဖိုက်ဘာမှန်အတှကျအသုံးပွုထားရမည်
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကြောင့်မထိဖို့ itching ဖြစ်ပါတယ် 5. ။ ယာဉ်ဧရိယာကနေရွှံ့သို့မဟုတ်ဖယောင်း Cube အသုံးပြုခြင်း။ တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းဆပ်ပြာသို့မဟုတ်ဆပ်ပြာသို့မဟုတ်အရောင်ချွတ်အရောင်တင်သုံးပါ။ ထိုအခါရေဖိအားသို့မဟုတ်ရေပူချွေးပေါက်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ဖြစ်ပေါ်စေပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့်လေပေါ်မှာရန်ဖြီးကိုအသုံးပြုပါ။

ဖန်မျှင်ထည် (ဖန်မျှင်ထည်)

ဖန်ဖိုင်ဘာအမျိုးအစားများအဓိကဆောင်းပါးအသုံးပြုသော: Glass ကိုဖိုင်ဘာရေးစပ်သီကုံး: ဖိုက်ဘာမှန်များတွင်အသုံးပြုဖန်ဖိုင်ဘာ၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားတွေကိုအဓိကအားဖြင့်ဖန်-အားဖြည့်များအတွက်အသုံးပြုအယ်လကာလီအောက်ဆိုဒ်, w / w ထက်နည်း 1% နှင့်အတူ alumino-borosilicate ဖန်သော E-ဖန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပလတ်စတစ်ကိုအသုံးပြုဖန်၏အခြားအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်။ A-ဖန် (အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမဘိုရွန်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အတူအယ်လကာလီ-ထုံးဖန်), e-CR-ဖန် (လျှပ်စစ် / ဓာတု Resistance; alumino-ထုံး silicates ထက်နည်း 1% နှင့်အတူအယ်လကာလီအောက်ဆိုဒ် w / w ,. ) မြင့်မားတဲ့အက်ဆစ်ခုခံအတူ C- ဖန်က၎င်း၏နိမ့် Dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ဘို့အမည်ရှိ (မြင့်သောဘိုရွန်အောက်ဆိုဒ်အကြောင်းအရာနှင့်အယ်လကာလီ-ထုံးဖန်ဖန်အဓိကအမျှင်များနှင့်လျှပ်ကာအတှကျအသုံးပွု), D-ဖန် (borosilicate ဖန်,), R-ဖန် (alumino silicates ။ မြင့်မားသောစက်မှုနှင့်အတူ MgO နှင့် Cao မရှိဘဲဖန် စစ်ကူအဖြစ်လိုအပ်ချက်များကို), နဲ့ S-ဖန် (alumino silicates ဖန် Cao မပါဘဲပေမယ့်မြင့်မားတဲ့ဆန့ခွန်အားနှင့်မြင့်မားသော MgO အကြောင်းအရာနှင့်အတူ) အမည်ဖြင့်သမုတ်နှင့်အသုံးပြုမှု: စင်ကြယ်သော silica (ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်), သို့ fused လင်းကျောက်အဖြစ်အအေးအခါ။ အဘယ်သူမျှမစစ်မှန်တဲ့အရည်ပျော်မှတ်နှင့်အတူတစ်ဦးဖန်, fi တစ်ဖန်ဖိုင်ဘာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ berglass ပေမယ့်သောအားနည်းချက်ရှိပါတယ် အလွန်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်သောအလုပ်အပူချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်အခြားပစ္စည်းများ “flux အေးဂျင့်” (ပုအရည်ပျော်မှတ်ကိုလျှော့ချဖို့ဆိုလိုသည်မှာအစိတ်အပိုင်းများ) အဖြစ်မိတ်ဆက်ကြသည်။ သာမန် A-ဖန် (။ “အယ်လကာလီ-ထုံးအတွက်” တစ်ဦးက ” “) သို့မဟုတ်ဆိုဒါထုံးဖန်, နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရခြင်းနှင့် remelted ခံရဖို့အဆင်သင့်, ဒါခေါ် cullet ဖန်အဖြစ်, ဖိုက်ဘာမှန်အတှကျအသုံးပွုဖန်၏ပထမအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ e-ဖန် ( “အီး” ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကနဦးလျှပ်စစ်၏။ လျှောက်လွှာ), အခမဲ့အယ်လကာလီသည်, စဉ်ဆက်မပြတ်ဝိုင်ယာကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအတွက်အသုံးပြုပထမဦးဆုံးဖန်ရေးဆွဲရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာယခုကမ်ဘာပျေါမှာဖိုက်ဘာမှန်ထုတ်လုပ်မှု၏အများဆုံးတက်စေသည်များနှင့်လည်းတစ်ကမ္ဘာလုံးဘိုရွန်သတ္တုဓာတ်၏အကြီးဆုံးတစ်ခုတည်းစားသုံးသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းမှဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ တိုက်ခိုက်မှုနှင့်အဏ္ဏဝါများအတွက်ဆင်းရဲသားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ် applications များ။ ဆန့အစှမျးသတ်တိ (အမြင့်ဆုံးကိန်းပကတိတန်ဖိုး) အရေးကြီးသောဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်အရေးပါသောအဆောက်အဦများနှင့်လေယာဉ်ပျံ epoxy ပေါင်းစပ် (က R- ဟုခေါ်သည်အခါက S-ဖန် ( “ခိုင်မာသော” အတွက် “S” ကို) ကိုအသုံးပြုသည်။ ဖန်ခွက်, “အားဖြည့်အတွက်” R ကို ” ဓာတု” များအတွက်) ဥရောပတိုက်တွင် “။ ကို C-ဖန် (” ကို C “။ ခုခံရေး “) နှင့် T-ဖန် ( ” T က “အပူလျှပ်ကာကို C-ဖန်၏ -a မြောက်အမေရိကမူကွဲ” အဘို့ဖြစ်၏ “) ဓာတုတိုက်ခိုက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်; နှစ်ဦးစလုံးမကြာခဏလွဖိုက်ဘာမှန်၏ insulator တွင်လည်း-အဆင့်၌တွေ့နေကြသည်။ ဖန်မျှင်ထည်သို့မဟုတ်မီးတွင်း။ ကုန်သည်တစ်ဦးဒြပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပုံသွင်းဖိုက်ဘာမှန်များတွင်အသုံးပြုအဓိကကုန်ကြမ်း။ ဖိုင်ဘာယေဘုယျအားဖြင့်အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီး Chanin သို့ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်:
alkaline ရန်ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်လိုအပ် applications များအတွက်အသုံးပြု 1. Type A ဖန် (အယ်လကာလီ)
2. အမျိုးအစားကို C ဖန် (ဓာတု) ဓာတုခုခံလိုအပ် application များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ယင်းသော pH များနှင့်ချေး
လျှပ်စစ်သို့မဟုတ်ခွန်အားနှင့်ကောင်းသောလျှပ်စစ် insulator တွင်လည်းလိုအပ်ကြောင်းတာဝန်များကိုအတှကျအသုံးပွု 3. အမျိုးအစား E ကိုဖန်ခွက် (
4 အမျိုးအစား S ကိုဖန်ခွက် (မြင့်မားသောအစှမျးသတ်တိ) မြင့်မားတဲ့ type ကိုအီးမှာပိုမိုမြင့်မားအစွမ်းသတ္တိကိုလိုအပ် application များအတွက်အသုံးပြုသည် ဖန်

ဖိုင်ဘာအမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများကိုခွဲခြားသည်။

1. ဖိုင်ဘာဝစောက Short LINE (ခုတ်ဖျာ strands) ဂဟေသဖြင့်ဖြန့်ဝေချောထုပ်အပေါ် 1-2 လက်မ spatter ကော်တစ် fiber optic လိုင်းအရှည်ဖြစ်ပါသည်, ကော် (စာအုပ်ချုပ်သမား) နှစ်မျိုးရှိတယ်
: •အမျိုးအစား Emution ပြားချပ်ချပ်ကြည့်ရှုပါ။ ချောမွေ့ညနေလိုအပ်တင်းကျပ်စွာမထိုက်မတန် applications များ။ မရွှေ့ပါနဲ့
•စိတ်တိုင်းကျ Powder ရက်အမျှင်တစ်ချောင်စာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနယ်ပယ်ကိုက်ညီ။ ထောင့်များနှင့် niche အများကြီးရှိပါတယ် / m²အလေးချိန်တစ်စတုရန်းမီတာလျှင်ပေါင်း 100 200 300 450 600 နှင့် 900 ဆတိုင်းတာခြင်းအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အာဏာဖန်အထွေထွေနှင့်အတူ Bourne
2. ပန်းသီးဖိုင်ဘာရက် (ယက် roving), တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအရွယ်အစား 400 600 800 900 1000 နှင့် 1200 g / မီတာနှင့်အတူယက်အထည်သို့ယက်တိုတောင်းတဲ့ဖန်ဖိုင်ဘာ strands ။ အဆင့်မြင့်အာူး အဆိုပါဖိုက်ဘာ (2-လမ်း) ၏ဦးတည်ချက်ချမှတ်ရန်ပြေလည်
3. ဖိုက်ဘာမှန်အထည် (Glass ကိုအထည်) ချည်မျှင်ကဲ့သို့အမျှင် strands တစ်ထည်, texture, အရွယ်အစား 30, 60, 90.100.160.200 နှင့် 300 ဂရမ် / m²သို့ယက်ခံရနေကြသည်။ ကိုကူညီပါကောင်းစွာသွားခဲ့ပြီ အလုပ်မရှိသလောက်ပြုပါ အနားခိုင်မာစေရန်။ မျက်နှာပြင်နှင့်၏အထက်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းအဆုံး
4-ဖိုင်ဘာရက်ချုပ်နေသည် (ဖျာပူးတွဲလိုက်ပါ) polyester ဖိုင်ဘာအပိုင်းအစနှင့်အတူချုပ်ကမ်းနားလမ်းဖျာကုန်တယ်ဖိုက်ဘာမှန်၏အပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဖန်မျှင်သုံးစွဲဖို့အချိန်မရွှေ့ပါလိမ့်မယ်။ နမူနာပြခဲ့ပြီးပါပြီနှင့်အဘူဗြိတိန်အရွယ်အစား 300 450 600 နှင့် 900 g / မီတာမှာကျင်းပလျက်ရှိသည်
(ဖျာ Surfacing) 5 ဖိုက်ဘာမှန်အသားအရေပါးလွှာဖန်ဖိုင်ဘာတစ်ရှူးတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Size ကို 20 30 အလေးချိန် 50 ဂရမ် / m²။ Binder, ဆဲလ်ဂျယ်လ်အင်္ကျီကိုမျက်နှာပြင်အလွှာ။ နှင့်ဖိုင်ဘာဖန်နှင့်အတူပူဖောင်းအလွှာဂျယ်လ်အင်္ကျီ၏ပမာဏကိုလျှော့ချ
6. တိပ် Fiber (Glass ကိုတိပ်ခွေ), တစ်ဖိုင်ဘာယက်အပိုင်းအစ 2 လက်မ, 3 လက်မ, 4 လက်မနှင့်ဖန်၏စာရွက်များအကြားအဆစ် welding အတွက်အသုံးပြုနေကြသည်တိုင်းတာသည်။ ထိုအခါ workpiece ရဲ့အနားအားဖြည့်
နေသမျှကာလပတ်လုံးဖိုင်ဘာလိပ်အဖြစ် 7. ဖိုက်ဘာမှန်ကြိုး (Roving) ။ 1 ကီလိုမီတာ TEX1200 = အလျားအဖြစ် 1 ကီလိုမီတာ၏အလေးချိန် / အရှည် 1 ကီလိုဂရမ်, အသုံးအများဆုံးအစီအမံ 1200 2200 2400 4800 သို့မဟုတ်အောက်ပါ၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့်အလေးချိန်
တစ်မှုတ်တွေနဲ့•မှုန်ရေမွှား (roving တက်ကိုလေပေါ်မှာပ) ။ ဖန်မျှင်လေ့အမှတ် 2400 ကိုအသုံးပြု
အသုံးအများဆုံးဖုန်းကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ 600 800 1100 2200 2400 4800 နှင့်အတူပြွန်အလုပ်အတွက်တထောင် (ဝိုင်ယာကြိုး roving) •, ရေလှောင်ကန်
ထုတ်လုပ်မှုဆွဲ-သက်တမ်းအသုံးအများဆုံးနံပါတ်များများတွင်အသုံးပြု•ဆွဲ (pultrution roving) ။ 2400 4800
တစ် SMC (စာရွက်တန်ဆာဝင်း) •တစ်ဦး SMC စာရွက်အမှတ် 2400 ကိုအသုံးပြု
ဘလက်ဘန်း•။ အဆိုပါ PANEL (မြှောင်းပုံစာရွက်) 2400 နံပါတ်များကို အသုံးပြု. စခေါင်မိုးကို အသုံးပြု.
8. က Short ဖန်ဖိုင်ဘာ strands (ကုန်တယ်ကမ်းနားလမ်း) ဖိုင်ဘာလိုင်းများအတိုဖြစ်ကြသည်။ လိုင်း 3, 6 အရှည်, 9, 12 မီလီမီတာအဆိုပါ workpiece ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်
နေတဲ့အဖြူဖန်ဖိုင်ဘာအမှုန့်အဖြစ် 9. Fiber Powder (Glass ကိုအမှုန့်) ။ အဆိုပါတိုးမြှင့်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာခြစ်ခြင်းနှင့်လှုပ်ခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီး
10 ဖိုင်ဘာ unidirectional (Unidirection ဖျာ) အမျှင်ဟာအပိုင်းအစတစ်လျှောက်လုံးအညီ, တတန်းအတွက်စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ ကြိုး (polyester ကြိုး) နှင့်အတူလိုင်း 2 ရက်နေ့တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ချုပ်တစ်ဦး longitudinal နှင့်အလျားလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါဖိုင်ဘာ၏ရှည်လျားသောဝင်ရိုးတစ်ခုအားကြီးသောအင်အားသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း


နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အသိမှတ်-ဘယ်လိုဆန်ခါ။ www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover


polyester ဗဓေလသစ်

အရည်ပလပ်စတစ်၏တစ်ဦးကအမျိုးအစား အလားတူရေနံရှာဖွေတွေ့ရှိ funk အပူနှင့်အတူခိုင်မာစေသော။ ဒါဟာမီးလောင်လွယ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် အပြည့်အဝထားပြီးနောက် 2-8% တစ်ကျုံ့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ဗဓေလသစ်သတ္တုများပုံသွန်းအများအပြားမျိုးကွဲရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအောက်မေ့ဖွယ်၏ယေဘုယျ foundry သတ္တုများပုံသွန်းများအတွက် ချ. အစေး။ ချောမောရုပ်, etc ဖိုက်ဘာမှန်ဘို့ resins Casting ။ ဒီလိုအင်္ကျီကို Frame ကသိပ္ပံအဖြစ် Coates, များအတွက် resins ။ သရုပ်ဆောင်များနေစဉ် ဓာတုအနံ့လွှတ်ပေးရန်စေးအနံ့နှင့်အတူအနံ့ခဲ့သည်။ အလုပ်ခွင်ကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်အာကာသဖြစ်သင့်သည်။ အစိုင်အခဲသောအရပ်ဌာန၌အလုပ်မသငျ့သညျ။ နှင့်မျှမတို့လေကောင်းလေစောင်ရေသို့မဟုတ်လေဝင်လေထွက်အလုံအလောက်ကောင်းလှ၏။

အဆိုပါဗဓေလသစ်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြင့်ဗဓေလသစ်အဆင့်ညှစ်နေသည်။

1. တန်း Ortho-phthalic အမျိုးအစားအမျိုးအစားကိုအများအားအသုံးပြုတန်းဖြစ်ပါတယ်
2. တန်း isophthalic အမျိုးအစားကိုခံနိုင်ရည်အက်ဆစ်ဖြစ်ပါသည် – အခြေခံကောင်းကောင်း
3. တန်းအနည်းအမျိုးအစားကိုခံနိုင်ရည်အက်ဆစ်ဖြစ်ပါသည် – alkaline များ
4th တန်း chlorendics အမျိုးအစားကိုခံနိုင်ရည်ဒေါက်တာ – alkaline များ
အခြေစိုက်စခန်းအလွန်အားကောင်းတဲ့, သာအရည်အချင်းပြည့် epoxy ဗဓေလသစ်မှဒုတိယ – 5. တန်းဗီနိုင်း Ester ခံနိုင်ရည်အက်ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်။

ဗဓေလသစ် 2 အမျိုးအစားများသို့အမဲသားကိုခွဲထုတ်။

တုံ့ပြန်မှုအရှိန်အဟုန်မြှင့်မပေးသောအစေးအရောအနှော nonpromote 1. ။ အရည်စေးအလားတူရေနံရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အမဲသားကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ ပွင့်လင်းတစ်ဦးကရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အဝါရောင် အဆိုပါမီးမောင်းထိုးပြ 2 ရက်နှင့် 3 ရက်တစ်လဝင်သည့်အခါကြောင့်အပူပိုင်းရာသီဥတု, တစ်လအတွင်းအသုံးပြုရန်သင့်ပါတယ်သည့်ထိုင်း, 3 လတစ်စင်ဘဝ (ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဓေလသစ်ဟာထူပြီးပိုနှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်) နှင့်လည်းအများအပြားချက်ပြုတ်နည်းများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောပုံစံများ fit ရန်။ polyester thermoplastic ဗဓေလသစ်မဟုတ်သောမြှင့်တင်
2. အသား၏အသွင်အပြင် accelerates သောအစေးအရောအနှောမြှင့်တင်, ထို့နောက်စေးအရည်ပုံနဲ့တူတဲ့ရေနံရှာဖွေတွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ်။ Fuchsia ပန်းရောင်, ဒါပေမယ့်ပြီးသားဓာတ်ကူပစ္စည်းကူညီပေးခဲ့တယ်တဲ့စေးအရောအနှောလည်းမရှိ။ အကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါကပဲဓာတ်ကူပစ္စည်းမှဆက်ပြောသည်။ အရောင်နဲ့အစေးထုတ်လုပ်သူ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်အနက်ရောင်ဂျယ်လီရေကဲ့သို့အဆင့်မြင့်အရောင်အချို့ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အစေးအရောအနှော accelerates တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းဥစ္စာကို အသုံးပြု. နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါသတ္တုများပုံသွန်းစေးများအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ရောင်စုံဖြစ်ပါတယ်။ ပွင့်လင်းအစိမ်းရောင်ရှိသောတင့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးလုပ်ရတဲ့-အခမဲ့ငွေဖြစ်လွယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်အဆင်မပြေတာတိုကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအသက်ပေတည်း။ အသုံးပြုမှုအထိ 2 လ၏ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝကိုအမှန်တကယ်တစ်လအတွင်းကအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။


နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အသိမှတ်-ဘယ်လိုဆန်ခါ။ www.facebook.com/GratingThai

polyester thermoplastic ဗဓေလသစ်၏အင်္ဂါရပ်များ။

ဗဓေလသစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဓာတု, လျှပ်စစ်နှင့်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပလပ်စတစ်ပုံသွင်း
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ။ polyethylene thermoplastic (termoplastic) ထက်တစ်ကြော့မော့သောအစိုင်အခဲ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ featuring ပေမယ့်သတ္တုထက်လျော့နည်း။ ဖန်ဖိုင်ဘာနှင့်အတူအားဖြည့်သည့်အခါ ဒါဟာခိုင်မာတဲ့ပေါ့ပါး non-စေးကပ်ကြွပ်ဆတ်လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိကြီးထွားလာတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ရှိပါတယ်။ ဗဓေလသစ်နဂိုအတိုင်းလျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ်။ တစ်ဦး dielectric (insulator တွင်လည်း) ရှိပါတယ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

polyester စေးများအသုံးပြုမှု။

အများကြီးကွဲပြားခြားနားသော workgroups များတွင်အသုံးပြုစေး။ ဒါဟာပါဝင်သည်လေ့အမေရိကန်များတွင်အသုံးပြုသုံးခုကိုအဓိကအုပ်စုများသို့ကွဲပြား
(သတ္တုများပုံသွန်း) Casting 1. စတာတွေဟာချောမောသောဆုကြေးဇူးဒျေါလီ, ချ. ချ. , ချ. , ဖန်ခလုတ်, ကြိုး, အဖြစ်ကိုနှင်ထုတ်:
အပေါ်ယံပိုင်းအဖြစ် 2. အပေါ်ယံပိုင်း (ဖျင်) ။ ဘောင်သိပ္ပံ
3. တိုင်းတန်ဆာထိုကဲ့သို့သောဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ် FRP အဖြစ် (တန်ဆာ) ထုတ်ကုန်, (ဖိုက်ဘာမှန်ပလပ်စတစ်အားဖြည်) ဖိုက်ဘာမှန်တွေနဲ့အားဖြည့်ပလပ်စတစ်။

အဆိုပါဗဓေလသစ်၏တင်းမာ

polyester thermoplastic ဗဓေလသစ်အများအပြားနည်းလမ်းပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပါတယ်:
1. ဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အပူတင်းမာ + အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်
တစ်ဦးဓာတ်ကူပစ္စည်းသို့မဟုတ်ခိုင်မာစေ + အကူအညီဓာတ်ကူပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် 2 ။ မြှင့်တင်ရန် / accelerator အခန်းအပူချိန်မှာ
အလင်း, Ultra-ခရမ်းရောင်အသုံးပြုခြင်း 3.
Electron အသုံးပြုခြင်း 4.
5. အဆိုပါနေရောင်
အပူကိုသုံးပြီး 6 ။
ယေဘုယျအားဖြင့်, အစေးများတင်းမာနှစ်ခုအဆင့်သို့ကွဲပြား: 1. ဂျယ်အချိန်ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၏ထို့အပြင်ပြီးနောက်ကာလဖြစ်ပါတယ်, အဲဒီနောက်ဗဓေလသစ်ဟာဗဓေလသစ်မာလာသည်၏ဂျယ်လီ 2. ရောဂါပျောက်ကင်းအချိန်နှင့်အပြည့်အဝအကွာအဝေးအတွင်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ဗဓေလသစ်ယခုအချိန်တွင်တုံ့ပြန်မှုများ၏အပူအပြီးဆင်းအအေး။

အဆိုပါဗဓေလသစ်၏တင်းမာကိုထိခိုက်သော Element ။

1. အပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်နိမ့်အပူချိန်, ဗဓေလသစ်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာခိုင်မာစေသော
အဆိုပါဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၏ပမာဏ 2. နှင့်ပိုမြန်သည်ထက်အလွန်သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏ၏ solidification အရှိန်အဟုန်မြှင်
3. အစိုဓာတ်ကိုသို့မဟုတ်ရေ။ မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆဟာဗဓေလသစ်၏တင်းမာနှေးကွေးပါလိမ့်မယ်။ မြူဆိုင်းလျက်ရှိသောတက်ပြီးစီး ပုံမှန်အားဖြင့်, အဗဓေလသစ်အတွက်ရေအကြောင်းအရာ 0.05% ထက်မပိုဖြစ်ရပါမည်
4. အောက်စီဂျင်။ အောက်စီဂျင် anti-ခဲဗဓေလသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်စီဂျင်ပမာဏကိုပါလျှင် ထိုသို့သော resins ပုဗဓေလသစ်၏တင်းမာနှေးကွေးဖြစ်ပါတယ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါသည်။ resins ၏သက်တမ်းရှည်ရှည်အတွက်အသုံးဝင်သော 9 F နှင့်အောက်စီဂျင်။ သင်စေးတက်ကောက်နေ start လျှင်။ တစ်နှစ်အတွက်အောက်စီဂျင်အကြံပေးအဖွဲ့ဖန်တီးသို့မဟုတ်ခြင်းဖြင့်လှိမ့င့်ကားများနှင့်အတူနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသင့်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုထဲမှာစေး။ အောက်စီဂျင်မမှေးဖှား နှင့်အနည်းငယ်ပိုစုဆောင်းတော်မူပြီးမှထိုအစေးအောင်။


နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အသိမှတ်-ဘယ်လိုဆန်ခါ။ http://www.youtube.com/mktchancon


ဆန်းသစ်ဒြပ်ပစ္စည်း

1. ပလတ်စတစ် (ပလတ်စတစ်) 2. ပေါင်းစပ် (Composite) 3 Kevlar “Kevlar” 4. ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ (carbon fiber) 5 polyurethane မြှုပ်။ (Polyurethane foam) 6. ကို ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) 7. polypropylene (PP) ပလတ်စတစ်။

1. ပလပ်စတစ်ကဘာလဲ

ပလတ်စတစ်ဒြပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများမှာ ဘယ်တစ်အများကြီးကျယ်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ် (ထိုသတ္တဝါသည်။ အဆိုပါကြီးမားအမျိုးမျိုး) လူကို 130 နှစျကျြော သိ. အစားသတ္တု, သစ်သားသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအထည်, သင်္ဘောများနှင့်အမျိုးမျိုးသောထုပ်ပိုးပစ္စည်းများကဲ့သို့သောအခြားသဘာဝကပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသည်တစ်ဦးပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပိုပြီးအပါအဝငျ။ ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများဖြင့်သဘာဝရေနံကနေဆင်းသက်လာဒြပ်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကသီးခြားဒြပ်ပေါင်း အတော်များများကအပြစ်မဲ့ တစ်ခုချင်းစီကိုဝင်းနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာ type တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာကွဲပြားခြားနားသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်ပေါင်းများ “ပလပ်စတစ်” ပလပ်စတစ်လိမ့်မည်။

ပလတ်စတစ်အမျိုးအစားများ

1. Thermoplastic (အနုပလပ်စတစ်)
ထို့နောက်အပူနဲ့အားနည်းသွားစေရန်အရည်ကျိုသည့်အခါပျော့ပလပ်စတစ်။ ထိုသို့တစ်ဦးအစိုင်အခဲမှအေးနေစဉ်။ ပလပ်စတစ်၏ဤအမျိုးအစားသည်နောက်တဖန်အသစ်ကပြန်အရည်ကျိုနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့, ဖျက်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသောကြောင့်ပြန်သုံးနိုင်သောနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရနဲ့အရည်ကျိုနိုင်ပါတယ် Poly ပါဝင်သည် Poly propylene ညနေ (polypropylene), polyvinyl chloride တို့ (Polyethelene) ပိန်သွန်းလောင်းလေ၏။ မြစ်ကမ်း (polyvinyl Chloride), စသည်တို့
2. Thermoseting (ခဲယဉ်းပလပ်စတစ်),
ခက်ပလပ်စတစ်သည့်အခါအပူ, မအားနည်းခြင်း။ ဒါပေမယ့်မီးမရှို့ခံရဖို့ ဒီအမျိုးအစားထုတ်ကုန်များ extrusion သို့မဟုတ်ရောထွေးအသုံးပြုမှုကိုအခြားမှ fused မည်ဖြစ်ကြောင်းတဲ့အခါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဖျက်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ဤအမျိုးအစားလုပ်ဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာအခြားနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရ, အရည်ကျိုမရနိုင်ပါ။ အဆိုပါပလပ်စတစ်ခန္ဓာကိုယ်ဓာတုဗေဒအပြောင်းအလဲများအောင်ခိုင်မာစေသော။ ပလပ်စတစ်အပျော့ပလပ်စတစ်ကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အမဲသားကိုပျော့ပလပ်စတစ်မှခိုင်မာစေဟုခေါ်သည့်ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၏များအပြင်။ အဲဒါကိုပိုပြီးအစိုင်အခဲဖြစ်စေမည်။ ထိုကဲ့သို့သောမယ်လမင်း-Formaldehyde, formalin, Dale (မယ်လမင်း Formaldehyde) ဖင်နိုလစ်အဖြစ်မြင့်မားသောအစှမျးသတ်တိ, (ဖင်နိုလစ်။ ), Poly အဖြစ်လူသိများပတေရုသ Hayes Poly (polyester), ဖိုင်ဘာဖန်၏ပုံစံအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန် Hayes ။ Urethane (Urethane) Fokker အီး (Epoxy) ။

2. ပေါင်းစပ် (Composite) ဖြစ်ပါသည်။

Composite ပစ္စည်းများင်တစ်ဦးကုန်ပစ္စည်း၏နာမတော်သည်။ နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောကတည်းက သို့မဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်မှစွပ်စွဲ တစ်ဦးချင်းစီပစ္စည်းများ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ။ ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှု၏ဥပမာများ။ တာယာရာဘာနှင့်သံမဏိဝါယာကြိုးနှစ်ခုအဓိကအမျိုးအစားများထံမှပစ္စည်းပါရှိသည်သောသိသာနားလည်ကြသည်။ အရေပြားမှသံမဏိနှင့်ရော်ဘာ elasticity ၏ခွန်အားဂုဏ်သတ္တိများ။ တမဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်။ သို့မဟုတ်အကောင်းပေမယ့်မရတစျယောကျတညျးသံမဏိပျော့မပါလျှင်အဖြစ်။ ကအများကြီးအလေးချိန်အဖြစ်သို့မဟုတ်တာယာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နှင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ် ကွန်ကရစ်ဟာထူးချွန် features တွေနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်ကရစ် compression အစွမ်းသတ္တိ, စျေးနှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အကြမ်းခံသံမဏိနှင့်မြင့်မားသော Compression ခွန်အားနှင့်ဆန့အစှမျးသတ်တိကိုရှာဖွေရတာလွယ်ကူပေမယ့်မြင့်မားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အလွယ်တကူသံချေးကြောင့်ကို Maintenance ။
လူအတော်များများဟာဖိုက်ဘာမှန်ကိုအသိအမှတ်မပြု တစ်ဦးကပေါင်းစပ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်အားဖြည့်ပလပ်စတစ်။ တစ်ဦးကဖိုင်ဘာ-အားဖြည့်ပလပ်စတစ် (ဖိုင်ဘာ-အားဖြည့်ပလတ်စတစ်, FRP) သို့မဟုတ်ဖန်အားဖြည့်ပလပ်စတစ်။ (ဖန်-အားဖြည့်ပလတ်စတစ်, GRP) ဒါပေမဲ့တကယ်တော့, ဖန်၏ဖိုက်ဘာမှန်အမျှင်ဒဏ်ငွေပါးလွှာလိုင်းသို့ပတ်ချာလည်ကြောင်း။ ပေါ်လီမာအမျိုးအစားများအတွက်အားဖြည့်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့။ ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့အမိုးမိုးပစ်ကပ်စည်ပိုင်းသင်္ဘောလေယာဉ်တင်အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ထုတ်ကုန်သို့ပုံသွင်းနိုင်ပလပ်စတစ် resins အပါအဝငျ။ တစ်ဦးကကြီးမားတဲ့ရေတိုင်ကီ အဆိုပါဖိုက်ဘာတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိဂုဏ်သတ္တိရှိသောကြောင့်မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ, etc ။ အမြင့်ဆန့အစွမ်းသတ္တိကိုသံချေးများနှင့်ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရေခဲသေတ္တာ, မီးဖို, သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများအတွက်လျှပ်ကာအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့စံပြသောအပူလျှပ်ကာ၏ဖိုင်ဘာဂုဏ်သတ္တိများ။

နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အသိမှတ်-ဘယ်လိုဆန်ခါ။ http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass

3. Kevlar “Kevlar” ။

Aramid ဖိုင်ဘာ Stephanie Kwolek DuPont တစ်နှစ်နေဖြင့်တွေ့ရှိရသည်။ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် 2514 (1971) ။ p-phenylene diamine (PDA) နှင့်အတူအက်ဆစ်ကလိုရိုက် terephthaloylchloride (TPC) ၏ငွေ့ရည်ဖွဲ့တုံ့ပြန်မှုအားဖြင့် Kevlar အမျှင်စက်မှုလုပ်ငန်းမှ applications များ oriented နေကြသည်။ Kevlar ၏ဖြစ်ရပ်, Kevlar 29 အတွက် burlap တာယာရေပိုက်နဲ့ခါးပတ်စေတဲ့အမျှင်ဓာတ်ရှည်လျားအမျှင်၏ပုံစံအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ကြိုးတွေ, လေထီးနှင့် Kevlar ၏တိပ်ခွေအားဖြည့်စေဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။ ရှည်လျားသောအမျှင်များနှင့်တိုတောင်းသောအမျှင်၏ပုံစံအတွက် Millar, 49, စာရွက်များသို့လုပ်နေကြသည်။ ဖိုင်ဘာ၏လယ်ပြင်တွင်အဓိကအားဖြင့်တက်ကြွပါဝင်ပတ်သက်အာကာသပေါ်တွင်ပလပ်စတစ်ကိုယ်ထည်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အားဖြည့်။ တစ်ကင်အဘို့အမြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ခိုင်ခံ့ Excellence သံမဏိထက်စင်တီဂရိတ်ထက်ပိုခံနိုင်ရည် 427 ဒီဂရီများနှင့်အထိခုနစ်ကြိမ်အထိခံနိုင်ရည်အပူ, ဒါပေမယ့်ပွန်းပဲ့ကိုခံနိုင်ရည်မ။ နှင့်တရားရှိဖို့ ဘယ်ကပျက်စီးလွယ်စေသည် ဘယ်အချိန်မှာသိသိသာသာငုံ့။

4. ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ (carbon fiber) ။

သူတို့ရဲ့ပေါင်းစပ်၌တည်ရှိ၏။ ထိုအခါထုတ်လုပ်မှု၏သဘောသဘာဝပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ အခြေခံအဆောက်အဦများဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့တစ်ခုတည်းသောဖိုင်ဘာရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဖိုက်ဘာအတွက်ခွန်အားအလွန်မြင့်မားသည်။ အညီအမျှအလေးချိန်နှင့်အတူသတ္တုမြင့်။ ကာဗွန်မျှင်တူညီတဲ့ဦးတည်ချက်အတွက်ဒေါင်လိုက်စီစဉ်ပေးနေကြသည်အခါ။ Epoxy ဗဓေလသစ်အဆိုပါကော်စာအုပ်ချုပ်သမားအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာကျနော်တို့ကဒေါင်လိုက်စပါးကိုသစ်သားမှာသူတို့ကိုခွဲမခွာနိုင်မယ့်ပျဉ်တူတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသစ်သားဖိုင်ဘာ၏ line ကိုဖြတ်ပြီးကြိုးပဲ့မရနိုင်ပါ။ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာအသုံးပြုသည်, ကအထပ်သားပျဉ်ပြားနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြတ်ကူးနေတဲ့ဒေါင်လိုက်သို့မဟုတ် transverse အမျှင်အတွက်အတူတကွယက်ခဲ့ကြရပေမည်။ သငျသညျမှတပါးဒေါင်လိုက်တောင့်တင်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဒီဇိုင်း applications များ၏သဘောသဘာဝမှသင့်လျော်သောသူဖြစ်ရမည်နှင့်ဧည့်ခံအစှမျးသတ်တိအရေးကြီးပါသည်။ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ application များအတွက်။ ထုတ်လုပ်သူအလုပ်၏သဘောသဘာဝအရေးကြီးပါတယ်အကောင့်သို့ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပိုက်သို့မဟုတ်ပန်းကန်အဖြစ်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းများ၏အစွမ်းသတ္တိကို, သတ္တု သာ. အစွမ်းရှိ၏။ ဒါဟာအညီအမျှဒါကြောင်းသတ္တုထက်အစွမ်းသတ္တိကိုစွန့်ခြင်းမရှိဘဲပေါ့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ၏တစ်သက်တာအလွန်အကြမ်းခံစဉ်းစားသည်။ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ၏ခွန်အားသို့မဟုတ်ကြာရှည်ခံမှုအမျှင်များအကြားနှင့်အလွှာအကြားတစ်ဦးစာအုပ်ချုပ်သမားအဖြစ် epoxy ဗဓေလသစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

အဆိုပါ polyurethane မြှုပ် 5. ။ (Polyurethane foam)

တစ်ဦးကအရည်ပလပ်စတစ် thermoplastic က Settings ယက်။ (Thermosetting) လေ့ထိုကဲ့သို့သောအတုသစ်သားအဖြစ်အတု implants ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ (အမြှုပ်၏အရွယ်အစားအလွန်သေးငယ်သည်) ဘမ်ကားများလုပ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောစတီယာရင်ဘီးနှင့်ခြေတုများနှင့်အစွမ်းသတ္တိ၏ဒိုင်ခွက်ဖန်တီးမှုဟာ workpiece သို့မဟုတ်မှိုမှ (polystyrene granules ပိုကြီးဖြစ်ကြသည်), အဖြစ်အအေးသိုလှောင်မှု insulator တွင်လည်းအဘို့အထိုးအဖြစ်ကားအတွင်းပိုင်း။ Flammable အရည် 2
အဖြူရောင်အမြှုပ်သို့မဟုတ် polyol (polyol) လို့ခေါ်တဲ့အဝါရောင် polyester thermoplastic စေးများကဲ့သို့အမျိုးအစား 1
မြှုပ်အနက်ရောင်သို့မဟုတ် ISBN ကိုခေါ်နီးပါးအနက်ရောင် 2 umber ရိုက်ထည့်။ ဒီတော့ cyanate (diisocyanate)
အမြောက်အများအတွက် polyurethane ပိုလီမာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသုံးများ တစ်ဦးကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပစ္စည်း အဆိုပါပစ္စည်းသည်ခိုင်ခံ့ဖို့ပျော့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအပေါ့ပါး polyurethane အမည်ရသုံးအဖွဲ့များသို့ခွဲခြား
polyurethane အမြှုပ်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် (Flexible, polyurethane foam) –
– polyurethane အမြှုပ်, တင်းကျပ် (တင်းကျပ်, polyurethane foam)
– ISA ဟာ။ လာ့စ်ဗီးမာစီးဒီး (polyurethane elastomers) ။

6. ကို ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) ။

ကို ABS တဲ့အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်အင်ဂျင်နီယာပလပ်စတစ်ဖြစ်ပြီး စက်နှင့်သင်္ခါရရန်လွယ်ကူသည်။ ကို ABS ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ application များအတွက်တစ်ဦးစံပြပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ် သက်ရောက်မှုခုခံ, တန်ခိုးတော်ကို၎င်း, တောင့်တင်းရန်လိုအပ်ပါသည်အခါ။ ဒါဟာအကျူး machining များအတွက်အသုံးများဖြစ်ပါတယ် ကြောင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှုထောင်တည်ငြိမ်မှုရှိပြီးဆေးထိုးခြင်းရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ကော်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကထုတ်လုပ်မှုရှေ့ပြေးပုံစံ။ သဘာဝ (အဝါနုရောင်ရှိသော) ကို ABS နှင့်အနက်ရောင်ကို ABS အစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက် FDA ကလိုက်နာကြသည်။ အောက်ပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ပါတယ် ခြေရင်း acrylonitrile-butadiene-styrene ဗဓေလသစ်၏ပုံမှန်တန်ဖိုးများ။
ကို ABS styrene polymerizing ဖြင့် terpolymer ဖြစ်ပါတယ် polybutadiene ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့် acrylonitrile ။ အဆိုပါအချိုးအစားကို 15 မှ 35 ကနေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည် % acrylonitrile, 5 မှ 30% butadiene နှင့် 40 မှ 60% styrene ။ အဆိုပါရလဒ် polybutadiene ၏ရှည်လျားသောကွင်းဆက်ဖြစ်ပါသည် criss-ကူး Poly ၏တိုတောင်းသံကြိုး (styrene-Co-acrylonitrile) နှင့်အတူ။ ဖြစ်ခြင်းအိမ်နီးချင်းချည်နှောင်ခြင်းမှ nitrile အုပ်စုများ ဝင်ရိုးစွန်း, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုဆွဲဆောင်နှင့်အတူတကွချည်နှောင်စင် polystyrene ထက်ကို ABS အားကောင်းအောင်။ အဆိုပါ styrene ပလပ်စတစ်တောက်ပ, ပေးသည် impervious မျက်နှာပြင်။ အဆိုပါ polybutadiene တစ် rubbery ပစ္စည်းဥစ္စာ, ပေးပါသည် ပင်နိမ့်သောအပူချိန်မှာခိုင်မာခြင်း။ ပလီကေးရှင်းများအများစုအဘို့, ကို ABS နိုင်ပါတယ် , C -20 အကြားနှင့် 80 ကိုအသုံးပြုရမည် (-4 နှင့် 176 က F) က၎င်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအပူချိန်နှင့်အတူကွဲပြားအဖြစ်။ အဆိုပါဂုဏ်သတ္တိများရော်ဘာ toughening, အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေကြသည် elastomer ၏ဒဏ်ငွေမှုန်ဟာတင်းကျပ် matrix ကိုတလျှောက်လုံးဖြန့်ဝေနေကြသည်ရှိရာ။
ကို ABS ၏အရေးအပါဆုံးစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ် သက်ရောက်မှုခုခံခြင်းနှင့်ခိုင်မာခြင်း။ ပြုပြင်မွမ်းမံ၏တစ်ဦးအမျိုးမျိုးထားနိုင်ပါတယ် သက်ရောက်မှုခုခံ, ခိုင်မာခြင်းနှင့်အပူခုခံတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ အဆိုပါသက်ရောက်မှုခုခံတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် amplified နိုင်ပါတယ် ဒီသည်အခြားဂုဏ်သတ္တိများပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့်, acrylonitrile လည်း styrene စပ်လျဉ်း polybutadiene ၏အချိုးအစားပါ။ သက်ရောက်မှုခုခံမှာလျှင်မြန်စွာပယ်ကျကြပါဘူး အောက်ပိုင်းအပူချိန်။ ဝန်အောက်မှာတည်ငြိမ်မှုကန့်သတ်ဝန်နှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ် ။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏၏အချိုးအစားပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် အစိတ်အပိုင်းများ, ကို ABS ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်အတွက်ကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးကအဓိကအမျိုးအစား extrusion အဘို့ကို ABS ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဆေးထိုးတန်ဆာအဘို့နှင့်ကို ABS, ထို့နောက်အမြင့်ဆုံးနှင့်အလတ်စားသက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကို ABS တစ်ဦးအတွင်းအသုံးဝင်သောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်မယ်လို့ ? 20 မှကို C (176 F ကိုယျသလော 4) မှ 80 အပူချိန်အကွာအဝေး။ Lego မှအုတ်ခဲကို ABS ကနေဖန်ဆင်းတော်ကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးဂုဏ်သတ္တိများအချို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပါလိမ့်မည် ပစ္စည်းနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်မှလုပ်ငန်းများ၌သောအောကျခွအေနမြေားဖွငျ့အတိုင်းအတာ။ ဥပမာအားဖြင့်, မြင့်မားသောအပူချိန်မှာတန်ဆာ အမြင့်ဆုံးသက်ရောက်မှုခုခံနှငျ့ခှနျအားအနိမ့်အပူချိန်မှာကိုပုံသွင်းခြင်းဖြင့်ရရှိခဲ့ကြသည်သော်လည်းထုတ်ကုန်၏တောက်ပြောင်နှင့်အပူခုခံပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ အမျှင် (များသောအားဖြင့်ဖန်မျှင်) နောက်ထပ် နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့် 80 ကို C (176 F) အဖြစ်အဆင့်မြင့်ဖို့လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးမြှင့်ရန်အစေးလုံးလေးများအတွက်ရောစပ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအဖြစ်ခြယ်ပစ္စည်းကိုလည်းထည့်သွင်းနိုင်ပါသည် ကုန်ကြမ်းမူရင်းအရောင်အဖြူမှစဆင်စွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပိုလီမာ၏အိုမင်းဝိသေသလက္ခဏာများအကြီးအကျယ်နေကြသည် အဆိုပါ polybutadiene အကြောင်းအရာအားဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ထိုသို့ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် antioxidants ထည့်သွင်းရန်ပုံမှန်ပါပဲ။ အခွားသောအချက်များခရမ်းလွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်မှထိတွေ့မှုတို့ပါဝင်သည် သည်ကိုလည်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ရရှိနိုင်သောအဘို့။
ကို ABS ပိုလီမာ, aqueous အက်ဆစ်ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ် , အယ်ကာလီနှင့် Hydrochloric နှင့်ဖော့စဖောရက်အက်ဆစ်, အယ်လ်ကိုဟောနဲ့တိရစ္ဆာန်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် mineral အဆီများအာရုံစိုက်, ဒါပေမဲ့သူတို့ glacial acetic acid ကို, ကာဗွန် tetrachloride နှင့်မွှေးကြိုင်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်များကဖောင်းနေကြသည်နှင့်စုစည်းထံမှဆာလဗျူနှင့်နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာ Ester, ketones အတွက်ပျော်ဝင်နေကြသည် Ethylene dichloride နှင့် acetone ။ ကို ABS ပလတ်စတစ်အဘို့အများအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်သော်လည်း စက်မှုရည်ရွယ်ချက်များ, သူတို့ကလည်းလှိုင်း၏ကျယ်ပြန့်အပိုင်းအခြားအတွင်းတရားမျှတစွာစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ကြောင်းလျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိရှိသည်။ ဤရွေ့ကားဂုဏ်သတ္တိများနည်းနည်းအပူချိန်နှင့်ကြောင့်ထိခိုက်နေကြ အပူချိန်၏လက်ခံနိုင်ဖွယ်လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးအတွင်းလေထုစိုထိုင်းဆ။
ဒါဟာထိတွေ့သောအခါကို ABS မီးလောင်လွယ်ဖြစ်ပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောသစ်သားမီးရှိသူများအဖြစ်မြင့်မားသောအပူချိန်။ ဒါဟာမှာအရည်ပျော်ပြီးတော့ပြုတ်ကြလိမ့်မည် သည့်အငွေ့ပြင်းထန်သောပူမီးတောက်သို့ဖြတ်ထားတဲ့အချက်။ စင်ကြယ်သောကို ABS အဘယ်သူမျှမဟေလိုဂျင်ပါရှိသည်ကတည်းက၎င်း၏ လောင်ကျွမ်းခြင်းပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့် persistent အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းထုတ်လုပ်ပါဘူး, နှင့်၎င်း၏လောင်ကျွမ်းခြင်းသို့မဟုတ် pyrolysis ၏အများဆုံးအဆိပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင် cyanide ဖြစ်ကြသည်။ ကို ABS လည်းနေရောင်ခြည်အားဖြင့်ပျက်စီးနေပါသည်။ ဤသည်ကိုအများဆုံးကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်တဦးစေသော စျေးကြီးမော်တော်ကားကြောင့်ခါးပတ်မှာဖြန့်ချိခလုတ်များပျက်စီးခြင်းမှအမေရိကန်သမိုင်းတွင်ပြန်ပြောပြသည်။
ကနေသည်ပေမယ့်ကို ABS, ပြန်လည်အသုံးပြုရနိုင် သမျှသောပြန်လည်အဆောက်အဦများကလက်ခံခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။ ထုတ်လုပ်မှု
အတွက်ကို ABS Acrylonitrile, အ butadiene, styrene မှဆင်းသက်လာခြင်း, သည်။ Acrylonitrile propylene ကနေထုတ်လုပ်နေတဲ့ဒြပ် monomer ဖြစ်ပါတယ် နှင့်အမိုးနီးယား, butadiene မှရရှိသောတစ်ဦးဓာတ်ဆီဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ဖြစ်ပါတယ် ရေနွေးငွေ့လောင်သောအသံများ C4 အစိတ်အပိုင်း; styrene monomer ethyl ၏ dehydrogenation အားဖြင့်ဖန်ဆင်းထားသည် Ethylene နှင့် benzene များ၏တုံ့ပြန်မှုအတွက်ရရှိသောတစ်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန် – benzene ။
ကို ABS acrylonitrile ၏အစှမျးသတ်တိနှငျ့ကျောမှုပေါင်းစပ် polybutadiene ရော်ဘာခက်ခဲတဲ့နှင့် styrene ပိုလီမာ။ ကို ABS ထုတ်လုပ်ကုန်ကျစရိတ်အကြမ်းဖျင်းဖြစ်ပါတယ်နေချိန်မှာ polystyrene ထုတ်လုပ်နှစ်ကြိမ်ကုန်ကျစရိတ်, ကယင်း၏မာကျော, တောက်ပြောင်, ခိုင်မာခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်လျှပ်ကာဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်သာလွန်စဉ်းစားသည်။

7. polypropylene (PP) ပလတ်စတစ်

polypropylene (PP) နှင့်ကဘာလဲ ဘာအတွက်အသုံးပြုပါသလဲ? 
polypropylene (PP) တစ်ဦး thermoplastic “ဖြစ်ပါတယ် propylene monomers များ၏ပေါင်းစပ်နေဖန်ဆင်းတော်ထို့အပြင်ပေါ်လီမာ” ။ ဒါဟာ applications များအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုသည် စားသုံးသူထုတ်ကုန်, မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများ, အသကျရှငျပတ္တာနဲ့တူအထူး devices များနှင့်ချည်မျှင်နှင့်အထည်များအတွက်ထုပ်ပိုးထည့်သွင်းရန်။ polypropylene တစ်ဦးအားဖြင့် 1951 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံး polymerized ခဲ့ သညျပေါလု Hogan နဲ့ Robert ဘဏ်များအမည်ရှိ Phillips ကရေနံသိပ္ပံပညာရှင် pair တစုံနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အီတလီနှင့်ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင် Natta နှင့် Rehn ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ စီးပွားဖြစ်အဖြစ်ကအလွန်မြန်ဆန်စွာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည် ထုတ်လုပ်မှုအီတလီဓာတုဗေဒပညာရှင်ပါမောက္ခ Giulio Natta, ပထမဦးဆုံးက polymerized အနိုင်နိုင်သုံးနှစ်လွန်ပြီးမှစတင်ခဲ့သည်။ Natta စုံလင်ခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံး polypropylene ဗဓေလသစ်ဖန်တီး 1954 ခုနှစ်တွင်စပိန်၌၎င်း, စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးဖန်တီး crystallize မှ polypropylene များ၏စွမ်းရည်။ 1957 by ၎င်း၏လူကြိုက်များပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်းနှင့် ကျယ်ပြန့်စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုဥရောပတစ်လွှားစတင်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် ကမ္ဘာပေါ်မှာထုတ်လုပ်ပလတ်စတစ်။ အဆိုပါကို Creative ယန္တရားများဖြင့်ရှင်သန်နေသော hinge အမှတ်ရှေ့ပြေးပုံစံအင်ဖိုကလေး, အကို Safe အဖုံးဖို့ CNC ဖြတ်နည်းပညာ polypropylene အမျှင်, အဆိုပါ CNC ဖြတ်နည်းပညာ polypropylene Fibers နေထိုင်မှု hinge အမှတ်ရှေ့ပြေးပုံစံအင်ဖိုကလေး, အကို Safe အဖုံးဖို့
စာရွက် Menu ကိုရန်အဆိုအရအချို့သောအစီရင်ခံစာများ, အဆိုပါပစ္စည်းသည်အဆိုပါလက်ရှိဂလိုဘယ်ဝယ်လိုအားကလစ်များအကြောင်း 45 သန်းမက်ထရစ်ဆက်စပ်တန်ချိန်တစ်နှစ်ပတ်လည် Market ကထုတ်ပေးထိုသို့လုပ်ပါအဆိုပါခန့်မှန်းရပါတယ်။ ဝယ်လိုအားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 62 သန်းမက်ထရစ်မှထမြောက်ကြလိမ့်မည် polypropylene ၏အဓိကအဆုံးသည်အသုံးပြုသူများနှင့် ပတ်သက်. 13% အသီးအသီးကိုအသုံးပြုထားသည့်လျှပ်စစ်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကုန်ထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်စုစုပေါင်း၏ 30% စားသုံးရသောထုပ်ပိုးစက်မှုလုပ်ငန်း, ဖြစ်ကြသည် 2020 တန်ချိန်။ အိမ်သူအိမ်သားကရိယာများနှင့်မော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းနှစ်ဦးစလုံး 10 လောင် % တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများဈေးကွက်၏ 5% နှင့်အတူအောက်ပါအတိုင်း။ အခြား application အတူတကွ၏ကျန်တက်အောင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ polypropylene စားသုံးမှု။
polypropylene နိုင်သည့်တစ်ဦးအတော်လေးချောမျက်နှာပြင်ရှိပြီး ကြောင့်ဂီယာနဲ့တူသို့မဟုတ်ပရိဘောဂများအတွက်အဆက်အသွယ်အချက်အဖြစ်အသုံးပြုရန်အနိမ့်ပွတ်တိုက်ပလီကေးရှင်း Acetal (Pom) ကဲ့သို့သောပလတ်စတစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သောအစားထိုးပါစေ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီအရည်အသွေးဟာအနုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာပင်ဖြစ်သည် တခြားမျက်နှာပြင်မှ polypropylene Bond ရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်ကြောင်း (ဆိုလိုသည်မှာအခြားပလတ်စတစ်နှင့်အတူဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပူးတွဲဖွဲ့စည်းလိုအပ်သောဖြစ်ရပ်အတွက် welded ခံရဖို့ရှိပါတယ်အချို့ကော်ကောင်းစွာလိုက်နာမထားဘူး။ ) ။ polypropylene မော်လီကျူးအဆင့်မှာချောပေမဲ့ acetal, နိုင်လွန်, ဒါမှမဟုတ် PTFE အစားအသုံးပြုသောမည်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော – ကပွတ်တိုက်မှုတစ်ခုအတော်လေးမြင့်မားတဲ့ကိန်းရှိပါဘူး။ polypropylene လည်းတစ်ဦးအနိမ့်သိပ်သည်းဆဆွေမျိုးရှိပါတယ် ထိုးပုံသွင်း polypropylene အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့ငွေစုအလေးချိန်ဘာသာသောအခြားဘုံပလတ်စတစ်။ ဒါဟာဖို့အခန်းအပူချိန်မှာခြွင်းချက်ခုခံရှိပါတယ် ဆီနဲ့တူအော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်များပေမယ့်ပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန် (ဆေးထိုးတန်ဆာကာလအတွင်းအလားအလာပြဿနာ) မှာဓာတ်တိုးဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
polypropylene ၏အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ကလူနေမှုပတ္တာသို့ (တစ်ခုခု CNC သို့မဟုတ်ဆေးထိုးတန်ဆာ, thermoforming, ဒါမှမဟုတ် crimping တဆင့်) ထုတ်လုပ်နိုင်။ Living ပတ္ပလပ်စတစ်၏အလွန်ပါးလွှာသည်အပိုင်းပိုင်းများမှာ (တောင် 360 ဒီဂရီရောကျခါနီးပွီရွေ့လျားမှု၏အစွန်းရောက်ပ္ပံကျော်) ကိုချိုးဖောက်ကင်းသောကွေး။ သူတို့ဟာအခြေခံအဆောက်အဦး application များအတွက်အထူးအသုံးဝငျမဟုတျပါ တဲ့မိုးသည်းထန်စွာတံခါးကိုဖွင့်ကိုင်ပြီးနဲ့တူပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သော ketchup သို့မဟုတ်ခေါင်းလျှော်ရည်တစ်ပုလင်းပေါ်တွင်အဖုံးအဖြစ်မဟုတ်တဲ့ဝန်-bearing application များအတွက်အတော်လေးအသုံးဝင်ပါသည်။ polypropylene လူနေမှုများအတွက်ထူးခြားအစွမ်းကြောင့်အရင်း သည့်အခါအကြိမ်ကြိမ်ကွေးခွဲမထားဘူး။ အခြားအားသာချက်တစ်ခုမှာ polypropylene ကြောင့် ပိုမြန်ရှေ့ပြေးပုံစံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခွင့်ပြုနှင့်အခြားရှေ့ပြေးပုံစံနည်းလမ်းများထက်လျော့နည်းစျေးကြီးသောလူနေမှုပတ္တာမြားပါဝငျမှ CNC မြင့်နိုင်ပါသည်။ ကို Creative ယန္တရားများမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည် စက်လူနေမှု polypropylene ၏တစ်ခုတည်းအပိုင်းအစကနေအရင်း။
polypropylene ၏နောက်ထပ်အားသာချက်ကနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ကိုအလွယ်တကူ polyethylene ကဲ့သို့အခြားပိုလီမာတွေနဲ့ (မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ်ဦးပေါင်းစပ်ပလပ်စတစ်သို့ပေါင်းစပ်) copolymerized လိမ့်မည်။ Copolymerization ခွင့်သိသိသာသာပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိပြောင်းလဲ စင်ကြယ်သော polypropylene (၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တစ်ဦးကုန်စည်ပလပ်စတစ်ပို) နဲ့တတ်နိုင်သမျှထက်ပိုပြီးကြံ့ခိုင်အင်ဂျင်နီယာ application များအတွက်။
အထက်နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြထားသောဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆိုလို စသည်တို့ပန်းကန်ဆေးစက်အန္တရာယ်ကင်းပြား, လုပ်လေ၏ခွက်များ, ဒီလိုပါပဲမှ-go ကွန်တိန်နာနှင့်များစွာသောကစားစရာ: polypropylene applications များအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုသည်။

polypropylene ၏ကြန်အင်လက္ခဏာများကဘာတွေလဲ? 
: အဆိုပါအများစုမှာသိသိသာသာဂုဏ်သတ္တိများ directory ၏, Menu ကို၏ polypropylene အချို့ Are
သည့်တော်လှန်ရေးမှဓာတု: ရောအက်ဆစ် Base နှင့်ကြောင့်ထိုသို့သောသန့်ရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်, ပထမဦးစွာ-Aid ကိုထုတ်ကုန်များ, အပိုအဖြစ်, ထိုသို့သောအရည်ကွန်တိန်နာများအတွက်တစ်ဦးကကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုပြုပါကဘယ်ဟာ, အလွယ်တကူနှင့်အတူ polypropylene ရင်တွင်းစကားမပါဘူး။
elasticity နဲ့ခက်ခဲတဲ့: polypropylene နှင့်အတူပြုမူပါလိမ့်မယ် (အားလုံးပစ္စည်းများကဲ့သို့) deflecton နဲတစ်အချို့အကွာအဝေးကျော် elasticity ဒါပေမယ့်လည်းပုံပျက်သောလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အစောပိုင်းအပေါ်ပလပ်စတစ်ပုံပျက်သောတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦး “ခက်ခဲတဲ့” ပစ္စည်းစဉ်းစားသည်။ ညီကိုချိုးဖောက်မရှိရင် .. အင်ဂျင်နီယာ Term (မ elasticity, ပလပ်စတစ်) ပုံပျက်သောစေရန်တစ်ဦးကပစ္စည်းရဲ့စွမ်းရည်အမျှခိုင်မာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုကဘယ်ဟာ Is
သည့်တော်လှန်ရေးမှပင်ပန်း: polypropylene Fibers တစ်ဦးကအများကြီး Torsion, Bende ၏ယင်း၏ Shape ဆိုင်တွေမှာပြီးနောက်သလား, အ / သို့မဟုတ် flexing Add ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤသည်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုနထေိုငျအောင်များအတွက်အထူးသဖြင့်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ် ပတ္တာ။
insulator တွင်လည်း: polypropylene အလွန်မြင့်ခုခံရှိပါတယ် လျှပ်စစ်မီးနှင့်အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
Transmission: polypropylene ပွင့်လင်းစေနိုငျသျောလညျး , ကပုံမှန်အားဖြင့်အရောင်အတွက်သဘာဝကျကျဒီလိုပါပဲဖြစ်ထုတ်လုပ်နေသည်။ polypropylene အချို့ရှိရာ application များအတွက်သုံးနိုငျ လငျး၏အပြောင်းအရွှေ့အရေးကြီးသောသို့မဟုတ်ရှိရာကဗေဒတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားသော transmission ဆန္ဒရှိလျှင်ထို့နောက်တူသောပလတ်စတစ် acrylic သို့မဟုတ် Polycarbonate ပိုကောင်းရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။
polypropylene a “ကို thermoplastic” အဖြစ်ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ် ပလတ်စတစ်အပူတုံ့ပြန်မှုလမ်းကိုအတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ရာ ( “thermoset” ကိုဆန့်ကျင်ကဲ့သို့) ပစ္စည်း။ Thermoplastic ပစ္စည်းများသူတို့ရဲ့အရည်ပျော်မှတ်မှာအရည်ဖြစ်လာ (polypropylene ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အကြမ်းဖျင်း 130 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ။ thermoplastics အကြောင်းကိုအဓိကအသုံးဝင် attribute ကိုခြင်းဖြစ်သည် သူတို့အအေး, သူတို့ရဲ့အရည်ပျော်မှတ်မှအပူများနှင့်သိသိသာသာညံ့ဖျင်းခြင်းမရှိဘဲနောက်တဖန် reheated နိုင်ပါသည်။ အဲဒီအစားကိုမီးရှို့၏, polypropylene တူသော thermoplastics liquefy သူတို့ကိုအလွယ်တကူဆေးထိုးပုံသွင်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုခံရဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, thermoset ပလတ်စတစ်သာနိုင်ပါတယ် (ပုံမှန်အားဖြင့်ဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း) တစ်ချိန်ကအပူ။ ပထမဦးဆုံးအပူတင်ထားရန် thermoset ပစ္စည်းများဖြစ်ပေါ်စေသည် ပြောင်းပြန်မရနိုငျသောဓာတုပြောင်းလဲမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့ (က 2-တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း epoxy ဆင်တူ) ။ သင်တစ်ဦး thermoset ပလပ်စတစ်အပူဖို့ကြိုးစားပါလျှင် တစ်ဦးမြင့်မားသောအပူချိန်တစ်စက္ကန့်အချိန်ကရိုးရိုးရှို့မယ်။ ဒါဟာဝိသေသ thermoset

အကြံပြုထားပြ – ခေတ်သစ် stainless ရေကန် scum ။

# ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါသံမဏိဆန်ခါ, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ပလပ်စတစ်ရဆေိုးလျတ်, # အဖုံး manholes ပြီးစီးသံအဖုံးများ, အပ်ချုပ်သူ, # FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, # ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE သွန်းလေ၏။ အဖုံး, #Swimming လျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းဆန်ခါ, #Saddle ကလစ်ညှပ်သော့ခတ် Fastener, # optional ကိုသော့ခတ်ကလစ် #Leaf ထောင်ချောက်ဆင်ဘေးထွက်အဝေးပြေး Scupper သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းဝင်ပေါက်ကိုထိန်းချုပ်ရန်, # ဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများ, ကွန်ကရစ့်သတ်ထားခြင်းကိုသင်္ဂြိုဟ်အမှိုက်သရိုက်ဆန်ခါ, ထိုဆန်ခါပန်းကန်လုံလုံခြုံခြုံ။ အဆိုပါ footpath, Aquarium panel ကို # panel ကိုလိုက်ကာမီး #Egg သေတ္တာကင်ပျံ့ Divide ကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အလင်းကိုဒိုင်းလွှားကိုပါဝါခွဲခြား slat ။ နှာခေါင်းနှင့်ထောင့်တိအဖုံး panel ကိုလှေကားချော်, #Tree စောင့်တပ်ဖွဲ့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးခြစ် Frame က # -frame ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်ဒါပေမယ့်ငါးမွေးကန်, #Stair ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူ # ဖုံး, #Perforated Pegboard Hook စင်ပေါ်သိုလှောင် Tools များ DIY Kit ယူပြီး ,. # Billboard Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ဖောက်ထားသံမဏိမြို့ရိုးကိုသိုလှောင်မှုကိရိယာများ, စာရွက်အခင်းများနှင့်နေသောလူသွားလမ်းဆွဲထားကြ၏။

အဆိုပါလျ Www.CHANCON.co.th: IChancon: 02 4510780-1 ID အဆိုပါလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Manhole #Grating အဆိုပါမျက်နှာဖုံးတစ်ခုကကျွမ်းကျင်သူအထူးကုရဲ့
GFRP Composite Gully ခြစ်ကင်, သည့်ကားလမ်း, ဒီမြောင်း Culvert, သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းတုတ်ကျင်း, သံများအတွက်ပြွန်, Cast အဆင်သင့်၏သံမဏိရဲ့ Scupper ဖြစ်ပါသည်, ကျဇယား Manhole တစ်ဦးကအင်တုံ, ပေါက်ဖွားလာသည့် Access ကိုဖမ်း Grid အပေါ်မျက်နှာဖုံးများ။ ကြမ်းပြင်လူသွားစင်္ကြပလက်ဖောင်းပေါ်, ဘားဆန်ခါ mounting ကုန်းနှီး Clip သော့ခတ်ညှပ် Fastener ကျောက်ဆူး Fastener panel ကိုကင် mounting သော့ခတ်သံမဏိ, လှံတံ ThreadBar WaterStopper ကျောက်ချစခန်း WingNut ချည်ထားသော Formworks , စစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ထုပ်ကျဇယားအဆိုပါအကြံပေးအဖွဲ့လူကိုအပေါက်ကိုပိတ်ထားသံ, ပိုက်ထုပ်အမျှင်ဓာတ်ပေါင်းစပ်စေး, အဖုံးကိုသွန်းလေ၏။ လက်-Holstein, manholes, ပိုက်, filter များ, မိလ္လာကန်, ရေ, မိလ္လာ manhole အဖုံး, Mat Raceway ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အဖုံးကို။ ပတ်ပတ်လည်ဦးထုပ် – စတုဂံ, ဘိလပ်မြေ, သံမဏိကွန်ကရစ်အားဖြည့်, ရေဆိုးစုဆောင်းခြင်းကုသမှုအတွက်အဖုံး, အဖုံးကိုချက်ချင်းဖြတ်ဖို့ left; , ဂရိတ်အရသာ, ဆန်ခါယင်းကင်ပန်းကန်သံမဏိ-welded ဖုံးလွှမ်းချော, ဘောင်ကင်သစ်ပင်အဖုံး၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်, သိုလှောင်ရေး Tools များ DIY ယူပြီးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားစလစ်ဖောက်ထား Pegboard Hook စင်ပေါ် Kit Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ perforated သံမဏိပျဉ်ပြား။ အခန်းထဲမှာမြို့ရိုးကို Organizing သိုလှောင်မှုကိရိယာများ, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ # pegboard Tools များ Holder သိုလှောင်ဆင်ခက်ဘုတ်အဖွဲ့စတိုးဆိုင်ဆွဲထား Display ကို ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်များ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, သစ်သား။ မြို့ရိုးကိုအလှဆင်အတွက်အပေါက်, မီးဖိုချောင်, တွင်းဖွဲ့စည်းသစ်သားပျဉ်ပြား # သံမဏိစာရွက်။ စင်ပေါ်သံမဏိတုတ်ကျင်းအင်တုံတပ်ဆင်ထားဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်းအခြမ်းရေနုတ်မြောင်း scupper , အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ဘေးထွက်လျှောက်ဝင်ပေါက်ဆန်ခါနှင့်အတူမုန်တိုင်းထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံ scupper ရေနုတ်မြောင်းအသွားအလာခြစ်အသွားအလာလမ်းလမ်းမကြီးဆန်ခါနှင့် box ကိုစစ်ထုတ်ဖို့အတွက် Weir အာကာသအတွင်းမျောဆန်ခါဖြီးထောင်ချောက်သီးခြားအပျက်အစီးများ။ အဆိုပါ footpath ရဲ့အစွန်းမှာယိုစီးမှု အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်း box ကိုကင်, ကွန်ကရစ်ရေအားဖြည့်။ အပြည့်အဝတဝက်, tapered ခေါင်းကိုဝိုင်းပါတယ်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA ကျွမ်းကျင်သူများကပလပ်စတစ်လျတ်ရေကန်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်။ သံမဏိမြောင်းအစားထိုး, PP PVC PE ကို ABS ရေကူးပလတ်စတစ်ဆန်ခါကိုတင်သောဖောင်ဒေးရှင်းမှ , ဖန်အတားအဆီးမျက်နှာဖုံးစျေးဆိုင်, အဆောက်အဦးများ, မြို့ရိုး, အပြင်ပန်းဝတ်, အခင်းစာရွက်များကျေးရွာအုပ်စု။ ခြေလျင်ခင်း, အပေါ်ကိုခါးပတ်ကနေသဟဇာတထုတ်ကုန်လမ်းခင်းများနှင့်ဒေသခံပန်းခြံများမြှင့်တင်ရန်။ ခရိုင်ကျန်းမာရေးလျှပ်စစ်လယ်စင်မြင့်ရှိုးများ, ပြိုင်ပွဲ, Block ကိုစိုက်ပျိုးခြင်းမြက်။ ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။
လူမီနီယမ်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ, အက်ဖ် RP, ခံနိုင်ရည်ချေး, သံချေး, အပူ, အလင်း, အက်ဆစ်, အယ်ကာလီ, ဓာတုပစ္စည်း, စွမ်းအင်ချွေတာရေးမရှိဖော non-အဆိပ်မဟုတ်သောမီးနှောင့်နှေး, ဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ်ဖန်ဖိုင်ဘာအထူးပြု, Pantip ဖြစ်ပါတယ်။ သံမဏိ, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, Siam mch dos knack, SCG hOmepro Depot ခင်း, ပစ္စည်းများ, မျက်နှာပြင် Coates, epoxy, အီးလွယ်ကူ Pot, လြယ္ကူ Pot, ကြမ်းပြင် epoxy က c E ကိုပြုပြင် Watsadu ။ polyurethane, PVC ကော်, ဇီဝဇီဝ, PE မှ PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ခက်ကျောက် စက်မှုကြမ်းပြင်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ မီးဖိုချောင်ဟိုတယ်များ, coated ရေတွင်းများ, ဓာတုယဉ်, acrylic ဆေးသုတ်, ပြုပြင်ခြင်း, ပိတျထားသော crack, အပေါ်ယံပိုင်း, ရေစိုခံတာ, ကုန်းပတ်, ရေကူးကန်ဓာတုပစ္စည်းမြောင်းဖိုင်ဘာဖန်, သတ္တုအမိုးမိုးစာရွက်များ, ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲပစ္စည်းသံမဏိ။ အတု, ဒြပ်, အော်ဂဲနစ်, ပြန်လည်အသုံးပြု, ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, စင်မြင့်စက်တွေ, pallet ဗူးခွံပတ်လည်ရှိရေကူးကန်, ပြားချပ်ချပ် slats, ကြမ်းပြင်ဖျာ, ရော်ဘာခင်း၏အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်။ စင်ပေါ်, စာရေးတံပေါ်ကြမ်းပြင်အိမ်သူအိမ်သား။ ပျဉ်ပြား, အပေါက်တွေ, ရေ, သံမဏိ, စုတ်ပြဲတွေနဲ့အလှဆင်မြက်ခင်းပြင်သည်လမ်းဘေးရဲ့အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်ဖို့အတွက် walkway လှံတံရွှေ့ပြောင်းခံရဦးရေနုတ်မြောင်းမြောင်း, matrix ကိုပျက်ကွက်, ကျရှုံးခြင်း, ဝါယာကြိုးကွက်, လမ်းခင်း worm ပိတ်ပင်တားဆီးမှု, သံ, ကာဗွန်ဖိုင်ဘာဖြော, ဖောက်ထားတွင်းခေါက်။ , အစင်းဘဲ, ကြက်သား, မိုးရေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်, မြင့်တည်ဆောက်ခြင်း, စလစ်, သံလမ်း, အနံ့ကြောင့် mini ကိုအသားတင်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုခင်း, အပြင်ပန်းအလှဆင် Koi ကန်, Landscaping, ကြွေပြား, အခင်းအရှိန်မြှ။ , Feng တို့စွမ်းရည်ပြင်ဆင်ခြင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို install လုပ်ရန်လွယ်ကူ DIY ရေကူး, စျေးနှုန်းဘယ်လောက်လေဝင်လေထွက်ကင်ဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, Splashboard / မှာဝယ်လို့ အမှတ်တရ Panel များနေကာ Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / Trellis အရိပ်, အရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေ Sun က Screen ကို Partition ခွဲ, Anti-Bird ကိုထိန်းချုပ်ရေးခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်။ ကုလားကာဆန်ခါ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ တဲ့အခန်း, စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံ, အိမ်သာရေချိုးခန်းကအခန်း, ဆေးရုံ, re-အလှဆင်အကျင့်တွေ့ဆုံ, ရုံးသောနေရာများ: မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာ ကုလားကာနံရံမျက်နှာကျက်အုပ်ကြွပ်။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးအပြားခေါက်, အပြင်ပန်းလိုက်ကာကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အလင်းကိုအရိပ်အလင်းအိမ်ခွဲခြား slat, ထိန်သိမ်း, တစ်မြို့ရိုးပေါ်မှာမျက်နှာကျက်ကို T-bar ကို, မျက်နှာကျက် tile ကိုဒီလိုပါပဲအလင်း gauzy ကုလားကာမြို့ရိုးတပ်ဆင်ထားသည်။ utility အလှဆင် awnings, မျက်စိကန်းသောအာရဇ် pergola Fiat slat, အကာအကွယ်ကွက်အဖုံးငှက်, မြွေ, ငှက်, ရှဉ့်နှင်ထုတ်ခြင်းနှောက်ခြောက်ခေါင်း, partition ကိုပြားစညျးဝေးပှဲလေပြေအရင်း။ မွေ့လျော်, polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လသာဆောင်လှေကားပန်းကန်ဟာဖယောင်းစက္ကူအရွယ်အစား။ အလှဆင်ပြားချွတ်လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကို။ အပေါ် Deeside ကြော့ဒီဇိုင်း
GFRP Composite စိန်ထိပ်တန်း Manhole Checker ပြားမျက်နှာဖုံးများ မျက်နှာပြင် ( အထူကင်အဖုံးဖို့မြေဖုံးပိုက် Fiber Glass ကို Mat ပိတ်သိမ်း) www.chancon.co.th ခြစ်အထူးကု Solutions နှင့်မည်သို့ installation: အဆောက်အဦးအပြင်က Round ရင်ပြင်မှာ။ စတုဂံ, စက်ဝိုင်းမြို့ပတ်, ရိုးရှင်းသော Culvert လုပ်ကြံ ထွက်ကိုရှင်းလင်း, အင်တုံ, လူနေထိုင်ရာတုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းဆဲလ်ဖမ်း, ခြံဝင်းသို့ဝင်ကြမ်းပြင်ပန်းရေချိုးခန်းယိုစီးခြစ် Gully, Tile မြှောင်ဆဲလ်မျက်နှာကျက်ခြစ်, Pass ကိုလမ်းမြေအောက်ခန်းလမ်းဘေး, Manhole ချိတ်ပိတ်ပလပ်စတစ်ဇယားကွက်ခင်း, Lifter ရုပ်သိမ်းလက်ပေါက် ,. ရဆေိုး, စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဖုံး, ပိတျဆို့နတေဲ့ပိုက် ပြီးပုံသွင်းလွယ် Grey ကသံ, အစားထိုးသံမဏိ, Hybrid ကို Wood ကသစ် WPC ဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေ, Checker ဘဲပန်းကန်, Fittings, သန့်ရှင်း, ပေါက် box ကိုဖယ်ရှားခြင်း, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပန်းရံခင်းယူနစ်, ပန်းကန် drainer, Channel ကိုဖွင့်သင်္ဘော Casting ,. လေဝင်လေထွက် valve, Filter ကို, ရေကူးကန်, ဘုံဘိုင် ပိုးဧရိယာ, အကျင့်, ချေး res အစားထိုး, သင်္ဘော, ။ istance ဘောင်, ရာဇမတ်ကွက်, မိုးသေနတ်သမားရေ , အမှိုက်ပုံးထဲထိန်သိမ်းဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကို, လေပြန်နှင့်နေကြပါတယ်များအတွက်အဖြူရောင် Polystyrene ဥသေတ္တာ။ ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ ထောင့်ကွက်ငါး EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာအလှဆင် ပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver, terrarium vivarium ကွာဟမှုအလင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် panel ကိုဇယားကွက်အတွက်။ LED မီးခွက်သည် / ချောင်းစိန့် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကအခန်းတစ်ခန်း Divide မြို့ရိုးကိုဖွဲ့စည်းပုံသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ box ကိုကွန်တိန်နာ, ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင်
FRP ထုတ်ကုန်များ, GFRPS, Glass ကို Fiber စစ်ကူ သံဘောင်များကို Polymer အမျိုးအစား, စစ်ကူဖန်မျှင်ထည်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, Composite အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ဗီနိုင်း Ester စေး, အမြစ်ပင်စည် bollards ပင်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့။ အလှဆင်အတွက်လမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုပန်းပု, Landscaping ပြင်ပ ဥယျာဉ်ကြီးသစ်ပင်ခြစ်, welded bearing bar ကိုဝင်းခြစ်ဖုံးအုပ် Tree Ring ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame ကဖုံးလမ်းသွားလမ်းလာ, လမ်းမလမ်း, ပုံသွင်း, pultrusion, pultuded profile များကို, ကေ့လှေကား, လှေကားအုံနင်းမဟုတ်သောဆန့်ကျင် nosing ။ နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်လှေကား, ကျယ်ပြန့်ခြေလှမ်း, နင်းချော် ရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာနှစ်ချက်ကားဂိုဒေါင်အခင်း, တုတ်ကျင်းအဖုံးများ, မြောင်းအဘို့အဖုံးများ, Handrail, အခြေခံအဆောက်အဦးပုံသွင်း, စံပြ, အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတ္တုခြစ်, အကြီးစားတာဝန်ဆုပ်ကိုင် Struts Channel ကို, ဖောက်ထား Air ကိုစီးဆင်းမှုလူမီနီယံကင်, Yard လွှတ်ဆင်းလမ်း Edging အောကျခံခုံ Expanded ,. ကာဗွန် serrated ဘားသံမဏိ, ဝတ်, မီဒီယာထောက်ခံမှု, လေကွက်မျိုးတွင် , လက်ရန်း, Multi ဇယားကွက်, ဖုံးအုပ်ခြင်း, ခွက်, gritted, minimesh, သစ်ရွက် polyester စေး, Palette Partition ခွဲတံခါးပေါက်ကို Windows, စစ်ဆင်ရေးပလက်ဖောင်း, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်အထောက်အထားကြမ်းပြင်, နယူးစိတ်ကူးဆန်းသစ်တီထွင်ဒီဇိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း, Components, ဗိသုကာနှင့်စက်မှုကုန်းပတ်။ , လမ်းသွားလမ်းလာ Bridges စနစ်, တန်တိုင်း dock ကိုတံခါးခုံ , ခြံစည်းရိုး, ပတ်ပတ်လည်ပြွန်, ပိုက်စာရွက်များ, ထောင့်, ဝါယာကြိုးကွက်, သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ sump, အပေါ်ယံပိုင်း, Polyurethane ကွန်ကရစ်, ပိုလန်, Epoxy မိမိကိုယ်ကို level, ကြမ်းပြင်နံရံ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, ကြမ်းပြင်ခိုင်မာစေ, grouting ရေစိုခံ, ရေဆိုး။ ကုသမှုစိုစွတ်အအေးခံမျှော်စင်, ကော်လံ, လမိုင်း, သတ္တု, လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, သိမ်းတန်း, စပယ်ယာ, လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေး, polycarbonate, ပလပ်စတစ်, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC မှာ, ထူးခြားဆန်းပြားပေ, အလှဆင်အစိုင်အခဲစ Flat စာရွက်များ, ဆန့်ကျင်ခရမ်းလွန်တည်ငြိမ်။ စာရွက်များ, မြောင်း, မြောင်း, စေ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထည်အားဖြင့်အမိန့်, Hot ကြေးဝါကိုသွပ်, ထောက်ပံ့ရေး, စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်, m2 နှုန်းအလေးချိန်, ရှုထောင်ခြား, အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး Tinplates Electro Forge နှစ်ပြီးသော, ဝန်စားပွဲပေါ်မှာဖြတ်တောက်ခြင်း, ကားရောင်းဝယ်ရေး, စက်မှု ,. ပေးသွင်း, Foundry, တရုတ်, လုပ် GMP, HACCP, ISO ကို 1400, 900, FDA က, အရောင်း Infosoft များအတွက်သတ်မှတ်ချက်စျေးနှုန်းကက်တလောက် Approved ။

နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အသိမှတ်-ဘယ်လိုဆန်ခါ။ http://www.youtube.com/FRPGratingManhole

Shannon လေဆိပ်၏ CHANCON ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း / ထုတ်ကုန်။

channel အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူအထူးပြု။ ရေနုတ်မြောင်းစနစ်များကင်အဖုံး ကြမ်းပြင် Mat စင်္ တစ်ဦး footpath အနားမှာဆန်ခါစွန့်ပစ်ထောင်ချောက် လှေကားထိန်သိမ်း ပေါ့ပါး elevated ပြား, သန့်ရှင်းစေဖို့အတွက်ရေကန်အဖုံးဖုံး manholes ချွတ်ပိုက်ထုပ် ထောင်ဝင်းထဲမှာ utility ထုတ်လုပ်မှုပြား အဆိုပါကဏန်း pad ပါစက်တွေ သံချေးများနှင့်ချေးကာကွယ်မှုဓာတုပစ္စည်းများမှမိလ္လာစနစ်ကအထက်စာရွက်နေသောလူသွားလမ်း။ အဆိုပါကင်ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်အဆင်သင့်လုပ်ရေကန် / ခြစ်အထူးကု (5 ဆန်ခါ, 2 ရေတွင်းများကိုဖုံးလွှမ်း)
အဆိုပါ PP / ရေကန်ပတ်လည်ကို ABS လျတ်ဆန်ခါဆန်ခါ 1. ။ ပလပ်စတစ် Grid 2 စံ width ကို 25cm နှင့်အတူ PP / ကို ABS ။ ပြီးတော့ 30 စင်တီမီတာ။ ပေါ့ပါးအသုံးပြုရန်နှစ်ခုရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်ရှိပါတယ်, သံချေးမ, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ခဲ့သည်။ နေရောင်ကိုတက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဆိုပါပြဿနာသည် frame ခွဲထားပါတယ် စျေးအသက်သာဆုံး အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သော ရေကန်ပတ်ပတ်လည် အဆိုပါဧရိယာကားတစ်စီးကိုကျော်သို့ပွေးလေ၏ကြပါဘူး
PVC 2. / PP / PE ပလတ်စတစ်ဆန်ခါပလပ်စတစ်ကင်ကိုလက်စသတ်။ 2 အပြည့်အဝအရွယ်အစား 25x100cm နှင့်အတူပလပ်စတစ် PVC / PP / PE mesh ။ ပြီးတော့ 30x100cm ။ ပေါ့ပါးဝန်မှတဆင့်လမ်းလျှောက်ဖို့လူတို့အဘို့ကောင်း၏။ နေရောင်သို့မဟုတ်ဓာတုပစ္စည်းမကြာခဏပါ။ အဲဒီမှာရှုမြင်သုံးသပ်ကြခဲ့ကြပေမည် သံမဏိထက်စျေးနှုန်းချိုသာ စက်ရုံတဝိုက်အိမ်တွင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဥယျာဉ်တန်းမှာ Koi ရေကန်ကွန်ဒိုအိမ်ရာအဘို့သင့်တော်
3. HDG ။ သွပ်ရည်စိမ်ရဲ့ချော plating ကင် welded သံမဏိဆန်ခါသံမဏိ။ ဆန်ခါသံမဏိဟော့ Dip သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိစာရွက်များသည်။ အဆိုပါ interface ကို CO2 စက်ရုပ်တွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်သံမဏိအတူတူကိုပိုပြီးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်နှင့်ဆက်စပ်လက်၌အရည်ပျော်ပြီးတော့ပိုမိုမြင့်မားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိပစ္စည်း HDG အားသာချက်ချထားတဲ့စေသည်။ အဆိုပါအားနည်းချက် rusting ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါခိုးယူအရွယ်အစား 25x100cm ။ ပြီးတော့ 30x100cm ။
4. ဖိုင်ဘာဖန်-အားဖြည့်ပေါင်းစပ်စေး “ဆန်ခါ FRP” အစားထိုးကင်, သံမဏိ / လူမီနီယံဆန်ခါယင်း FRP ဆန်ခါ။ ပေါ့ပါးဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်စေးကနေဖန်ဆင်းတော်မြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်, သံချေးခံနိုင်ရည်, ခရမ်းလွန်နေရောင်ခြည် corrode ပါဘူးရှိပါတယ်။ သူခိုးမလိုချင်ကြဘူး လြယ္ကူကို Maintenance 50-100 နှစ်ပေါင်း၏အသုံးဝင်သောဘဝ, ရှေးခယျြမှု၏ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်အဖြစ်ကြမ်းပြင်မှအရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ စံစာရွက်အရွယ်အစား 1.5x4M ။ သင့်တော်မြင့်မားသောပြား။ ဒါမှမဟုတ် 3-5 နှစ်ကအာမခံအတွက်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီမည်သည့်အရွယ်အစားမှာအမိန့်ချမှတ်နိုင်ပါတယ်
တဲ့လမ်းဘေးထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအနားမှာစွန့်ပစ်ထောင်ချောက်ဆန်ခါ 5. ကျဇယားဘေးထွက်ယိုစီးခြစ်။ (ကျဇယားသံ Casting) ကျဇယားသွန်းသံဆန်ခါကိုဖန်ဆင်းပစ္စည်းများအစေခံရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Split ကိုဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများထောင်ချောက်အဆိုပါလမ်းဘေးတလျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ မြူနီစီပယ်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းနှင့်ဘန်ကောက်စံအရွယ်အစား 10x40cm ဖြစ်ကြသည်။ 15x30cm ။ , 15x40cm ။ , 20x57cm ။ ပြီးတော့ 25x50cm ။
သံအဘို့ 6. Cast အဆင်သင့်ကျဇယားသံပစ်ကျဇယားပိုက် Manhole အဆိုပါဖုံးကိုဖုံးလွှမ်း။ ကျဇယား၏ဖန်ဆင်းထိုင်းနိုင်ငံအတွက် certified ရရှိထားပြီးအဖွဲ့အစည်းများထံမှစံ EN124 စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရသိရသည်ထုတ်လုပ် (ကျဇယားသံ Cast သုံးရန်) သံကိုသွန်းလေ၏။ 2-40 တန်ချိန်နှစ်ဦးစလုံးဗားရှင်းပတ္ရှိသည်နှင့်ခိုးမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့သော့ခတ်တော်တော်များများရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်အနေဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။ installation ပြီးလွယ်ကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစျေးနှုန်း 1 set ကို frame ကိုအတူဦးထုပ်များပါဝင်သည်
ဖိုက်ဘာမှန်ဘောင်နှင့်အတူအားဖြည့် 7 FRP Manhole Cover အဖုံး manholes ။ ဖိုင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပလပ်စတစ် FRP စံ EN124 သွန်းသံ, ကျဇယားအစှမျးသတ်တိနဲ့တူသံချေးမရအားဖြည့်။ လှလှပပသဘောသဘာဝနှင့်အတူ 2-40 တန်ချိန်ကနေရွေးချယ်ပါ။ ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များသည်မဟုတ်ခိုးယူရှေးဟောင်းပစ္စည်းခဲ့ကြပြီ။

ခြစ်ခြင်းနှင့် Manhole မျက်နှာဖုံးများများအတွက် GRP / FRP / ဖန်မျှင်ထည် / Composite ။

ပစ္စည်းများနည်းပညာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဖိုင်ဘာပေါင်းစပ် resins ၏အဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသွန်းသံထက်ပိုမိုပေါ့ပါးပါပြီ, သံချေး corrode မထားဘူး။ သူခိုးတွေလုံးဝကောင်းသောအနံ့တားဆီးဖုံးချင်ကြဘူး။ လိုအပ်သကဲ့သို့မျက်နှာပြင်ကိုက်ညီရန်အရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ

FRP (ဖန်မျှင်ထည် + ဗဓေလသစ်) .vs ဆန်ခါအင်္ဂါရပ်များ။ သံမဏိ .vs ။ ပလတ်စတစ် (PE / ကို ABS / PVC) ။

1. အဘယ်သူမျှမချေးချေးဘောင်, အပူနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို caustic soda, Borax, ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်အဖြစ်ဓာတုပစ္စည်းထံမှချေးဖို့ခံနိုင်ရည်ခရမ်းလွန်အလင်းခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်အပူချိန်နှင့်ဓာတုပစ္စည်းခံနိုင်ရည်စားပွဲပေါ်မှာစမ်းသပ်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
2 ။ ။ အသုံးပြုမှု, ပင်လယ်အနီးရှိသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအပူချိန်အတွက်ဓာတုပစ္စည်းထိတွေ့၏ဥပမာကြိမ်နှုန်းပေါ် မူတည်. နှစ်ပေါင်း 30 ကျော်၏တစ်သက်တာ။ (သံချေး၏ချေး၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို။ ထိထိရောက်ရောက်)
3. သန့်စင်စက်ရုံ။ ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကိုက်ညီရန်အရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ Non-ကူးမှု dielectric မီဒီယာလျှပ်စီးမဟုတ်ပါ: ဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဇုန်အဖြစ်, အထူးသထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို, အဝါရောင်အပြာ, မီးခိုးရောင်, အနက်ရောင်, အစိမ်းလျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုပစ္စည်းအဖြစ်အရောင်ကို အသုံးပြု. ။ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်တားဆီး
သံမဏိထက်ပိုမိုပေါ့ပါး 4 ။ ဒါပေမဲ့ High-အစွမ်းသတ္တိကိုသံမဏိနဲ့မတူပဲ။ ရွေ့လျား၏ရလဒ်အဖြစ် installation နဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမြန်ဆန်လွယ်ကူ
သွန်းသံများ၏စျေးနှုန်း 5. ။ ပိုမိုမြင့်မားသောသံမဏိ FRP ရဲ့ Galvanizing, ဒါပေမယ့်အခိုးခံရဘူး။ ပညတ္တိကျမ်းဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းပါဘူးဟောင်းတစ်ဦးနှင့်တူ fit မှ, ခရမ်းလွန်ခံနိုင်ရည်စည်းလုံးအစွမ်းသတ္တိကိုပေါ့ပါးသံမဏိဖြတ်နေရောင်ခြည်၏အက်ကွဲ corrode ပါဘူး get
6-ဖိုင်ဘာ, high-resolution ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ။ လုံးဝတင်းကျပ်စွာပိတ်ထား က virtual အပေါ်တစ်ဦးကရော်ဘာတံဆိပ်ခတ် ကာကွယ်ရေး, အနံ့ကောင်းသော အဘယ်သူမျှမထိကပေါက် အသံတိတ်ကားကိုထိပ်မျက်နှာပြင်ကျော်သို့ပွေးလေ၏အခါ။ Dielectric (Non-ကူးမှု) အပူခံနိုင်ရည်နဲ့ခရမ်းလွန်အလင်းပလပ်စတစ်ဘောင်ကို ABS ကဲ့သို့ PVC, စာရွက်အဆိုပါ Poly အက်
စတုရမ်းမီတာ 5000 ကျော် 7 သိုလှောင်။ အားလုံးအရွယ်အစား၏အရောင်သို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်မှုကိုရွေးချယ်ပါ။ ထိုခဏခြင်းတွင်အကြီးဆုံးစာရွက်အရွယ်အစား 1.5×4 မီတာ
8. ဥရောပကနေတင်သွင်းခဲ့သည်။ ဒီအရညျအသှေးမော်ဒယ်နှင့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး 2-5 နှစ်ကြာ EN124 စံအာမခံနှင့်အတူနိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင်အသိအမှတ်ပြုသည်။ အဖြစ်မကြာမီအဖြစ်အစားထိုးခဲ့လျှင်
ထို FRP သည့်အင်္ဂါရပ်များ:
•အလင်း, အလေးချိန်, အဆင့်မြင့်အစွမ်းသတ္တိ, လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်သေတ္တာပြီးတော့ပြုပြင်ကြသူ Work, ဖြတ်ပြီးတော့ဆိုက်ကို ons တွေကိုတူး
•ချေးပြီးတော့မိုးလေဝသခုခံတွန်းလှန် (ခရမ်းလွန်ကိုခံနိုင်ရည်) ဖြစ်ပါသည်, အများစုကဓာတုပစ္စည်းခုခံဆက်သွယ်ရန်
အဆိုပါ Do မကျင့်အပူ•သို့မဟုတ်ဒါ့အပြင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလမ်းကြောင်းထည့်ပါ။ cable ကို (ကမြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်) ကိုကာကွယ်ပေးသည်
•ပြင်ပမီးဘေး (-Self ငြိမ်းအေး) ၏တပတ်ရစ်ကိစ္စတွင် cable ကိုစေရန်, Added မီးဘေးကာကွယ်မှုကိုပေးသနား
CHANCON ။ စက်ရုံမရှိရင်အဆိုပါဖြန့်ဖြူးပြီးတော့တိုက်ရိုက် မှစ. တစ်ထုတ်လုပ်သူကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအများစုအနေနဲ့ Excel တန်ဖိုးခုနှစ်တွင် Added အင်ဂျင်နီယာ / အဆိုပါ FRP ကုန်ပစ္စည်းများသည်ဗိသုကာကန့်သတ်ဒီဇိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ ။ Shannon လေဆိပ်ကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချ FRP ဆန်ခါ, ထိန်သိမ်းသံလမ်း, ရေနုတ်မြောင်း, နေသောလူသွားလမ်းဆန်ခါ။ သတ္တု, သံမဏိ, သံမဏိ, လူမီနီယံကြေးဝါကြေးနီ၏အစားထိုးများအတွက်ဖိုင်ဘာ (FRP), ဆောက်လုပ်ရေးအအေးသိုလှောင်မှု, မွေးမြူရေး, လယ်ယာဝက်, ကြက်ဘဲ, လှောင်အိမ်များအတွက်သွပ်ရည်စိမ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ plating သံ, ကျဇယားသံတန်းသောကြေးဝါ-ချထားတဲ့ဇင့်ကိုသွန်းလေ၏။ အဆိုပါကားလမ်းခုံးကျော်တံတားကျေးလက်လမ်းများ, လျှပ်စစ်မီး, လေဆိပ်အဆောက်အဦထဲမှာတောငျကိုချောက်ထဲနံရံတယ်လီဖုန်းအဖွဲ့ဦးစီးဌာနကျော်ငှက်ခွေးဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, ရေကာတာ, ဆိပ်ကမ်းဆီ, တံတားများ။ ဓာတုပြီးတော့သန့်စင်စက်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်း်ဆောင်မှုများ Cable ကိုခုနှစ်မှာကြီးမားတင်သောတည်ဆောက်ခြင်းဗိသုကာ ,, refinery, ကမ်းလွန်တက်စိုက်ပျိုး, ဒီရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍ, ဥမင်လိုဏ်လမ်းများ
ဌာနမှူး, ရုံး | လက်ကားကုန်သည်တွေချင် | အဆိုပါအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ယောဘကိုစုဆောင်း, ကားရောင်းဝယ်ရေး ,, အဆိုပါအေးဂျင့်ခြင်း, ဖြန့်ဖြူး
CHANCON COMPANYSelect LIMITED, Www.chancon ။ .co.th (ဗဟို Rama 2 Soi Tha 28/2 အတိုက်အခံ) ဦးခွန် Thian, ဘန်ကောက်, ထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းလိုင်းဘန်ကောက်ဘန်ကောက် #Grating: 081 9327894 လျ: 4510780-1 02, ပုဖက်စ်: 02 4510786 E-mail ကို၎င်း: Mkt@chancon.co.th
FaceBook အပေါ်: အ www ။ .facebook.com / GratingThai, Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
ဟာ Youtube ကို: Http://www.youtube.com/mktchancon ,, http://www.youtube.com/ ။ FRPGratingFiberglass, Http://www.youtube.com/FRPGratingManhole |
ဆန်ခါ, သိပါ-ဘယ်လို: Www.GratingThai.com သည်ကို http: // ဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါ – ဦးထုပ်သံမဏိပိုက်ထုပ် pitting com | http: ။ //FrpGratingThai.blogspot ။ com, http://hotdipgalvanized-steelgrating.blogspot.com, http://ChanconFiberGrating.wordpress.com | တွစ်တာ: https://twitter.com/GratingThai ။

GFRP-Steel’s-ပလတ်စတစ်အမျိုးအစား-PPABS Yüzmeလျှံအပေါက်ဂဟေသံမဏိရဲ့ဘား / ခြစ်နေသည် Composite ဖန်မျှင်ထည်ဖြစ်ပါသည်: Casting, သံ Manhole မျက်နှာဖုံးများအတွက်ကျဇယား scum ရေကန် drapes / ဆန်ခါပိုက်ထုပ်ပိုက်ရေနုတ်မြောင်းအကြံအဖန်တွေချည်းပိုက်ထုပ်လူကိုအပေါက်ပိတ်ထားသည်ကိရိယာများအဆိုပါကုန်းနှီးသည့်စားပွဲတင် Clip ပီပြင်ပူးတွဲ Anchoring ။ / ဆန်ခါညှပ် Lock ကိုစွဲစေ Fastener ဘားသံမဏိ သိုလှောင် Tools များ DIY Kit ယူပြီး Scupper / လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်း / ဖောက်ထား pegboard Hook စင်ပေါ်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်း curbed: ဖိုင်ဘာဖန်, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ပလပ်စတစ်လျတ်ယိုစီးဆန်ခါ။ သံချေးခံနိုင်ရည်သွပ်ရည်စိမ်စတီးဆန်ခါ။ ဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများ, ကွန်ကရစ့်သတ်ထားခြင်းကိုသင်္ဂြိုဟ်အမှိုက်သရိုက်။ ရေတွင်းပိုက် Fiber Glass ကိုကျဇယားချွတ်အစိုင်အခဲအဖုံးထုပ်သံကိုသွန်းလေ၏။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း။ hardware ချိတ်ဆွဲထားချိတ် pin ကိုပျဉ်ပြား Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ perforated သံမဏိမြို့ရိုးကိုသိုလှောင်မှု tools တွေကိုဆွဲထားကြ၏။

Chancon-GratingThai ၏ Home Page | >> မူလစာမျက်နှာကုမ္ပဏီလင်ကွန်း chat – ထိုင်းကုမ္ပဏီဆန်ခါ
လိုင်းတပ်ဆင်စမ်းသပ်ဖြတ်ဖို့ထုတ်ကုန် features တွေစောင့်ကြည့်ပန်းကန်ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ & ပြန်ကြားရေး || ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ်     အေဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို: ဆက်သွယ်ရန် Maps ကိုထုတ်ကုန်များ နောက်ထပ်လမ်းညွှန်မှု     ခစျေးနှုန်း-စျေးနှုန်း: စျေးနှုန်းစျေးနှုန်းစျေးချိုတဲ့လေကြောင်းလိုင်း     C. စီမံကိန်းများအားလုံးသည်အဆိုပါကိုးကားစရာ: Customer များ။ applications ကို ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို     ဃစားနပ်ရိက္ခာ၏ Glass ကို Fiber စစ်ကူဗီနိုင်းဗဓေလသစ်စေးဟာအဆင့်အတွက် FRP ဖန်မျှင်ထည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို features     အီးအဆိုပါန်ဆောင်မှုများ, ခြစ်: ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်း, ခွန်အားတပ်ဆင်ရန်နှင့်စမ်းသပ်ဖို့ – ဓာတု     အက်ဖ်ရောင်းဝယ်ရေးအရောင်း Wanted: မေးပါ။ အရောင်း ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအရောင်း 


ရေကန်ပတ်လည်မှာဖိုင်ဘာဖန်ပလပ်စတစ်ဆန်ခါ Gully ခြစ် || သံမဏိ။ အဲဒီမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်ထူထောင်ရေးအတွက် embedded ဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများ
    ကျေးရွာအုပ်စုရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ 1. ပလတ်စတစ် polypropylene ခြစ်။ ထူသောပလပ်စတစ်အဆိုပါ PP အားဖြည့်
    ချထားတဲ့သံမဏိချိတ်ဆက်သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိရဲ့ချောသံမဏိဆန်ခါပန်းကန်ဆန်ခါ 2. ။ ရေကျမ်းပိုဒ်အဘို့ပြွန်
    ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ 3 FRP ဖန်မျှင်ထည်မှို။ အပင်များတွင်အထပ် Mat လမ်းကြောင်း
    4. ကို ABS ရေကူးလျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ်အချပ်ရေပိုလွှဲအစွန်းရေကူးကန်ကို ABS, PVC
    5. Drive ကိုအဝေးပြေးလမ်းမခြစ်ကွက်ထောင်ချောက်ဖုန်ယိုစီးမှု, အမှိုက်သရိုက်, အလမ်းဘေးတလျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ (ဘေးထွက်, ထောင်ချောက်ဆင်, အရွက်ဖို့)
    6. စောင့်တပ်ဖွဲ့, သစ်ပင်, ဆန်ခါ, frame ကိုဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်မျက်နှာဖုံး Paver ။ တည်ဆောက်လက်စသတ်နှစ်ခုလုံးကိုအတူ။

Manhole Cover || drapes ရေကန် scum ပိုက် Raa ရေဆိုးကိုဖုံးလွှမ်း။ ဘိုသံအဖုံးကိုနှင်ထုတ် Glass ကိုဖိုင်ဘာပိုက်ထုပ်
    7. FRP Manhole Cover အဖုံးဖုံး manholes, ပိုက်, ဖိုင်ဘာဖန်ပေါင်းစပ်စေး (noncorrosive အခြားရွေးချယ်စရာမြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိ) 
    သံများအတွက် 8. Cast အဆင်သင့်ကျဇယား Manhole သည့်အဖုံး (က Round ဆကျသှယျရနျ / Square ကိုဒီ) ဦးထုပ်။ မျက်နှာဖုံး manholes ကိုပိတ်ပါ, ပိုက်ပြီးပုံသွင်းလွယ်သံရေကုသမှုစနစ်ကန့်ပစ် 
    9. FRP စိန်ထိပ်တန်း (အထူးဖြတ်ကိုဖုံးလွှမ်း ) ယင်ကောင်၏အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့ရေတွင်းပိုက်မျက်နှာဖုံးဖိုင်ဘာဖန်ထုပ်။ 

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ || ဖုံးစလစ်မျက်နှာပြင်။ နှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားဖိုင်ဘာဖန်ဖုံးအုပ်ထားပါ။ ကလစ်ကိုင်ဆောင်သူထိန်သိမ်းသော့ခတ်
  10. ဥသေတ္တာမျက်နှာကျက်မျက်နှာပြင် Panel ကိုလိုက်ကာကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အလင်းကိုသေတ္တာအဖုံးမီး slat ။ လေဝင်လေထွက်လေထု filter ကို
  11 မျက်နှာကျက် Trellis အရိပ်ကင်မြင်ကွင်းတစ်ခုမျက်နှာကျက်ကုလားကာမြို့ရိုးကို။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ Awnings, မျက်စိကန်း slat
  12. PegBoard ပြရန် Tools များစင်ပေါ်ပျဉ်ပြား Winnipeg ပေါက်မြို့ရိုးကိုဆွဲထားသိုလှောင်မှု tool ကိုပျဉ်ပြား Hooks
  13. FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူဖုံးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုစလစ်လှေကားဖိုင်ဘာဖန်
  14. HDG ။ ကလစ်ချုပ်ကိုင် panel ကိုဇယားကွက်သော့ခတ်ကလစ်သော့ခတ်ညှပ်ဆွဲထားဆန်ခါသံမဏိ။ သံမဏိ / သံမဏိဇင့်ချထားတဲ့, သံချေးခံနိုင်ရည်,
  15 FormWork ဆက်ဆံရေးစနစ်: TieRod / ThreadBar ။ ခံနိုင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဆန့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိ WingNut WaterStopper ။


ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါ gFRP ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိသစ်ပင်စောင့်တပ်ရေကူး Oveflow ခြစ် Manhole ဖုံးသံမဏိ။ ဦးထုပ်ရေလှောင်ကန်ရေပိုလွှဲ။ ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်ထူထောင်ရေး ဆန်ခါအပင်၏အအခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။
ကျွမ်းကျင်သူများကပလပ်စတစ် primer, PP PVC PE ကို ABS ရေကူးပလတ်စတစ်ဆန်ခါ , အစားထိုးဖန်အတားအဆီးမျက်နှာဖုံးစျေးဆိုင်, အဆောက်အဦးများ, မြို့ရိုး, အပြင်ပန်းဝတ်, စာရွက်အခင်း, ဖို့အတွက် walkway, ခြေလျင်ခင်းများနှင့်ရိုးရာ Park က။ field ဇာတ်စင်ပြိုင်ပွဲ, မြက်ပင်လုပ်ကွက်, ပန်းကန်, အလှဆင်မြို့ရိုးအပြား, အပြင်ပန်းလိုက်ကာ, မျက်နှာကျက်, မြို့ရိုး, eaves, gabled ရှေ့မုတ် Calais Partition ခွဲတံခါးများယုဒလူရဲ့အစောင်းများနှင့်ဖယောင်းစက္ကူစာရွက်အရွယ်အစား stairs ။ ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။ သံချေး, ချေး, အပူ, မီး, အက်ဆစ်, အယ်လကာလီဓာတုပစ္စည်းမှခံနိုင်ရည်လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, ဖွဲ့စည်းမှု, အက်ဖ် RP, စွမ်းအင်ကယ်တင်တော်မူ၏။ ခြ, မှို, ဖောကြိုက်နှစ်သက်မ Non-အဆိပ်မဟုတ်သောမီးနှောင့်နှေး, ဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ်ဖန်ဖိုင်ဘာအထူးဖြစ်ပါသည်, Siam SSG, အမေရိကန်, အမေရိကန်နိုင်ငံ Knack , အာရှပစိဖိတ်, Fibergrate, Strongwell, Webforge, အခင်းပြုပြင်, ဖျင်မျက်နှာပြင်များ။ , epoxy, အီးလွယ်ကူ Pot, လြယ္ကူ Pot က c E ကို, အခင်း, epoxy, polyurethane, PVC, ကော်, ဇီဝ, ဇီဝ, PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ကြောကျခဲခက် ,. တောင်မြောက်, ဒါကိုတော့ပြုပြင်မြှင့်တင်ရန် PE စက်ရုံကြမ်းပြင်စားသောက်ဆိုင်, ဟိုတယ်မီးဖိုချောင်, ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်အပေါ်ယံပိုင်းရေကန်, acrylic သုတ်ဆေး, စက်မှုကြမ်းပြင်, ရေစိုခံတာ။ အဆိုပါ sooth, ရေစိုခံတာ, ကုန်းပတ်, ရေကူးကန်ဓာတုပစ္စည်းမြောင်းဖိုင်ဘာဖန်, အိမ်ခေါင်မိုးစာရွက်သတ္တုအခြားရွေးချယ်စရာပစ္စည်းများ, သံမဏိ, ကျောက်, သစ်သား, အတု, ဒြပ်, wpc ပလပ်စတစ်, ဇီဝ, ပြန်လည်, ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ။ ယိုစီးမှု, အိမ်ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear, သက်ရောက်မှု, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်, စာရွက်များ, Shutter, တီကောင်ပိတ်ဆို့ခြင်းယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ဖုံး, စက်ပစ္စည်း, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ။ အလှဆင်မြက်လမ်းခင်း block ပြီးလေ၏။ Feng Shui မွမ်းမံ
ပလပ်စတစ်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်းကိုနှင်ထုတ်သံ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, ဖိုင်ဘာဖန်, သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့အဖုံးကိုသံအဖုံးရဆေိုးချပစ် prefabricated, FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါပြီးဆုံး ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ဆန်ခါလျတ်။ စမ်းရေတွင်းရေကူးလျှံယိုစီးမှုကင်, frame ကိုကင်တဲ့လမ်းဘေးထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်း, # ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ချိအနားမှာရှိတဲ့ Junk အစားအစာထောင်ချောက်များ၏ကင်ကိုအပိုင်းပိုင်းအပင်၏အအခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း, panel ကိုလူကန်းသည်အလင်း / လေကြောင်း filtration / လေဝင်လေထွက်ကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက် slatwww.chancon.co.th အထူးကု Solutions ဆန်ခါနှင့်မည်သို့ GFRP Composite Manhole အဖုံး (အဖုံးပြွန်ဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်စေးဆန်ခါ) Installer ။ : အဆောက်အဦးအပြင်က Round Manhole မျက်နှာဖုံးများ, ရင်ပြင်, Rectangle, စက်ဝိုင်းမြို့ပတ်, Clean, အင်တုံ, လူနေထိုင်ရာတုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းဆဲလ်ဖမ်း, ရိုးရှင်းသော Culvert Gully, Tile မြှောင်ဆဲလ်မျက်နှာကျက်ခြစ်, Manhole, လက်အပေါက် LIFT Lifter ချိတ်ပိတ် Pass ကိုလမ်းမြေအောက်ခန်းလမ်းဘေး, ပလပ်စတစ်ဇယားကွက်ခင်း, လုပ်ကြံ။ အထဲက, ခြံဝင်းသို့ဝင်ကြမ်းပြင်ပန်းရေချိုးခန်းယိုစီးခြစ်, အပ်ချုပ်သူ, စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဖုံး, ပိတျဆို့နတေဲ့ပိုက်ပြီးပုံသွင်းလွယ် Grey ကသံ Casting, အစားထိုးသံမဏိ, Wood ကသစ် WPC ဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေ, Checker ဘဲပန်းကန်, Fittings, သန့်ရှင်း, ပေါက် box ကိုဖယ်ရှားခြင်း, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပန်းရံခင်းယူနစ်, ပန်းကန်။ drainer, Channel ကိုဖောက်တံ, သင်္ဘော, V ကို ။ entilation Valve, Filter ကို, ရေကူးကန်, ဘုံဘိုင် ပိုးဧရိယာ, အကျင့်, ချေးခုခံဘောင်, ရာဇမတ်ကွက်, မိုးသေနတ်သမားရေအမှိုက်ပုံးထဲထိန်သိမ်း, ဥသေတ္တာအလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium အစားထိုး, သင်္ဘော, ။ Grid Louver ရက်နေ့တွင်, HVAC လေတပ်, vector, နှစ်ချက်တွန်း acrylic ပြန်သွား / နေသည်
GFRP Composite သံမဏိရဲ့ Gully ၏ဖြစ်ပါသည်, ခြံဝင်းသို့ဝင်ခြစ်ကင်, Culvert ပြွန်တုတ်ကျင်း ,, သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းဒီမြောင်း, အဆငျသငျ့ပစ်ချ Grid အပေါ်သံ Manhole များအတွက်ကျဇယားအဆိုပါသတ္တုခြစ်ခြင်း, အကြီးစား Duty Air ကို Flow Chassis ကိုလူမီနီယမ်ကင်အဖြစ်ဖောက်ထားတဲ့ဆုပ်ကိုင် Struts Channel ကို ,, များအတွက် Expanded Catch တစ်ဝှမ်း ,, အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမျက်နှာဖုံးများ။ , Access ကိုကြမ်းပြင်လူသွားစင်္ကြပလက်ဖောင်းပေါ်မှပေါက်ဖွားလာသူ, Yard လွှတ်ဆင်းလမ်း Edging အောကျခံခုံ, ကာဗွန် serrated ဘားသံမဏိ, Fastener Clip ညှပ် Saddle သော့ခတ် ကိုဆန့ ်. သံမဏိပြား lock, ကင်, Formworks Tie လှံတံ Wing Nut, ဦးထုပ်ပြီးပုံသွင်းလွယ်သံ, ပိုက်ထုပ်အမျှင်ဓာတ်ပေါင်းစပ်စေးကိုနှင်ထုတ်ကုန်။ Triple Crown တင့်ကား, လူအပေါက်အဖုံးကိုလက်နှင့်-Holstein, manholes, ပိုက်, filter များ, မိလ္လာကန်, ရေ, မိလ္လာ manhole အဖုံး, ပတ်ပတ်လည်ဦးထုပ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အဖုံးကို။ အစိုင်အခဲစတုဂံအပေါက်, ဘိလပ်မြေ, သံမဏိစွန့်ပစ်စုဆောင်းခြင်းများအတွက်ကွန်ကရစ်အဖုံး, ဖုံးနဲ့ရေကုသမှုစနစ်များကိုအားဖြည့်ခြင်းမရှိပါ; , ဆန်ခါဂရိတ်အရသာ, အကင်ပန်းကန်သံမဏိ-welded ဖုံးလွှမ်းချော, ဘောင်ကင်သစ်ပင်ပင်စည်ကိုကာကွယ်ပေးသည်
FRP ထုတ်ကုန်များ, GFRPS, Glass ကို Fiber စစ်ကူ သံဘောင်များကို Polymer အမျိုးအစား, စစ်ကူဖန်မျှင်ထည်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, Composite အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ဗီနိုင်း Ester စေး, အမြစ်ပင်စည် bollards ပင်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့။ အလှဆင်အတွက်လမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုပန်းပု, Landscaping ပြင်ပ ဥယျာဉ်ကြီးသစ်ပင်ခြစ်, သစ်ပင် Ring ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame ကဖုံးလမ်းသွားလမ်းလာ, လမ်းမလမ်း, ပုံသွင်း, pultrusion, welded bearing bar ကိုဝင်းခြစ်ဖုံးအုပ်, profile များကို pultuded, ကေ့လှေကား, လှေကားအုံနင်းမဟုတ်သောဆန့်ကျင်စလစ်။ နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်လှေကား, ကျယ်ပြန့်ခြေလှမ်း, နင်းအဖုံးများ , Handrail, အခြေခံအဆောက်အဦးပုံသွင်း, ရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာအဘို့စံပြနှစ်ချက်ကားဂိုဒေါင်အခင်း, ပလက်ဖောင်း, တုတ်ကျင်းအဖုံးများ, မြောင်း, မျိုးတွင်, ဝတ်ဖန်သားပြင်, မီဒီယာထောက်ခံမှု, လေကွက်, လက်ရန်း, လမ်းလျှောက်လှမ်း, multi ဇယားကွက်, ဖုံးအုပ်ခြင်း ,. ခွက်, gritted, minimesh, ဖင်နိုလစ်, ဘုံ, သစ်ရွက် Poly ။ Ester စေး, Palette Partition ခွဲတံခါးပေါက်ကို Windows, စစ်ဆင်ရေးပလက်ဖောင်း, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်အထောက်အထားကြမ်းပြင်, နယူးစိတ်ကူးဆန်းသစ်တီထွင်ဒီဇိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း, Components, ဗိသုကာနှင့်စက်မှုကုန်းပတ်, လမ်းသွားလမ်းလာ Bridges စနစ်, တန်တိုင်း dock ကိုတံခါးခုံ, ခြံစည်းရိုး, ပတ်ပတ်လည်ပြွန်, ပိုက်စာရွက်များ, ထောင့်, ဝါယာကြိုးကွက်, မြေတွင်း။ , sump, အပေါ်ယံပိုင်း, Polyurethane ကွန်ကရစ်, ပိုလန်, Epoxy မိမိကိုယ်ကို level, ကြမ်းပြင်နံရံ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, ကြမ်းပြင်ခိုင်မာစေ, grouting ရေစိုခံ, ရေဆိုးကုသမှုစိုစွတ်အအေးခံမျှော်စင်, ကော်လံ, လျတ်, လမိုင်း, သတ္တု, လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, သိမ်းတန်း, စပယ်ယာ, လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေး။ , polycarbonate, ပလပ်စတစ်, acrylic, UPVC , ABS, PS, PC မှာ, PET, PETG, Flat စာရွက်များ, စ, ဆန့်ကျင်ခရမ်းလွန်တည်ငြိမ်, အလှဆင်အစိုင်အခဲစာရွက်များ, မြောင်း, မြောင်း, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထည်အားဖြင့်မိန့်ထား, Hot Dip Electroforge ကြေးဝါအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး။ , သွပ်, ထောက်ပံ့ရေး, စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်ရောင်းဝယ်ရေး , စက်မှု, ပေးသွင်း, Foundry, တရုတ်လုပ်, GMP, HACCP, ISO ကို 1400, 900, FDA က Approved, သတ်မှတ်ချက်တွင်, စျေးနှုန်း, Infosoft
လမ်းလျှောက်သည့်အရက်ဆိုင့် Yuri ကျင်း။ ပျဉ်ပြား, အပေါက်တွေ, ရေ, သံမဏိဝါယာကြိုး, jig အပေါက်, ဆန့်သံမဏိ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, texture trotters, ကြက်သား, မိုးရေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်, လှေကားခေါက်, ဖြတ်အတူလမ်းဘေး၏မိလ္လာအစွန်း, matrix ကိုပျက်ကွက်, ဝါယာကြိုးကွက်, ဝါယာကြိုးကွက်က။ အနံ့ကြောင့်စလစ်, သံလမ်း, mini ကိုအသားတင်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုခင်း, ကိုယ့်ကိုယ်ကို install လုပ်ရန်လွယ်ကူ DIY အပြင်ပန်းအလှဆင် Koi ကန်, Landscaping, ကြွေပြား, အခင်း, ပစ္စည်းကိရိယာများအဆင့်မြှင့်, မီးခွက်တပ်ဆင်ထားသည်။ ကို T-bar ကိုမျက်နှာကျက်ဇယားကွက်, မျက်နှာကျက်အုပ်ကြွပ်နှင့်ရိုသေလေးစားမှု။ မြို့ရိုးအဒီလိုပါပဲအလင်း gauzy ကုလားကာမြို့ရိုး။ ခြံစည်းရိုး panel ကအခန်းတစ်ခန်း Divide partition ကို။ utility အလှဆင်မျက်နှာကျက်မြတ်သောအပတ္တာ slat လိုက်ကာ Fiat အာရဇ်ပင် pergola ညေ, အကာအကွယ်ကွက်အဖုံးငှက်, မြွေ, ငှက်, ရှဉ့်နှင်ထုတ်ခြင်းနှောက်ခြောက်ခေါင်း, partition ကိုပြားစညျးဝေးပှဲ။ မွေ့လျော်, polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကိုပယ်ပြီး frosted ။ Deeside ထိုက်တန်မိတ်ဖက်အဆောက်အဦ, လေဝင်လေထွက်ကင်မျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, Splashboard ဆိုင်းငံ့ / Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / Trellis အရိပ်, အမှတ်တရ Panel များနေကာ, အရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေ Sun က Screen ကို Partition ခွဲ, Anti-Bird ကိုထိန်းချုပ်ရေးခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ကုလားကာ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်ဖွင့်လှစ်။ မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာ: ရုံးခန်းနေရာများ, အစည်းအဝေးအခန်းတစ်ခန်း , စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံ, အိမ်သာ, ဆေးရုံ, re-အလှဆင်အကျင့်ကိုကျင့်, ကုလားကာနံရံမျက်နှာကျက်အုပ်ကြွပ်။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးကိုခေါက် Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းသည့်ကားလမ်းခြစ်, ဖုန်မျက်နှာပြင် footbath အနီးရှိဆန်ခါသည့်ကားလမ်း, အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံယိုစီးမှုအသွားအလာကိုခြစ်။

Leave a Comment